Cập nhật:  GMT+7
3143x40abx8220x5c2fx57cax7e2fx49d9x5748xa77axX7x7f7dx3f14x5cadx52e5xb20fx7462xX5x8e46xXax784ax6f3cx3d75xX3x4314x653ax5732x9f02x9d60xX3xXcxX1xbeffxX3x8133xb6a7xX4xX1xX3xXcxX1xba7exX17xX3xX1axXdxX18xX19xX1xX3xX1axXdxX27xXdxX3x8de7xX1xb572xX3xXexX17xX18xX19xX3x7a62x9337x537fxX4xX3xb3d8x5d9bxX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX4xX1xX17xX3xX19xbe27xX3xX4x9f2cx71aexXdxX3xXexa2e6x81c8xX3xXexX1xb25ex3acexX0x519bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x3485xXaxX12xXcxbd2fxXdxX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX40xX3x693cxX18xX3xX35x8843xX19xX1ax92b3xX3xX20x936axX3xac49xXdx8b0bxX17xX3xX7exX5cxX4xX3x75b3xX18xX3xX8fxX18xX17xX3xXexX82xX17xX3x8d9fxX9bx5608x8a61xX8fxXcx8138xX3xXa4x7dc6xX6xX3xXbxX1xX40xXdxX3xX1xb446xXbxX3xXa4x6614xXdxX3x63aex4c64xX3xaec7xX6xX19xX3xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3x4f23xX3fxX40xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXa4xX18xX3xX13xX14xX19xX1axX3xXexXc9xX3xX16xX17xX19xX7exX6xX3x3921xXdx8e15xXexX3xX35xX6x3715xX3xXex68efxX3xX4xX1x9599xX4xX3xXexX106xX19xX1axX3x86e4x5aebxXexX3xXexX64xX6xX17xX3xX1axXdxX27xXdxX3xX1axXdxX6xX17xX3xX5xX5fxX3fxX3xX43xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX4xX1xX17xX3xX19xX5cxX3xX4xX5fxX60xXdxX3xXexX64xX65xX3xXexX1xX69xX6axX3xX19xbeefxX103xX3xX1x9beaxX4xX3xa2b8xa3bcxX15axX15axX3x6e70xX3xX15axX15bxX15axb728x89dbxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xX0xXdxX103xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX64xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXax54a3xXdxX7exXexX1x94a6xX3xX2xX15bxX15bxX15bxXbxaf72x7770xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX19fxX3x7963x5a63xX1b2xXbxX1a6xX1a7xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX6cxX6cxX4xX165xXcbxX6xX17xXbxX1xX3fxXexX1xX17xX165xXa4xX19xX6cxX7exX10xX7xX112xXexX17xXbxX6cxX19xX10xX19axX7xX6cxX15axX164xX2x5497xX6cxX2xX2xX2xX7exX15bxX15axX2xX15bxX1b1xX1b2x6f37xXex7794xX1b2xX2xX15bxX5xX164xX15fxX164xX1b2xX2xX1b1x3923xX2xX1f8xX2xX1edxX15fxX164xX164xX1edxX1edxX1dfxX1f8xX1ebxX15axX1f8xX2xX165x6425xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xX20xX21xX4xX1xX3xXcxX1xX27xX17xX3xX1axXdxX18xX19xX1xX3xX1axXdxX27xXdxX3xX35xX1xX37xX3xXexX17xX18xX19xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX43xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX4xX1xX17xX3xX19xX5cxX3xX4xX5fxX60xXdxX3xXexX64xX65xX3xXexX1xX69xX6axXaxX3xX19axXdxX7exXexX1xX9xXaxX2xX15bxX15bxX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1b1xX1b2xX1b2xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xX20xX21xX4xX1xX3xXcxX1xX27xX17xX3xX19xX1x6d02xX19xX3xX1axXdxX27xXdxX3xXa4xX18xX3xXbxX1x6d7axX19xX3xXexX1xX5fx73acxX19xX1axX3xX4x5325xX6xX3xX20xX6xX19xX3xXexX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xX1axXdxX6xX17xX3xX5xX5fxX3fxX3xX43xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX4xX1xX17xX3xX19xX5cxX3xX4xX5fxX60xXdxX3xXexX64xX65xX3xXexX1xX69xX6axX3xX19xX153xX103xX3xX1xX157xX4xX3xX15axX15bxX15axX15axX3xX15fxX3xX15axX15bxX15axX164xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX17xX7exXc9xXaxX12xX43xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX4xX1xX17xX3xX19xX5cxX3xX4xX5fxX60xXdxX3xXexX64xX65xX3xXexX1xX69xX6axX3xX19x51f2xX103xX3xXexX64xX17xX19xX1axX3xX112xX1xX3fxX14xX19xX3xX112xX1xX106xX3xX4xX1xX5fxX69xX19xX1axX3xXexX64xX37xX19xX1xX3xX1axXdxX9dxX17xX3xX7exX5cxX4xX3xX44xXcxX9bxXcxX3xX7exX18xX19xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX157xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcbxX2baxX4xX3xXcxXdx6b76xX3fxX3xX1xX157xX4xX3xaf83xX5fxXc1xX4xX3xX112xX1xX2cdxXdxX3xX3b2xX99xX19xX1axX3xXexXb8xX3xXexX1xX9dxX19xX1axX3xX2xX15axX3xX19xX153xX103xX3xX15axX15bxX15axX15axX165xX3xXfcxX5fxXc1xXexX3xX3exX3fxX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXa4xbcb4xX19xX1axX3xX7ex853axX3xXexX1xXdxX96xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX3xX20xX21xX4xX1xX3xXcxX1xX27xX17xX3xX15fxX3xX1axXdxX9dxX17xX3xXa4xXdxad71xX19xX3xXcxX64xX5fxX60xX19xX1axX3xXcxXdxX3abxX3fxX3xX1xX157xX4xX3xX13xX6xX17xX3x4b13xX9dxX96xX3xX1xX3fxXc9xXfexX19xX3x5233x941dxX103xX3xXcxX1xX6xX17xX3xX1a6xX3fx7ed7xXexX3xX7x6a0axX4xX3xX3b2xX82xXexX3xX1axXdxX27xXdxX3xX35xX1xX37xX3xX1axXdxX6xX17xX3xX5xX5fxX3fxX3xX4xX43dxXbxX3xXe2xX3fxX40xX4xX3xX1axXdxX6xX3xXa4x9edfxX3xX3b2xX106xXdxX3xX103xXc5xXdxX3xXbxX1xX5fxX69xX19xX1axX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX1axXdxX9dxX17xX3xX7exX5cxX4xX3xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xXexX64xX17xX19xX1axX3xXexX64xX5fxX60xX19xX1axX3xXexXdxX3abxX3fxX3xX1xX157xX4xX3xX19xX153xX103xX3xX1xX157xX4xX3xX15axX15bxX15axX15axX15fxX15axX15bxX15axX164xX165xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX17xX7exXc9xXaxX12xX16xX99xXdxX3xX1axXdxX6xX17xX3xX5xX5fxX3fxX3xX43xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX4xX1xX17xX3xX19xX5cxX3xX4xX5fxX60xXdxX3xXexX64xX65xX3xXexX1xX69xX6axX3xX3b2xX5fxXc1xX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xXexX1xX5fxX60xX19xX1axX3xX19xXdxX411xX19xX3xX19xX1xX365xX103xX3xXexX82xX17xX3xX1xX10axX19xX1axX3xXexX1xa60fxX3xXa4xX18xX3xX112xX1xX3fxXc9xX113xX19xX3xX112xX1xX21xX4xX1xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX2c7xXc9xX3xX4xX14xX3xX1axXdxX9dxX17xX3xX4x4a17xX19xX1axX3xX4xX9dxX4xX3xX10xX103xX3xX1xX157xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX37xX103xX3xX1xXdxX3abxX3fxX3xX112xXdxX113xX19xX3xXexX1xX10axX4xX3xXa4xX468xX3xX44xXcxX9bxXcxX165xX3xX8fxX433xXc9xX3xX5xX18xX3xX7xX433xX19xX3xX4xX1xX69xXdxX3xXexX37xX103xX3xX1xXdxX3abxX3fxX3xX112xXdxX113xX19xX3xXexX1xX10axX4xX3xXa4xX468xX3xX5xX3fxX2baxXexX3xX9bxXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX3b2xX5fxX60xX19xX1axX3xXcbxX99xX96xX3xX4xX9dxX4xX3xX112x39d8xX3xX19xX153xX19xX1axX3xXexX1xX6xX103xX3xX1axXdxX6xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4x5b5fxX19xX1axX3xX19xX1xX5fxX3xX112xX1xX3fxXc9xX113xX19xX3xX112xX1xX21xX4xX1xX3xX1xX157xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX3b2xX5fxX6xX3xX64xX6xX3xX19xX1xb82axX19xX1axX3xaf45xX3xXexX5fxX2cdxX19xX1axX3xX1xX157xX4xX3xXexX2baxXbxX96xX3xXexX3fxXc9xX411xX19xX3xXexX64xX3fxXc9xX468xX19xX3xXa4xX468xX3xX44xXcxX9bxXcxX1a7xX3xX112xX1xX3fxXc9xX113xX19xX3xX112xX1xX21xX4xX1xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX2c7xXc9xX3xX4xX14xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xX3fxXc9xX3xX7xX9dxX19xX1axX3xX112xXdxX113xX19xX96xX3xX3b2xX106xXdxX3xX103xXc5xXdxX3xXbxX1xX5fxX69xX19xX1axX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX1axXdxX27xX19xX1axX3xX7exX82xXc9xX3xX3b2xX3abxX3xX4xX1xX5fxX69xX19xX1axX3xXexX64xX37xX19xX1xX3xX1axXdxX9dxX17xX3xX7exX5cxX4xX3xXa4xX468xX3xX44xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xXexX1xX411xX103xX3xX1xX43dxXbxX3xX7exb89dxX19xX3xXa4xX18xX3xX1xXdxXfexX3fxX3xX3exX3fxX27xX165xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX3fxXexX1xX17xX64xXaxX12xXcxX1xX3fxX3xX9bxXdxX6xX19xX1axX0xX6cxXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non
2023-04-14 08:50:00

baophutho.vn An toàn giao thông (ATGT) cho trẻ là vấn đề quan tâm của toàn xã hội bởi trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương khi xảy ra va chạm giao thông. Để...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long