Cập nhật:  GMT+7
717dxccb9xc25ax9777xce6ax12570x12accx806ex124b2xX7xed0cxd506x884cx9598xbe5cx115dexX5xf2c4xXaxe28dx80d5x1062dxX4xX3xX7xXdxd7d1xX1xX3xX5x12e4dxXbxX3xX2x12d51xX3xX4xX1xa29exX3x9babx12648x11086xX4xX3xX27xf91cxXdxX3xc4c9xec21xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX5x81dexX6xX3xX4xX1xX14xX19xX3x8b11x8969xe0ccxX3xX4xde28x882fxXdxX3xX19x11cd5xX30xX3xX1xX14xX4xX0x7848xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xea9cxXaxX12xf068xa57cxX3x10bd5xXdx982bxX43xX3xX64xf131xX4xX3xX41xX42xX3x8951xX42xX43xX3xXexccc8xX43xX3xd7bdxX6axa518xd133xX76xXcxae7dxX3xX41x104e2xX6xX3xX4xfa19xX3xX41xX4bxX19xX3x114ebxf0d4xX19xX3xX7xX47xX3x11105x7857xX3xX52xX67xX6axX80xX76xXcx101e9xX6axX80xXcx94d3xX13xX3xX41x1035dxX3xX41xXdx12a9fxX4xX3xX1xX28xX1dxX19x11a98xX3xX64x92a3xX19xX3xX4xX1xX46x82bax120baxX19xX3xX27xX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX5xX39xX6xX3xX4xX1xX14xX19x10d72xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxe8b9xX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXex8752xXbxX3xX4xc74fxXbxX3xXexXa5xX46xX19xXb4xX3xX1xX14xX4xX3xXbxX1xX2dxX3xXexX1xX31xX19xXb4x76d6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX43xX64xXbdxXaxX12x9297xX0xXdxX30xXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12f37xX10xX19xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXax10c60xXdxX64xXexX1xa512xX3xX2xX21xX21xX21xXbxd12dxe00dxX3xX1xX10xXdxXb4xX1xXexX13cxX3xebe4xf933xX2xXbxX143xX144xXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX104xX91xX6xX43xXbxX1xX46xXexX1xX43xX104xX41xX19xX52xX64xX10xX7xbfb3xXexX43xXbxX52xX19xX10xX137xX7xX52xX14fx7874xX21xX14fxX52xX2xX2xX2xX64xX17axX21x12be6xX17axb849xX21xX17axXexX99xX98xX99xX21xX5xX17axXa1xcef7xX17axX184xX186xX99xX21xX99xec2fxX198xX17axX198xX14fxX17axX98xXa1xX4xX186xX186xX10xX184xX104x9dc7xXbxXb4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX2xX21xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX27xX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX5xX39xX6xX3xX4xX1xX14xX19xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX47xXdxX3xX19xX4bxX30xX3xX1xX14xX4xXaxX3xX137xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xX21xX21xX21xXaxX3xX1xX10xXdxXb4xX1xXexX9xXaxX14exX14fxX2xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX43xX64xXbdxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX27xX8bxXd5xX3xX41xXdxXadxX4xX3xX5xX39xX6xX3xX4xX1xX14xX19xX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xX4x10d5bxX6xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4x99ecxX19xX3xXb4xXdx10248xX3xX2dxX19xX3xX27xfe66xX19xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX27xd331xX19xX3xX1xX279xXexX3xX5xX1dxXbxX3xX2xX14fxX104xX3xXcxXa5xX43xX19xXb4xX3xXexXa5xX28xb7adxX19xXb4xX3xX1xX29xXbxX3xX27xa406xX4xX3xX91xXdxXadxXexXd5xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX8bxX3xX19xXb4xX46xXbdxXadxX19xX3xX41xX14xX19xXb4xX3xX4xX1xX46xXbdxXbexX19xX3xX27xX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX5xX39xX6xX3xX4xX1xX14xX19xXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xXexX1xd587xX3xX41xXdxXadxX4xX3xX4xX1xX46xXbdxXbexX19xX3xX27xX2dxXdxX3xX27xX28xX29xX4xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXadxX19xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX47xXdxX3xX19xX4bxX30xX3xX1xX14xX4xX3xX27xXbexX3xX91xX92xX43xX3xX27xX92xX30xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxXadxX19xX3xX16fxX279xX3xX1xX43xX7bxX4xX1xX3xXb4xXdxX6cxX43xX3xX64xX70xX4xX3xX4xX258xX6xX3xX19xX1xX42xX3xXexXa5xX28xX291xX19xXb4xXd5xX3xbebbxX46xXbdxX3xX27xX270xX19xX1xX3xX41xXa9xX3xX16fxXdxXbexX30xX3xXexXa5xX6xXd5xX3xX27xX6cxX19xX1xX3xXb4xXdxX6cxX3xX41xX42xX3xXexX1xX291xXdxX3xXb4xXdxX6xX19xX3xX27xXbexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX91xX2dxX3xX7xX46xX19xXb4xX3xX16fxXdxX279xX19xX3xXexX1xa113xX4xXd5xX3xX16fx111baxX3xX19xX4bxX19xXb4xX104xX3xX13xXdxXadxX46xX3xXexXa5xX28x11036xX19xXb4xX3xX143xX10xX30xX3xX143x12fb6xXexXd5xX3xX359xX46xXbdxX279xXexX3xX27xX270xX19xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX8bxX3xX19xXb4xX46xXbdxXadxX19xX3xX41xX14xX19xXb4xX3xX4xX1xX46xXbdxXbexX19xX3xX27xX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX5xX39xX6xX3xX4xX1xX14xX19xXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xXbxX1xe355xX3xX1xX29xXbxX3xX41xX1dxXdxX3xX16fxX1xX92xX3xX19xX4bxX19xXb4xX3xXexX2dxX3xX4xX1xX3a0xX4xX3xX4xX258xX6xX3xX19xX1xX42xX3xXexXa5xX28xX291xX19xXb4xX104xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX43xX64xXbdxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX8bxX3xX19xXb4xX46xXbdxXadxX19xX3xX41xX14xX19xXb4xX3xX41xX42xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX19xX1xX42xX3xXexXa5xX28xX291xX19xXb4xX3xX4xX1xXeexXbxX3xXexX1xX46xXeaxX19xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX1xX46xXbdxXbexX19xX3xX27xX2dxXdxX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX5xX39xX6xX3xX4xX1xX14xX19xXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xXbxX1xX92xXdxX3xX4xX8bxX3xX91xX92xX19xX3xX4xX6xX30xX3xX16fxX279xXexX3xXexX39xX3xX91xX2dxX3xX7xX46xX19xXb4xX3xX16fxXdxX279xX19xX3xXexX1xX3a0xX4xX3xX4xX258xX6xX3xX4xX1xX28x8eddxX19xXb4xX3xXexXa5xX2f0xX19xX1xX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX30xX1dxXdxXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xX30xX1dxXdxX3xX3b5xX3xX5xX1dxXbxX3xX1xX14xX4xX3xXexXa5xX28xX1dxX4xX3xX27xX8bxX3xX7exX4xX8bxX3xX143xX6cxX4xX3xX19xX1xXeaxX19xX3xX27x11a4bxX19xXb4xX3x8e3dxX3xX41xX42xX3xX4xX6xX30xX3xX16fxX279xXexX3xX4xX258xX6xX3xX4xX1xX6xX3xX30x12c3exX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX43xX29axX4xX3xX19xXb4xX28xX291xXdxX3xXb4xXdxX6cxX30xX3xX1xX68xX84xX3xX27xXbexX3xX27xX258xX3xX19xX4bxX19xXb4xX3xX5xX39xX4xX3xX1xX14xX4xX3xXexXdxX279xXbxX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX30xX1dxXdxXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xX30xX1dxXdxX3xX3b5xX3xX5xX1dxXbxX3xX1xX14xX4xX3xXexXdxX279xXbxX3xXexX1xX10xX43xX104xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX43xX64xXbdxXaxX12x7f01xX1xX42xX3xXexXa5xX28xX291xX19xXb4xX3xX4xX8bxX3xX4xX6cxX4xX3xXb4xXdxX92xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxX3xXbxX1xX41exX3xX1xX29xXbxX3xX1xd15cxX3xXexXa5xX29xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX91xX2dxX3xX7xX46xX19xXb4xX3xX16fxXdxX279xX19xX3xXexX1xX3a0xX4xXd5xX3xX16fxX3a5xX3xX19xX4bxX19xXb4xX3xX4xX258xX6xX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX30xX1dxXdxXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xX30xX1dxXdxX144xX3xXexX2dxX3xX4xX1xX3a0xX4xX3xX16fxXdxXbexX30xX3xXexXa5xX6xXd5xX3xX27xX6cxX19xX1xX3xXb4xXdxX6cxX3xX41xXdxXadxX4xX3xXexX39xX3xX91xX2dxX3xX7xX46xX19xXb4xX3xX16fxXdxX279xX19xX3xXexX1xX3a0xX4xXd5xX3xX16fxX3a5xX3xX19xX4bxX19xXb4xX3xX4xX258xX6xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX10xX43xX3xX19xX68xXdxX3xX64xX46xX19xXb4xXd5xX3xXbdxXdfxX46xX3xX4xX265xX46xX3xX4xX265xX19xX3xX27xX7bxXexX3xX359xX46xXbdxX3xX27xX270xX19xX1xX3xXexXa5xX43xX19xXb4xX3xX4xX1xX28xX4faxX19xXb4xX3xXexXa5xX2f0xX19xX1xX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX27xXbexX3xX91xX92xX43xX3xX27xX92xX30xX3xX4xX1xX43xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX8bxX3xX27xX258xX3xX19xX4bxX19xXb4xX3xX5xX39xX4xX3xX1xX14xX4xX3xXexXdxX279xXbxX3xX30xX31xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX30xX1dxXdxXd5xX3xX4xX70xX30xX3xX4xX1xX46xXbdxXdfxX19xX3xX27xXa9xX3xX1xX14xX4xX3xXexXeaxXbxX3xX30xX1dxXdxX3xX3b5xX3xX5xX1dxXbxX3xX1xX14xX4xX3xXexXdxX279xXbxX3xXexX1xX10xX43xX104xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11977xX46xXexX1xX43xXa5xXaxX12xX13xXdxXa9xX19xX3xb3aaxX6xXdxX0xX52xXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

Ngày hội Thanh niên khỏe

Ngày hội Thanh niên khỏe
2023-01-08 19:36:00

baophutho.vn Ngày 8/1, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội “Thanh niên khoẻ”...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long