Cập nhật:  GMT+7
807fx8fe7xd15cxab6bxa706xcd6bx9915xa684xf6b6xX7xceb9x8e50xabe9xa221x1014bxc39exX5xdd82xXaxc786x9250xeb26xX4xX3xX7xXdxee3exX1xX3xXexX1xX6x8651xX3xec9cxXdxX6xX3xX7xe359xX19xX3xd620xX1xce13xe273xX3xX1xc8d1xX6xX3xXexda47xX4xX3xXbxX1xf2f7xX1fxX3xc4efx10e2bxX19xX3xX1xX14xX4xX0xa0d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x83c1xXaxX12xdd23xX21xa66ex9ba0xX3xX2xc89fxX43xa99fxe1efxX3xXcxf222xee68xc0eaxX19xX21xX3xaab5xX1xb82bxX3xXexX1x8cb1xX19xX21xX3xX13xX10xX64xX1fxX6xX19xX19xX3xfb85xX1fxX10xXdxX19xX10xX64xX3x885dxXdxdd51xXexX3xXcxX64x104aexX3xXexX6cxX3xX4xX1xe4d5xX4xX3xfe03xX2cxX6cxXdxX3xX19xX21xb476x10c6bxXdxX3xX29xX1xX2fxX6xX3x10314xaf0bxX26xX19xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4x8a0axX3xfebfxa2bbxXdxX3xX3bxb550xXdxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX29xX1xXc6xXdxX3xXcxX13xbe78xXa6xX3xX3bxX5axX3xXcxX13xX6axXcxd917xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX9cxX19xXaxX12xX0xXdxX1fxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX19xXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxa3dfxXdxX55xXexX1xe3e2xX3xX2xf2f8xX124xX124xXbxfeaexc6acxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX121xX3xa3d3xX5exbe73xXbxX128xX129xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX43xX43xX4xXe7xX95xX6xX9cxXbxX1xX2cxXexX1xX9cxXe7xX3bxX19xX43xX55xX10xX7xX29xXexX9cxXbxX43xX19xX10xX11cxX7xX43xf1f4x10664xX2x885fxX43xX2xX2xX2xX55xX2xX2xX5exX124xc6d0xX133xX5exXexX135xX135xX60xX60xX5xX15exbdacxX15fxX60xX2xX133xX133xX161xX60xX60xX5exX175xX2xX15exX161xX5exX133xX161xX60xX124xX133xX124xXe7xb361xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX7xX26xX19xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xXaxX3xX11cxXdxX55xXexX1xX9xXaxX2xX124xX124xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX133xX5exX135xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX9cxX19xXaxX12xX58xX1xX26xX19xX3xX3bxbc3exXexX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xX3xXa5xXddxX1x105e3xX3xXbxX1xf95bxX9cxXc3xX3xX3bxX5axX3xXa5xXcxX1x10e3bxX3xX19xc2e8xXc3xX3xXc5xX65x10382xX4xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX33xXdxX3xX1xXdxX86xX19xX3xXexX64xfcadxX19xX3xX7xX26xX19xX3xX29xX1xX2bxX2cxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd06fxX9cxX55xX5bxXaxX12xXcxX9dxXdxX3xX95xX2cxX6cxXdxX3xX19xX21xX9cxX9dxXdxX3xX29xX1xX2fxX6xX61xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xbcb6xX5bxX61xX3xX4xX70xX3xX21xXdxX33xX9cxX3xX3bxX5axX3xXc5xX70xX19xX21xX3xXc5x109baxX9cxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX5axX3xXexX64xX65xX66xX19xX21xX3xXc5x9bf8xX3xXc5xX65xX224xX4xX3xXexX1xX65xX21fxX19xX21xX3xXexX1xX92xX4xX3xX1fxe2a6xXexX3xX7xXc6xX3xXexXdxaa27xXexX3xX1fx10d63xX4xX3xX3bxX3cxX19xX3xX19xX21xX1xX86xX61xX3xX55xXdxd788xX19xX3xX128xX65xXcaxX19xX21xX3xX55xX26xX19xX3xX21xXdxX6xX19xX61xX3xX1xX33xXexX3xXddxX1xX276xX2cxX3xX84xX3cxX19xX3xX55xX9cxX3xX4xX1xX20exX19xX1xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xbab2xX3xX1xXdxX86xX19xXe7xX3xb878xf2e7xX19xX21xX3xXexX1xX66xXdxX61xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXc5xX65xX224xX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xXexX64x10bf0xX3xX4xX1x1019axXdxX3xX3bxXcaxXdxX3xX19xX2b7xXdxX3xX55xX2cxX19xX21xX3xXa5xXexX8bxX1fxX3xX1xXdxX306xX2cxX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xXc3xX3xX3bxX5axX3xXexX1xX6xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX55xXdxX2d2xX19xX3xX128xX2cxX2bxXexX61xX3xXexX33xXdxX3xX1xXdxX86xX19xX3xX1xX8bxX19xX1xX3xX28bxX19xX1xX3xX4xX33xX4xX3xX19xX1xX26xX19xX3xX3bxX200xXexX3xXexX64xX9cxX19xX21xX3xX4xX33xX4xX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xX3xX19xX6cxXdxX3xXexXdxX2bfxX19xX21xX3xX19xX1xX65xX121xX3xX84xX224xX3xX4xX1xX30fxX19xX21xX3xacd7xX3xX6axX1xa261xX3xdcdbxXcxX70xX3xX13xX9cxX5axXdxd074xX61xX3xX84xX224xX3xX19xX1x102fbxXexX3xX3d1x8568xXdxX1fxX3xa16fxX26xX19xX3d9xX61xX3xXddxX1xX20exX3xX6axX1xX212xX9cxX3xX3d1xX58xX6xX1fxX3xXddxX6xX9cxX3d9xX61xX3xX3e9xX2a3xX9cxX3xX13xX9dxX4xX3xX3d1xX58xX6xX1fxX3xXddxX6xX9cxX3d9xX61xX3xXa5xXa6xXc6xX3xXc5xbf50xXc3xX3xX3d1xX84xaa9bxX3xXcxX64xX14xX19xX21xX3xX6axX1xX2c3xX19xX21xX3d9xdda3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX9cxX19xXaxX12xX0xXdxX1fxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX19xXexX10xX64xXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX55xXexX1xX121xX3xX2xX124xX124xX124xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX121xX3xX133xX135xX161xXbxX128xX129xXaxX3xX7xX64xX4xX9xXaxX43xX43xX4xXe7xX95xX6xX9cxXbxX1xX2cxXexX1xX9cxXe7xX3bxX19xX43xX55xX10xX7xX29xXexX9cxXbxX43xX19xX10xX11cxX7xX43xX15exX15fxX2xX161xX43xX2xX2xX2xX55xX2xX2xX5exX124xX135xX124xX16bxXexX161xX15fxX124xX16bxX5xX2xX175xX15fxX60xX2xX2xX2xX135xX133xX16bxX124xX175xX2xX15exX15fxX133xX16bxX161xX60xX2xX124xX15fxXe7xX18bxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX7xX26xX19xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xXaxX3xX11cxXdxX55xXexX1xX9xXaxX2xX124xX124xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX133xX135xX161xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX9cxX19xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xXexX8bxX1fxX3xX1xXdxX306xX2cxX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xX3xXexX1xX70xX19xX21xX3xc99exX2cxX6xX3xXexX64xX28bxX3xX5xX66xXdxX3xX4xX26xX2cxX3xX1xX41bxXdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX9cxX55xX5bxXaxX12xX255xX2cxX6cxXdxX3xX19xX21xX9cxX9dxXdxX3xX29xX1xX2fxX6xX3xXc5xX65xX224xX4xX3xXexX1xd476xX4xX3xX1xXdxX86xX19xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX573xX2cxX6xX19xX3xX19xXdxX86xX1fxX3xXc5xX6cxXdxX3xX1fxXcaxXdxX3xXbxX1xX65xX336xX19xX21xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX55xX9dxX5bxX3xX1xX14xX4xX61xX3xX5xX5axX3xX1fxX2b7xXexX3xX1xX8bxX19xX1xX3xXexX1xX92xX4xX3xXexX5b2xX3xX1xX14xX4xX3xXexX20exX4xX1xX3xX4xX5b2xX4xX61xX3xX95xX6cxX3xX20exX4xX1xX3xX3bxX5axX3xX4xX2fxX3xX1xXdxX86xX2cxX3xX573xX2cxX28bxX61xX3xX19xXc6xXdxX3xX5xXdxee1bxX19xX3xX95xX2c3xX4xX3xX21xXdxX28bxX19xX21xX3xX3bxXcaxXdxX3xXexX1xX5b2xX4xX3xXexXdxX2d2xX19xX3xXc5xX66xXdxX3xX7xXc6xX19xX21xX3xX19xX1xa12exX1fxX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xX2cxX5bxX3xXexX20exX19xX1xX3xXexX20exX4xX1xX3xX4xX5b2xX4xX61xX3xX4xX1xX3cfxX3xXc5xX2b7xX19xX21xX3xX7xX33xX19xX21xX3xXexX9dxX9cxX3xX4xX3cfxX6xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xXe7xX3x9e5fxX2cxX6xX3xXc5xX2fxX3xX29xXdxX306xX1fxX3xXexX64xX6xX3xX4xX1xX2bxXexX3xX5xX65xX224xX19xX21xX3xX55xX9dxX5bxX3xX1xX14xX4xX3xX4xX1xX20exX19xX1xX3xX29xX1xX9cxX33xX129xX3xXc5xX30fxX19xX21xX3xXexX1xX66xXdxX3xX21xXdxf54bxXbxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX95xXdxX2bfxXexX3xX4xX33xX4xX1xX3xXexXdxX2bfxX19xX3xX1xX5axX19xX1xX3xXa5xX7xX26xX19xX3xX29xX1xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xXc3xX3xX1fxX2b7xXexX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xX61xX3xX64xX212xX19xX3xX5xX2cxX5bxX86xX19xX3xX29xde15xX3xX19xX3cxX19xX21xX3xX4xX28bxX1fxX3xXexX1xX2c3xX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX3bxX3cxX19xX3xX1xX14xX4xX3xX84xXdxX86xXexX3xX58xX6xX1fxX42exX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cbxX2cxXexX1xX9cxX64xXaxX12xX3e9xX23bxX3xX13xX9cxX5axX19xX21xX0xX43xXbxX12

Lê Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thực phẩm chống oxy hoá tốt cho sắc đẹp

Thực phẩm chống oxy hoá tốt cho sắc đẹp
2023-04-17 10:37:00

Những thực phẩm giàu chất béo lành tính như omega-3 chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, là những hợp chất bảo vệ cơ thể trước các gốc tự do. Dưới đây là những thực...

Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non
2023-04-14 08:50:00

baophutho.vn An toàn giao thông (ATGT) cho trẻ là vấn đề quan tâm của toàn xã hội bởi trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương khi xảy ra va chạm giao thông. Để...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long