Cập nhật: 23/11/2022 20:17 GMT+7
bfdcx12010xe6edxe77fx14295xc11cx118d1xf52cx12f41xX7x14d4fx10830x1359exe232x10b39x13700xX5xe1f9xXaxe655x112ebx120bdxX4xX3xX7xXdx11835xX1xX3xXcxX13x10bd5xXcxX3xc071xX1x139e5x142c7x14795xX19xX3xX13x12664xX19x1330cxX3x1364fx14206xc737xX19xX2bxX3x1211fx149caxXexX3xX2bxXdx11806xXdxX3xc83axX1x1127fxX3xX4xX23xe91cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xe34bxXbxX3xXex12aabxX3exX19xX1xX3xe335xX23x100afxX4xX3xXex12df0xX3xX4xe44bxXbxX3xec9cxX23xX55xX4xX3xX2bxXdxX6xd0daxX3xdccexX1xX55xXdxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX0x10530xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xda07xXaxX12xc9e1xX42xXdxX3xXexX1xXdxX3x13f36xX2dx105cfx13c22xcd85x10746xX3xX4x1442fxX6xX3xXexX4exX2ex141bbxX19xX2bxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX13xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX19xX2bxX3xX2bxc6cfxc56cxX3xX4x13360xX4xX3xX10xXc2xX3xX13xdc9cxX3x14510xX23xf219xX19xX3xX13xX23xX24xX67xX3xX3cxX2bxX23xX24xfd24xX19xX3xX3cxX2bxX14xX4xX3x128caxX1xXc5xX19xX1xX3xe6e8xX2x1336axX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xXcxXdxX19xc8c3xX3x142f2xXccxX3xX3cxX2bxX23xX24xXdcxX19xX3xX8fx139ebxX4xX3xXcxX1x14d8cxX19xX2bxX3xXeaxX2xX2xX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xXcxdfeexXc5xX19xXf8xX3xX33x12f4fxX3xd1f3xX23xX5cxXexX3xX7xX10axX4xX3xX33xX34xXexX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX4xX23xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX4axXbxX3xXexX4exX3exX19xX1xX3xX53xX23xX55xX4xX3xXexX59xX3xXeax12599xX19xXexX10xX4exX19xX6xXexXdxX11axX19xX6xX5xX3xX21xX11axX5xX5xX10xX2bxXdxX6xXexX10xX3xX11axef84xX3xX1exX4exX11axX2bxX4exX6xXc2xXc2xXdxX19xX2bxX3xX21xX11axX19xXexX10xX7xXexX3x135bbxX3xX154xX21xX1exX21xXf8xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX23xX55xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXeaxX3cxX6xXexXdxX11axX19xX6xX5xX3xX154xX21xX1exX21xXf8xX3xX69xX1xX55xXdxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX19xe063xXc2xX3xXecx11f66xXecxXecxe08cxX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX11axX19xXaxX12xX0xXdxXc2xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX19xXexX10xX4exXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxc29bxXdxX8cxXexX1xcbbaxX3xX2xX1bfxX1bfxX1bfxXbxX122xc417xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1fcxX3x13aeexc7ddxX1bfxXbxX122xX204xXaxX3xX7xX4exX4xX9xXaxX7axX7axX4xX1c2xec8dxX6xX11axXbxX1xX23xXexX1xX11axX1c2xXfaxX19xX7axX8cxX10xX7xX69xXexX11axXbxX7axX19xX10xX1f7xX7xX7axXecxXecx101d8xX20exX7axX2xX2xX2xX8cxe101xXecxX1bfxX23bx127fdx14700xX20fxXexc7abxX20exX242xX247xX5xX20fxX184xX242xX2xX24axX1bfxX247xX1bfxXecxX23bxX24axX184xX247xXecxX246xX1bfxX242xX23bxX1bfxX24axXecxX247xX1c2xf787xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX13xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX19xX2bxX3xX33xX34xXexX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX4xX23xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX4axXbxX3xXexX4exX3exX19xX1xX3xX53xX23xX55xX4xX3xXexX59xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX23xX55xX4xX3xX2bxXdxX6xX67xX3xX69xX1xX55xXdxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xXaxX3xX1f7xXdxX8cxXexX1xX9xXaxX2xX1bfxX1bfxX1bfxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX20exX20fxX1bfxXaxX3xX7axX12xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX11axX19xXaxX12xX21xXc5xX4xX3xXexX1xddfaxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX4exX11axX19xX2bxX3xX33xX42xXdxX3xXexX1xXdxX3xX97xX2dxX99xX9axX9bxX9cxX3xX4xX9fxX6xX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX13xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX19xX2bxX3xXexX1xX6xXc2xX3xX2bxXdxX6xX3xX2dxXdxX10xXexX3cxX6xXc2xX3xX3cxX6xXexXdxX11axX19xX6xX5xX3xX154xX21xX1exX21xX3xXecxX1bfxXecxXecxX1c2xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd28xX11axX8cxX24xXaxX12xXe4xe939xX3xXexX1xXdxX3xX2dxXdxX10xXexX3cxX6xXc2xX3xX3cxX6xXexXdxX11axX19xX6xX5xX3xX154xX21xX1exX21xX3xXecxX1bfxXecxXecxX3xX33xX2ex1046cxX4xX3xXexd66fxX3xX4xX1xX105xX4xX3xXfaxc6bcxXdxX3xX7xd9cbxX3xXexX1xX6xXc2xX3xX2bxXdxX6xX3xX4xX9fxX6xX3xX242xX20exX20exX3xX33xX42xXdxX3xXexX23xX24x11165xX19xX3xXfaxX3b2xXdxX3xX69xX1xX11axX39xX19xX2bxX3xX2xX1c2xX2xX242xX2xX3xXexX1xX312xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX33xX59xX19xX3xXex1026exX3xX4xXc5xX4xX3xXexX4exX2exXa5xX19xX2bxX3xX33xX34xXdxX3xX1xX14xX4xX3xXfaxXccxX3xX4xX6xX11axX3xX33x13033xX19xX2bxX67xX3xX4xXc5xX4xX3xXexX4exX2exXa5xX19xX2bxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xXexX4exX25xX19xX3xX4xX39xX3xX19xX2exX3b2xX4xX1c2xX3xX21xXc5xX4xX3xX33xX42xXdxX3xXexX1xXdxX3xX33xX120xX3xXexX1xX3b6xX4xX3xX1xXdx1447bxX19xX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX2xXecxX3xX21fxXccxXdxX3xXexX1xX23xX4axXexX3xXexX11axXc5xX19xX3xXexX4exX11axX19xX2bxX3xXexX1xXa5xXdxX3xX2bxXdxX6xX19xX3xX19xX1bbxXc2xX3xXexXdxX59xX19xX2bxX1c2xX3xX3cxX42xXdxX3xX8cxX23xX19xX2bxX3xX2bxXdxX39xXdxX3xXexX1xX23xX4axXexX3xXexX11axXc5xX19xX3xX19xX1bbxXc2xX3xX19xX6xX24xX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xX33xXc5xX19xX1xX3xX2bxXdxXc5xX3xX4x10803xX3xX33xX9fxX3xX4xXc5xX4xX3xX4xX5cxXbxX3xX33xX42xX3xXexX3f2xX3xX8cxXdcxX3xX33xX59xX19xX3xX69xX1xX4b4xX67xX3xX33xe6bfxXdxX3xX1x1363axXdxX3xX69xX1xX39xX3xX19xX1bbxX19xX2bxX3xXexX2exX3xX8cxX23xX24xX3xXfaxXccxX3xX5xXccxXc2xX3xXfaxXdxX44fxX4xX3xXexX1xX10xX11axX3xX19xX1xX4b4xXc2xX1c2xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX11axX8cxX24xXaxX12xXe4xX59xXexX3xX53xX23xX39xX67xX3xX33xX42xXdxX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xX19xX1xXdxde95xX23xX3xX21fxXccxXdxX3xX19xX1xX5cxXexX3xX5xXccxX3xX2xX1bfxX7axX2xXecxX3xX21fxXccxXdxX67xX3xXc2xX42xXexX3xX33xX42xXdxX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xX20fxX7axX2xXecxX67xX3xX21fxX6xX3xX33xX42xXdxX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xXexXc5xXc2xX3xX21fxXccxXdxX67xX3xX2xX20exX3xX33xX42xXdxX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xX21fxX39xX24xX3xX21fxXccxXdxX67xX3xX23bxX246xX3xX33xX42xXdxX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xX7xXc5xX23xX3xX21fxXccxXdxX3xXfaxXccxX3xX247xX246xX3xX33xX42xXdxX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xX19xX1bbxXc2xX3xX21fxXccxXdxX1c2xX3xX8fxX42xXdxX3xXexX1xXdxX3xXc2xX6xX19xX2bxX3xXexX25xX19xX3xX97xX2dxX99xX9axX9bxX9cxX3xX4xX9fxX6xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX13xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX19xX2bxX3xX33xX120xX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xX7xXc5xX23xX3xX21fxXccxXdxX67xX3xX53xX23xX6xX3xX33xX4b4xX3xX122xX23xX5cxXexX3xX7xX10axX4xX3xX33xX34xXexX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX4xX1xX23xX19xX2bxX3xX4xX23xX42xX4xX3xXexX4exX11axX19xX2bxX3xX69xX1xX55xXdxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xXfaxXccxX3xX122xX59xXbxX3xXexX1xX105xX3xX7xXc5xX23xX67xX3xX7xX6xX23xX3xX4xXc5xX4xX3xX33xX42xXdxX3xXc2xX34xX19xX1xX3xX19xX1xX5cxXexX3xXexX11axXccxX19xX3xX53xX23xX55xX4xX3xX5xXccxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xXe4xX13xXcxX3cxX3xXeaxX8fxX13xX3xXe4xX1xX11axX6xX3xX1xX14xX4xX3xXexX3b6xX3xX19xX1xXdxX25xX19xX3xX184xX3xX8fxX13xX3xX5fxX23xX55xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX13xXccxX3xX3cxX42xXdxXf8xX67xX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX9axX25xX3xX5fxX23xf6c1xX3xX8fx13203xX19xX3xXeaxX8fxXccxX3xX3cx1271exX19xX2bxXf8xX67xX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xXcxX4ex10305xX19xX3xX1exX1xd37cxX3xXeaxX13xX39xXdxX3xX1exX1xX4d4xX19xX2bxXf8x12d94xX3xX8fxXd0xX24xX3xX5xXccxX3xXexX1xXccxX19xX1xX3xXexX312xX4xX1xX3xX4xX6xX11axX3xX19xX1xX5cxXexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1exX1xX703xX3xXcxX1xX14xX3xXexX3f2xX19xX2bxX3xX33xX34xXexX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xXexX4exX25xX19xX3xX7xXd0xX19xX3xX4xX1xX2fxXdxX3xX19xX3aaxXdxX3xXexXdxX59xX19xX2bxX3xXfaxX530xX3xX5xX4axXbxX3xXexX4exX3exX19xX1xX3xX19xXccxX24xX1c2xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX11axX19xXaxX12xX0xXdxXc2xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX19xXexX10xX4exXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX8cxXexX1xX1fcxX3xX2xX1bfxX1bfxX1bfxXbxX122xX204xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1fcxX3xX247xX242xX1bfxXbxX122xX204xXaxX3xX7xX4exX4xX9xXaxX7axX7axX4xX1c2xX21fxX6xX11axXbxX1xX23xXexX1xX11axX1c2xXfaxX19xX7axX8cxX10xX7xX69xXexX11axXbxX7axX19xX10xX1f7xX7xX7axXecxXecxX23bxX20exX7axX2xX2xX2xX8cxX242xXecxX1bfxX23bxX20fxX1bfxX20fxXexX20fxX246xX24axX2xX5xX247xX184xX242xX2xX242xXecxX1bfxXecxXecxX247xX20fxX184xX246xX246xX242xX246xX1bfxX1bfxX23bxX20exXecxX20fxX1c2xX266xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX13xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX19xX2bxX3xX33xX34xXexX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX4xX23xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX4axXbxX3xXexX4exX3exX19xX1xX3xX53xX23xX55xX4xX3xXexX59xX3xX4xX5cxXbxX3xX5fxX23xX55xX4xX3xX2bxXdxX6xX67xX3xX69xX1xX55xXdxX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xXaxX3xX1f7xXdxX8cxXexX1xX9xXaxX2xX1bfxX1bfxX1bfxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX247xX242xX1bfxXaxX3xX7axX12xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX11axX19xXaxX12xX8fxX42xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX9fxX6xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX13xX1exXcxX3xX21xX1xX23xX24xX25xX19xX3xX13xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX19xX2bxX3xX33xX34xXexX3xX2bxXdxX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX1c2xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX11axX8cxX24xXaxX12xX8fxX2exX3a6xX4xX3xX21fxXdxX59xXexX67xX3xX154xX21xX1exX21xX3xX4xX5cxXbxX3xX53xX23xX55xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX33xX2exX3a6xX4xX3xXexX3aaxX3xX4xX1xX105xX4xX3xX19xX1xf843xXc2xX3xXexX23xX24xX3d0xX19xX3xX4xX1xX14xX19xX3xX4xXc5xX4xX3xX33xX42xXdxX3xX4xX4b4xX3xXexX1xXccxX19xX1xX3xXexX312xX4xX1xX3xX4xX6xX11axX3xXexX1xX6xXc2xX3xX8cxX3b6xX3xX69xX383xX3xXexX1xXdxX3xX154xX21xX1exX21xX3xX69xX1xX23xX3xXfaxX3b6xX4xX3xX4xX1xXd0xX23xX3x1489bxX3xXfaxXccxX3x1309bxX5xX24xXc2xXbxXdxX4xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX14xX4xX3xXecxX1bfxXecxXecxX3xX8cxXdxXdcxX19xX3xX4exX6xX3xXexX34xXdxX3xXcxX1exX3xX13xXc1xX3xX21xX1xX312xX3x14b48xXdxX19xX1xX3xXfaxXccxX11axX3xXexX1xXc5xX19xX2bxX3xX2xXecxX1c2xX3xX8fxXd0xX24xX3xX5xXccxX3xX4xX23xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX4axXbxX3xXexX4exX3exX19xX1xX3xX4xX4b4xX3xX23xX24xX3xXexX312xX19xX3xX19xX1xX5cxXexX3xXexX4exX25xX19xX3xXexX1xX59xX3xX2bxXdxX3b2xXdxX67xX3xX19xX1xX938xXc2xX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX4exXdxX3d0xX19xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX6fexX19xX3xX7xXc5xX19xX2bxX3xXexX34xX11axX67xX3xXexX2exX3xX8cxX23xX24xX3xXc2xX3b2xXdxX3xXexX4exX11axX19xX2bxX3xX4xXc5xX4xX1xX3xX122xXd0xX24xX3xX8cxX3b6xX19xX2bxX3xX4xXc5xX4xX3xX4xX1xX2exX2fxX19xX2bxX3xXexX4exX3exX19xX1xX3xXbxX1xX6fexX19xX3xXc2xX530xXc2xX3xXc2xX3b2xXdxX3xX4xX9fxX6xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXfaxXdxX25xX19xX67xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX1c2xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf722xX23xXexX1xX11axX4exXaxX12xX13xX23xX24xX3xX9axX25xX0xX7axXbxX12

Huy Lê

Các tin đã đưa

Thầy giáo mầm non

Thầy giáo mầm non
2023-03-31 12:41:00

baophutho.vn Vượt qua rào cản về định kiến xã hội rằng nghề giáo viên mầm non chỉ dành cho phụ nữ, thầy giáo Hà Đức Thanh (Trường Mầm non Văn Bán, huyện Cẩm...

Cô giáo thắp lửa môn Sinh học

Cô giáo thắp lửa môn Sinh học
2022-11-22 14:41:00

baophutho.vn 28 năm qua, cô giáo Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng tổ Sinh học ,Trường THPT Chuyên Hùng Vương vẫn luôn mê say truyền giảng môn Sinh học và miệt mài...

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
2022-11-21 17:00:00

baophutho.vn Trường THCS Vân Cơ được thành lập năm 1997. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường...

Trọn đạo thầy - trò

Trọn đạo thầy - trò
2022-11-20 12:15:00

baophutho.vn “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dù ở hoàn cảnh nào, truyền thống ấy luôn...

Vâng lời Bác dạy

Vâng lời Bác dạy
2022-11-20 10:00:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Người đã dạy: “Non sông Việt Nam có...

Nghề cao quý nhất

Nghề cao quý nhất
2022-11-20 09:59:00

baophutho.vn Dân tộc ta có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Bao đời nay, cha ông ta đã coi việc học như quốc kế sinh tồn, hưng thịnh, bởi vậy người...

Nghề giáo trong thời đại công nghệ số 4.0

Nghề giáo trong thời đại công nghệ số 4.0
2022-11-20 09:54:00

baophutho.vn Cách mạng công nghệ 4.0 đã tác động đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có giáo dục. Với sự thay đổi chóng mặt trong cách tiếp cận tri thức của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long