Cập nhật:  GMT+7
7debxfee8xc752xad2fxe486xe628xacc2xc3f5xc7ccxX7xebf5x8904x101dcx8823xb34bxaaebxX5x80dfxXaxc965x10456xX1xbef5xX3xbc7exc8d5x85aexXexX3xd4dex106c2xe614xX3x91bdxXdx102b7x9d6bxX3xecf7xc369xX4xX3xf12dxXdxaa71xXexX3xX13xX6xb9f3xb40exX3xXcxcd9exX1ex90a5xX3xX2xa5a2xX3xXexc9c9xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xaf7dxX1xX23xX6xX3xX25xfc19xX1exX36xX3xX4xX1xX18xX1exX36xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1xb985xX3x947axXdxX2bxX1exX3xX4xX22xX4xX3xXex8f4dxX5ex10537xX1exX36xX3xX1x8004xX4xX3xe200xX3xc474xX1x1033fxX3xXcxX1xX71xX0x8627xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffd8xX10xX6xX25xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX13xX6xX30xX3xX60xee8bxX6xX3xXbxX1x8351xXdxX3xX1xe94bxXbxX3xX4xX1xX23xX3xf2bbxd79dxX1exX36xX3xXex85f3xX3xXc3xX76xX3xf246xX22xX4xX1xX3xX60xX15xX3xXcxX1xXdxd5f3xXexX3xX1cxf508xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX71x9e72xX3xX5xX15xX3x101b5xe65fxX1exX3xX60xXddxX3xXf4xbb16xX18xX3xX30xXb8xXdxX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xX15xX1exX1xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX3xXexba06xXdxX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX71xX3xXexX6axX6xX23xX3xXexX34xX1exX36xX3xX2xX39xX3xXexX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX3xX25xX4exX1exX36xX3xX4xX1xX18xX1exX36xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1xX5exX3xX60xXdxX2bxX1exX3xXexX6axX5exX6cxX1exX36xX3xX1xX71xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX18xXc9xX2bxX1exX31xX3xXc3x8a2fxX30xX3xa683xX1xc145x7e17xX3xbc57xX23xX6xX1exX3xX8dxX4exX1exX36xX180xX3xX8dxX11dxX3xX8dxX23xX15xe56bxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX23xX1exXaxX12xX0xXdxX30xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX1exXexX10xX6axXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXax88aaxXdxX25xXexX1xX31xX3xea7cxX39x9369xXbxX17x100fbxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX31xX3xX39xX1d1x10436xXbxX17xX1d4xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX7exX7exX4xX193xX1cxX6xX23xXbxX1xX18xXexX1xX23xX193xX60xX1exX7exX25xX10xX7xX48xXexX23xXbxX7exX1exX10xX1c8xX7xX7ex88ecx90e6xX20axa4f9xX7exX2xX2xX2xX25xX209xX209xX2xX2xX1e0xX209xX20axXex10019xX209xX1d1xX1e0xX5xX1cfxXefxX20cxX20cxX20axX20axX20cxX193xddf7xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX13xX6xX30xX31xX3xXcxX34xX1exX36xX3xX2xX39xX3xXexX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX3xX25xX4exX1exX36xX3xX4xX1xX18xX1exX36xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1xX5exX3xX60xXdxX2bxX1exX3xX4xX22xX4xX3xXexX6axX5exX6cxX1exX36xX3xX1xX71xX4xX3xX74xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX71xXaxX3xX1c8xXdxX25xXexX1xX9xXaxX1cfxX39xX1d1xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX39xX1d1xX1e0xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX23xX1exXaxX12xf7a8x9242xX1exX1xX3xXf4xX11dxX23xX3xXc3xXc4xX1exX36xX3xXexXc9xX3xXc3xX76xX3xXcexX22xX4xX1xX3xX60xX15xX3xXcxX1xXdxXd9xXexX3xX1cxXddxX3xX36xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX71xX180xX3xX76xX1x8c0bxX1exX36xX3xX20xX182x989fxX182xXcxX3xX1xX18xXc9xX2bxX1exX3xXc3xX17axX30xX3xX17dxX1xX17fxX3xXexX6axX6xX23xX3xXexX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX4xX1xX23xX3xXcxX6axX5exX6cxX1exX36xX3xXcxXdxad31xX18xX3xX1xX71xX4xX3xXcexXc4xX1exX36xX3xXcxX1xX6xX23xX180xX3xXexX1xXddxX3xXexX6axX19xX1exX3xXc3xX17axX30xX3xX17dxX1xX17fxX180xX3xX1xX18xXc9xX2bxX1exX3xXc3xX17axX30xX3xX17dxX1xX17fxX193xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9f1xX23xX25xXc9xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXf4xe377xX180xX3xX30xc6dfxXdxX3xXexX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX3xX25xX4exX1exX36xX3xX4xX1xX18xX1exX36xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1xX5exX3xX60xXdxX2bxX1exX3xXexX6axX5exX6cxX1exX36xX3xX1xX71xX4xX3xX36xf09bxX30xX3xX2xX193xX21axX209xX20cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX180xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX60xXdxX17fxX1exX3xXexXb3xX3xX5x8f2exXbxX3xX2xX3xXf4xXd9xX1exX3xX5xX3f5xXbxX3xX21axX3xXexX1xX10xX23xX3xXc3xX1xX5exXf5xX1exX36xX3xXexX6axea5dxX1exX1xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xXbxX1xd2a1xX3xXexX1xXc4xX1exX36xX3xX209xX1d1xX2xX1e0xX193xX3xXcxX421xX1exX36xX3xXexX6axXddxX3xX36xXdxX22xX3xX2xX39xX3xXexX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX6axX17fxX1exX3xX20axX1cfxX21axX3xXexX6axXdxX2bxX18xX3xXf4xX3c5xX1exX36xX193xX3xX182xb768xXc9xX3xX5xX15xX3xX4xX1xX5exXf5xX1exX36xX3xXexX6axX412xX1exX1xX3xXf4xX5exXbcxX4xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX13xX6xX30xX3xXexX6axXdxX33bxX1exX3xX48xX1xX6xXdxX3xXexXb3xX3xX1exd65dxX30xX3xX209xX1d1xX209xX2xX3xXf4xXd9xX1exX3xX1exX6xXc9xX3xXexX11dxXdxX3x9523xX20axX3xXexbdecxX1exX1xX180xX3xXexX1xX15xX1exX1xX3xXexX6axX17fxX1exX3xXexX23xX15xX1exX3xcd77xX18xXb8xX4xX193xX3xX8dxX23xX11dxXexX3xXf4x95c8xX1exX36xX3xX1exX15xXc9xX3xX4xX388xX3xcad0xX3xX1exX36xX1x8610xX6xX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xXexX1x8848xX4xX180xX3xX36xX388xXbxX3xXbxX1xXfcxX1exX3xX36xXdxX78xXbxX3xXexX1xX5exX3xX60xXdxX2bxX1exX3xX4xX22xX4xX3xXexX6axX5exX6cxX1exX36xX3xX1xX71xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX1cxX6xX3xX1xX18xXc9xX2bxX1exX3xXc3xX17axX30xX3xX17dxX1xX17fxX180xX3xX182xX23xX6xX1exX3xX8dxX4exX1exX36xX180xX3xX8dxX11dxX3xX8dxX23xX15xX3xXf4xX22xXbxX3xdba5xX1exX36xX3xXf4xX5exXbcxX4xX3xX1exX1xX18xX3xX4xXfcxX18xX3xX4xX388xX3xX1exX36xX18xX3c5xX1exX3xXexX15xXdxX3xX5xXdxX2bxX18xX3xX1xX71xX4xX3xXexab25xXbxX3xX60xX15xX3xX36xXdxX1dxX1exX36xX3xX25xX11dxXc9xX3xX4xX1xX23xX3xX1xX71xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX180xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX60xXdxX17fxX1exX3xX7xa3f5xX3xX25xX26xX1exX36xX3xX4xX1xX18xX1exX36xX3xXexX11dxXdxX3xXexX1xX5exX3xX60xXdxX2bxX1exX3xXexX6axX5exX6cxX1exX36xX3xX1xX71xX4xX180xX3xX36xXdxX78xXbxX3xXexX1xXfcxXc9xX3xX4xXc4xX3xX60xX15xX3xX4xX22xX4xX3xX10xX30xX3xX1xX71xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXf4xX5exXbcxX4xX3xXexX6axX1dxXdxX3xX1exX36xX1xXdxX2bxX30xX3xX48xX1xXc4xX1exX36xX3xX36xXdxX6xX1exX3xXf4xX71xX4xX3xX1cxX421xX3xb085xX4xX1xX180xX3xXexX1xX78xX3xX60xXddxX3xXf4xX33bxX3xX60xX5exXf5xX1exX3xX5xX17fxX1exX3xX25xX11dxXc9xX3xXexXb8xXexX180xX3xX1xX71xX4xX3xXexXb8xXexX193xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX23xX1exXaxX12xX0xXdxX30xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX1exXexX10xX6axXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX25xXexX1xX31xX3xX1cfxX39xX1d1xXbxX17xX1d4xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX31xX3xX21axX20axX39xXbxX17xX1d4xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX7exX7exX4xX193xX1cxX6xX23xXbxX1xX18xXexX1xX23xX193xX60xX1exX7exX25xX10xX7xX48xXexX23xXbxX7exX1exX10xX1c8xX7xX7exX209xX20axX20axX20cxX7exX2xX2xX2xX25xX209xX209xX2xX2xX1e0xX20axX2xXexX39xX1cfxX21axX4baxX5xX1cfxXefxX2xX1cfxX2xX2xX1cfxX193xX227xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX13xX6xX30xX31xX3xXcxX34xX1exX36xX3xX2xX39xX3xXexX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX3xX25xX4exX1exX36xX3xX4xX1xX18xX1exX36xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1xX5exX3xX60xXdxX2bxX1exX3xX4xX22xX4xX3xXexX6axX5exX6cxX1exX36xX3xX1xX71xX4xX3xX74xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX71xXaxX3xX1c8xXdxX25xXexX1xX9xXaxX1cfxX39xX1d1xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX21axX20axX39xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX23xX1exXaxX12xX2d0xX2d1xX1exX1xX3xXf4xX11dxX23xX3xXc3xXc4xX1exX36xX3xXexXc9xX3xXc3xX76xX3xXcexX22xX4xX1xX3xX60xX15xX3xXcxX1xXdxXd9xXexX3xX1cxXddxX3xX36xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX71xX180xX3xX76xX1xX309xX1exX36xX3xX20xX182xX30fxX182xXcxX3xX1xX18xXc9xX2bxX1exX3xX8dxX11dxX3xX8dxX23xX15xX3xXexX6axX6xX23xX3xXexX34xX1exX36xX3xXexX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX39xX3xXexX6axX5exX6cxX1exX36xX3xXexXdxX33bxX18xX3xX1xX71xX4xX3xXexX6axX17fxX1exX3xXf4xXddxX6xX3xX1cxX15xX1exX3xX1xX18xXc9xX2bxX1exX3xX8dxX11dxX3xX8dxX23xX15xX193xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX23xX25xXc9xXaxX12xX182xX5exXbcxX4xX3xX1cxXdxXd9xXexX180xX3xX60xX15xX23xX3xXf4xXfcxX18xX3xX1exX4a6xX30xX3xX1xX71xX4xX3xX209xX1d1xX209xX20axXefxX209xX1d1xX209xX21axX180xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX13xX6xX30xX3xX4xe044xX1exX36xX3xXf4xX2d1xX3xXexX34xX1exX36xX3xX209xX193xX21axX39xX1d1xX3xX1cxX4dfxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX3xXexX6axXddxX3xX36xXdxX22xX3xX36xXfcxX1exX3xX4baxX1d1xX1d1xX3xXexX6axXdxX2bxX18xX3xXf4xX3c5xX1exX36xX3xX4xX1xX23xX3xX1xX71xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX388xX3xX1xX23xX15xX1exX3xX4xX1dxX1exX1xX3xX48xX1xX388xX3xX48xX1xX4a6xX1exX3xXexX6axX17fxX1exX3xXf4xXddxX6xX3xX1cxX15xX1exX3xXexX4bexX1exX1xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX71xX3xX60xX3f5xXdxX3xX30xX26xX4xX3xXexXdxX17fxX18xX3xX36xX388xXbxX3xXbxX1xXfcxX1exX3xXf4xX1dxX30xX3xX1cxX1dxX23xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX22xX4xX3xX10xX30xX3xX1xX71xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX388xX3xX1xX23xX15xX1exX3xX4xX1dxX1exX1xX3xX48xX1xX388xX3xX48xX1xX4a6xX1exX3xX4xX388xX3xXf4xX3cxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX48xX1xX23xX6xX3xXexX1xX10xX23xX3xXc3xX1xX5exXf5xX1exX36xX3xXexX6axX412xX1exX1xX3xX36xXdxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xXbxX1xX421xX3xXexX1xXc4xX1exX36xX3xX209xX1d1xX2xX1e0xX3xX48xX1xXdxX3xX1cxX5exX3f5xX4xX3xX60xX15xX23xX3xX1exX4a6xX30xX3xX1xX71xX4xX3xX30xX3f5xXdxX193xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd09xX18xXexX1xX23xX6axXaxX12xX987xX1exX1xX3xXcxX1xXf5xX0xX7exXbxX12

Anh Thơ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa

Giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa
2023-11-28 14:33:00

baophutho.vn Hưởng ứng cuộc vận động phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, ngày 28/11, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh...

Nâng cao chất lượng dạy học qua hội thi

Nâng cao chất lượng dạy học qua hội thi
2023-11-28 08:06:00

baophutho.vn Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức không chỉ giúp giáo viên có cơ hội...

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường
2023-09-19 07:55:00

baophutho.vn Sau 7 năm thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP (NĐ116) ngày 18/7/2016 về “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc...

Trao quà “Tiếp sức cho em đến trường”

Trao quà “Tiếp sức cho em đến trường”
2023-09-18 10:46:00

baophutho.vn Hội Khuyến học tỉnh vừa phối hợp với Công ty TNHH JNTC Vina và huyện Lâm Thao tổ chức Chương trình “Tiếp sức cho em đến trường” năm học 2023-2024.

Năm học mới ở Trường THPT Long Châu Sa

Năm học mới ở Trường THPT Long Châu Sa
2023-09-18 09:43:00

baophutho.vn Trường THPT Long Châu Sa được thành lập từ tháng 8/1960. Đây là ngôi trường cấp 3 thứ hai của tỉnh được thành lập sau Trường cấp 3 Hùng Vương....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long