Cập nhật:  GMT+7
bfb7xfd13x10a7fxc2c4x11cfbx15191xd599xbfe4x14780xX7x15185xdf1axe713xfd0ex11d5fx13cf4xX5xe550xXaxc892xXcxX6xde8axX3x136b6x1080ex10affx12873x151bbxX3xf0afxX1xc5a9xX19xX3x150e3xX1fxdd6axX3xX2xfe27xX27xeedaxX3xX1x103d9xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axXdxX6xX3x125f4x146ebx153a4xX3xX1xXdx11bb4xX15xX3x119b1xX3xXex111ebxX3xX19xcfb1xX15xX3xX1xX2cxX4xX3xcc7bxX27xX53xX2xX3x105adxX3xX53xX27xX53xX53xX0x12704xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX3fx11979xX46xXaxX12xX0xXdxX15xX1axX3xX7xfa9dxX4xX9xXaxX5fxX5fxX4x15521xf43fxX6xX3fxXbxX1xX24xXexX1xX3fxX81xd42cxX19xX5fxX70xX10xX7x12dacxXexX3fxXbxX5fxX19xX10x132d5xX7xX5fxX53xX2xff6dxX27xX5fxX2xX53xX53xX70xX9exX2xX27xX9exc914xX27xX27xXexX2xd359xX2x1071dxX9ex10c89xX5xX2xX81x12d64xXbxX1axXaxX3xX5fxX12xXcxX7axd87axf6acxX19xX1axX3xXexXdxX43xX24xX3xX1xX2cxX4xX3xced4xXbfxf1c1xX19xX1axX3xX17xX1xX6x14c67xX3xX1xX24xX46x1146dxX19xX3xXcxX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1fxX19xX3xX22xX1fxX24xX3xX2xX27xX27xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axXdxX6xX3xX3dxXcdx1419fxXcxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX10xX6xX70xXaxX12xX17xX4cxX15xX3xX1xX2cxX4xX3xX53xX27xX53xX27xX58xX53xX27xX53xX2xXd6xX3xX8cxe7b1xXdxX3xX7x10376xX3xX4x105c4xX3xX1ax1395exX19xX1axXd6xX3xX19x14677xX3xX5xX138xX4xX3xX4x129e8xX6xX3xX4xd28axX4xX3xX4xX1fxXbxX3xX4xX14fxX4xX3xX19xX1ax12c9bxX19xX1xXd6xX3xX22xXcfxX19xX3xX8cx14abfxX3xXexX7axX3fxX19xX1axX3xX8cxXdxXdbxX4xX3xXexX24xX46xe6bfxX19xX3xXexX7axX24xX46xe3aaxX19xXd6xX3xX8cxdd0dxX19xX3xX22xf8a5xX19xX1axXd6xX3xXexX7axXdxX43xX19xX3xX92xX1xX6xXdxX3xXexX1xX138xX4xX3xX1xXdxXdbxX19xX3xX82xX3exX3fxX3xX1xXdxX43xX15xX3xX46xX3xXexX49xX3xef79xX3dxXcdxX109xXcx11467xX3xX22xX13bxXdxX3xX8cxX134xXdxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1aexXcdxfdcexX1b3xXd6xX3xXexX3fxX15cxX19xX3xX1xX24xX46xXdbxX19xX3xXcxX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4x123bexX3xX2xX27xX27xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axXdxX6xX3xX3dxXcdxX109xXcxX81xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX3fxX70xX46xXaxX12xX17xX4cxX15xX3xX1xX2cxX4xX3xX53xX27xX53xX2xX58xX53xX27xX53xX53xXd6xX3xXexd440xX19xX1xX3xX22xX49xX19xX3xX19xX1axX15cxX46xX3xX2xX9exX5fxX2xX53xX3xXexX7axX176xX19xX3xX22xX166xX6xX3xX82xX15cxX19xX3xX1xX24xX46xXdbxX19xX3xX22x13464xX3xXexX1xX24xX3xX22xXbfx14ad6xX4xX3xX2xX27xX81xXb2xX9exX9exX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX5fxX2xXa9xX81xd20dxXaexX27xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX22x11640xXexX3xfa53xXb0xX29xX3xX92xX49xX3xX1xX3fxX27bxX4xX1xXd6xX3xX4xd6ecxX19xX3xX26dxX81xXa9xX53xX9exX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXbfxX6xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axXdxX6xX3xX3dxXcdxX109xXcxXd6xX3xXbxX1xX1fxX19xX3xX22xX1fxX24xX3xX22xX27bxXexX3xX2xX27xX27xX29xX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axXdxX6xX3xX3dxXcdxX109xXcxX3xXexX7axXbfxX134xX4xX3xX26dxX2xX5fxX2xX53xX81xX3xX3dxX3exX3fxX3xX1xXdxX43xX15xX3xc59cxX24fxX3xX1xX186xXdxX3xX1xX24xX46xXdbxX19xX3xXcxX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX22xX24fxX3xXexX1xX6xX15xX3xX15xXbfxX24xX3xX4xX1xX3fxX3x12dbcxX3dxX17x141bexX3xX1xX24xX46xXdbxX19xX3x112f9xX24xX46xX49xXexX3xX22xX166xX19xX1xX3xX7xX13bxX3xX26dxX2xXa9xX53xX5fx134c4xc9bcxX58xX318xX3dxX17xX31bxX3xX8cxX17dxX3xX8cxXdxXdbxX4xX3xX1axXdxX6xX3fxX3xX4xX1xc743xX3xXexXdxX176xX24xX3xXexX1xX24xX3xX3dxXcdxX109xXcxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX4cxX15xX3xX1xX2cxX4xX3xX53xX27xX53xX2xX58xX53xX27xX53xX53xece3xX3xX22xX24fxX3xXbxX1xX13bxXdxX3xX1xX257xXbxX3xX8cxX134xXdxX3xXbxX1xX28dxX19xX1axX3xd8c0xX31bxc7bdxX337xXcxX3xX1xX24xX46xXdbxX19xX3xXexX7axXdxX43xX19xX3xX92xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxXdbxX15xX3xX8cx1281dxX3xX3dxXcdxX109xXcxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX7axX176xX19xX3xX22xX166xX6xX3xX82xX15cxX19xX3xX1xX24xX46xXdbxX19xX3xX22xX3exX15xX3xX82xX3exX3fxX3xX2xX27xX27xX29xX3xXcdxX1c8xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axXdxX6xXd6xX3xX22x106dcxX46xX3xX5xX15cxX3xX15xX186xXexX3xX4xX1xX34dxX3xXexXdxX176xX24xX3xX22xX43xX3xX22xX14fxX19xX1xX3xX1axXdxX14fxX3xXexX1xXdxX3xX22xX24xX6xX3xX1xX15cxX19xX1axX3xX19xX4cxX15xX3xX4xX14bxX6xX3xXexX7axXbfxXc0xX19xX1axX3xX1xX2cxX4xX81xX3x15383xX14fxX19xX3xX82xX186xX3xX3dxXcdx1361cxXcdxX3xX1xX24xX46xXdbxX19xX3xX82xX14fxX15xX3xX7xX14fxXexX3xX4xX14fxX4xX3xXexX7axXbfxXc0xX19xX1axX3xX22xX43xX3xX1xXbfxX134xX19xX1axX3xX70x11669xX19xX3xXexX1xX14fxX3fxX3xX1axd9e2xX3xX8cxXbfxX134xX19xX1axX3xX15xX13exX4xX3xX8cxX15cxX3xX22xX18xX19xX3xX22xX13bxX4xX3xXexX1xX24xX3xX19xX186xXbxX3xX3dxXcdxX109xXcxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX377xX3xXexX24xX46xX176xX19xX3xXexX7axX24xX46xX17dxX19xX3xX82x14f3axX19xX1axX3xX19xX1xXdxX17dxX24xX3xX1x14085xX19xX1xX3xXexX1xedfdxX4xX3xX22xX43xX3xX15xX2cxXdxX3xX19xX1axXbfxXc0xXdxX3xXexX1xX1fxX46xX3xX22xXbfxX257xX4xX3xX5xX257xXdxX3xX228xX4xX1xX3xX8cxX15cxX3xXexX228xX19xX1xX3xXbfxX24xX3xX8cxXdxXdbxXexX3xX4xX14bxX6xX3xX8cxXdxXdbxX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1axXdxX6xX3xX3dxXcdxX109xXcxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX377xX3xXbxX1xX13bxXdxX3xX1xX257xXbxX3xXexX13bxXexX3xX8cxX134xXdxX3xX19xX1axX15cxX19xX1xX3xX46xX3xXexX49xX3xXexX7axX3fxX19xX1axX3xX8cxXdxXdbxX4xX3xX22xX3exX15xX3xX82xX3exX3fxX3xX323xX24xX46xX17dxX19xX3xX5xX257xXdxX3xX4xX1xX3fxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX92xX1xXdxX3xX22xXdxX3xX92xX1xX14fxX15xX3xX4xX1x10511xX6xX3xX82xXdbxX19xX1xX3xX8cxX15cxX3xX22xXbfxX257xX4xX3xX4xX1xX4cxX15xX3xX7xX1e1xX4xX3xX7xX4b0xX4xX3xX92xX1x12667xX10xX3xX82xX6xX19xX3xX22x15067xX24xX3xX19xX1axX6xX46xX3xXexX27bxXdxX3xXexX7axXbfxXc0xX19xX1axX3xX1xX2cxX4xX81xX3xXcxX7axXdxXdbxXexX3xX22xX43xX3xX4xX3exXdxX3xX4xX14fxX4xX1xX3xXexX1xX14bxX3xXexX3adxX4xX3xX1xX15cxX19xX1xX3xX4xX1xX228xX19xX1xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX4xXcfxX3xX4xX1xX49xX3xX15xX186xXexX3xX4xc43bxX6xXd6xX3xX2xX27xX27xX29xX3xX4xX14fxX4xX3xXexX7axXbfxXc0xX19xX1axX3xX22xX17dxX24xX3xX1axXdxX6xX3fxX3xX70xX166xX4xX1xX3xX22xXdxXdbxX19xX3xXexX5ccxX3xX8cxX134xXdxX3xX4xXcfxX3xX323xX24xX6xX19xX3xX3dxXcdxX434xXcdxX81xX3xXcdxX15cxX19xX1axX3xX19xX4cxX15xX3xXexX1xX138xX4xX3xX1xXdxXdbxX19xX3xX92xX1xX10xX19xX3xXexX1xXbfx110fexX19xX1axX3xX92xX166xXbxX3xXexX1xXc0xXdxX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX14fxX4xX3xXexX7axXbfxXc0xX19xX1axXd6xX3xX4xX14fxX4xX3xX4xX14fxX3xX19xX1xX3ebxX19xX3xX5xX15cxX15xX3xXexX13bxXexX3xX4xX18xX19xX1axX3xXexX14fxX4xX3xX3dxXcdxX109xXcxX3xX1xX2cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX81xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1149bxX24xXexX1xX3fxX7axXaxX12xXcdxXdxX17dxX19xX3xf249xX6xXdxX0xX5fxXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường
2023-09-19 07:55:00

baophutho.vn Sau 7 năm thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP (NĐ116) ngày 18/7/2016 về “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc...

Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc

Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Hàn Quốc
2021-12-16 19:51:00

baophutho.vn Chiều 16/12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh phối hợp với tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI Hàn Quốc) tổ chức bế giảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long