Cập nhật:  GMT+7
ef24x12667x105a8x11b22x12377x14cbax1615cx14054xff96xX7x1759fx16addx18442x11793x11967x13b99xX5x10a49xXax15376xXcx1418fx14244x11131x12900x17ab8xX3x10e11x17833xXdxX3xX1x150e4xX4xX3x151e1x19385xX17xX18xX3x11fe7xX15x11cd3xX17xX18xX3xXex12b2cxX3xX4xX1x1552axX4xX3x15632x189a5xX3xX18xXdx14e46xX17xX18xX0x123ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6x170f8xXaxX12x10aacxX18x127c4x1044dxX3x18c97xX3ex1289ax17af5xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX5x14ca7xX3xX35xX36xX3xX18xXdxX3axX17xX18xX5bxX3xXexX14xX6x13827xX3xX35x110e5xX17xX18xX3xXex19503xXexX3xX17xX18xX1xXdx17205xXbxX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX4xX1x19447xX17xX1xX3x14a3dx1158dxX56xX3x108d3xX55xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX17xX18xX55xX56xX3xX1x18edcxXdxX3xXb3xXdxX9exX4xX3xX5xX55x17adaxX3xX17x16a43xXcexX3x184abx16fc8xXd4xXd4x12759xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15c9cxX6xXbxXexXdxX8fxX17xXaxX12xX0xXdxXcexX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXax1835cxXdxX50xXexX1x14b26xX3xX2xXd5xXd5xXd5xXbx18c9bx14462xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX112xX3x16f50xX58x18b1cxXbxX119xX11axXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX3exX3exX4xXd8xX35xX6xX8fxXbxX1xXb0xXexX1xX8fxXd8xXb3xX17xX3exX50xX10xX7x1168axXexX8fxXbxX3exX17xX10xX10dxX7xX3exXd4xXd4xXd4xXd4xX3exX2xX2xX2xX50xX5axX2x190c3xXd4xX126xX2xX2xXexX5ax10278xX161xX126xX5xXd4x11400xXd4xX15axX126xX124xX126xX126xX2xX126xX161xX166xX161xX124xX161xX5axX5axX126xX15axX5axX2xX126xXd8x148c8xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX36xX3xX18xXdxX3axX17xX18xXaxX3xX10dxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xXd5xXd5xXd5xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX124xX58xX126xXaxX3xX3exX12xX1axX1bxXdxX3xX50xXdxX9exX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xXexX14xX6xX8fxX3xX35xX92xX17xX18xX3xXexX97xXexX3xX17xX18xX1xXdxX9exXbxX3xXb3xX55xX3xX18xXdx11e07xX56xX3xX145xX1xX10xX17xX3xX4xX1xX8fxX3xX161xX15axX3xX7xXdxX17xX1xX3xXb3xXdx1680exX17xX3xXexX97xXexX3xX17xX18xX1xXdxX9exXbxX3xX5xX8fxX1bxXdxX3xX18xXdx14b60xXdxX3xXb3xX55xX3xX119xXb0xX20bxXexX3xX7x160f4xX4xXd8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17f31xX8fxX50xX56xXaxX12xX53xXd1xXcexX3xX1xX1fxX4xX3xXd4xXd5xXd4xX2xX166xXd4xXd5xXd4xXd4xX5bxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3x1812fxf98bxX3xX4xX1x1438exX3xX287xXc4xX17xX18xX5bxX3xXexX1xXabxX4xX1xX3xX32xX17xX18xX3xXb3xX55xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX1xX8fxX1bxXexX3xXexX14xXdx10d48xX17xX3xX145xX1xX6xXdxX3xX287x14d33xX17xX18xX3xX35xXc4xX3xX4x162a8xX4xX3xX1xX8fxX1bxXexX3xX287xXc4xX17xX18xX3xXexX14xX8fxX17xX18xX3xX35xX97xXdxX3xX4xX3axX17xX1xX3xX50x18d56xX4xX1xX3xX35xX9exX17xX1xX3xXe8x174cbxX27x184cax11772xX166xX2xX161xXd8xX3x18b77xX36xXexX3xXafxXb0xX3axX3xX4xX2bfxX4xX3xX4xX1x17a39xX3xXexXdxX221xXb0xX3xX287xf3bbxXb0xX3xX287xX1bxXexX3xXb3xX55xX3xXb3xX15x1726cxXexX3xX7xX8fxX3xXb3x18164xXdxX3xX145xX36xX3xX1xX8fxX1bxX4xX1xX3xX287xX305xX3xX14xX6xX5bxX3xX145xX1x186aexX17xX18xX3xX287xX2dcxX17xX1xX3xX5xX55xX3xX287xX29xX17xX3xXb3xX2dcxX3xXb0xX56xX3xXexXabxX17xX3xXexX14xX8fxX17xX18xX3xX4x1369cxX17xX18xX3xXexX2bfxX4xX3xX287xX55xX8fxX3xXexX1bxX8fxX3xX287xX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xXd8xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xX4xX34exX17xX18xX3xX17xX1x14cf0xX17xX3xXexX97xXexX3xX17xX18xX1xXdxX9exXbxX3xX4xX1xX8fxX3xX126xX15axX124xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXb3xXdxX221xX17xX3xX1xX9exX3xX4xX1xXabxX17xX1xX3xXafxXb0xX56xX3x1861bxX3xX4xX2bfxX4xX3xX145xX1xX97xXdxX3xX17xX18xX55xX17xX1xX5bxX3xXexX14xX8fxX17xX18xX3xX287x12e95xX3xX4xX3cexX3xX5axX2xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXb3xXdxX221xX17xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3x10045xX55xX8fxX11axX3xX4xX3cexX3xX161xX15axX3xX7xXdxX17xX1xX3xXb3xXdxX221xX17xX3xX119xX36xXbxX3xXexX97xXexX3xX17xX18xX1xXdxX9exXbxX3xX5xX8fxX1bxXdxX3xX18xXdxX236xXdxX3xXb3xX55xX3xX119xXb0xX20bxXexX3xX7xX242xX4xXd8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX8fxX17xXaxX12xX0xXdxXcexX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe8xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX50xXexX1xX112xX3xX2xXd5xXd5xXd5xXbxX119xX11axX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX112xX3xX5ax122c8xX124xXbxX119xX11axXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX3exX3exX4xXd8xX35xX6xX8fxXbxX1xXb0xXexX1xX8fxXd8xXb3xX17xX3exX50xX10xX7xX145xXexX8fxXbxX3exX17xX10xX10dxX7xX3exXd4xXd4xXd4xXd4xX3exX2xX2xX2xX50xX5axX2xX15axXd4xX126xXd4xX58xXexX161xX58xX46cxX15axX5xX58xX166xXd4xX15axX126xX5axX5axXd4xX126xX124xX124xX166xXd4xXd5xX161xX15axXd5xXd5xX5axX15axX126xX46cxXd8xX17cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX35xX36xX3xX18xXdxX3axX17xX18xXaxX3xX10dxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xXd5xXd5xXd5xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX5axX46cxX124xXaxX3xX3exX12x1459fxXdxX17xX1xX3xXb3xXdxX221xX17xX3xXexX1xX6xXcexX3xX18xXdxX6xX3xX53xX18xX55xX56xX3xX1xXc4xXdxX3xXb3xXdxX9exX4xX3xX5xX55xXcexX3xXexX1bxXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xXd8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX8fxX50xX56xXaxX12xXcxX14xX8fxX17xX18xX3xX50xX2dcxXbxX3xX17xX55xX56xX5bxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX2exX3xX4xX1xX32xX4xX3xX17xX18xX55xX56xX3xX1xXc4xXdxX3xXb3xXdxX9exX4xX3xX5xX55xXcexX3xXb3xX318xXdxX3xXbxX1xX15xX29xX17xX18xX3xX4xX1x15f3axXcexX3x130a5x14369xX242xX17xX3xX145xX36xXexX3xX4xX23xX17xX18xX3xXexX1xX55xX17xX1xX3xX4xX34exX17xX18xX5bxX3xX287xX2b7xX17xX18xX3xX1xX55xX17xX1xX3xX4xX23xX17xX18xX3xXbxX1xX2bfxXexX3xXexX14xXdxX2aexX17x18daaxX5bxX3xX4xX3cexX3xX7x12256xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX1xX311xXbxX5bxX3xXexX1xX6xXcexX3xX18xXdxX6xX3xX4xX28cxX6xX3xX17xX1xXdxX305xXb0xX3xX50xX8fxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX9exXbxX5bxX3xX4xX29xX3xX7xX3b5xX3xXexXb0xX56xX2aexX17xX3xX50x13d68xX17xX18xX3xXexX14xX8fxX17xX18xX3xXb3xX55xX3xX17xX18xX8fxX55xXdxX3xX17xX15xX318xX4xXd8xX3xX1axX5aaxX56xX3xX5xX55xX3xX4x1261bxXb0xX3xX17xX97xXdxX3xX18xXdx174e1xXbxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXb3xXdxX221xX17xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX388xX17xX5bxX3xXexX1xX2aexX3xX1xXdxX9exX17xX3xX17xXd1xX17xX18xX3xX5xX5e7xX4xX3xX35xX3axX17xX3xXexX1xX5aaxX17xX3xXb3xX55xX3xXex12b21xXcexX3xX145xXdxX36xXcexX3xX4xX29xX3xX1xXc4xXdxX3xXb3xXdxX9exX4xX3xX5xX55xXcexX3xXexX1bxXdxX3xX4xX2bfxX4xX3xX287xX29xX17xX3xXb3xX2dcxX3xXexXb0xX56xX2aexX17xX3xX50xX621xX17xX18xX3xXb0xX56xX3xXexXabxX17xXd8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14408xXb0xXexX1xX8fxX14xXaxX12xff25xXb0xX97xX4xX3xX6c9xX17xX0xX3exXbxX12

Quốc An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-31 07:33:00

baophutho.vn Dạy và học lớp ghép nhiều trình độ thời gian qua đã có nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Các cơ sở giáo dục tiểu học đã chủ động phân...

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-30 07:58:00

baophutho.vn Để bảo đảm quyền học của trẻ em miền núi, nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã duy trì mô hình lớp ghép bậc tiểu học tại vùng đồng bào...

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
2022-05-24 08:02:00

baophutho.vn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đang đến gần. Kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long