Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4buI4buTdTTDqcSDw7U04buLxKlwxKk04bun4buJxKloxak04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThurvFqTTDsmzhurnhu4k04buzZzThurnhu53EqTThu4/hu4vFqeG7m+G7jzThu4/hurXhu400NzU14bqjXS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLhu4jhu5N1NMOpxIPDtTThu4vEqXDEqTThu6fhu4nEqWjFqTThurnhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bunw7lr4buP4buJNOG6u8WpNMOybOG6ueG7iTThu7NnNOG6ueG7ncSpNOG7j+G7i8Wp4bub4buPNOG7j+G6teG7jTQ3NTXhuqNdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThu6XDueG6uT8z4buJ4bun4bundSgvL8Opw6PDtXXhu4nFqeG7p+G7icO1PuG7s+G7jy/DtcOy4bq74bq7w6Phu6fDoy/hu7XDqsOp4bulxKnhu6fDqi/hurvFqS3DssSp4bq54buJLcOyw6ot4buJw7XEqS3Do+G7jS3hu6fhu4nFqeG6uS83NTXhuqEv4bqjLzY2w4o2w4lhw4rDoDfhuro2LzY3N+G6oeG6oTbhuqPhuqE2w6HhuqNhOF/hu4jDiT7hu4vEqcOsMzTDo8OyxKnhu4vhu48/M8Oyw6rDrOG7pzMiVeG7psOVLTThu47hu4vhuq/hu7k04bqjLTY3PDThu6fhurHEqTThu4jhuq804buO4budxKk8NOG6ucSD4bq5NOG6veG7m+G7j+G7izThurnhu4lqKDThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7puG7iWw0w5PEqeG7jTThu4jhurfEqTQtNFXhu4nDtDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k0VeG7icawNOG7puG7ieG7kyk0VeG7ieG6seG7jTThurrFqeG7uTThurjhu69x4buP4buLNC00VeG7icO0NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNMWow4nhu47huro04bunbeG7j+G7iTThu7jhu4Xhu480w4nEg8SpKTTDieG7qcSpNOG7puG7iWw0w5PEqeG7jTThurrFqeG7j+G7izQtNFXhu4nDtDThurjhu4nhu7E04bunbOG6ueG7iTTFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k0w5Lhuq/DtTThurjDo8SpNOG6ueG7ieG7sTThu6fDuWs04bq5xanhu53hurk04buJ4buTdTTDqcSDw7U04buLxKlwxKk04bun4buJxKloxak04bq44buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThurvFqTTDsmzhurnhu4k04buzZzThurnhu53EqTThu4/hu4vFqeG7m+G7jzThu4/hurXhu400NzU14bqjNOG6u8O1NOG7j+G7icO04buNNOG7iXJ1NOG7p8SD4bq5NHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzThurvFqTTDsmzhurnhu4k0ODThu6dt4buP4buJNOG7p+G7ieG7r3Lhu4/hu4s04buP4buLxanhu5vhu4804bul4buX4buP4buLNOG7iOG7m+G7j+G7izThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThu4nhuq/hu4/hu4s04buP4bq14buNPl0vdSJddSLhurp4NOG7ieG7k3U0w6nEg8O1NOG6ucO0NOG6veG6scSpNOG6u8SpaOG7jzTDsuG6s+G7j+G7iTThur3hurHDtTTDieG7nTThu6bhu4nhu5fhu4/hu4s04bunxKnhu4804buz4bqvNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izw0w4nDo+G7jzThu6bFqeG7ueG7heG7jzThu4vEqcSDw7U04bumw7nFqeG7j+G7izThu6/hu6Hhu4/hu4s8NOG7iOG7ncSpNOG7juG7ieG6rzTDqcSDw7U04buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNKTTDsuG6s+G7j+G7iTThur3hurHDtTThu7Phuq80deG7icO04buP4buLNOG7s8Sp4buF4buPNOG6ucSD4bq5NOG6ueG7oTTDusWpw6Phu4804bun4buJ4buX4buP4buLNOG7p2Lhu488NMOpxIPDtTThurnhu4lqNOG7p8O5xanhu4/hu4s04buv4buh4buP4buLNOG7s+G6rzThu4jhuq804buO4budxKkpNOG6veG6scSpNOG6u8SpaOG7jzThu43hu53hu6c04bulxqE04buJ4bqz4buP4buLNOG6u8WpNMOybOG6ueG7iTTDssO9NOG7ieG6r+G7j+G7iTThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G7r3Dhurk04bq54bup4buP4buLNOG6veG6scSpNOG6u8SpaOG7jzTDsuG6s+G7j+G7iTThur3hurHDtTThurnEg+G6uTThurnhu6E0w7rFqcOj4buPNMOpxIPDtTThurnhu4lqPDThu7PhurXhu4804buJw7XEgzw04bun4buJaTThu6fhu4nDo8O1NOG7s+G6rzThurvFqTTDsmzhurnhu4k04bq54buxw6M0VeG7icawNOG7puG7ieG7kzw04bu44buF4buPNMOJxIPEqTw0w5Lhuq/DtTThurjDo8SpPl11IuG6vOG7m+G7j+G7izThurnhu4lqNOG7juG7i8Wp4bu5w63hu4804bum4buJbDTDk8Sp4buNNOG7iOG6t8SpPDRV4buJw7Q04bq54buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6dt4buP4buJNFXhu4nGsDThu6bhu4nhu5M8NOG7psO54buvc+G7j+G7izThu4/hu4nDtOG7jTThu4lydTThu6fEg+G6uTw04bun4buJw6Phu7k04buN4bqn4bunNMOy4bqz4buP4buJNOG6veG6scO1NMWow4nhu47huro0ODThu6dt4buP4buJNFXhu4nGsDThu6bhu4nhu5M8NOG7uOG7heG7jzTDicSDxKk8NMOS4bqvw7U04bq4w6PEqTThu4vEqXDEqTThu6fhu4nEqWjFqTThu7NwxKk04bq94bqxxKk0w6nEqWnFqTThurt4NOG7ieG7k3U0w6nEg8O1NOG7p8O04buNNOG7p8Oi4bunNMOzZuG7pzTDusWp4bq3NOG7iXJ1NOG7p8SD4bq5NHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzThurvFqTTDsmzhurnhu4k04bq54buxw6M0ODThu6dt4buP4buJNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4bq14buNNDc1NeG6oTThu7Phuq80w7NmNOG7icO14bqx4bq54buJNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG6ueG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k04bq7xak0w7Js4bq54buJNOG7s2c04bq54budxKk04buP4buLxanhu5vhu4804buP4bq14buNNDc1NeG6ozThu7NwxKk04buN4bur4bq5NOG7p8Sp4buFxak04bq9w7Thu4804buz4bqvNHXhu4nhu6vhurk04buz4burNGE8YTThu6fDucSpaMWpNMOy4buvcuG7pzThurvFqTTDs+G7icSD4bq54buJPDThu6fDucO14buP4buLNOG6vcO0NOG6ucO0NDk1NTThu4/hu4vhu4lr4buPNMOy4buvcuG7pzTDs+G7icSD4bq54buJNOG7j+G7r3Dhurk04buP4buLw7Xhuq/EqTw0deG7iWLhu4804bq9YsWpNOG6veG6seG7pzThu6fhu6Phu4/hu4s04bq7w7XDo+G7j+G7iTThu6fhu4nFqTThuqFhNTThu6fhuqA04bq94bub4buP4buLPjThurjhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bunw7lr4buP4buJNOG6u8WpNMOybOG6ueG7iTThu7NnNOG6ueG7ncSpNOG7j+G7i8Wp4bub4buPNOG7j+G6teG7jTQ3NTXhuqM04bul4buDNOG6veG7r3Lhurk0w7Phu4nDo8SpNOG7jeG6seG6uTThu7Phuq/DtTThu6fGocSpNOG7jeG7qeG7j+G7izTDoTThu6fhu4nEg+G7j+G7izThu4rEqeG7heG7j+G7izThu4/hurXhu400w5PhuqA04bukecWpPDThu6d24bq5NOG7j+G7i+G6r+G7uTQ4Ni02LTc1NeG6ozThu6fhurHEqTTDk+G7icWpNOG6u8SpNOG7p2rhurnhu4k0w7Js4bq54buJNOG7pXk04bq8Z+G7jzThu4jhu6nhu4/hu4s04buN4bud4bunNOG6ueG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k04buP4buL4buJaDThu6fhu4nFqWThu6c0deG7icO14buP4buLNHXhu4nGsDThu7NwxKk04bq54buJ4buxNOG6vWc04oCc4buyZzThurnhu53EqTThu4/hu4vFqeG7m+G7jzQtNMOz4buJxIPhu400deG7icSDNOG7jcSpZ+G7jzTDssOtNOG7ieG7ncSp4oCdPDThu6fhu4lpNOG7icSpaOG7jzTDqeG6t+G7jzThu6XDouG6uTThu7PhurXhu4804buJw7XEgzThu7Phuq804bunxKln4buNNOG7j+G6teG7j+G7izR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu4804bq7xak0w7Js4bq54buJNOG6ueG7scOjNOG6ucSD4bq5NOG7p23hu4/hu4k04bunw7nDteG7j+G7izThu7Phu6nhu4/hu4s+NOG7psO5w7Xhu4/hu4s04bun4buJccSpNOG7i8Spw6Phu4804bundzThu6XDo8WpNMOyw600w7Phu4nDo8SpNOG7jeG6seG6uTThur1m4buPNMO6xalBNDk04buP4bq14buNNDc1NeG6ozw0czThurnhurc0VeG7icawNOG7puG7ieG7kzw04bu44buF4buPNMOJxIPEqTw0w5Lhuq/DtTThurjDo8SpNOG7peG7gzThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThu4/hu4nEqWfFqTThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s04buz4bq14buPNOG7icO1xIM8NOG6u8WpNMOybOG6ueG7iTThur1pNOG7p+G7icWpNOG7icaw4bunNOG6u8WpNMOz4buJxIPhurnhu4k+NOG6uOG7qeG7j+G7izThu7NwxKk04bun4buJxak04buJxrDhu6c04bq9Y8WpNOG7p+G7rzR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu4804bq54buhNOG7pXM04buJ4bqxNOG7p2Phu4/hu4s04bq7xak0w7Js4bq54buJPDThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThurnEg+G6uTThu6fFqeG7uWbhu4804bq7xak0w7Js4bq54buJNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buz4bup4buP4buLNOG7s+G6rzThu6fFqeG7uWbhu4804bq7xak0w7Js4bq54buJNMOyxKnhu4Xhu480w7Nm4bunNOG7s3DEqTThurnEg+G6uTThu6dt4buP4buJNMOp4bqx4buPPDThu4/hu69w4bq5NMOp4bqx4buPKTRV4buJxrA04bum4buJ4buTPDThu7jhu4Xhu480w4nEg8SpPDTDkuG6r8O1NOG6uMOjxKk04bul4buDNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1NOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu4004buz4bqvNOG6u2zhurnhu4k04buz4burNOG6u8WpNMOybOG6ueG7iTThur1pNHXhu4nhu6vhurk04buz4burNOG7p8ah4bunNOG6ucSD4bq5NOG7j+G7icWpNOG6uWPFqTThurnhu7HDozThurvFqTTDs+G7icSD4bq54buJPj4+XXUi4bq84bub4buP4buLNOG6ueG7iWo04bq84bufNMOaxalBNOG6usO14bqz4buPPDThu6bhu4l2NOG7p8O54buvc+G7j+G7izTDieG7nTThu6bhu4nhu5fhu4/hu4s04bunxKnhu4804buz4bqvNOG7psO5xanhu7ln4buPNOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izw04bun4buJw6Phu7k04buN4bqn4bunNMOy4bqz4buP4buJNOG6veG6scO1NOG6ucSD4bq5NOG6ueG7oTTDusWpw6Phu480w6nEg8O1NOG6ueG7iWo04buz4bqvNOG6ucSD4bq5NOG7j+G7ieG6rzTDqcSDw7U0deG7icSD4bunNMOpxKlpxak0QTTDs8SpZuG7jzThur3Eg+G7j+G7iTThu4vEqcSDNOG6ucOjw7U04bulxIPhu4/hu4s0w7PEqWbhu4804buJcnU04bunxIPhurk0deG7icSD4bunNOG7p8O5xKlp4buPNOG6u8WpNMOybOG6ueG7iTThurnhu7HDozRV4buJxrA04bum4buJ4buTPDThu7jhu4Xhu480w4nEg8SpPDTDkuG6r8O1NOG6uMOjxKkpNOG6vcO04buP4buLNOG7i8O0dTThu43hu53hu6c04bulxqE0QTTDs8SpZuG7jzThur1pNOG6uOG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k04bq7xak0w7Js4bq54buJNOG7s2c04bq54budxKk04buP4buLxanhu5vhu4804buP4bq14buNNDc1NeG6ozThurnDtDThu4/hur/hu6c04buNcMSpNOG7iWJ1NOG6u2Xhu4804bq7xak0w7Phu4nEg+G6ueG7iTThu7Phuq804bq94bqx4bunNOG6veG7r3Lhurk04buJxKloxak0w7rFqeG6tzThurnDo8O1NOG6ueG6tzThu7NnNMOzxKnhu4/hu4k04bunZjThu7Phuq804bu34bqzNOG7ieG7ncSpPjThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7pOG6t+G7jw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển vọng du lịch nông nghiệp, nông thôn

Triển vọng du lịch nông nghiệp, nông thôn
2024-07-12 08:57:00

baophutho.vn Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cùng nhiều di sản mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, những năm gần đây, Phú Thọ trở thành điểm đến hấp...

Trải nghiệm du lịch Đất Tổ mùa hè

Trải nghiệm du lịch Đất Tổ mùa hè
2024-06-29 11:01:00

baophutho.vn Thời tiết bước vào những ngày hè oi bức, nắng nóng cũng là lúc mùa cao điểm du lịch bắt đầu. Bên cạnh xu hướng “nghỉ mát” tại những vùng biển,...

Phù Ninh: Chuẩn bị lễ hội chọi trâu năm 2009

Phù Ninh: Chuẩn bị lễ hội chọi trâu năm 2009
2008-12-04 09:00:00

PTO- Năm 2009 là năm hội chọi trâu ở huyện Phù Ninh được khôi phục tổ chức. Lễ hội chọi trâu sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14, 15 tháng 2 Âm lịch hàng năm. Thời gian tổ chức lễ...

Phù Ninh: Chuẩn bị lễ hội chọi trâu năm 2009

Phù Ninh: Chuẩn bị lễ hội chọi trâu năm 2009
2008-12-04 09:00:00

PTO- Năm 2009 là năm hội chọi trâu ở huyện Phù Ninh được khôi phục tổ chức. Lễ hội chọi trâu sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14, 15 tháng 2 Âm lịch hàng năm. Thời gian tổ chức lễ...

Ấn tượng món nộm ở thị xã Phú Thọ

Ấn tượng món nộm ở thị xã Phú Thọ
2008-07-03 15:52:00

PTO- Thị xã Phú Thọ đã được nhiều người biết đến là vùng đất có bề dày văn hoá, đặc biệt là văn hoá ẩm thực với nhiều món ăn ngon, lạ và rất độc đáo. Một trong những món ăn đó...

Ấn tượng món nộm ở thị xã Phú Thọ

Ấn tượng món nộm ở thị xã Phú Thọ
2008-07-03 15:52:00

PTO- Thị xã Phú Thọ đã được nhiều người biết đến là vùng đất có bề dày văn hoá, đặc biệt là văn hoá ẩm thực với nhiều món ăn ngon, lạ và rất độc đáo. Một trong những món ăn đó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long