Cập nhật:  GMT+7
8bb1xc92axc14ex1085ex92d8x1068ex117a8xe86exdf77xX7x11b7dxce15xca5fxb42dx8c1axda73xX5xa42exXaxdb3exaa17x10ee2xccaexa134xf07cxX3xa52ex10ec0xX16xX3xX4xabc4xX16xX17xX3xX19x1040axX16xX3xX4xbec3xXdxX3x9cd2xfdbbxXexX3xXexX27xXdxX3x8e1exX1x11cb0xc973xX16xX3xX2axc89axX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxd7a5xX16xX3xXexbfb3xX3xX4x11c21xX3xX16xX1xX23xX16xX3xXexcc74xXdxX3xXcx11db4x11ab4xX16xX17xX3xXexX23xe97bxX3x11b90xX1xe3cfxX4xX3xbf5axX62xX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1x92a4xX16xX1xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexb181xX16xX1xX0xf64axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae15xX34xX19xdc7axXaxX12xX0xXdxX5exX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX58xX5exfa81xX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdx95fexX10xX16xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxcb67xXdxX19xXexX1x90f0xX3xb513xdf3bxb30bxXbx105a2xe444xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXc0xX3x1025dxX2x10862xXbxXc6xXc7xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX7dxX7dxX4xbd10xXa3xX6xX34xXbxX1xX58xXexX1xX34xXe1xX65xX16xX7dxX19xX10xX7xX32xXexX34xXbxX7dxX16xX10xXbbxX7xX7dxa6fexXc4xX2xXd3xX7dxX2xX2xX2xX19xXc4xX2xXfcxX2x1095exc51exX10axXexff5cxX2xXd1xX10axX5xXd3xec3exXexX6xXdxX113xX32xX1xX34xX6xX16xX113xX19xXdxX16xX1xX113xX19xX6xX16xX1xXe1xed7cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX16xX17xX3xX19xX23xX16xX3xX4xX27xXdxX3xX2axX2bxXexX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX3xX4xX4bxX3xX16xX1xX23xX16xX3xXexX53xXdxX3xXcxX57xX58xX16xX17xX3xXexX23xX5exX3xX60xX1xX62xX4xX3xX65xX62xX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX6fxX16xX1xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexX79xX16xX1xXaxX3xXbbxXdxX19xXexX1xX9xXaxXc2xXc3xXc4xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXd1xX2xXd3xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX19xXaxX12x990cxX17xX27xX8fxX3xX5exX6xXdxX3xX2xXc4xX7dxX10ax8bddxX3xXcxX57xX58xX16xX17xX3xXexX23xX5exX3xX60xX1xX62xX4xX3xX65xX62xX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX6fxX16xX1xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexX79xX16xX1xX3xX7xfabexX3xXbxX1x936bxXdxX3xX1xdfc9xXbxX3xX65xX15xXdxX3xXacxX1exX16xX17xX3xX6xX16xX3xXexX79xX16xX1xX3xXexc5a1xX3xX4xX1xa393xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX4xX1exX16xX17xX3xX19xX23xX16xX3xX4xX27xXdxX3xX2axX2bxXexX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX3xX4xX4bxX3xX16xX1xX23xX16xX3xX5exX225xX4xX3xX2axaa8axX3xX2xXe1xX3x99cexcd97xX3xX4xX27xXdxX3xX2axX2bxXexX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX3xX5exX225xX4xX3xX2axX26cxX3xX2xX1daxX3xX4xX1exX16xX17xX3xX19xX23xX16xX3xX4x8f3dxX16xX3xX5exX6xX16xX17xX3xXexX1xe9abxX3xX4xa1c9xX16xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1exX16xX17xX3xX19xX23xX16xX3xX17xac62xX16xX3xX4xX1xX6fxXbxX3xX65xX27xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX1xX34xX53xXdxX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX5exXdxX16xX1xXe1xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX34xX19xX8fxXaxX12xXacxX4bxX3xX16xX1xX23xX16xX3xX4xX1xX14xX6xX3xXexX1xccc4xX4xX3xX1xXdxX44xX16xX3xX4xX27xXdxX3xX2axX2bxXexX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX3xX5exX225xX4xX3xX2axX26cxX3xX2xX3xX2axb77dxX16xX3xXexX57xX62xX3xX7xf3d9xX3xXcxX57xX58xX16xX17xX3xXexX23xX5exX3xX60xX1xX62xX4xX3xX65xX62xX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX6fxX16xX1xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexX79xX16xX1xX3xXexX53xXdxX3xX2axX39xX6xX3xX4xX1xX79xX3xX7xX208xX3xXc4xXc2xX10dxX1daxX3xX2axX14x8f73xX16xX17xX3xXcxX57xX2acxX16xX3xX60xX1xa4c3xX1daxX3xXbxX1xX14xX38dxX16xX17xX3xXcxX23xX16xX3xa50exX23xX16xX1daxX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1xX208xX3x8e09xXdxX44xXexX3xXcxX57xd2e3xX3xX2axX272xX3xX2axX14xX20cxX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xXe1xX3xXcxX1xX38dxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX5xX27xX5exX3xX65xXdxX44xX4xX3xXex11304xX3xXc3xX3xX17xXdxX38dxX3xXc4xX109xX3xXbxX1xX398xXexX3xX16xX17xX27xX8fxX3xX2xXc4xX7dxX10axX7dxXfcxX109xXfcxXc4xXe1xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX34xX19xX8fxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX1cdxX17xX1xX39xX3xX2axX39xX16xX1xX3xXd3xXc2xX7dxXfcxX109xXfcxXfcxX7dxX1cdxX271xX113xXacxX60xX3xX16xX17xX27xX8fxX3xX109xXd3xX7dxXc2xX7dxXfcxX109xXfcxXfcxX3xX4x8c7axX6xX3xXacxX1xX6fxX16xX1xX3xXbxX1xX446xX3x1087exX58xX8fxX3xX2axX39xX16xX1xX3xX65x11de5xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX65xX27xX3xXc6xX4bxX4xX3xXexX1xX310xX4xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX1daxX3xX4xX4bxX4xX3xXexX57xX14xX38dxX16xX17xX3xX1xX20cxXbxX3xX7xX6xX58xX3xX2axX14xX20cxX4xX3xX4x106b2xXbxX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xXc0xX3xXacxX1exX16xX17xX3xX19xX23xX16xX3xX3b5xXdxX44xXexX3xX1cdxX6xX5exX3xXexX3e5xX3xX2axX446xX3xX2xX10axX3xXexX58xX221xXdxX3xXexX57xX34exX3xX5x9aa9xX16xXc7xX3xX2axX208xXdxX3xX65xX15xXdxX3xX4xX1exX16xX17xX3xX19xX23xX16xX3xX3b5xXdxX44xXexX3xX1cdxX6xX5exX3xX5xX27xX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX4xX1xX14xX6xX3xX2axX446xX3xX2xX10axX3xXexX58xX221xXdxX3xX1xX34xX2bxX4xX3xX5xX27xX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX2axX14xX20cxX4xX3xX17xXdxX4bxX5exX3xX1xX26cxX3xX2axX14xX20cxX4xX3xX2axX2b9xX16xX17xX3xX32xc1e3xX3xXexX1xX10xX34xX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX3xX4xX446xX6xX3xX4xX1xX6xX1daxX3xX5exa363xX3xX1xX34xX2bxX4xX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX17xXdxX4bxX5exX3xX1xX26cxXc7xX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX16xX17xX34xX27xXdxX3xXexX3e5xX3xX2axX446xX3xX2xX10axX3xXexX58xX221xXdxX3xXexX57xX34exX3xX5xX4dcxX16xX3xX16xX1xaa5exXbxX3xX4xX35xX16xX1xX3xX65xX27xX34xX3xX3b5xXdxX44xXexX3xX1cdxX6xX5exXc7xX3xX2axX208xXdxX3xX65xX15xXdxX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX16xX17xX34xX27xXdxX3xX5xX27xX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX4xX1xX14xX6xX3xX2axX446xX3xX2xX10axX3xXexX58xX221xXdxX3xX1xX34xX2bxX4xX3xX5xX27xX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX2axX14xX20cxX4xX3xX17xXdxX4bxX5exX3xX1xX26cxX3xX2axX14xX20cxX4xX3xX2axX2b9xX16xX17xX3xX32xX539xX3xXexX1xX10xX34xX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX3xX4xX446xX6xX3xX4xX1xX6xX1daxX3xX5exX566xX3xX1xX34xX2bxX4xX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX17xXdxX4bxX5exX3xX1xX26cxXe1xX3xX2axX14xX20cxX4xX3xX4xX497xXbxX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xXe1xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX34xX19xX8fxXaxX12xbe2exX1xXdxX3xX4xcee6xX3xXexX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX1daxX3xX4xX1exX16xX17xX3xX19xX23xX16xX3xX4xX695xX3xXexX1xX272xX3xX7xX48xX3xX19xX62xX16xX17xX3xXexX1xX6xX8fxX3xXexX1xX346xX3xXexX1xX2b6xX3xX4xX2b9xX16xX3xX4xX14xX15xX4xX1daxX3xX7xX221xX3xX1xX26cxX3xX32xX1xc272xX58xX1daxX3xX17xXdxX497xX8fxX3xXexX53xX5exX3xXexX57xX398xX3xX65xX27xX3xX4xX4bxX4xX3xX5xX34xX53xXdxX3xX17xXdxX497xX8fxX3xXexX38dxX3xX16xX1xX14xXc0xX3x11480xXdxX497xX8fxX3xXbxX1xb4c2xXbxX3xX5xX4bxXdxX3xXc6xX10xX1daxX3xX2axX2b9xX16xX17xX3xX32xX539xX3xXc6xX10xX1daxX3xXa3xX35xX34xX3xX1xXdxX272xX5exX3xX8fxX3xXexX346xXe1xXe1xXe1xXc7xX3xXexX1xX310xX4xX3xX1xXdxX44xX16xX3xX4xX4bxX4xX3xX17xXdxX6xX34xX3xX19xX39xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3xX4xX1xX6fxX16xX1xX3xX16xX1xX14xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX34xX4bxX16xX3xX1xX695xX6xX3xX2axcc91xX16xX3xX2axXdxX44xX16xX1daxX3xX16xX14xX15xX4xX1daxX3xX2axX695xX16xX17xX3xXa3xX35xX34xX3xX1xXdxX272xX5exX3xXc6x99a1xX3xX1xX26cxXdxX1daxX3xX8fxX3xXexX346xX3xX1xX6xX8fxX3xX4xX1xX58xX8fxX272xX16xX3xXexXdxX45dxX16xXe1xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX34xX19xX8fxXaxX12xXcxX27xXdxX3xX32xX1xX34xX35xX16xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX2axXdxX44xX16xX3xXexX48xX3xX4xX695xX3xXfcxX3xX5exX225xX4xX3xX2axX26cxXc0xX3x10375xX225xX4xX3xX2axX26cxX3xX2xX3xXa3xX6xX34xX3xX17xf6d0xX5exX3xX4xX4bxX4xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX4bxX3xX16xX1xX23xX16xXc0xX3xff77xX208xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX4xX4bxX3xX16xX1xX23xX16xX1daxX3xX1x106daxX3xXexX4dcxX16xX1daxX3xX16xX17xX27xX8fxX7dxXexX1xX4bxX16xX17xX7dxX16xX2b9xX5exX3xX7xXdxX16xX1xX1daxX3xX17xXdxX15xXdxX3xXexX6fxX16xX1xX1daxX3xX35xX16xX1xX3xX4xX1xX23xX16xX3xX19xX58xX16xX17xX3xc411xX2axX208xXdxX3xX65xX15xXdxX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX3b5xXdxX44xXexX3xX1cdxX6xX5ex95e4xXc7xX3xX4xX4bxX4xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX4bxX3xX16xX1xX23xX16xXc0xX3xX81bxX208xX3xX2axX39xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX4xX4bxX3xX16xX1xX23xX16xXc7xX3xX1xX832xX3xXexX4dcxX16xX1daxX3xX16xX17xX27xX8fxX7dxXexX1xX4bxX16xX17xX7dxX16xX2b9xX5exX3xX7xXdxX16xX1xX1daxX3xX17xXdxX15xXdxX3xXexX6fxX16xX1xX1daxX3xd56bxX58xX208xX4xX3xXexX39xX4xX1xX1daxX3xX7xX208xX1daxX3xX32xX539xX3xX1xXdxX44xX58xX1daxX3xX16xX17xX27xX8fxX1daxX3xXexX1xX4bxX16xX17xX1daxX3xX16xX2b9xX5exX1daxX3xX5xX34xX53xXdxX3xX17xXdxX497xX8fxX3xXexX38dxX3xX65xX27xX3xX16xX77bxXdxX3xX4xX497xXbxX3xX1xX26cxX3xX4xX1xXdxX346xX58xX3xX1xX34xX2bxX4xX3xX17xXdxX497xX8fxX3xXexX38dxX3xX4xX695xX3xX17xXdxX4bxX3xXexX57xX39xX3xX2axXdxX3xX5xX53xXdxX3xX8d6xX58xX208xX4xX3xXexX346xX1daxX3xX35xX16xX1xX3xX4xX1xX23xX16xX3xX19xX58xX16xX17xX3xX867xX2axX208xXdxX3xX65xX15xXdxX3xX16xX17xX14xX38dxXdxX3xX16xX14xX15xX4xX3xX16xX17xX34xX27xXdxX87exXe1xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX34xX19xX8fxXaxX12xX7f3xX225xX4xX3xX2axX26cxX3xXfcxX3xXa3xX6xX34xX3xX17xX801xX5exX3xX4xX4bxX4xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX16xX1xX14xX3xX5exX225xX4xX3xX2axX26cxX3xX2xX3xX65xX27xX3xX65xX23xX16xX3xXexX6xX8fxXe1xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf95fxX58xXexX1xX34xX57xXaxX12xX3b5xX2b9xX16xX3x11b8cxX6xX16xX17xX0xX7dxXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

50 năm ra đời “cục gạch biết nói”

50 năm ra đời “cục gạch biết nói”
2023-04-04 12:23:00

Ngày 3/4/1973, Martin Cooper đứng trên vỉa hè đại lộ ở Manhattan cùng thiết bị to bằng viên gạch và thực hiện cuộc gọi di động đầu tiên.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long