Cập nhật:  GMT+7
b799xeedcxce1dxe397xebecx1152fx129d1x108c9xc80bxX7x13e14x13352x14cb7xe008xe1dcx1040exX5xd2bexXax11bebxd686x13d51xccc2xX3xf175xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdx1521axX17xX3x149a4x15751xX3xXexX1xXdxX3xX4xff11xX17x1432dxX3x1396dxeacbxX3x12b1dxX17xX3xX5x12969xXbxX3xX22xfdd4xXexX3x1434fxX31xX15xX3x11ea7xXdxX1fxX17xX3xX31xXbxX3xXcx14d20xX3xdc75xX3xXcx147a6x10c7dxX3xX2xX2x1383dxdeffxe85cxX3xXcxX1x105ddxX15xX3xX55x127afxX17xX0xec60xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a56xX10xX6xX2exXaxX12xdfe7xX2fxX3xX31xX17xX3xX5xX35xXbxX3xX22xX39xXexX3xX3cxX31xX15xX3xX40xXdxX1fxX17xX3xX31xXbxX3xXcxX49xX3xXcxX4exX4fxX3xX2xX2xX53xX3xX54xX55xX3xXcxX1xX59xX15xX3xX55xX5dxX17xX3xX22x10ab9x13ae1xX4xX3xX54xX1x14e90xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexdacfxX3xXexX1xX31xX17xX2cxX3xf10fxX3xX17x132b8xX3cxX3xX49xX53xX49xX49x1436axX3xX1xXdx13a7axX17xX3xX22xX6xX17xX2cxX3xX22xXa7xXa8xX4xX3xX17xX1xf039xX3xXexX1xee90xde02xX3xd148xXdbxX3x12511xX2axX17xX2cxX3xXexX15xX3xX13xXdxXccxX17xX3xX5xX2fxX4xX3xf068xX1x13d56xX3xXcxX1x11959xX3xX2cxe67cxXbxX3x10a04xXf8xXexX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXe2xXdbxX3xX2exX2fxX3xX54xXdxX1fxX17xX3xX7xbdd3xX3xX22xf70axX17xX2cxX3xX22xXdxXccxX17xX3xXexX102x1009cxX17xX2cxX3x112b2xXe0x121e3xX3x14d3fxX55xX3xX17xXc1xX3cxX3xX49xX53xX49xX49xefcexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX129xX2exX15xXaxX12xX13xX5dxX15xX3xX5xXdbxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexX102xf396xX17xX1xX3xX17xXc1xX17xX2cxX3xX5xXa7xXa8xX17xX2cxX3xX4xXffxXbxX3xX49xX3xX17xX1xX11exX3cxX3xXe5xX3xX2exX129xX3xXcxf3a1xX17xX2cxX3xXe5xX2axX17xX2cxX3xXexX15xX3xX13xXdxXccxX17xX3xX5xX2fxX4xX3xX3cxXdxbc30xX17xX3xX4exX35xX4xX3x13087x1470dxX55xd321xX1a1xXf6xXe5x1258cxX3xX5xXdbxX3cxX3xX4xX1x10c03xX3xX22xXdfxXe0xX3xXexXa7xX13cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX129xX17xXaxX12xX0xXdxX3cxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX17xXexX10xX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax14bd1xXdxX2exXexX1x1139bxX3xX2xX53xX53xX53xXbx15510x10cd7xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1efxX3xeb3dx15391xX201xXbxX1f6xX1f7xXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX13cxX40xX6xX129xXbxX1xXe0xXexX1xX129xX13cxXe2xX17xX60xX2exX10xX7xX54xXexX129xXbxX60xX17xX10xX1eaxX7xX60xX49xX49x1550cx137c5xX60xX2xX2xX2xX2exX22exX2xXbexX53xXbexX22fxX201xXexX49xXbexX2xX22fxX5xX201xX4bxX54xXexX102xX6xX4bxXexX102xX6xX3cxX4bxX2xX2xX53xX54xXe2xX4bxXexXe2xX4bxX49xX13cx1113dxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX17xX3xX5xX35xXbxX3xX22xX39xXexX3xX3cxX31xX15xX3xX40xXdxX1fxX17xX3xX31xXbxX3xXcxX49xX3xX4bxX3xXcxX4exX4fxX3xX2xX2xX53xX54xX55xX3xXcxX1xX59xX15xX3xX55xX5dxX17xXaxX3xX1eaxXdxX2exXexX1xX9xXaxX2xX53xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX201xX202xX201xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX129xX17xXaxX12xc8baxc200xX17xX1xX3xX22x140a8xX129xX3xXe5xX2axX17xX2cxX3xXexX15xX3xX13xXdxXccxX17xX3xX5xX2fxX4xX3xXf6xX1xXf8xX3xXcxX1xXfcxX3xX54xXdxd5bdxX3cxX3xXexX102xX6xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexX102xX160xX17xX1xX13cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX129xX2exX15xXaxX12xX75xX2fxX3xX31xX17xX3xXbxX1x15bfaxX3xX1xXa8xXbxX3xXe2x149d9xXdxX3xc79axXe0xX15xX3xX1xX129xX2ebxX4xX1xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX102xXdxX309xX17xX3xX22xXdxXccxX17xX3xX5xX2fxX4xX3xXex142aexX17xX1xX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX22xX129xX2ebxX17xX3xX49xX53xX49xX53xX3xX4bxX3xX49xX53xX49xX22fxX3xX4xX11exX3xX1f6x13f80xXexX3xX22xX1fxX17xX3xX17xXc1xX3cxX3xX49xX53xX202xX22fxX3xX22xX2e6xX3xX22xXa7xXa8xX4xX3xX4exX23xX3xXe5xX2axX17xX2cxX3xXexX1xXa7xe548xX17xX2cxX3xXbxX1x13083xX3xX2exXe0xX15xXccxXexX13cxX3xX6fxXdxXccxX17xX3xXexX2ebxXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexX102xX160xX17xX1xX3xX22xX2e6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX1xX129xXdbxX17xX3xXexX1xXdbxX17xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX1xX2ebxX17xX2cxX3xX3cxX59xX4xX3xX4xX1x15cbcxX17xX1xX3xX17xX1xXa7xX1efxX3xX2e5xX35xXbxX3xX22xX39xXexX3x14147xX4exX4fxX3xXcxX49xXc8xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXffxXe0xX3xX54xXdxXccxX17xX3xXexX1xX387xXbxX3xX4xX1xX129xX3xX5xX35xXbxX3xX22xX39xXexX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX40x155cbxXc8xX3xX2cxXdxX31xX3xX22x14144xX3xX3cxXa7xX3aaxX17xX2cxX3xX4xX31xXbxXc8xX3xX3cxX2ebxX4xX1xX3xX17xX1xX431xX3xXexX1x11d9fxX13cxX13cxX13cxX3xXe5xX31xX4xX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXe2xXdxXccxX4xX3xX4x13bb1xX17xX3xX5xX2ebxXdxX3xX22xX6xX17xX2cxX3xX22xXa7xXa8xX4xX3xX54xX1xX14xX17xX3xXexX102xXa7xX3aaxX17xX2cxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxXccxX17xX3xX22xX309xX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexX102xX160xX17xX1xX3xXexX102xXdxX309xX17xX3xX54xX1xX6xXdxX3xX22xXf8xX17xX2cxX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xXc8xX3xX22x116bbxX3cxX3xX40xX4b4xX129xX3xX4xX1xXffxXexX3xX5xXa7xXa8xX17xX2cxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xXexX102xX160xX17xX1xX13cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX129xX17xXaxX12xX0xXdxX3cxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX17xXexX10xX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1eaxXdxX2exXexX1xX1efxX3xX2xX53xX53xX53xXbxX1f6xX1f7xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1efxX3xXbexX22exX22fxXbxX1f6xX1f7xXaxX3xX7xX102xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX13cxX40xX6xX129xXbxX1xXe0xXexX1xX129xX13cxXe2xX17xX60xX2exX10xX7xX54xXexX129xXbxX60xX17xX10xX1eaxX7xX60xX49xX49xX22exX22fxX60xX2xX2xX2xX2exX22exX2xXbexX53xX201xX53xX22exXexXbex15938xX53xXbexX5xX49xX4bxX3cxX40xX6xX4bxXexX49xX4bxXexX1xXe0xX15xX4bxXe2xX6xX17xX13cxX259xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX17xX3xX5xX35xXbxX3xX22xX39xXexX3xX3cxX31xX15xX3xX40xXdxX1fxX17xX3xX31xXbxX3xXcxX49xX3xX4bxX3xXcxX4exX4fxX3xX2xX2xX53xX54xX55xX3xXcxX1xX59xX15xX3xX55xX5dxX17xXaxX3xX1eaxXdxX2exXexX1xX9xXaxX2xX53xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXbexX22exX22fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX129xX17xXaxX12xX404xX31xX15xX3xX40xXdxX1fxX17xX3xX31xXbxX3xXcxX49xX3xX4xX1adxX6xX3xXexX102xX2ebxX3cxX3xX2xX2xX53xX54xX55xX3xXcxX1xX59xX15xX3xX55xX5dxX17xX3xX22xX6xX17xX2cxX3xX22xXa7xXa8xX4xX3xX17xX1xXdbxX3xXexX1xXdfxXe0xX3xXe2xXdbxX3xXe5xX2axX17xX2cxX3xXexX15xX3xX13xXdxXccxX17xX3xX5xX2fxX4xX3xXf6xX1xXf8xX3xXcxX1xXfcxX3xX2cxXffxXbxX3xX102xXf8xXexX3xXexX1xXdxX3xX4xX2axX17xX2cxX3xX22xX309xX3xX22xX11exX17xX2cxX3xX22xXdxXccxX17xX3xXe2xXdbxX129xX3xX4xXe0x15d78xXdxX3xX17xXc1xX3cxX3xX49xX53xX49xX49xX13cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX129xX2exX15xXaxX12xXe5xX2axX17xX2cxX3xXexX102xX160xX17xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX22xX39xXexX3xX404xX4exX4fxX3xXcxX49xX3xXexX102xX2ebxX3cxX3xX2xX2xX53xX54xX55xX3xXcxX1xX59xX15xX3xX55xX5dxX17xX3xX54xX1xXdxX3xX22xXa7xX6xX3xXe2xXdbxX129xX3xX7x144e0xX3xX2exX59xX17xX2cxX3xX7xX11bxX3xX22xX4b4xX3cxX3xX40xX4b4xX129xX3xX4xXe0xX17xX2cxX3xX4xXffxXbxX3xX22xXdxXccxX17xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX102xXdxX309xX17xX3xX54xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX3xX1f6xX2e6xX3xX1xX23xXdxXc8xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX12dxXe0xX675xX4xX3xXbxX1xX465xX17xX2cxX3xX4xX1xX129xX3xX22xX431xX6xX3xX40xXdbxX17xX3xX54xX1xXe0xX3xXe5xX2axX17xX2cxX3xX17xX2cxX1xXdxXccxXbxX3xXcxX1xX59xX15xX3xX55xX5dxX17xXc8xX3xXcxXf6xX3xX55xXdxXccxXexX3xXcxX102xX160xX3xXe2xXdbxX3xX4xX31xX4xX3xX54xX1xXe0xX3xXe2xX2fxX4xX3xX5xX5dxX17xX3xX4x11565xX17xXc8xX3xX17xX1xd95axX3cxX3xX17xX5dxX17xX2cxX3xX4xX6xX129xX3xX4xX1xXffxXexX3xX5xXa7xXa8xX17xX2cxX3xX22xXdxXccxX17xX3xX17xXc1xX17xX2cxXc8xX3xX2cxXdxX4b4xX3cxX3xXexX180xX17xX3xXexX1xXffxXexX3xXexX102xX3b0xX17xX3xX5xXa7xX347xXdxX3xX22xXdxXccxX17xX3xX54xX1xXe0xX3xXe2xX2fxX4xX13cxX3xX13x115a8xX17xX2cxX3xXexX1xd9a6xXdxX3xX2exX2fxX3xX31xX17xX3xX4xcb5fxX17xX2cxX3xX2cxXdxX4b4xX3cxX3xXexX4b4xXdxX3xXe2xXdbxX3xXexX102xX31xX17xX1xX3xX12dxXe0xX31xX3xXexX4b4xXdxX3xX4xX1xX129xX3xX404xX4exX4fxX3xXcxX2xX3xXexX102xX2ebxX3cxX3xX2xX2xX53x153ecxX55xX3xXcxX1xX59xX15xX3xX55xX5dxX17xXc8xX3xX22xX4b4xX3cxX3xX40xX4b4xX129xX3xXexXdxX3b0xXe0xX3xX4xX1xX3f3xX3xX1a1xX4bxX2xX3xXexXb6xX3xX22xX11exX3xX17xX5dxX17xX2cxX3xX4xX6xX129xX3xX22xX23xX3xX6xX17xX3xXexX129xXdbxX17xXc8xX3xXexXdxX17xX3xX4xX765xX15xX3xX4xXe0xX17xX2cxX3xX4xXffxXbxX3xX22xXdxXccxX17xX3xX4xX1xX129xX3xXbxX1xX59xX3xXexX4b4xXdxX3xX2cxX11exXbxX3xXbxX1xXdfxX17xX3xXbxX1xX59xX4xX3xXe2xX59xX3xX54xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX3xX1f6xX2e6xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1adxX6xX3xXexX369xX17xX1xX13cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxXe0xXexX1xX129xX102xXaxX12xXcxX1xXe0xX3xX6fxXdbxX0xX60xXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập huấn TOT cho cán bộ ngành nông nghiệp

Tập huấn TOT cho cán bộ ngành nông nghiệp
2022-11-10 14:10:00

baophutho.vn Trong hai ngày 10 – 11/11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn TOT “Kỹ năng biên tập, đọc lời bình trong ghi hình phục vụ công tác...

Xu hướng bán lẻ hiện đại phát triển

Xu hướng bán lẻ hiện đại phát triển
2022-11-09 07:41:00

baophutho.vn Cùng với sự phát triển của chợ truyền thống, hiện nay các kênh bán lẻ hiện đại đã và đang khẳng định vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long