Cập nhật:  GMT+7
9fadxdde8x1197fxb5e4x14b57xa00exc37fxeffex14890xX7xea0dxd5b6x12280xadfax14681x14bf4xX5x11effxXax13d7dxX0xX7xXex13f9fxa4bexaedax11ab4xX12x14e55xcacdx13088xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdx14abbxX18xX3xb448xc72fxX3xXexX1xXdxX3xX4x14539xX18xX19xX3xX2axb257x12e9dxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xc968xX1dxX3xe227xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x1551bxe4e1xX18xX0xde09xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx121c6xX10xX6xfa4exXaxX12xb076xd2dfxX3x12f11xX18xX3xX2axX37xX38xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX44xX1dxX3x13d7fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX18xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX2axX17x157c6xX18xX3x12c7ex10e06xX9exX2xX3xX88xX3xX9exX9fxX9ex10cafxX3xX6exX17xX3xe066xa8b5xc5a9xX71xX3xX1x13e4cxX1dxe673xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX18xX3xX5xeb77xfd38xX3xX4xX1xX44xX3xX2axee29xXb3xX3xXexX37xX3xX4xc180xX3xXex15f3exX18xX19xX3xXc4x125eexX4xX3xX2axXcbxXb3xX3xXexX37xX3xX9exXa8xX9fxX3xXexfe55xX3xX2axd4cbxX18xX19x14228xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2axXd2x12565xX3xX19xXdxX74xX3xXexX16xedbbxX3xfaf0x15573xX1dxX3xX5x1212bxXbxX3xX2xfbfbxX2xX3xXexXe9xX3xX2axXecxX18xX19xXf9xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xde06xX3xc803xXecxXdxX3xXexX1xX37xX38xX18xX19xX3xX19xXdx15c04xXdxX3xXbxX1xXd2xX18xX19xX3xXc4xcf42xXexX3xX120xc08fxX18xX19xX3x1151fxd03bx11e2cxc6ecxXaex104eaxX3xXa8x11242xX3xXexXe9xX3xX2axXecxX18xX19xXefxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX17xX6exX1dxXaxX12xX0xXdxXc4xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13379xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxbad0xXdxX6exXexX1xd100xX3xe67bxX9fxX9fxXbxX103x110cbxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX187xX3xc6a8xX10cxX189xXbxX103xX18exXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX53xX53xX4xXefxX120xX6xX17xXbxX1xXb3xXexX1xX17xXefxd002xX18xX53xX6exX10xX7xd87fxXexX17xXbxX53xX18xX10xX182xX7xX53xX9ex14df0xX1c4xef1cxX53xX2xX1c4xX9exX6exX1c4xX2xXa8xX1c4xX1c4xX1c4xX198xXexX2xX9exX147xX10cxX5xX9fxX47xXdxXc4xX19xX47xX9fxX198xX2xX1c6xXefxde50xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX27xX18xX3xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX18xX19xX3xX2axX37xX38xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX44xX1dxX3xX47xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX18xXaxX3xX182xXdxX6exXexX1xX9xXaxX189xX9fxX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX198xX10cxX189xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX173xX32xX18xX19xX3xXexX1dxX3xX173xX141xX3xX4xX50xX3xX1b9xX1xX11exX3xX1b3xXc3xX3xX103xX104xX1dxX3xX5xX108xXbxX3xX141xX1xX37xX50xX18xX19xX3xXafxX6xXc4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX18xX19xX3xX2axX17xX9bxX18xX3x1634exXb3xX6xX3xX103x13119xX3xXcxX1xX9bxX4xX1xX3x12a94xX1xX17xX74xX18xXf9xX3xX1xXb3xX1dxXb5xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX17xX6exX1dxXaxX12xX4fxX6xXb3xX3xX1xX50xX18xX3xX1c6xX3xXexX1xX74xX18xX19xX3xXexX16xXdxfc89xX18xX3xX1b9xX1xX6xXdxX3xX6exX72xX3xX74xX18xXf9xX3xX2axX27xX18xX3xX18xX6xX1dxX3xXexXdxX27xX18xX3xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX18xX19xX3xX4xX1xXb3xX18xX19xX3xXexX17xXc3xX18xX3xX4xX32xX18xX19xX3xXexX16x117c5xX18xX1xX3xX2axX9bxXexX3xXexX16xb1cdxX18xX3xX1c4xX147x13bb3xXefxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2axXd2xXf9xX3xXexXb3xX1dxX27xX18xX3xX4xX1xX11exX18xX1xX3xX4xXd2xX3xX4xX1xXdx164c7xXb3xX3xX6exXc3xXdxX3xX189xXf9xXa8xX10cxX10cxX1b9xXc4xXf9xX3xX2axX295xX3xX140xX141xX142xXaexX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX2axX37xdc66xX4xX3xXa8xXf9xX1c4xX1b9xXc4xX3xX1b3xXc3xX3xX2axX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX18xX19xX3xX2axX9bxXexX3xXexX16xX31fxX18xX3xX198xXa8xX324xX18exX3xXexXb3xX1dxX27xX18xX3xX18xX1xX74xX18xX1xX3xX2xX3xX13fxXexXb3xX1dxX27xX18xX3xX1b3xX343xX3xX120xX27xX18xX3xX103xX10xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX18xXf9xX3xX6exXc3xXdxX3xX1c4xXf9xX1c6xX189xX1b9xXc4xX144xX3xX1b3xXc3xX3xXexXb3xX1dxX27xX18xX3xX18xX1xX74xX18xX1xX3xX9exX3xX13fxXexXb3xX1dxX27xX18xX3xX1b3xXc3xX17xX3xX2axX315xX18xX1xX3xXcxX1xX9bxX4xX1xX3xX29dxX1xX17xX74xX18xX3xX6exXc3xXdxX3xX9fxXf9xX10cxX147xX1b9xXc4xX144xX3xX2axX295xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX18xX19xX3xX103xX17xX18xX19xX3xX18xX343xX18xXf9xX3xXc4xX137xXexX3xX2axX37xX38xX18xX19xX18exX3xX2axX6xX18xX19xX3xXex146a5xXbxX3xXexX16xXb3xX18xX19xX3xX1xX17xXc3xX18xX3xXexX1xXdxXb5xX18xX3xX1xX9bxX18xX19xX3xXc4xeed0xX4xX3xX4xX1xXdxX27xXb3xX3xX7xX74xX18xX19xX3xX1b3xXc3xX3xX6xX18xX3xXexX17xXc3xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX32xX18xX19xX3xX103xX17xX18xX19xX3xXexX16xX37x108fcxX4xX3xX2xX9fxX53xX2xX9fxX53xX9exX9fxX9exX1c4xX3xX4xX1xXc3xX17xX3xXc4x1632bxX18xX19xX3xX1b9x12154xX3xX18xXdxXb5xXc4xX3xX2xX1c6xX9fxX3xX18xc48fxXc4xX3xXexX1xXc3xX18xX1xX3xX5xX420xXbxX3xX1xXb3xX1dxXb5xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX18xXefxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX17xX6exX1dxXaxX12xX6bxXdxXb5xX18xX3xX18xX6xX1dxXf9xX3xX1b3xX37xX466xX18xX19xX3xXc4xX108xX4xX3xX18xX1xa144xXexX3xX4xX44xX6xX3xX6exX72xX3xX74xX18xX3xX5xXc3xX3xX4xX1xX37xX6xX3xX140xX141xX142xXaexX3xX2xXf9xX1c6xX147xX1xX6xX3xX4xX44xX6xX3xX1c4xX1c6xX3xX1xX2bxX3xX19xXdxX6xX3xX2axX315xX18xX1xXf9xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2axXd2xX3xX1c4xX198xX3xX1xX2bxX3xX4xX1xX37xX6xX3xX18xX1xX420xX18xX3xXexXdxX343xX18xX3xX120xXecxXdxX3xXexX1xX37xX38xX18xX19xX3xX1b3xX466xXdxX3xX6exXdxXb5xX18xX3xXexX11exX4xX1xX3xX2xXf9xX147xX1xX6xX3xX1b3xX466xXdxX3xX5xe640xX3xX6exX17xX3xX2axX50xX18xX3xX19xXdxX74xX3xXexX1xX4d3xXbxX3xX1b3xXc3xX3xX2axX343xX3xX18xX19xX1xX101xX3xX120xXecxXdxX3xXexX1xX37xX38xX18xX19xX3xX120xX13bxX18xX19xX3xX2axX4d3xXexX3xdf88xX3xX1b3xXc3xX3xX120x1537cxX3xXexX16xX11exX3xXexX74xXdxX3xX2axX101xX18xX1xX3xX4xX37xX18exX3xX120xX581xX18xX3xX1xX2bxX3xX2axX6xX18xX19xX3xX5xX420xXbxX3xXbxX1xX37xX50xX18xX19xX3xX74xX18xX3xX120xXecxXdxX3xXexX1xX37xX38xX18xX19xX3xX4xXd2xX3xX6exXdxXb5xX18xX3xXexX11exX4xX1xX3xX9fxXf9xX2xX9exX1xX6xX18exX3xXc4xX2bxXexX3xX1xX2bxX3xX13fxX103xX295xX3xXcxX1xX9bxX4xX1xX3xX29dxX1xX17xX74xX18xX144xX3xX2axX295xX3xX1b9xXdxX2dbxXc4xX3xX2axX27xXc4xX3xX18xX1xX37xX18xX19xX3xX4xX1xX37xX6xX3xX1b9xX54axX3xX120xXdxX31fxX18xX3xX120xX12dxX18xXefxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX17xX6exX1dxXaxX12xX1bxX2dbxX3xX2axX1cxX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX27xX18xX3xX2axX2bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX18xX19xX3xX4xX32xX18xX19xX3xXexX16xX315xX18xX1xXf9xX3xXadxXaexXafxX71xX3xX1xXb3xX1dxXb5xX18xX3xX2axX6xX18xX19xX3xXexX420xXbxX3xXexX16xXb3xX18xX19xX3xX4xX1xXe9xX3xX2axX9bxX17xX3xX6bxX2bxXdxX3xX2axXecxX18xX19xX3xX120xXecxXdxX3xXexX1xX37xX38xX18xX19xX3xX140xX141xX142xXaexX18exX3xX1bxX12dxX18xX19xX3xX44xX1dxXf9xX3xX6bxX1bxXafxX71xXf9xX3xXadxXaexXafxX71xXf9xX3xe412xX1dxX3xX120xX6xX18xX3xX142xXcxXcx13dabxX3xX4xX74xX4xX3xX103xX295xX3xX140xXdxX74xXbxX3x1141cxX6xXdxXf9xX3xXcxX1xX9bxX4xX1xX3xX29dxX1xX17xX74xX18xX3xX1b3xXc3xX3xX4xX74xX4xX3xX4xX50xX3xX290xXb3xX6xX18xX3xX5xXdxX31fxX18xX3xX290xXb3xX6xX18xX3xXexXdxX27xX18xX3xX1xXc3xX18xX1xX3xXexXb3xX1dxX31fxX18xX3xXexX16xXb3xX1dxX343xX18xXf9xX3xX1b3xX420xX18xX3xX2axX2bxX18xX19xXf9xX3xXexX1xXb3xX1dxX27xXexX3xXbxX1xX43axX4xX3xX18xX19xX37xX38xXdxX3xX6exX104xX18xX3xX4xX1xX4d3xXbxX3xX1xXc3xX18xX1xX3xX4xX74xX4xX3xX290xXb3xX1dxX3xX2axX101xX18xX1xX3xX4xX44xX6xX3xX18xX1xXc3xX3xX18xX37xX466xX4xX3xX1b3xX343xX3xX120xXecxXdxX3xXexX1xX37xX38xX18xX19xXf9xX3xX1x11b1axX3xXexX16xX362xX3xXexX74xXdxX3xX2axX101xX18xX1xX3xX4xX37xX3xXexX1xX10xX17xX3xX290xXb3xX1dxX3xX2axX101xX18xX1xXefxX3xX1bxXecxX18xX19xX3xXexX1xX38xXdxX3xX4xX1xXe9xX3xX2axX9bxX17xX3xX4xX50xX3xX290xXb3xX6xX18xX3xX4xX1xXb3xX1dxX31fxX18xX3xXc4xX32xX18xX3xXexX1xX72xX4xX3xX1xXdxXb5xX18xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xX44xX3xXexX43axX4xX3xX2axXcbxXb3xX3xXexX37xX3xX103xX104xX1dxX3xX6exX72xX18xX19xX3xX1xX9bxX3xXexXcbxX18xX19xX3xXexX74xXdxX3xX2axX101xX18xX1xX3xX4xX37xXf9xX3xX7xX108xXbxX3xX103xX27xXbxXf9xX3xX120xX581xX3xXexX16xX11exXf9xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX2axX4d3xXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xX74xX4xX3xX1xX2bxX3xX19xXdxX6xX3xX2axX315xX18xX1xXf9xX3xX4xX74xX3xX18xX1xX104xX18xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXecxXdxX3xX2axX4d3xXexX3xX57bxX3xXbxX1xX12dxXdxX3xX120xX581xX3xXexX16xX11exX3xXexX74xXdxX3xX2axX101xX18xX1xX3xX4xX37xXefxX3xXcxXdxX27xXbxX3xXexX43axX4xX3xX140xX141xX142xXaexXf9xX3xX120xXc3xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX2axX17xX9bxX18xX3xXexX16xc4e0xX18xX19xX3xX1b3xX466xXdxX3xX2axX37xX38xX18xX19xX3xXexXe9xX18xX1xX3xX1c4xX2xX10cxX3xX13fxX4xX1xXdxX343xXb3xX3xX6exXc3xXdxX3xX198xXf9xX9fxX147xX1b9xXc4xX144xX3xX4xX1xX17xX3xX2axX50xX18xX3xX1b3xX101xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX18xX19xXf9xX3xXbxX1xX4d3xX18xX3xX2axX4d3xXb3xX3xX2axX27xX18xX3xX1xX27xXexX3xX1c4xX2xX53xX2xX9exX53xX9exX9fxX9exX198xX3xX19xXdxX12dxXdxX3xX18xX19xX104xX18xX3xX2xX9fxX9fxX324xX3xX1b9xX27xX3xX1xX17xX9bxX4xX1xX3xX1b3xX581xX18xX3xX18xX48bxXc4xX3xX9exX9fxX9exX9exX3xX1b3xXc3xX3xX18xX48bxXc4xX3xX9exX9fxX9exX1c4xX3xX2axX295xX3xX2axX37xX362xX4xX3xX120xX581xX3xXexX16xX11exX3xX5xXc3xX3xXexX16xX31fxX18xX3xX2xX198xX9fxX3xXexXe9xX3xX2axXecxX18xX19xXefxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd535xXb3xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1bxXdxX18xX1xX3x10751x161abxX0xX53xXbxX12

Đinh Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ Hòa nỗ lực giảm nghèo bền vững

Hạ Hòa nỗ lực giảm nghèo bền vững
2023-12-09 10:20:00

baophutho.vn Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, huyện Hạ Hòa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ...

Địa chỉ tin cậy cho người dân

Địa chỉ tin cậy cho người dân
2023-09-27 07:28:00

baophutho.vn Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ, hoạt động đúng mục tiêu, tôn chỉ, an toàn, hiệu quả, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã...

Để Trung thu vui tươi, an toàn

Để Trung thu vui tươi, an toàn
2023-09-27 07:26:00

baophutho.vn Tết Trung thu không chỉ là hoạt động vui hội đêm rằm, rước đèn ông sao... mà còn được xã hội chào đón, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, lôi...

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước
2023-09-26 07:55:00

baophutho.vn Đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, sau nửa nhiệm kỳ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long