Cập nhật:  GMT+7
8d49x9b9bx11ea0xfef7x10e44xe14axbc6ex14ed8xb8bcxX7xd967x10ac0xca6cx14b8cx127ebx124a8xX5xcec2xXax110f7x107adx13df8x16233x12c07xX3xc9f6xXdxd949xX15xX3xXexX1x9f95xX15xX1xX3xX4xd224xX15xX16xX3x146ddx13535xX3x12c5bxX15xX3xae8fxX13x13be0x9ec9xX15xX16xX3xX28x160adx14636xX3x9ac6xX1fxX3xXex11af0xc9b0xa603xX3x13f41xXdxe21axX15xX3xX2bxXbxX3xX2xX2xe4fcx1321fxe2a2xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1x12d7cxX37x10c73xX0x14d70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf99bxX10xX6xX28xXaxX12x115b4xX16xX1fxX37xX3xaa9ax12bcbxX5bxX75x10432xX3xXcxa916xX15xX16xX3xX4xX24xX15xX16xX3xXexX37xX3xX13xXdxX1axX15xX3xX5xX29xX4xX3xX3fxXdx1031exX15xX3xc47cx121f1xX4xX3xX18xf406xX3xXexX7cxX3xX4xX1xe2c2xX4xX3xX15xX16xX1xXdxX1axX3fxX3xXexX1x10e4axX79xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xX4xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xX3xXaxX13xX30xX31xX15xX16xX3xX28xX36xX37xX3xX39xX1fxX3xXexX3dxX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX15xX3xX2bxXbxX3xX2xX2xX4bxX3xX4cxX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37x11bbbxX3xX13xX36xX37xX3xX5xX1fxX3xXcxX96x121c4xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXexX1xXa2xX3xX2xX76xX3xX18xX30x13ebcxX4xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX15xX3xX18xX30xX6xX3xX39xX1fx158f6xX3xX39xa644xX15xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xXexX3dx130e2xX15xX3xX18x107c4xX6xX3xX41xX1fxX15xX3xXex143ecxX15xX1xXf8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12491xX6xXbxXexXdxX127xX15xXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX15xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax13ba3xXdxX28xXexX1x151d3xX3xX2xX4bxX4bxX4bxXbxf9f8xa3cfxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX17dxX3xX76xX2xX4bxXbxX184xX185xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xXf8xX41xX6xX127xXbxX1xXaexXexX1xX127xXf8xX39xX15xX5bxX28xX10xX7xX4cxXexX127xXbxX5bxX15xX10xX178xX7xX5bxX75x10050xX4bx10ae3xX5bxX2xX2xX2xX28xX2xX2xa092xX75xf05fxX2xX1c7xXexX1bdxX1c7xX76xX75xX5xX1c5x12c19xXdxX3fxX6xX16xX10xX4bxX4bxX2xXf8x131d7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xX4xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xX3xX2exX13xX30xX31xX15xX16xX3xX28xX36xX37xX3xX39xX1fxX3xXexX3dxX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX15xX3xX2bxXbxX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37xX59xXaxX3xX178xXdxX28xXexX1xX9xXaxX2xX4bxX4bxX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX76xX2xX4bxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX127xX15xXaxX12xX6axdb1fxXdxX3xX18xe99axX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX1axX3fxX3xXexX1xXaexX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xX4xX24xX15xX16xX3xXexX3dxX3exX3fxX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX127xX28xX37xXaxX12xX153xX24xX15xX16xX3xXexX3dxa90bxX15xX1xX3xX28xX127xX3xXcxX7cxX15xX16xX3xX4xX24xX15xX16xX3xXexX37xX3xX13xXdxX1axX15xX3xX5xX29xX4xX3xX3fxXdxX93xX15xX3xX96xX97xX4xX3xX5xX1fxX3fxX3xX4xX1xX57xX3xX18xa326xXaexX3xXexX30xX3xX39xX1fxX3xX16xXdxX6xX127xX3xX4xX1xX127xX3xX96xX6xX15xX3xba09xXaex15f67xX15xX3xX5xe548xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xX3x13ad2xX1xX2bxXexX3xXexX3dxXdxfd4fxX15xX3xX13xXdxX1axX15xX3xX5xX29xX4xX3xd1f3xX96xX103xX75xe575xX3xXexX3dxX29xX4xX3xXexXdxX43xXbxX3xcba3xXaexX303xX15xX3xX5xX307xX3xX39xX1fxX3xX18xXdxX93xXaexX3xX1xX1fxX15xX1xX79xX3xX4xX14xX3xX333xXaexX37xX3xX3fxX24xX3xX184xX36xX37xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX3fxd49fxXdxX3xXcxX96xX103xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX39xX35dxXdxX3xX75xX3xfdb4xX96xX103xX3xX4xX24xX15xX16xX3xX7xXaexd72dxXexX3xX75xX184xX1c7xX4bxX3xX370xX4dxX103xX3xX323xX16xXdxX6xXdxX3xX18xX127xX3exX15xX3xX15xX1fxX37xX3xX5xX97xXbxX3xX18xd463xXexX3xX2xX3xX370xX96xX103xX3xX39xX35dxXdxX3xX4xX24xX15xX16xX3xX7xXaexX37bxXexX3xX1c7xX4bxX3xX370xX4dxX103xX327xX79xX3xX18xX30xX31xX15xX16xX3xX28xX36xX37xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX3fxX3exX4xX1xX3xX4cx15d7dxXbxX3xX4xX14xX3xX4xX1xXdxX93xXaexX3xX28xX1fxXdxX3xX1c5xX79xX1bdxX76xX75xX4cxX3fx11eb8xX3xXcxX3dxX3exX3fxX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37xX3xX18xX30xX114xX4xX3xX4xX37bxXbxX3xX18xXdxX1axX15xX3xXex10261xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16xXaexX267xX15xX79xX3xX3fxX263xXexX3xX15xX16xXaexX267xX15xX3xX18xX30xX114xX4xX3xX4xX37bxXbxX3xXexX40fxX3xX15xX16x106aaxX15xX3xX5xX263xX3xX2x147f2xX2xX3x9f4dxX1c7xXf8x9c90xX3xX30fxX1x10cd4xX3xX4dxX1fxX15xX16xX3xX39xX1fxX3xX3fxX263xXexX3xX15xX16xXaexX267xX15xX3xX18xX30xX114xX4xX3xX4xX37bxXbxX3xXexX40fxX3xX18xX30xX31xX15xX16xX3xX28xX36xX37xX3xX2xX43bxX1bbxX3xX43exX2xXf8xX1bbxX1c5xX3xX75xX75xX4bxX4cxX4dxX3x148d0x119ebxX15xX3xXcxX36xX37xX185xX3xXexX40fxX3xX18xX14xX3xX1xc5a3xX3xXexX3dxX114xX3xX4xX37bxXbxX3xX18xXdxX1axX15xX3xX4xX1xX127xX3xX4xX2bxX4xX3xXcxX96xX103xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXcxX3dxXaexX15xX16xX3xX6axX1fxX79xX3xX30fxX1xX445xX3xX4dxX1fxX15xX16xX79xX3xX16xXdxX303xX3fxX3xX41xX2bxX15xX3xX4cxda71xX15xX1xX3xX4xXaexX15xX16xX3xX4xX37bxXbxX3xX18xXdxX1axX15xX79xX3xX16xXdxX303xX3fxX3xXexX7cxX15xX3xXexX1xX37bxXexX3xX18xXdxX1axX15xX3xX15xX434xX15xX16xX3xX39xX1fxX3xXexX3exX127xX3xX4xX2bxX4xX3xX3fxX3exX4xX1xX3xX39x1319cxX15xX16xX3xXexX3dxXaexX15xX16xX3xX2bxXbxX3xX4xX37bxXbxX3xX18xXdxX1axX15xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX127xX3exXexX3xX4xX1xX127xX3xX5xX30xX35dxXdxX3xX18xXdxX1axX15xX3xX1xXaexX37xX1axX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37xX3xX39xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xX4cxX1xXaexX3xX39xX29xX4xX3xX5xX36xX15xX3xX4xX12axX15xXf8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX127xX15xXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX15xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX28xXexX1xX17dxX3xX2xX4bxX4bxX4bxXbxX184xX185xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX17dxX3xX43bxX4bxX76xXbxX184xX185xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xXf8xX41xX6xX127xXbxX1xXaexXexX1xX127xXf8xX39xX15xX5bxX28xX10xX7xX4cxXexX127xXbxX5bxX15xX10xX178xX7xX5bxX75xX1bbxX4bxX1bdxX5bxX2xX2xX2xX28xX2xX2xX1c5xX75xX1c7xX75xX4bxXexX441xX43bxX1bbxX76xX5xX441xX1d1xXdxX3fxX6xX16xX10xX4bxX4bxX1bbxXf8xX1dbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xX4xX24xX15xX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX15xX3xX2exX13xX30xX31xX15xX16xX3xX28xX36xX37xX3xX39xX1fxX3xXexX3dxX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX15xX3xX2bxXbxX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37xX59xXaxX3xX178xXdxX28xXexX1xX9xXaxX2xX4bxX4bxX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX43bxX4bxX76xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX127xX15xXaxX12xXcxX3dxX3exX3fxX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX18xX127xX3exX15xX3xX2xX3xX18xX30xX114xX4xX3xX5xX97xXbxX3xX18xX39bxXexX3xX4bxX2xX3xX370xX96xX103xX3xX4xX14xX3xX4xX24xX15xX16xX3xX7xXaexX37bxXexX3xX1c7xX4bxX370xX4dxX103xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX127xX28xX37xXaxX12xX6axX1axX3xXexX1xX445xX15xX16xX3xX3fxX2bxX37xX3xXexX4cexX15xX1xX3xXbxX1xX50axX15xX16xX3xX18xXdxX93xXaexX3xX4cxX1xXdxX317xX15xX3xXcxX3dxX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX15xX3xX2bxXbxX3xX4cxX1xX24xX15xX16xX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xXexX3dxX29xX4xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX37xX3xX18xX30xX114xX4xX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX4cxX43xX3xXexX1xX10xX127xX3xXexXdxX134xXaexX3xX4xX1xX4cexX3xXcxX96xX103xX3xX4cxX1xX24xX15xX16xX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xXexX3dxX29xX4xX79xX3xX18xX2ebxXaexX3xXexX30xX3xX1xX1axX3xXexX1xX445xX15xX16xX3xX47fxX153xX103x140f7xX103xX3xX18xX30xX114xX4xX3xX4cxX43xXexX3xX15xX445xXdxX3xX18xX43xX15xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX41xX138xX3xXexX3dxX127xX15xX16xX3xXexX3dxX3exX3fxX79xX3xX4xX1xX127xX3xXbxX1xX3d1xXbxX3xX4cxX43xXexX3xX15xX445xXdxX79xX3xX16xXdxX2bxX3fxX3xX7xX2bxXexX3xXexX2bcxX15xX1xX3xXexX3dxX3exX15xX16xX3xX39xX12axX15xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX4xX57xX6xX3xXexX1xXdxX43xXexX3xX41xX138xX3xXexX1xX10xX127xX3xXexX1xX31xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1xX29xX4xX3xX39xX1fxX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX1axX15xX3xXexX3dxX6xX127xX3xX18xX7cxXdxX3xX28xc592xX3xX5xXdxX1axXaexX3xX47fxX153xX103xX772xX103xX3xX39xX35dxXdxX3xXcxX3dxXaexX15xX16xX3xXexX36xX3fxX3xX18xXdxX93xXaexX3xX18xX263xX3xX1xX1axX3xXexX1xX445xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX15xX3xX3fxXdxX93xX15xX3xX96xX97xX4xX3xX39xX1fxX3xXcxX3dxXaexX15xX16xX3xXexX36xX3fxX3xX18xXdxX93xXaexX3xX4cxX1xXdxX317xX15xX3xX184xX6xX3xXexX3exXdxX3xX30fxX1xc81cxX3xXcxX1x111e1xXf8xX3xXcxX3dxX3exX3fxX3xX4xb894xX15xX16xX3xX18xX30xX114xX4xX3xX18xX2ebxXaexX3xXexX30xX3xX1xX1axX3xXexX1xX445xX15xX16xX3xX4xX6xX3fxX10xX3dxX6xX3xX16xXdxX2bxX3fxX3xX7xX2bxXexX79xX3xX30fxX153xX153xX153xX3xXexX29xX3xX18xX263xX15xX16xX3xX18xX303xX3fxX3xX41xX303xX127xX3xXexX3dxX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX15xX3xX2bxXbxX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX18xX30xX6xX3xX39xX1fxX127xX3xX39xX12axX15xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xXexX1xX10xX127xX3xXexXdxX134xXaexX3xX4xX1xX4cexX3xXcxX96xX103xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX4cxX1xX24xX15xX16xX3xX15xX16xX30xX31xXdxX3xXexX3dxX29xX4xX79xX3xX4dxXdxX1axX4xX3xX4cxX138xXbxX3xXexX1xX31xXdxX3xX18xX30xX6xX3xX39xX1fxX127xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX15xX3xX4xX2bxX4xX3xXcxX96xX103xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX15xX16xX6xX37xX3xXexX3dxX127xX15xX16xX3xX333xXaexX307xX3x12131xX5bxX75xX4bxX75xX1bbxX3xX18xX9bxX3xX16xX14xXbxX3xXbxX1xX2ebxX15xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX1axX15xX3xXexX445xXexX3xX4xX24xX15xX16xX3xXexX2bxX4xX3xX333xXaexX303xX15xX3xX5xX307xX3xX39xX12axX15xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX39xX1fxX3xX16xXdxX303xX3fxX3xXexX7cxX15xX3xXexX1xX37bxXexX3xX18xXdxX1axX15xX3xX15xX434xX15xX16xX3xXexX3exXdxX3xX30fxX153xX3xX30fxX1xX861xX3xXcxX1xX865xX79xX3xXbxX1xdee9xX3xX1xX114xXbxX3xX39xX35dxXdxX3xX333xXaexX37xX3xX1xX127xX3exX4xX1xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX3dxXdxX317xX15xX3xX13xXdxX1axX15xX3xX5xX29xX4xX3xXexX140xX15xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX18xX127xX3exX15xX3xX75xX4bxX2xX76xX1d1xX75xX4bxX75xX1c5xX3xX4xX14xX3xX184xX3d1xXexX3xX18xX43xX15xX3xX15xX434xX3fxX3xX75xX4bxX1bbxX1c5xX3xX1xX1axX3xXexX1xX445xX15xX16xX3xX2xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX18xX9bxX3xX18xX30xX114xX4xX3xX96xX263xX3xX153xX24xX15xX16xX3xXcxX1xX30xX480xX15xX16xX3xXbxX1xX134xX3xX28xXaexX37xX1axXexXf8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xXaexXexX1xX127xX3dxXaxX12xX70xX16xXaexX37x13caexX15xX3xX301xXaexX445xX4xX0xX5bxXbxX12

Nguyễn Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuất khẩu vượt khó, giữ đà tăng trưởng

Xuất khẩu vượt khó, giữ đà tăng trưởng
2023-02-23 08:19:00

baophutho.vn Với quyết tâm vượt khó, tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, ngay từ đầu năm, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu được các cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long