Cập nhật: 19/07/2022 12:21 GMT+7
ca12xd282x13918x105d3x1677cx1134ax10014x13b3bxdc07xX7x11c12xdea0x14209x13cd6xda75xff65xX5xcec1xXax13a24x17219x12b2fxfb3axX3x10409xX1xfd9exefedx1781cx142d2xX3xX4x15c65x17950xX3xX17xX1xX1fxX4xX1xX3xX1x1349cxX1cx131e8xX3xX7x129d9xX3x149cdx1671axX1cxX2bxX3x17780xXdx11226xX1cxX3xXexXdxX1bxXexX3xX17xXdxX37x12382xX0x174a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f87xX10xX6xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX7x13be3xX3xX5xXdxX37xX19xX3xXex1384dxX3xXcx1055dxX19xX1cxX2bxX3xXex155e3xX42xX3x10c93xXdxe6aexX19xX3xX35xf983xX3xX53xX37xX3xXexX1xX5fxX1cxX2bxX3xX35xXdxX37xX1cxX3x157e3xX19xX5fxX4xX3xX2bxXdxX6xeca9xX3xe73fxX29xX20xX3xXexX6axe888xX6xX3xX2x156d9xX44x11fbexX3xX4xee92xX1cxX2bxX3xX7xX19x1645cxXexX3xXexXdx15914xX19xX3xXexX1xX31xX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX4x145fexX6xX3xX42xXdxX75xX1cxX3x16c24xefefxX4xX3xX35x164c6xX3xX5xdd2bxXbxX3xX42xe5b2xX4xX3xX35xfa62xX1cxX1xX3xX42x12dd7xXdxX3xX5xX29xX3x1729dxXddxe9b9xX9dx12d89xXe1xX3x15ad8x13d67xX91xX3xX4xX6xX20xX3xX1x14413xX1cxX3xX17xX1xX20x11fabxX1cxX2bxX3x140c4xXdfxXddxXe1xXe1xX3xXe4xXe5xX91xX3xXex11463xX1cxX2bxX3xXddxXddxX91xd38cx11325xX3xX7xX20xX3xX93xXd7xXdxX3xX4x15e5exX1cxX2bxX3xX17x13f83xX3xXddxXe1xXddxX2xX3xX93xX29xX3xX4x13ee6xX1cxX2bxX3xX4xX6xX20xX3xX1xXedxX1cxX3x125e9xXe1xXe1xX3xXe4xXe5xX3xX7xX20xX3xX93xXd7xXdxX3xX42xXcexX4xX3xX17x10efcxX3xX5xX31xX4xX3xX2bxe0eaxX1cxX3xX35xX70xX1axX3xX1cxX1xXa8xXexX3xX5xX29xX3xX93xX29xX20xX3xX1cxX2bxX29xX1axX3xXddxX2xX44xX109xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX20xX30xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12977xX10xX1cxXexX10xX6axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax11856xXdxX30xXexX1x12c90xX3xX9fxX130xXe1xXbx15912x100f3xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX19dxX3xXf7xX130xf164xXbxX1a3xX1a4xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX44xX44xX4xXdfxe411xX6xX20xXbxX1xX19xXexX1xX20xXdfxX93xX1cxX44xX30xX10xX7xX17xXexX20xXbxX44xX1cxX10xX198xX7xX44xXddxXddxXddxX1b0xX44xX2xX2xX2xX30xXddxX2xXddxXddxX2xX2xX130xXexX9fxX2xX9fxX130xX5xX2xXe1xcb07xX30xX5xXddxXdfx12bf4xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1fxX20xX3xX17xX1xX1fxX4xX1xX3xX1xX29xX1cxX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX1cxX2bxX3xX35xXdxX37xX1cxX3xXexXdxX1bxXexX3xX17xXdxX37xX42xXaxX3xX198xXdxX30xXexX1xX9xXaxX9fxX130xXe1xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXf7xX130xX1b0xXaxX3xX44xX12xXcxX6axX20xX1cxX2bxX3xX1bfxX5fxXdxX3xX4xXf3xX1cxX1xX3xX1cxX1xX19xX3xX4xX14axX19xX3xXexXdxXadxX19xX3xXexX1xX31xX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX42xXdxX75xX1cxX3xXc2xXc3xX4xX3xXexX102xX1cxX2bxX3xX6axXa8xXexX3xX4xX6xX20xX3xX30xX20xX3xX1cxXc3xX1cxX2bxX3xX1cxd8faxX1cxX2bxX3xX2bxX6xX1axX3xX2bxXc3xXexX3xX17x13d21xX20xX3xX30xX29xXdxX91xX3xXcxXcaxXbxX3xX35xX20xX29xX1cxX3xX73xXdxX37xX1cxX3xX5x11fa2xX4xX3xX14xXdxX37xXexX3xX15xX6xX42xX3x10007xX13xX14xX15xec51xX3xX4xX1xX20xX3xX1bfxXdxX1bxXexX3xX1cxX2bxX19xcd2axX1cxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX4xX124xX1cxX2bxX3xX2bx14cfbxXbxX3xX17xX1xX291xX3xX17xX1xX102xX1cxXdfxX3xXe4xX79xXexX3xX7xX5fxX3xXexcd5cxX3xX42xX1fxX1axX3xX1cxX1xXdxX37xXexX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX1bfx14e5bxX3xX7xX2b5xX3xX4xX5fxX3xX1cxX1xX99xX3xX189x171fcxX42xX3xf439xX1xXf3xX91xX3xXcxX1xX102xX1cxX2bxX3xf7dexX20xX1cxX2bxX91xX3xX89xX19xXf3xX1cxX2bxX3xX15xXdxX1cxX1xX91xX3xX15xXdxX1cxX1xX3xXc2x121a3xX1cxX1xX91xX3xXe4xXa2xX1cxX2bxX3xcf3axX99xXedxX1cxX2bxX3xXddxX3xX93xXd7xXdxX3xXexX2fbxX1cxX2bxX3xX4xXa2xX1cxX2bxX3xX7xX19xXa8xXexX3xX17xX1xXa2xX1cxX2bxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX35xX99x111a1xX4xX3xXexX99xXedxX1cxX2bxX3xXcexX1cxX2bxX3xX17xX1xX20xXf3xX1cxX2bxX3xX2xXdfxX130xX130xX130xX3xXe4xXe5xXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX20xX30xX1axXaxX12xX15xX2bxX20xX29xXdxX3xX6axX6xX91xX3xXexX1xd5b0xXdxX3xXexXdxX1bxXexX3xX1cxXc3xX1cxX2bxX3xX1cxX291xX1cxX2bxX3xX17xX29exX20xX3xX30xX29xXdxX3xX4xX124xX1cxX2bxX3xX30xed4dxX1cxX3xX35xX1bxX1cxX3xX1cxX2bxX19xX1axX3xX4xXedxX3xX4xX6xX20xX3xX1a3xXf3xX1axX3xX6axX6xX3xX7xX2b5xX3xX4xX5fxX3xX5xX99xXd7xXdxX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX4xX31xX4xX3xX1bfxX79xX3xX30xX20xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX93xXcaxX1cxX3xX1xX29xX1cxX1xX3xX35xX14axX1axX3xXexXf3xXdxX91xX3x17155xX19xX1fxX3xXexXf3xXdxX3x1594fxX3xX1cxX1xXdxX75xX19xX3xXexX1xX3b5xXdxX3xX35xXdx13240xX42xXdfxX3xX73xX5fxXdxX3xX93xXd7xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX79xX3xX2bxXdxX6xX3xX35xX340xX1cxX1xX91xX3xXexX1xX3b5xXdxX3xXexXdxX1bxXexX3xX1cxXc3xX1cxX2bxX3xX1cxX291xX1cxX2bxX3xX2bxX6xX1axX3xX2bxXc3xXexX3xX17xX29exX20xX3xX30xX29xXdxX3xX4xX124xX1cxX2bxX3xX5xX29xX42xX3xXf3xX1cxX1xX3xX1xX99xX428xX1cxX2bxX3xX35xX1bxX1cxX3xXexX340xX1cxX1xX3xXexX6ax157daxX1cxX2bxX3xX1xX20xX496xXexX3xX35xX79xX1cxX2bxX3xX93xX29xX3xX7xX19xX1axX3xX2bxXdxXf3xX42xX3xX1xXdxX37xX19xX3xX7xX19xXa8xXexX3xX4xXbaxX6xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1bfxX30dxX3xX35xXdxX37xX1cxXdfxX3xX15xX2bxX6xX1axX3xX93xXdxX37xX4xX3xX7xX2exX3xX30xX31xX1cxX2bxX3xX35xXdxX37xX1cxX3xXexX6axX20xX1cxX2bxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX20xX496xXexX3xXexX1xX340xX3xX1cxX2bxX19xX1axX3xX4xXedxX3xX420xX19xX1fxX3xXexXf3xXdxX91xX3xX7xX2b5xX3xX4xX5fxX91xX3xX1cxX1xXf3xX1axX3xX6xXbxXexX20xX42xX6xXexX91xX3xXexX1xXcaxX42xX3xX4xX1x1493bxX3xX1cxX2bxX19xX1axX3xX4xXedxX3xX2bxX70xX1axX3xX4xX1xX1fxX1axX3xX1cxX2fbxX3xX93xX29xX20xX3xX1cxX1xf3a6xX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX29xX1axX3xX1cxXc3xX1cxX2bxX3xX1cxX291xX1cxX2bxX3xX4xX6xX20xX3xX35xXdxX437xX42xX3xX4xX124xX1cxX2bxX3xX7xcd6fxX3xXexX102xX1cxX2bxX3xX4xX6xX20xX3xX7xX20xX3xX93xXd7xXdxX3xX1bfxX340xX1cxX1xX3xXexX1xX99xX3b5xX1cxX2bxXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX20xX30xX1axXaxX12xX73xX437xX3xX1xX496xX1cxX3xX4xX1xX1bxX3xX1cxX2bxX19xX1axX3xX4xXedxX3xX1a3xXf3xX1axX3xX6axX6xX3xX7xX2b5xX3xX4xX5fxX3xX4xX31xX4xX3xX1bfxX79xX3xXexX6axXadxX1cxX3xX5xX99xXd7xXdxX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX4xX124xX1cxX2bxX3xX1cxX1xX99xX3xX1cxX2bxX19xX1axX3xX4xXedxX3xX4xX1xX1fxX1axX3xX1cxX2fbxX3xXexX6axX20xX1cxX2bxX3xX2bxXdxX6xX3xX35xX340xX1cxX1xX3xX93xX29xX3xX35xX437xX3xX35xXf3xX42xX3xX1bfxXf3xX20xX3xX4xX70xX1cxX3xX35xX5fxXdxX3xX35xX99xX377xX4xX3xX4xX19xX1cxX2bxX3xX1f1xX3xX4xX14axX19xX3xX35xXdxX37xX1cxX91xX3xX13xX14xX15xX3xX35xX75xX3xX1cxX2bxX1xX30dxX3xX1cxX2bxX99xX3b5xXdxX3xX30xX70xX1cxX91xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xXedxX3xX420xX19xX6xX1cxX3xX4xXa2xX1cxX2bxX3xX7xX428xX3xX93xX29xX3xX1cxXedxXdxX3xX7xXf3xX1cxX3xX1a3xX19xXa8xXexX3xX4xX14axX1cxX3xX4xX1x1129fxX3xfccfxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX1cxX2bxX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX6xX1cxX3xXexX20xX29xX1cxX91xX3xXexXdxX1bxXexX3xX17xXdxX37xX42xX91xX3xX35xX2e6xX4xX3xX1bfxXdxX37xXexX3xX93xX29xX20xX3xX4xX1fxX4xX3xX2bxXdxX3b5xX3xX4xX6xX20xX3xX35xXdxX437xX42xX3xXexX6axX99xX6xX3xX93xX29xX3xXexX5fxXdxX91xX3xX4xX31xX3xXexX1xX437xX3xX5xX29xX3xX1bfxX19xX2fbxXdxX3xXexX6axX99xX6xX3xXexX67xX3xX2xX2xX1xfb68xXe1xX3xX35xX1bxX1cxX3xX2xXf7xX1xX6cfxXe1xX91xX3xX1bfxX19xX2fbxXdxX3xXexX5fxXdxX3xXexX67xX3xXddxXe1xX1xXe1xXe1xX3xX35xX1bxX1cxX3xXddxXddxX1xXe1xXe1xXdfxX3xX73xX2d3xX1cxX2bxX3xXexX1xX3b5xXdxX3xX4xX1xX665xX3xX667xX3xX7xX2exX3xX30xX31xX1cxX2bxX3xX1xX377xXbxX3xX5xX667xX3xX35xXdxX75xX19xX3xX1xX20xX29xX3xX1cxX1xXdxX37xXexX3xX35xX79xX3xX2c1xX35xX2e6xXexX3xX428xX3xX42xXcexX4xX3xXddxX9fxX3xX35xX79xX3xXexX6axX428xX3xX5xXadxX1cxX91xX3xX7xX2exX3xX30xX31xX1cxX2bxX3xX17xX1bxXexX3xX1xX377xXbxX3xX93xXd7xXdxX3xX420xX19xX496xXexX2c5xX3xX93xX29xX3xX4xX1xX665xX3xX667xX3xX17xX1xXa2xX1cxX2bxX3xX1cxXadxX1cxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX1cxX2bxX3xX35xX2d3xX1cxX2bxX3xXexX1xX3b5xXdxX3xX1cxX1xXdxX75xX19xX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1bfxX30dxX3xX35xXdxX37xX1cxX3xX4xX291xX3xX4xXa2xX1cxX2bxX3xX7xX19xXa8xXexX3xX5xXd7xX1cxXdfxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1741fxX19xXexX1xX20xX6axXaxX12xX53xX29xX3xX7b8xX1cxX0xX44xXbxX12

Hà An

Các tin đã đưa

Trồng rừng đầu Xuân

Trồng rừng đầu Xuân
2023-02-07 08:39:00

baophutho.vn Theo kế hoạch, trong dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, huyện Thanh Sơn phấn đấu trồng 60,45 nghìn cây phân tán, 148ha rừng tập trung...

Dồn sức cho chặng đường nước rút

Dồn sức cho chặng đường nước rút
2023-02-07 08:35:00

baophutho.vn Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, không có điểm kết thúc, huyện Thanh Ba đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc,...

Hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông sản

Hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông sản
2022-07-18 08:00:00

baophutho.vn Xuất khẩu nông sản đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn, là giải pháp quan trọng phát huy được lợi thế...

Đảm bảo cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Đảm bảo cấp điện ổn định mùa nắng nóng
2022-07-18 07:54:00

baophutho.vn Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng, Điện lực TP Việt Trì đã chủ động triển khai các...

Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Động lực cho tăng trưởng kinh tế
2022-07-18 07:52:00

baophutho.vn Do dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, linh hoạt, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng...

Sạt lở tại ngòi Dầu Phú Mỹ - Lệ Mỹ

Sạt lở tại ngòi Dầu Phú Mỹ - Lệ Mỹ
2022-07-15 16:34:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Phù Ninh, ngày 9/7, tại ngòi Dầu xã Phú Mỹ và Lệ...

Xử lý nghiêm phương tiện quá khổ, quá tải

Xử lý nghiêm phương tiện quá khổ, quá tải
2022-07-14 10:24:00

baophutho.vn Thực hiện chủ trương của Chính phủ, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành chức năng đã phối hợp thực hiện đồng bộ các giải...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long