Cập nhật:  GMT+7
c750xda04x15d69x12cc1x120f1xf763x14f2bxd49bxd407xX7x13828x12e25xffeaxda1cxe1e8x11e37xX5xf2dfxXax15f1dx13aebxX6xX5xX6xX3x138bcxXdx15042xX1axX10xeb79xX3x11106x13b36xef2axde75xX1ax11d2cxX3xf99ex10797xX3xf2ecx1430cxXexX3xXcx14c76x124edxX0x119efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6x106bdxXaxX12x129b9xX24x13c5fxe271xX3xf35exX31xX4bx11771xX3xX20xe6b4xXdxX3xX43xfcedxX6xX1axX1xX3xX1axX1xd964xX1axX3xXexX1dxf883xX3xXex15b59xX1axX1xX3xXexX2exX3xX4xX1xdeffxX4xX3xX4xX1xX21xcbf6xX1axX24xX3xXexX1dxd748xX1axX1xX3xX13xX6xX5xX6xX3xX18xXdxX1axX1axX10xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xXcxX2exX2fx10cf3xX3xXcxX1xX6xe855xX3xX43xf48axX3xX4xX1xX21xX73xX1axX24xX3xXexX1dxX79xX1axX1xX3xX4xc993xX3xX5x11ad5xX1axX1xX3xf324x14ca4xX55xX4exX3xX1xX51xXdxX3xX26xXdx1018exX1axX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xXexX64xX1axX1xX3xX26xX48xX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xX4x15432xX4xX3xXexX64xX1axX1xd4fbxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX20xXb2xX6xX4exX3xf825xf3b1x1065dxX1axX24xX3xX46xXdxX1axX1xX4exX3x14ba3x149fdxX1axX1xX3x1546exX1x11a51xX4xX4exX3x12e54x12af3xX4xX3xX46xXdxX1axX1xX3xX26xX48xX3xXb9xXbaxXdxX3xX43xXdx11479xX1axX3xX9fxX51xXexX3xX7x12411xX3xX7x1436bxX4exX3xX1axX24xX48xX1axX1xX4exX3xXb9xX73xX1axX3xX26xf716xX3xX4x14582xX6xX3xXexX64xX1axX1xX9axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb40xX6xXbxXexXdxX55xX1axXaxX12xX0xXdxX9fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXax1043dxXdxX43xXexX1xXfdxX3xX2x14972xX194xX194xXbx115b1xd7eaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXfdxX3x13145x126d6xce9exXbxX198xX199xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xX4xX9ax14401xX6xX55xXbxX1xX10bxXexX1xX55xX9axX26xX1axX31xX43xX10xX7x134d8xXexX55xXbxX31xX1axX10xX18cxX7xX31x10c43xX4bxX194xdce1xX31xX2xX2xX2xX43xX1a3xX194xX1a3xX4bxX1a5xX1cexX1d1xXexX1a3xX1d1xX1d1xX1cexX5x14f91x11772x108c4xX1a4xX2xX1a5xX1a4xX2xX1cexX4bxX2xX1a3xX1a5xX1a5xX1cexX4bxX1e5xX1a5xX2xX43xX2xX1d1xX9ax1487fxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX3xX18xXdxX1axX1axX10xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xXcxX2exX2fxXaxX3xX18cxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX194xX194xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX55xX1axXaxX12x164b5xXb5xX1axX1xX3xXb9xXbaxX55xX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xX4xXf6xX4xX3xXexX64xX1axX1xX3xXex11c77xX1axX24xX3xX1xX55xX6xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX9fx14ffexX1axX24xX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xXexX64xX1axX1xX3xX11bxX1xX11dxX3xXcxX1x11ae3xX9axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX55xX43xX49xXaxX12xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xXexX64xX1axX1xX3xX11bxX1xX11dxX3xXcxX1xX2aexX3xXexX1xX48xX1axX1xX3xX5xf858xXbxX3xX1ax126d4xX9fxX3xX1cexX194xX194xX1a5xX4exX3xXexX1dxX10cxXdxX3x120ebxX10bxX6xX3xX2xf43dxX3xX1axX2f0xX9fxX3xX1xX79xX1axX1xX3xXexX1xX48xX1axX1xX3xX26xX48xX3xXbxX1xXf6xXexX3xXexX1dxXdxdd3fxX1axX4exX3xXb9x15167xX1axX3xX1axX6xX49xX3xX20xX51xXdxX3xXb9xXb5xX3xX1c4xX1xfe5exX1axX24xX3xX1axX24xX28cxX1axX24xX3xX5xX22xX1axX3xX9fxXbaxX1axX1xX3xX4xX10cxX3xX26xX27xX3xX7xX13bxX3xX5xX21x1550axX1axX24xX3xX26xX48xX3xX4xX1xX2axXexX3xX5xX21xX352xX1axX24xX9axX3xX29xX27exX4xX3xX1b4xXdxX133xXexX4exX3xXexX1dxX55xX1axX24xX3xXexX1xd2fbxXdxX3xX24xXdxX6xX1axX3xX1b4xX14dxX3xX10cxX1axX1xX3xX1xX21xX13exX1axX24xX3xX1b4xX13exXdxX3xX43xX14dxX4xX1xX3xX1b4xX133xX1axX1xX3xX167x153aexX116x113d8xX18xX1e5xX2xX1d1xX4exX3xX9fxX27exX4xX3xX43x13eedxX3xX24xX27exXbxX3xX1axX1xXdxX27xX10bxX3xX1c4xX1xXb2xX3xX1c4xX1xX2f0xX1axX3xX7xX55xX1axX24xX3xX4xXf6xX4xX3xX43xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX24xX1xXdxX133xXbxX4exX3xX43xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xXb9xXb5xX3xX1ax15d95xX3xX5xXa2xX4xX3xX1c4xX1xX334xX1axX24xX3xX1axX24xX28cxX1axX24xX4exX3xXb9xX55xX48xX1axX3xX1c4xX324xXexX3xX1xX3e8xX3xXexX1dxX352xX3xX5x14dd7xX1axX3xX1axX1xX6xX10bxX4exX3xX43xX10bxX49xX3xXexX1dxX79xX3xX2exX1axX3xXb9xX14dxX1axX1xX3xX1xX55xXbaxXexX3xXb9xX51xX1axX24xX4exX3xXbxX1xXf6xXexX3xXexX1dxXdxX31fxX1axX3xX7xX10cxX1axX3xX198xX10bxX2axXexX3xX1c4xXdxX1axX1xX3xX43xX55xX6xX1axX1xX4exX3xX1c4xX1xX334xX1axX24xX3xXb9xX31fxX3xX43xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX24xX1xXdxX133xXbxX3xX1axX48xX55xX3xX1b4xX14dxX3xX1b4xf9c4xX3xX5xXbaxXdxX3xXbxX1xdaf6xX6xX3xX7xX6xX10bxX9axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX55xX1axXaxX12xX0xXdxX9fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX43xXexX1xXfdxX3xX2xX194xX194xX194xXbxX198xX199xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXfdxX3xX1a3xX303xX2xXbxX198xX199xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xX4xX9axX1b4xX6xX55xXbxX1xX10bxXexX1xX55xX9axX26xX1axX31xX43xX10xX7xX1c4xXexX55xXbxX31xX1axX10xX18cxX7xX31xX1cexX4bxX194xX1d1xX31xX2xX2xX2xX43xX1a3xX194xX1a3xX4bxX1a3xX194xX4bxXexX1a4xX2xX1a5xX1a5xX5xX1a4xX1e5xX1e6xX1a4xX2xX1a5xX1a4xX2xX1cexX4bxX2xX1a3xX1d1xX1cexX303xX2xX1e5xX4xX6xX1a5xX10xX10xX9axX1fbxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX3xX18xXdxX1axX1axX10xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xXcxX2exX2fxXaxX3xX18cxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX194xX194xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1a3xX303xX2xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX55xX1axXaxX12xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xXexX64xX1axX1xX3xX11bxX1xX11dxX3xXcxX1xX2aexX3xXexX27exX1axX24xX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xX4xXf6xX4xX3xXexX64xX1axX1xX3xX7xX10cxX1axX3xXbxX1x12879xX9fxX3xX1b4xX79xX1axX1xX3xX1xX11dxXexX3xX5xX51xX4xX3xX24xX13bxX9fxX3xX7xX6dxX3xX1xX2aexX6xX3xXexXdxX324xXexX3xX4xX55xX1axX3xX1dxf89bxX1axX24xX3xX4xX1xXf6xX10bxX3xXexXdxXc4xX1axX3xXb9xX21xX352xX4xX3xX7xX10cxX1axX3xX198xX10bxX2axXexX3xXexXbaxXdxX3xX29xX2axXexX3xXcxX2exX9axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX55xX43xX49xXaxX12xX46xX2f0xX9fxX3xX1cexX194xX1cexX1cexX4exX3xX20xX51xXdxX3xXb9xXb5xX3xX198xX5cxX49xX3xX43xXa2xX1axX24xX3xX2xX1a5xX3xX4xX2f0xX1axX3xX1axX1xX48xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXf6xXdxX3xXexXbaxXdxX3xX4xXf6xX4xX3xX1xX10bxX49xX133xX1axX3xX1axX24xX1xe4afxX55xX3xXexX1dxXc4xX1axX3xXb9xX14dxX6xX3xX1b4xX48xX1axX3xXexX64xX1axX1xX4exX3xX198xXb2xX6xX3xX1a3xX194xX3xX1axX1xX48xX3xXexXbaxX9fxX3xXexXbaxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX10bxX49xX133xX1axX3xX10axX10bxe7d1xX1axX1xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX26xX48xX3xf9fbxX334xX1axX24xX3x11015xXb5xX3xXexX64xX1axX1xX3xX6a4xX73xX1axX3xX258xX6xX3xX26xX48xX3xXexX476xX4xX1xX3xX4xXa2xX4xX3xXexX1xX6xX9fxX3xX24xXdxX6xX3xX4xXf6xX4xX3xX4xX1xX21xX73xX1axX24xX3xXexX1dxX79xX1axX1xXfdxX3xX20xX3e8xX3xXexX1dxX352xX3xX9fxX2exX3xXexXdxX9fxX3xX1b4xX5c4xX9fxX3xX7xXdxX1axX1xX4exX3xXexX27exX1axX24xX3xXbxX1x15bd2xX1axX24xX3xX1xX2aexX4xX3xX9fxXf6xX49xX3xXexX476xX1axX1xX4exX3xXexX1dxX6xX55xX3xX2fexX10bxX48xX3xXcxX324xXex12b0cxX3xX26xX22xXdxX3xXexX2exX1axX24xX3xXexX1dxX14dxX3xX24xXdxXf6xX3xX4xXf6xX4xX3xX4xX1xX21xX73xX1axX24xX3xXexX1dxX79xX1axX1xX3xXexX1dxXc4xX1axX3xX1a5xX3xXexX64xX3xXb9xX5e9xX1axX24xX9axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX55xX1axXaxX12xX0xXdxX9fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX43xXexX1xXfdxX3xX2xX194xX194xX194xXbxX198xX199xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXfdxX3xX1a5xX4bxX1a4xXbxX198xX199xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX31xX31xX4xX9axX1b4xX6xX55xXbxX1xX10bxXexX1xX55xX9axX26xX1axX31xX43xX10xX7xX1c4xXexX55xXbxX31xX1axX10xX18cxX7xX31xX1cexX4bxX194xX1d1xX31xX2xX2xX2xX43xX1a3xX194xX1a3xX4bxX1a3xX1cexX1cexXexX1e4xX1e4xX303xX5xX1a3xX1e5xX1e6xX1a4xX2xX1a5xX1a4xX2xX1cexX4bxX2xX303xX2xX4bxX1d1xX1cexX1e5xX1a4x147d7xX1a4xX10xX1a5xX9axX1fbxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX3xX18xXdxX1axX1axX10xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xXcxX2exX2fxXaxX3xX18cxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX194xX194xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1a5xX4bxX1a4xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX55xX1axXaxX12xX258xXb5xX1axX1xX3xXb9xXbaxX55xX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xXexX64xX1axX1xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX20xXb2xX6xX3xXexX27exX1axX24xX3xX2fexX10bxX48xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX9fxX28cxX1axX24xX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xXexX64xX1axX1xX3xX11bxX1xX11dxX3xXcxX1xX2aexX9axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX55xX43xX49xXaxX12xXcxXbaxXdxX3xX4xX1xX21xX73xX1axX24xX3xXexX1dxX79xX1axX1xX4exX3xX5xXb5xX1axX1xX3xXb9xXbaxX55xX3xX20xX51xXdxX3xX18xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xXexX1dxX61xX3xX4xXf6xX4xX3xXexX64xX1axX1xX3xXb9xXb5xX3xXexX1dxX6xX55xX3xXb9xX2exXdxX4exX3xXexX1xX10cxX55xX3xX5xX10bxX2ecxX1axX3xX26xX27xX3xX1c4xXdxX1axX1xX3xX1axX24xX1xXdxX133xX9fxX4exX3xX24xXdxX10cxXdxX3xXbxX1xXf6xXbxX3xX1c4xX1xX122xX4xX3xXbxX1xf63exX4xX4exX3xXexX1xXf6xX55xX3xX24x11fbdxX3xX1c4xX1xXb2xX3xX1c4xX1xX2f0xX1axX3xXexX1dxX55xX1axX24xX3xX7xX10cxX1axX3xX198xX10bxX2axXexX4exX3xX1c4xXdxX1axX1xX3xX43xX55xX6xX1axX1xX4exX3xXexX1xX11dxX4xX3xXb9xX5c4xX49xX3xX43xX55xX6xX1axX1xX3xX1axX24xX1xXdxX133xXbxX3xX26xX48xX3xXexX2exX3xX4xX1xX6dxX4xX3xX1xX51xXdxX3xXbxX1xXf6xXexX3xXexX1dxXdxX31fxX1axX9axX3xX29xX5e9xX1axX24xX3xXexX1xX377xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX61xX4exX3xX24xXdxX22xXdxX3xXexX1xXdxX133xX10bxX3xX26xX27xX3xX9fxX51xXexX3xX7xX13bxX3xX7xX10cxX1axX3xXbxX1xX5c4xX9fxX3xXexXdxXc4xX10bxX3xX1b4xXdxX31fxX10bxX3xX4xX150xX6xX3xX4xXf6xX4xX3xXb9xX14dxX6xX3xXbxX1xX21xX73xX1axX24xX4exX3xXexX27exX1axX24xX3xX2fexX10bxX48xX3xX4xXf6xX4xX3xX1xX51xXdxX3xX26xXdxXc4xX1axX3xX4xXb2xX3xX1axX24xX48xX49xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1xX2ecxXexX3xXexX1dxX55xX1axX24xX3xXexX1xXf6xX1axX24xX3xX26xX48xX3xXexX2exX3xX4xX1xX6dxX4xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX9fxX28cxX1axX24xX3xX1axX24xX48xX49xX3xX10axX10bxX13bxX4xX3xXexX324xX3xXbxX1xX930xX3xX1axf87fxX3xX1e4xX31xX4bxX9axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16493xX10bxXexX1xX55xX1dxXaxX12xX116xX117xX1axX1xX3xX20xX48xX0xX31xXbxX12

Vĩnh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long