Cập nhật:  GMT+7
a2aex14703xe981x12ddax16655xe8f5x13fa3xcb49x1275axX7x16474xa49bx146c4xe567x123d2xfe3exX5x14633xXaxd014xXcx156b3x141bbxX3x1540dxXdx16922xX3xX2x12948xfc37xe311x11abcxX3xX7x15f3ax15933xX3xXbxX1x12847xX15xX3xXexX1x180d4x15535xX4xX3xa911xX22xefe0xX3x1753exe9c7xX3xXexX1x13aeaxX4xX3xX34x147dexXexX3xX1x12885xXexX3xX1xX14xX23xX3xX7x12aa8xX3x177b6x12e10xX23xX17xX0xac77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb3d1xX10xX6xX4bxXaxX12x136c7x15977xX6xX3x1289bxX2cxX6x18862xX3xc6caxb6abxXdxX3x16862xX2cxX22xX23xX3xX5x185e7xX3xXexX1x13c89xX3xXexf195xb174x1706exX23xX17xX3x1862exX72x13c54xXcxXcxe061xX3xX7xX2dxX3xX1dxX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX1xccd3xXbxX3xX4x17c97xX23xX17xX3xXcxX7fxX14xX15xX3xXcxX7fx15351xX23xX17xX3xXexX7fx1225fxXexX3xX34xa740xX3xX30xX22xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX34xX3dxXexX3xX1xX2cx10167xX35xX23xX3xX5fxX14xX3xX5fx11cd8xX6xX3x14262xbafbxX3xXbxX1xe49bxXexX3xX1xXdx15adexX23xX23xX3xXexX14xXdxX3xX15xX6fxXexX3xX4x1529cxX3xX7x170abxX3xXcfxX6xX23xX17xX3xX30xXb0xXc4xX3xX30xXd4xX23xX3xX2xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX17x15262xXdxX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX30xX22xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX34xX3dxXexX3xX1xX41xXexX3xX1xX14xX23xX3xX7xX49xX3xX4bxX4cxX23xX17xX3xX34xXb0xX3xX34xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xXcfxXdx1205bxX2cxX3x1592axXdxX35xX23xX3xX34xX135xX3xX30xX2cx10dc6xX23xX3xX30xXd4xX23xX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX30xX22xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX34xX3dxXexX1cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1585cxX32xX4bxXc4xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10fcdxX10xX23xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxb719xXdxX4bxXexX1xc767xX3xX1ex17690xX1exXbx157ebxd894xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX195xX3xc318xX1dxX2xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xX1cxX30xX6xX32xXbxX1xX2cxXexX1xX32xX1cxX34xX23xX50xX4bxX10xX7xX138xXexX32xXbxX50xX23xX10xX190xX7xX50xd97dxX1dxX2xf46exX50xX2xX1d1xX1fxX4bxdf24xX2xX198xX1d1xX1daxX1a6xeebfxXexX198xX1daxX1d4xX2xX5xX1a6xe459xX1d1xX1exX1d1xX1e0x15025xX6xX1edxX1a6xX1edxX4xX4xX1a6xX1d1xX1dxX198xX6xX1d4xX6xX4bxX1exX1cxf7d1xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX23xX3xXbxX1xX27xX15xX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX30xX22xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX34xX3dxXexX3xX1xX41xXexX3xX1xX14xX23xX3xX7xX49xX3xX4bxX4cxX23xX17xXaxX3xX190xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX1exX198xX1exXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1a6xX1dxX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX12xX87xX39xX4xX3xX5xX80xX97xX23xX17xX3xX72xX87xXcxXcxX3xX138xXdxd8dbxX15xX3xXexX7fxX6xX3xX1xX6fxX3xX138xXdxX23xX1xX3xX4bxX32xX6xX23xX1xX3xXcxX1cxXcxX1cxX5fxX6cxX3xXcfxX7cxX6xX3xX4xX1xfd27xX3xXexX14xXdxX3xX19bxXd0xX3xf767xXd9xX23xX3xfdf8xbafaxX6cxX3xX1xX2cxXc4xX35xX23xX3xX5fxX14xX3xX5fxX32xXb0xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX32xX4bxXc4xXaxX12xX181xX4cxX3xXexX1xX28axX6cxX3xX5xX39xX4xX3xX5xX80xX97xX23xX17xX3xX72xX87xXcxXcxX3xXcfxXd0xX3xX138xXdxX28axX15xX3xXexX7fxX6xX3xX1xX6fxX3xX138xXdxX23xX1xX3xX4bxX32xX6xX23xX1xX3xXcxX1cxXcxX1cxX5fxX6cxX3xXcfxX7cxX6xX3xX4xX1xX2acxX3xXexX14xXdxX3xX19bxXd0xX3xX2b5xXd9xX23xX3xX2b9xX2baxX6cxX3xX1xX2cxXc4xX35xX23xX3xX5fxX14xX3xX5fxX32xXb0xX1cxX3xXcxX14xXdxX3xXexX1xX81xXdxX3xXcfxXdxX28axX15xX3xX138xXdxX28axX15xX3xXexX7fxX6xX6cxX3xX4xXe6xX3xX7xXe9xX3xXcfxX6xX23xX17xX3xX30xXb0xXc4xX3xX30xXd4xX23xX3xX2xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX17xXffxXdxX3xXcxX1xX2cxX2dxX4xX3xXexX7fxX66xX3xX30xX35xX23xX1xX3xd3a3xX10xX23xX32xX3xX7xX2cxXbxX10xX7fxX3xX1d1xX1daxX1e0xcd75x14f3cxX3xX1xX41xXexX3xX1xX14xX23xX3xX7xX49xX3xX4bxX4cxX23xX17xX19cxX3xXcfxXa6xX23xX17xX3xXexX1xX81xXdxX3xX4xXe6xX3xX7xXe9xX3xX138xX1xX142xX23xX17xX3xX4bxX2cxXc4xX3xXexX7fx1011cxX3xXcfxb695xXc4xX3xXcfxca48xX3xX4xXd4xX4xX3xXcfxXdxX135xX2cxX3xX138xXdxX35xX23xX3xX34xX135xX3xX30xX2cxX142xX23xX3xX30xXd4xX23xX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX30xX22xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX34xX3dxXexX3xXexX1xX10xX32xX3xX69xX2cxXc4xX3xXcfxX7cxX23xX1xX1cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX32xX4bxXc4xXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX181xX10xX23xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxX190xXdxX4bxXexX1xX195xX3xX1d1xX1exX1daxX1fxXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX195xX3xX1d1xX1exX1daxX1fxXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX50xX50xX4xX1cxX30xX6xX32xXbxX1xX2cxXexX1xX32xX1cxX34xX23xX50xX4bxX10xX7xX138xXexX32xXbxX50xX23xX10xX190xX7xX50xX1d1xX1dxX2xX1d4xX50xX2xX1d1xX1fxX4bxX1daxX2xX198xX1d1xX1daxX1exX198xXexX1exX1daxX1a6xX1dxX5xX1e0xX1e8xX1a6xX1d4xX4bxX4xX1e0xX1edxX1dxX4xX1fxX30xX1fxX4xX4bxX1a6xX1exX1d1xX1e0xX4bxX2xX4bxX1cxX1fexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX23xX3xXbxX1xX27xX15xX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX30xX22xX32xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX34xX3dxXexX3xX1xX41xXexX3xX1xX14xX23xX3xX7xX49xX3xX4bxX4cxX23xX17xXaxX3xX190xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX1d1xX1exX1daxX1fxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1d1xX1exX1daxX1fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX12xXcxX1xX2cxX2dxX4xX3xXexX7fxX66xX3xX30xX35xX23xX1xX3xX37fxX10xX23xX32xX3xX7xX2cxXbxX10xX7fxX3xX1d1xX1daxX1e0xX38dxX38exX3xXcfxXd0xX3xX1xX41xXexX3xX1xX14xX23xX3xX7xX49xX3xX4bxX4cxX23xX17xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX32xX4bxXc4xXaxX12xX6exX6fxXdxX3xX72xX87xXcxXcxX3xX7xX2dxX3xX1dxX3xXcfxXd0xX3xXexXdxX41xX23xX3xX1xXb0xX23xX1xX3xX5xX3dxXbxX3xX30xXdxXd9xX23xX3xX30xX22xX23xX3xX34xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX1xXb0xX23xX1xX3xX4xX1x17b10xX23xX1xX3xXcfxX2dxXdxX3xX34x11c05xXdxX3xX4xXd4xX4xX3xX1xXb0xX23xX1xX3xX34xXdxX3xX34xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX23xXd9xX2cxX3xXexX7fxXd9xX23xX3xX34xXb0xX3xXexXdxX41xX23xX3xX1xXb0xX23xX1xX3xX23xXdxXd9xX15xX3xXbxX1xX32xX23xX17xX6cxX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX32xXb0xX23xX3xX30xX6fxX3xX7xX2dxX3xX1xXb0xX23xX17xX3xX1xXffxX6xX3xX1xX41xXexX3xX1xX14xX23xX3xX7xX49xX3xX4bxX4cxX23xX17xX3xXcfxX28axX3xX19bxX49xX3xX5xX78xX3xXexX1xX10xX32xX3xX69xX2cxXc4xX3xXcfxX7cxX23xX1xX3xX4xX3c4xX6xX3xXbxX1xXd4xXbxX3xX5xX2cxX3dxXexX1cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX32xX4bxXc4xXaxX12xXcxX7fxX80xX5a9xX4xX3xXexX3bdxX23xX1xX3xX1xX3bdxX23xX1xX3xX4xX1xX2cxX27xX23xX3xX30xX7cxX3xX4xX1xX32xX3xX15xX9bxX6xX3xX34xX4cxX6cxX3xX23xX1xX2cxX3xX4xX3c0xX2cxX3xX7xX49xX3xX4bxX4cxX23xX17xX3xX34xX3dxXexX3xXexX80xX3xX23xX142xX23xX17xX3xX23xX17xX1xXdxX35xXbxX3xX4xX3c4xX6xX3xX30xXb0xX3xX4xX32xX23xX3xX23xX142xX23xX17xX3xX4bx1006axX23xX3xXexbcf4xX23xX17xX3xX4xX6xX32xX6cxX3xX5xX39xX4xX3xX5xX80xX97xX23xX17xX3xX72xX87xXcxXcxX3xX7x1003fxX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX4cxX4xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX1xX97xXbxX3xX34xX5a9xXdxX3xX5xX39xX4xX3xX5xX80xX97xX23xX17xX3xX4xX1x11a78xX4xX3xX23xX6a5xX23xX17xX3xXexX6a5xX23xX17xX3xX4xX80xX81xX23xX17xX3xX138xXdxX28axX15xX3xXexX7fxX6xX6cxX3xX19bxX49xX3xX5xX78xX3xX23xX17xX1xXdxXd9xX15xX3xX4xXd4xX4xX3xX4xXe6xX3xX7xXe9xX3xX34xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX23xX1xc2c0xX15xX3xXbxX1xXd4xXexX3xX1xXdxX35xX23xX3xX34xXb0xX3xX19bxX49xX3xX5xX78xX3xX138xX7cxXbxX3xXexX1xX81xXdxX3xXcfxX28axX3xXcfxX22xX15xX3xX30xX22xX32xX3xX69xX2cxXc4xX135xX23xX3xX5xX97xXdxX3xX23xX17xX80xX81xXdxX3xXexXdxXd9xX2cxX3xX4bxX9bxX23xX17xX1cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb9fxX2cxXexX1xX32xX7fxXaxX12xX5fxX2cxXc4xX3xX87xXd9xX0xX50xXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

An cư bên hồ Phượng Mao

An cư bên hồ Phượng Mao
2023-09-23 06:45:00

baophutho.vn 10 năm trước, hơn 100 hộ dân ở xã Phượng Mao (nay là xã Tu Vũ), huyện Thanh Thủy được bố trí tái định cư trên khu đồi rộng để nhường đất cho Dự...

Dấu ấn 65 năm xây dựng và phát triển

Dấu ấn 65 năm xây dựng và phát triển
2023-04-29 08:15:00

baophutho.vn Ngày 29/4/1958, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I tại Kỳ họp thứ VIII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc...

Đảm bảo điện trong dịp Giỗ Tổ

Đảm bảo điện trong dịp Giỗ Tổ
2023-04-27 07:51:00

baophutho.vn Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá trong dịp Lễ hội Đền...

Nhiều chuyến bay dịp 30/4 kín chỗ

Nhiều chuyến bay dịp 30/4 kín chỗ
2023-04-27 07:30:00

Các chuyến bay từ Hà Nội đi Đồng Hới, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Huế, Phú Quốc, Cần Thơ, Côn Đảo đều có tỷ lệ đặt chỗ 90-100% trong ngày 29/4.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long