Cập nhật: 08/05/2022 21:35 GMT+7
874dxf254xaa1cxfe7dxb6f0xd1ebx1076dxd580x100bexX7xb7bdxce33xb473xc86cxecfex10dbcxX5x1070cxXaxc5bax11177x8dc5xX3xf614xX6xX3xcc9axad39xb489xX1xc5dcxX3xX1xb6a7x10f0cx91d9xX1bxX3xX19x89d6xX6xX1bxX3xd2e3xdb45xX1bxf621xX3xbc77x941cxX1bxX3xX4xX1xX20x1075cxX1bxX3xX1bx8ba3xX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3x9320xb109xXdxX0x8b78xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8b7xX26x1101fxX21xXaxX12xX0xXdxX43xX2dxX3xX7x8942xX4xX9xXaxX47xX47xX4xf112x10f13xX6xX26xXbxX1xX20xXexX1xX26xX69xfeadxX1bxX47xX58xX10xX7xc1f7xXexX26xXbxX47xX1bxX10xcff9xX7xX47xa34dxX84xX2xc02cxX47xX2xX2xX2xX58xeb77xX84xX2x110bdx10082xX8dxX8dxXexX2xX87xa47fxX2xX84xX8dxX5xX2xX69xadc0xXbxX2dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6xX58xXaxX12x111f5xX2dx106d1xX21xX3xX87xX47xX91xX1dxX3xa454xX14xX3xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1xX1dxX3xX1xX20xX21xX22xX1bxX3xX19xX26xX6xX1bxX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX14xX3xXexc06exX3xX4xX1xa23axX4xX3xea3dxe234xX3xX4xX3axX1bxX2dxX3xX6axaf00xX3x10fccxX20xX21xa819xXexX3xX2fx9c69xX1bxX1xX3xX74xXbcxX3xX2fxX30xX1bxX3xX6axbd45xX1bxX2dxX3xX4xX3axX1bxX2dxX3xX1bxX1xcb58xX1bxX3xf398xX13xX14xX3xX2fxf86axXexX3xX4xX1xX20xX36xX1bxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdx10ae9xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX26xX58xX21xXaxX12x88bcx11134xX4xX3xX58xX2bxX3xXc4xX20xa255xXexX3xXbxX1xab26xXexX3xX2fxXdxf2faxX43xX3xX5xXbcxX3xX43xde99xXexX3xX2fxXfdxX6xX3xXbxX1x89cbxb3b1xX1bxX2dxX3xX4xcc57xX1bxX3xX1bxX1xXdxc4c6xX20xX3xX7axX1xX30xX3xX7axX1xece3xX1bxX3xX74xX178xX3xX2fxXdxX178xX20xX3xX7axXdxX22xX1bxX3xXbxX1xX157xXexX3xXexX62xXdxX15cxX1bxX3xX7axXdxX1bxX1xX3xXexXf9xX3xXc4xX14xX3xX1xX163xXdxX1dxX3xX1xX11cxX3xXex10d52xX1bxX2dxX3xX4xX1xX16cxX6xX3xX2fxd968xX1bxX2dxX3xX6axX163xX1dxX3xXexX62xX1axX1bxX1xX3xX2fxX163xX3xX58xe65exX1bxX3xXexX62xa545xX3xX4xX1xX16cxX6xX3xX2fxX1baxX1bxX2dxX3xX2fxX178xX20xX3xX7xX26xX1bxX2dxX3xX58xX16cxX44xXdxX3xX7xf071xX3xX4xX1xc433xX3xX2fxX11cxX26xX3xX7xX157xXexX3xX7xX6xX26xX3xX4xb4e9xX6xX3xX2axX20xX21xX22xX1bxX3xX1ffxX21xX3xd260xX3x100f1xX56xXbaxb669xX3xX1xX20xX21xX22xX1bxX3xX19xX26xX6xX1bxX3xX2axX2bxX1bxX2dxX1dxX3xX7xX1ecxX3xX2fxX1baxX1bxX2dxX3xXexX1xX20xX114xX1bxX3xX74xXbcxX3xXexX1d1xX4xX1xX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX1xX20xX1bxX2dxX3xX7xXe8xX4xX3xXc4xX1ccxX21xX3xX58xX1ecxX1bxX2dxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdxX3xX4xX1ffxX6xX3xX6axXbcxX3xX4xX26xX1bxX3xX1bxX1xX1ccxX1bxX3xX58xX1ccxX1bxX1dxX3xX7xX6xX20xX3xX2xX8dxX3xX1bxX181xX43xX3xXexdc5cxX3xX84xX8dxX2xX2xX20bxX84xX8dxX84xX8dxX1dxX3xXc4xX14xX3xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1xX3xX2fxX14xX3xX1xX26xXbcxX1bxX3xXexX1xXbcxX1bxX1xX3xX2xf10cxX47xX2xX2a6xX3xXexXdx9ca5xX20xX3xX4xX1xX1d1xX3xXc4xX1ccxX21xX3xX58xX1ecxX1bxX2dxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdxX3xX74xX44xXdxX3xXexXe4xX1bxX2dxX3xX43xXe8xX4xX3xX2fxX1b0xX20xX3xXexX16cxX3xXexX62xX2adxX1bxX3xX90xX8dxX3xXexX1f0xX3xX2fxX1baxX1bxX2dxX1dxX3xXexX62xX26xX1bxX2dxX3xX2fxX30xX3xX1bxX2dxX20xX1baxX1bxX3xX1bxX2dxX1ccxX1bxX3xX7xX157xX4xX1xX3xXc4xX14xX3xX74xXbcxX3xX1xX20xX21xX3xX2fxX163xX1bxX2dxX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX2dxX30xXbxX3xX4xX1ffxX6xX3xX1bxX1xX1ccxX1bxX3xX58xX1ccxX1bxX3xX5xXbcxX3xXexX62xX2adxX1bxX3xX90xX1dxX87xX3xXexX1f0xX3xX2fxX1baxX1bxX2dxX69xX3xX19xX1baxX1bxX2dxX3xXexX1x102cbxXdxX1dxX3xX4xX30xX3xXexX62xX2adxX1bxX3xX84xX8dxX8dxX3xX1xX163xX3xX2dxXdxX6xX3xX2fxX1axX1bxX1xX3xXexX1ecxX3xX1bxX2dxX20xX21xX22xX1bxX3xX1xXdxXf9xX1bxX3xXexX62xX2adxX1bxX3xX84xX8dxX69xX8dxX8dxX8dxX43xX84xX3xX2fxX152xXexX3xX74xXbcxX3xX2dxXdx106daxXdxX3xXbxX1xX30xX1bxX2dxX3xX4xX1ccxX21xX3xX4xXf4xXdxX1dxX3xX1xX26xX6xX3xX43xXbcxX20xX1dxX3xX1xX11cxX3xXexX1b0xX1bxX2dxX3xX7axXdxXf9xX1bxX3xXexX62xf64fxX4xX3xX2fxX15cxX3xXexX1xX1ecxX4xX3xX1xXdxX22xX1bxX3xX4xX157xX4xX3xXexXdxX2adxX20xX3xX4xX1xX1d1xX3xXc4xX1ccxX21xX3xX58xX1ecxX1bxX2dxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX26xX58xX21xXaxX12xX2axXdxX22xX1bxX3xX1bxX6xX21xX1dxX3xXexX1xX20xX3xX1bxX1xX114xXbxX3xX6axX1axX1bxX1xX3xXf6xX20xX1ccxX1bxX3xX2fxX1b0xX20xX3xX1bxX2dxX16cxX34axXdxX3xX4xX1ffxX6xX3xXc4xX14xX3xX2fxX11cxXexX3xX90xcc36xX3xXexX62xXdxX22xX20xX3xX2fxX1baxX1bxX2dxX47xX1bxX181xX43xX69xX3xXcxec61xX3xX5xX22xX3xX1xX163xX3xX1bxX2dxX1xc194xX26xX3xX2dxXdxX38cxX43xX3xX4xX172xX1bxX3xX2xX1dxX2a6xX2xedbexX69xX3xXcxX26xXbcxX1bxX3xXc4xX14xX3xX4xX30xX3xX2xX97xX1dxX90xX87xX7axX43xX3xX2fxX16cxX34axX1bxX2dxX3xXc4xX14xX3xX74xXbcxX3xX2fxX16cxX34axX1bxX2dxX3xXexX27fxX3xXexX62xX20xX1bxX2dxX3xXexX1ccxX43xX3xXc4xX14xX3xX2fxXf9xX1bxX3xX2fxX16cxX34axX1bxX2dxX3xX1xX20xX21xX22xX1bxX3xX2fxX14xX3xX2fxX16cxb2e4xX4xX3xX1bxX1xX1ecxX6xX3xX1xX30xX6xX3xX74xXbcxX3xX6axX2adxX3xXexX3axX1bxX2dxX3xX1xX30xX6xX69xX3xX19xX16cxX34axX1bxX2dxX3xX5xXdxX2adxX1bxX3xXexX1xX3axX1bxX1dxX3xX5xXdxX2adxX1bxX3xXc4xX30xX43xX3xX2fxX38cxX43xX3xX6axX38cxX26xX3xX4xXe8xX1bxX2dxX3xX1xX30xX6xX3xX2fxX11cxXexX3xXexX62xX2adxX1bxX3xX91xX97xX460xX1dxX3xX1xX22xX3xXexX1xXf4xX1bxX2dxX3xX7axX2adxX1bxX1xX3xX43xX16cxX16dxX1bxX2dxX3xXexX16cxX44xXdxX3xXexXdxX2adxX20xX3xX2fxX38cxX43xX3xX6axX38cxX26xX3xXbxX1xacc4xX4xX3xX74xX52axX3xX1bxX1xX20xX3xX4xX1b0xX20xX3xX7xX38cxX1bxX3xXc4xX20xX152xXexX3xX4xX1ffxX6xX3xX6axXbcxX3xX4xX26xX1bxX3xX1bxX1xX1ccxX1bxX3xX58xX1ccxX1bxX69xX3xX13xX14xX3xX4xX30xX3xX90xX3xXexX62xX16cxX34axX1bxX2dxX3xX1xf3dcxX4xX3xX2fxX11cxXexX3xX4xX1xX20xX36xX1bxX3x90f7xX20xXf4xX4xX3xX2dxXdxX6xX69xX3xX16xX157xX4xX3xXexXdxX2adxX20xX3xX4xX1xX1d1xX3xX74xX178xX3xX21xX3xXexXf9xX1dxX3xX2dxXdxX157xX26xX3xX58xX52axX4xX3xX74xXbcxX3xX74xX181xX1bxX3xX1xX30xX6xX3xX20bxX3xXc4xX14xX3xX1xX163xXdxX3xX2fxX178xX20xX3xX2fxX11cxXexX3xX74xXbcxX3xX74xX16cxX4adxXexX3xX4xX157xX4xX3xX4xX1xX1f0xX3xXexXdxX2adxX20xX3xX2dxX30xXbxX3xXbxX1xX1b0xX1bxX3xX2fxX16cxX6xX3xX2fxX34axXdxX3xX7xXf4xX1bxX2dxX3xX74xX114xXexX3xX4xX1xX152xXexX3xX74xXbcxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX1b0xX1bxX3xX4xX1ffxX6xX3xX1bxX2dxX16cxX34axXdxX3xX58xX1ccxX1bxX3xX1bxX2dxXbcxX21xX3xX4xXbcxX1bxX2dxX3xX4xX38cxXdxX3xXexX1xXdxX22xX1bxX3xX74xXbcxX3xX1bxX1ccxX1bxX2dxX3xX4xX6xX26xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX26xX58xX21xXaxX12xX19xX30xX1bxX3xX1bxX1xX114xX1bxX3xX58xX6xX1bxX1xX3xX1xXdxX22xX20xX3xXaxX13xX14xX3xX2fxX11cxXexX3xX4xX1xX20xX36xX1bxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdxXaxX3xX5xXbcxX3xX1bxXdxX178xX43xX3xX74xX20xXdxX3xX74xXbcxX3xXbxX1xX1b0xX1bxX3xXexX1xX16cx8d7exX1bxX2dxX3xXc4xXe8xX1bxX2dxX3xX2fxX157xX1bxX2dxX3xX4xX1xX26xX3xX1bxX1x101fdxX1bxX2dxX3xX1bxf70cxX3xX5xX1ecxX4xX3xX4xX1ffxX6xX3xX19xX38cxX1bxX2dxX3xX6axX163xX1dxX3xX4xX1xX1d1xX1bxX1xX3xXf6xX20xX21xX178xX1bxX3xX74xXbcxX3xX1bxX1xX1ccxX1bxX3xX58xX1ccxX1bxX3xXexX26xXbcxX1bxX3xXc4xX14xX69xX3xXcxX62xX26xX1bxX2dxX3xXexX1xX34axXdxX3xX2dxXdxX6xX1bxX3xXexX44xXdxX3xX19xX38cxX1bxX2dxX3xX6axX163xX1dxX3xX4xX1xX1d1xX1bxX1xX3xXf6xX20xX21xX178xX1bxX3xX74xXbcxX3xX1bxX1xX1ccxX1bxX3xX58xX1ccxX1bxX3xXc4xX14xX3xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1xX3xXexXdxXf9xXbxX3xXexX52axX4xX3xX58xX20xX21xX3xXexX62xX1axX3xX74xXbcxX3xX1xX26xXbcxX1bxX3xXexX1xXdxX22xX1bxX3xX4xX157xX4xX3xXexXdxX2adxX20xX3xX4xX1xX1d1xX3xXc4xX1ccxX21xX3xX58xX1ecxX1bxX2dxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdxX3xX1xX16cxX44xX1bxX2dxX3xXexX44xXdxX3xXc4xX1ccxX21xX3xX58xX1ecxX1bxX2dxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX1bxX1ccxX1bxX2dxX3xX4xX6xX26xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX26xX58xX21xXaxX12xXbaxX1xX1ccxX1bxX3xX58xXfdxXbxX3xX1bxXbcxX21xX1dxX3xXexX1xX27fxX6xX3xX1ffxX21xX3xXf6xX20xX21xX178xX1bxX3xX4xX1ffxX6xX3xX16xX1xX1ffxX3xXexXfdxX4xX1xX3xX20dxX56xXbaxX210xX3xXexX1f0xX1bxX1xX1dxX3xX5xX14xX1bxX1xX3xX2fxX11cxX26xX3xX1xX20xX21xX22xX1bxX3xX19xX26xX6xX1bxX3xX2axX2bxX1bxX2dxX3xX2fxX14xX3xXexX62xX6xX26xX3xXexX14axX1bxX2dxX3xX56xX109xX1bxX2dxX3xX4xX3axX1bxX2dxX3xX1bxX1xX114xX1bxX3xX74xXbcxX3xXexX14axX1bxX2dxX3xX1xX26xX6xX3xX4xX1xX3b6xX4xX3xX43xX27fxX1bxX2dxX3xXc4xX14xX3xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1xX3xX2fxX11cxXexX3xX4xX1xX20xX36xX1bxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX26xX58xX21xXaxX12xX16xd9dexX1bxX2dxX3xX1bxX1xX1ccxX1bxX3xX58xXfdxXbxX3xX1bxXbcxX21xX1dxX3xX1bxX1xXdxX178xX20xX3xXexX114xXbxX3xXexX1xX15cxX1dxX3xX4xX157xX3xX1bxX1xX1ccxX1bxX3xX2fxX14xX3xX2fxX16cxX4adxX4xX3xX7axX1xX10xX1bxX3xXexX1xX16cxX683xX1bxX2dxX3xX74xX1axX3xX4xX30xX3xX1bxX1xXdxX178xX20xX3xX2fxX30xX1bxX2dxX3xX2dxX30xXbxX3xXexX62xX26xX1bxX2dxX3xXf6xX20xX157xX3xXexX62xX1axX1bxX1xX3xXc4xX1ccxX21xX3xX58xX1ecxX1bxX2dxX3xX1bxX3axX1bxX2dxX3xXexX1xX3axX1bxX3xX43xX44xXdxX3xXexX11cxXdxX3xX2fxXfdxX6xX3xXbxX1xX16cxX16dxX1bxX2dxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7b0xX20xXexX1xX26xX62xXaxX12xX2axXbcxX3xXebxXdxX1bxX1xX3xa862xX3xXcxX62xX16cxX34axX1bxX2dxX3xd2a6xXdxX6xX1bxX2dxX0xX47xXbxX12

Hà Linh – Trường Giang

Các tin đã đưa

Khắc phục cháy rừng tại huyện Yên Lập

Khắc phục cháy rừng tại huyện Yên Lập
2023-02-02 20:56:00

baophutho.vn Vào hồi 16 giờ 10 phút ngày 1/2 đã xảy ra cháy rừng thuộc lô 4, khoảnh 8, tiểu khu 193 khu vực đồi Đá Trắng, khu Đồng Khanh, xã Đồng Lạc.

Tam Nông: “Thảm đỏ” thu hút đầu tư

Tam Nông: “Thảm đỏ” thu hút đầu tư
2022-04-30 10:23:00

baophutho.vn Trong những năm qua, với việc chú trọng triển khai các chính sách ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, phát triển hạ tầng - kinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long