Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG6qipixINZYmNZfeG6q1kx4bqvY1lixIPDs2bhurFZYsSD4bqvw6hj4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsSpKjDhuqk0WeG7icSp4buV4bqpNFBY4bqrKuG7i8SD4bqxYsOa4bu0w63hu5lZKmrEqWNY4buw4buqxKnhu4vhu7Dhu6rEqTLhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1nhu4nhu4sxUFgvLzHhu6YwKmPDreG6r2rEqeG6r2Phu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4buyJMOdQC/hu7gkMuG7tMOdPeG7uCPDnSXEqeG7skBAI+G7siThuqnhu7Lhu6bhuqfDrcSDWFkv4buw4buqL8SpMuG7sOG7qi/EqeG7i+G7sOG7qsSp4buL4buw4buqxKky4buw4buqw63hu7B34buPWSZiWeG6r+G7h1nEqeG7i2dZ4buR4bq9YlnEg+G6sWvDrVkxJjFZ4bqv4bq/WWLEg+G6r8OoY1liauG6u+G6sVkwxJFZ4buJ4bqxYuG6r1nhu4k7YlnDreG6rybEqVnEqeG7i+G6seG6oWJZ4bqt4bqxYuG6r1nEqWFZxIPhurEqWTPhurNi4bqv4bukWWJ7YsSDWTEqY1kzZuG6sVnhu4nhur1ixINZMyxZ4bqrKmLEg1nhuqk64bqxWWJjWX3huqtZMeG6r2NZYsSDw7Nm4bqxWWLEg+G6r8OoY1nhu7hZ4bqvauG7lcOgYlnEqCrhuqtZQuG6u2LEg+G7pFnEqOG6rypi4bqvWcSo4bqvbuG7leG7pFnEqOG6rypi4bqvWeG7iOG7g2Lhu6RZxKh7Ylnhu4jhu4Ni4bum4buqL8Ot4buw4buqL8SpMuG7sOG7qi/EqeG7i+G7sOG7qi/EqSow4bqpNOG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7DDjcSoeMSoLVl34buPWSZiWeKAnOG6ruG7h1nEqeG7i2dZ4buR4bq9YlnEg+G6sWvDrVkxJjFZ4bqv4bq/WWLEg+G6r8OoY1liauG6u+G6sVkwxJFZ4buJ4bqxYuG6r1nhu4k7YlnDreG6rybEqVnEqeG7i+G6seG6oWJZ4bqt4bqxYuG6r1nEqWFZxIPhurEqWTPhurNi4bqv4bukWWJ7YsSDWTEqY1kzZuG6sVnhu4nhur1ixINZxKnhu4s5Ylkz4bq1KlkwP2JZxKnDomLhuq/igJ1ZMmNZduG6u2LEg1nEqeG7lVkx4buBWcOt4bqvW2JZ4bufY1nhu5BqKlkzW2pZxKnDs1nhuq/hu4NiWeG7tlliLuG6q1nDrGoqWTMsWeG6qypixINZMeG7g1nhuq/hur/hurFZMeG6r2NZYuG6r+G6scOhallixIPDs2bhurFZMntiWcSp4bqvYybEqVlixIPhuq/DqGPhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B24bqvw6pixINZ4bqrfcSpWeG7ieG7heG6q+G7pFkwP1lCxINq4buV4bqjYlnEqOG6r+G6tVnEqOG6rypi4bqvWWhZ4bqt4bqvallA4bukWeG7mSxZxKjhuq8qYuG6r1lK4buVOWLhu6RZ4bqvauG7lcOgYlnEqCrhuqtZQuG6u2LEg1nDreG6rzvhurFZ4buRfcSpWeG7kTtZYmrhurvhurFZ4bqvKuG6sVkxY2JZLmJZ4bqvZTHhu6RZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWTA/WcSp4bqvauG6vzFZ4bqv4bq/WWLEg+G6r8OoY+G7pllC4bqvZlky4buPWSZiWTHhuq9jWeG7kSrhu5VZM+G6veG6sVnDsmLEg1nhuqtqKlkwxJHhu6RZM2FiWWIq4buVWTMsWeG7ieG6sWLhuq9ZM8OzZzFZ4bu4WTFjYuG7pFnEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9ZMyxZxKnhuq9jJsSpWWLEg+G6r8OoY+G7pFkwO2JZxKnhuq97YlkwP1kxZFkz4bqxw6FqWeG6reG6scOgYlnEqeG6sWHDrVnEqW0xWWJq4bq74bqxWeG6ryrhurFZMWNiWS5iWeG6r2Ux4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4bu0QMOdWeG6r+G6v1kye2JZMW4qWeG7tOG7slnhu5ksWcSp4bqvauG6vzFZ4bu4WeG6r2rhu5XDoGJZxKgq4bqrWULhurtixIPhu6RZxKjhuq8qYuG6r1nEqOG6r27hu5Xhu6RZxKjhuq8qYuG6r1nhu4jhu4Ni4bukWcSoe2JZ4buI4buDYlkzw7NnMVnhuq/Ds2hixINZ4bqpZ+G6sVnEqeG7jVky4buPWSZi4bumWXhhYlliKuG7lVkzLFkxZFnhu7IkQFnEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9Z4buRw7Phu4NiWeG6qTliWcSp4bqvYybEqVlixIPhuq/DqGPhu6RZQEBZ4bqv4bq/WTFkWTHhuq9q4buV4bqhYlkw4bqxYWJZxKnhu4tjYsSDWTFq4bq/MVnhu4nhur1ixIPhu6RZ4bu0I1nhuq/hur9ZYuG6r2ZZMCZiWTDEkVnhu5E/WeG7ieG7j1nEg+G6sWvDrVkzaVkxbipZKmLhuq9ZMeG6r+G6tVk04bqr4bukWTLEkWLEg1nhuq9l4bukWTHhuq/hurdi4bqvWcOsauG7lcOhYlkz4bq1KlnDreG6r8Oz4buDYsSDWTMsWeG7mXvhu5VZM8OzZzFZYuG6rz9ZaFnhuq3huq8qYsSDWcSp4buLKmLEg+G7plnEqOG7jVnhu7RAw51ZMWNiWTDEkVkwKmJZM1tqWTF9w63hu6RZM2FiWWIq4buVWcSp4buBYsSDWTM/YlkwxJFZMW4qWTLhu49ZJmJZMyxZxKkuYsSDWeG6qTliWUDhu7bDnVkxY2JZMeG6r2NZMSYxWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r1lixIPhuq/DqGNZYmrhurvhurFZxINkw61Zw63huq9bYlkzIuG7lVnhuqs6YuG6r1nEqS5ixINZxIPhurEqWeG7iTtiWeG7mWp9xKnhu6RZxKnhu41ixINZMMOz4buFMVnhu5lkKlkzZOG6sVnEg+G6sTvhuqtZYsSD4bqvw6hjWTHhuq9jWTEmMVnEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9ZMykxWTDhurHDoMSpWeG6reG6r2RZ4bqt4bqvLmJZxKk64bqxWeG7uFnhuq9q4buVw6Bi4bumWcSo4bqvNGNZYuG6r8O0YsSDWWLEg8OzZuG6sVkye2JZM8OzZzFZ4bqvw7NoYsSDWeG6qWfhurFZxKnhu41ZMuG7j1kmYuG7pFnEqeG6r+G6s1ky4buPWSZiWWI/4buVWcSp4bqv4buPMVnhu4nhu49Z4bqrKmLEg1liY1l94bqrWTNhYlkx4bqvY1lixIPDs2bhurFZYsSD4bqvw6hj4bum4buqL8Ot4buw4buqw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu59qxKnhuq9j4buLWOG7sHbhuq/hurFZ4bquw7Phu4NixIPhu6ovw63hu7A=

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Lự

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Lự
2024-07-11 09:58:00

Trải qua nhiều điều kiện khó khăn về đời sống kinh tế, nhưng các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người ở Lai Châu, trong đó người Lự ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường vẫn lưu giữ và...

Nga Hoàng phát triển kinh tế rừng

Nga Hoàng phát triển kinh tế rừng
2018-01-24 08:17:57

PTĐT- Là xã vùng cao của huyện miền núi Yên Lập, Nga Hoàng hiện có 450 hộ, trên 1500 khẩu trong đó đồng bào dân tộc chiếm 94%, tổng diện tích đất tự nhiên của xã gần 700ha,...

Đảm bảo hàng hóa ở miền núi dịp cuối năm

Đảm bảo hàng hóa ở miền núi dịp cuối năm
2018-01-20 07:31:54

PTĐT- Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, tập trung ở một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu, chủ động kiểm soát, điều tiết giá các...

Ngọc Quan xây dựng đời sống văn hóa

Ngọc Quan xây dựng đời sống văn hóa
2018-01-16 08:18:54

PTĐT- Là một xã có tỷ lệ người dân tộc Cao Lan chiếm gần 100%, những năm qua, cùng với chăm lo phát triển kinh tế, xã Ngọc Quan (Đoan Hùng) luôn chú trọng xây dựng đời sống văn...

Hương bưởi ngày xuân

Hương bưởi ngày xuân
2018-01-13 07:31:05

PTĐT- Bưởi Đoan Hùng đã được dán tem điện tử thông minh truy xuất nguồn gốc, niềm vui của người trồng bưởi đất Chí Đám và Bằng Luân như được nhân đôi khi vụ này bưởi được mùa.

Những người phụ nữ “gánh” rừng

Những người phụ nữ “gánh” rừng
2018-01-11 09:15:19

PTĐT- Xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn là một trong những địa phương xa xôi nhất của tỉnh, ở vùng đất này, ẩn trong nhịp sống lặng lẽ và bình yên - có bóng dáng của những người phụ...

Cuộc sống mới của những công nhân ở vùng cao

Cuộc sống mới của những công nhân ở vùng cao
2018-01-06 07:51:13

PTĐT- Trong thời gian qua, một số huyện miền núi trên địa bàn tỉnh đã tập trung phát triển các cụm công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm cho hàng nghìn...

Tiếng chuông gọi mùa Xuân

Tiếng chuông gọi mùa Xuân
2018-01-03 08:24:48

PTĐT- Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người Dao ở các bản làng lại tổ chức Tết nhảy, điệu múa Chuông-nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo không thể thiếu trong đời sống tinh thần của...

Tinh tú đất trời trong “hạt vàng” Gà Gáy

Tinh tú đất trời trong “hạt vàng” Gà Gáy
2017-12-29 13:58:27

PTĐT- Thiên nhiên ưu đãi ban cho người Mường ở xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập thổ nhưỡng, khí hậu thuận hòa, đa dạng cùng với bàn tay lao động cần cù lâu đời của những con người nơi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long