Cập nhật:  GMT+7
d98dxec41x16fa6x13efex1332ex109a0x16168xe6d8xe644xX7x14a65x14062x11227xec59xf425x13074xX5x1051cxXax1715ax12252x1109bxX3xX1xe985x1627fxX1xX3x12615xed7dxX13xX3xXexfdb6x113cbxX18xX3x12f69xXdx1364exX18xX24xX3xX5x12c8exX6xX3xXcx14091xe30fxX3x11e80xX32xe0dbxX3x10561x15ee1xXexX3xX1xXdx126b6x105eexX3x13328xX3dx1189axX3xX4xX6x10f2axX0x12c2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d73xX10xX6x118faxXaxX12x13bf6xX24x14e9cxf4aexX3xX32xX2xX47xef1ex129aexX3xX1cxX1xXdxX3xX4x1087bxX4xX3xXcxX20x10ad8xX18xX24xX3xXexX20x12d20xXexX3x10bdbxX5exX3xX2fxX41xX45xX3xX7axX3cxX3xXexX1x106c7xX4xX3xX7ax10a95xXexX3x157b4xX2fx15de0xXcxX8fx13ad1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1x16747xXbxX3xX7axf0b2xXdxX3xX1cxX14xX18xX24xX3xXexX5fxX3xX1cx166abxX3xXcxX8axXbxX3xX36xX45xX5exX18xX3xXcxX1x1666fxXdxX3xX2fxX17xX18xX1xX3x10c38xX10xX10xX59xX3xXex15eb3xX3xX4xX1xf13cxX4xX3xXexXc5xX18xX24xX3x14715x163a4xXexX3xfa92xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX3fxX3dxX41xX18xX3xX5x163ecxX3xX4xeba1xX5fxX3xXexX20xX71xX18xX24xX3xXexXc5xX18xX24xX3xX1xX9axXbxX3xX8dxX1bxX1cxX13xX92xX3xXexX20xX21xX18xX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xX32xX34xX3xX24x13d30xX18xX3xX7axX9exXdxX3xX59x10953xX4xX1xX3xX7axX6cxX3xX2fxX8fxXcxX8fxX3xX7axX6cxX3xX13x1512axX6xX3xX32x15bafxX32x1059bxX3xXexX37xXdxX3x127eex12d12xX3xX13x13d9fxX3xXcxX1xX3dxX8axX18xX65xX3xX1xX3dxX5fxX3cxX18xX3xXcxXe6xX18xX3xXbfxde33xX18x11f30xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX0xXdxXd5xX24xX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXax1167axXdxX59xXexX1xe738xX3xX2xX132xX132xX132xXbxX13axea27xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX17exX3x14382xX190x1067axXbxX13axX186xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX154x1563exX6xX45xXbxX1xX3dxXexX1xX45xX154xX7axX18xX47xX59xX10xX7xXd1xXexX45xXbxX47xX18xX10xX179xX7xX47xX32xX134xX134x161cexX47xX2xX134xX34xX59x13913xX2xX32xX32xX64xX134xX2xXexX192xX132xX134xX2xX5xX1bex129afxXdxXd5xX24xX1d2xX132xX32xX64xX64xX154x15abcxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX13xX3xXexX20xX21xX18xX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xX32xX34xX3xX36xX37xXexX3xX1xXdxX3cxX3dxX3xX3fxX3dxX41xX3xX4xX6xX45xXaxX3xX179xXdxX59xXexX1xX9xXaxX2xX132xX132xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX190xX190xX192xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX1cxXb7xX4xX3xX36xX37xXdxX3xX1a1xXdxef7cxX3dxX3xX59xX86xX3xX56xf8f1xXdxX3xX18xX24xX1xX11exX3xXexX1xX6xXd5xX3xX3fxX3dxX6xX18xX3xXd5xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX20xX17xX18xX1xX3xX59xXdxe73bxX18xX3xXd5xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3x10a62xX3dxX41xX18xX3xX5xXe3xX3xX4xXe6xX5fxX3xXexX20xX71xX18xX24xX3xXexXc5xX18xX24xX3xX1xX9axXbxX3xX8dxX1bxX1cxX13xX92xX3xXexX20xX21xX18xX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xX32xX34xX3xX24xX116xX18xX3xX7axX9exXdxX3xX59xX11exX4xX1xX3xX7axX6cxX3xX2fxX8fxXcxX8fxX3xX7axX6cxX3xX13xX12exX6xX3xX32xX132xX32xX134xX3xXexX37xXdxX3xX13axX13bxX3xX13xX13exX3xXcxX1xX3dxX8axX18xX65xX3xX1xX3dxX5fxX3cxX18xX3xXcxXe6xX18xX3xXbfxX152xX18xX154xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX45xX59xX5fxXaxX12xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX28dxX3dxX41xX18xX3xX5xXe3xX3xX4xXe6xX5fxX3xXexX20xX71xX18xX24xX3xXexXc5xX18xX24xX3xX1xX9axXbxX3xX8dxX1bxX1cxX13xX92xX3xXexX20xX21xX18xX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xX32xX34xX3xX24xX116xX18xX3xX7axX9exXdxX3xX59xX11exX4xX1xX3xX7axX6cxX3xX2fxX8fxXcxX8fxX3xX7axX6cxX3xX13xX12exX6xX3xX32xX132xX32xX134xX3xX36x10167xX9axX4xX3xXexX20xXdxX259xX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xXexX20xX21xX18xX3xXexXc5xX18xX24xX3xX59xXdxX3cxX18xX3xXexed33xX4xX1xX3xX34xX1xX6xX3xX7axX9exXdxX3xXexXc5xX18xX24xX3xX7xX26xX3xX34xX134xX3xX1xX260xX3xXexX1xX6xXd5xX3xX24xXdxX6xX154xX3x14d28xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xX36xX37cxX9axX4xX3xX7xfaa5xX3xX59xX6cxX18xX24xX3xX5xX5exX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xX32xX34xX3xXd1xX1xXb7xX18xX24xX3xX1a1xX37xX4xX3xX5xXb7xX65xX3xX24xXdxX10xX45xX3xX4x15549xX5fxX3xXexX1xX10xX45xX3xXbxX1xX37cxX152xX18xX24xX3xXbxX1xXb7xXbxX3xXexX1xXe6xXd5xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX5xX2bxX6xX3xX4xX41xXdxX3xXexXdxXd2xX18xX3xX8dxXbfxX30xX1bxX92xX154xX3xX3bfxXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xX36xX37cxX9axX4xX3xX4xX1xX77xX18xX3xX36xX26xXdxX3xXc9xX18xX24xX3xX5xX5exX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xXcxX1xXdxX21xX18xX3xX37cxX3dxX3xX1bexX65xX3xX24xXdxX10xX45xX3xX4xX3fbxX5fxX3xXexX1xX10xX45xX3xXexX8axXbxX3xX3fxX3dxXb7xX18xX154xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX45xX59xX5fxXaxX12xe5e1xXd2xXexX3xX3fxX3dxX41xX3xX36xXb7xX18xX1xX3xX24xXdxXb7xX3xXd5xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX3fbxX5fxX65xX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xX32xX34xX3xXexX1xX86xX4xX3xX1xXdxX3cxX18xX3xX4xX3fbxX5fxX3xXexX1xX10xX45xX3xXbxX1xX37cxX152xX18xX24xX3xXbxX1xXb7xXbxX3xXbfxX30xX1bxX65xX3xXc9xX18xX24xX3xX59xX6cxX18xX24xX3xX1bxX1cxX13xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1a1x16233xX18xX3xX20xX282xX3xX1xX71xXdxX3xX13axX6xX18xX1xX3xX7xX6xX3dxX3xX4xX3fbxX5fxX65xX3xX36x10ac0xX3xX18xX1xXb7xX18xX1xX3xX7xX9exXd5xX65xX3xX36xX37xXexX3xX7xX26xX3xX59xX41xX18xX1xX3xX1x10abcxX3dxX3xX1xXdxX3cxX3dxX3xX4xX6xX45xX65xX3xXexX1xe538xXdxX3xX24xXdxX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX20xX37cx155a8xX18xX24xX3xX18xX24xX116xX18xX65xX3xXexX20x16fd2xX3xX1a1xX14xX18xX24xX3xXexX8axXbxX3xXexX20xX3dxX18xX24xX65xX3xXex16d96xX3xX5xX3cxX3xX7xXe6xX3dxX3xX1a1xX3cxX18xX1xX3xX1xX37xXdxX3xXexX1xX3fbxXbxX186xX3xX4xXc9xX18xX24xX3xX4xX3fbxX5fxX65xX3xX4xX1xX26xX18xX24xX3xX36xXc5xX3xXexX26xXexX3xX1xX152xX18xX3xX7xX45xX3xX7axX9exXdxX3xX7xX3cfxX3xX59xX6cxX18xX24xX3xX1a1xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xXb7xXbxX3xX4xX3fbxX5fxX3xXexX8axXbxX3xX3fxX3dxXb7xX18xX154xX154xX154xX3xX5cx13911xX18xX24xX3xX7xX3dxX3fbxXexX3xX59xX86xX3xXd1xXdxXd2xX18xX3xX4x157bfxX6xX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xXcxX2fxX30xX3xX32xX32xX34xX3xX36xX37xXexX3xX24xfdddxX18xX3xX32xX2xX64xXd1xX24xX47xX7xX5exX45xX65xX3xXexX37cxX152xX18xX24xX3xX36xX37cxX152xX18xX24xX3xX190xX2xX65xX32xX3xXexX37xX47xX1xX6xX186xX3xX4xX6xX45xX3xX1xX152xX18xX3xX20xX3dxX260xX18xX24xX3xXexX8axXbxX3xX3fxX3dxXb7xX18xX3xX1c4xX134xX3xXd1xX24xX47xX7xX5exX45xX65xX3xXexX37cxX152xX18xX24xX3xX36xX37cxX152xX18xX24xX3xX2xX32xX3xXexX37xX47xX1xX6xX154xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX45xX59xX5fxXaxX12xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXb7xXbxX3xX59xX6cxX18xX24xX3xX1bxX1cxX13xX3xX24xXdxX41xXd5xX3xX36xX37cxX9axX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX39bxX3xX7xX41xX18xX3xX13axX3dxX3fbxXexX65xX3xX36x12eb4xX4xX3xX1a1xXdxX3cxXexX3xX5xX5exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX39bxX3xXexX1xX3dxX26xX4xX3xX7axX5exX3xX4xX14xX18xX24xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xXexX1xX3dxX26xX4xX3xX2fxX8fxXcxX8fxX3xX8dxX4xX1xX56cxX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX2xX3xX5xX5f5xX18xX3xXexX20xX45xX18xX24xX3xX4xX41xX3xX7axX6cxX92xX154xX3x14af9xX45xX6xX18xX1xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX5dbxX6xX3xX20xX3dxX260xX18xX24xX3xX4xX3fbxX5fxX3xXd1xX1xX41xX45xX3xX18xX24xX1xXdxX3cxXd5xX3xX36xX37xXexX3xX13axX3fbxXbxX3xX13axX56cxX3xX190xX132xX3xXexX20xXdxX3cxX3dxX3xX36xX71xX18xX24xX47xX1xX6xX186xX3xX4xX6xX45xX3xX1xX152xX18xX3xX20xX3dxX260xX18xX24xX3xXexX8axXbxX3xX3fxX3dxXb7xX18xX3xX1bexX3xXexX20xXdxX3cxX3dxX3xX36xX71xX18xX24xX47xX1xX6xX154xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX45xX59xX5fxXaxX12xXbfxX6xX3dxX3xXd1xX1xXdxX3xXexX1xX6xXd5xX3xX3fxX3dxX6xX18xX3xXd5xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXexX20xX17xX18xX1xX3xX59xXdxX282xX18xX3xX7axX5exX3xX18xX24xX1xX10xX3xX1a1xXb7xX45xX3xX4xXb7xX45xX3xXexXc5xX18xX24xX3xXd1xXd2xXexX65xX3xX5xX13bxX18xX1xX3xX36xX37xX45xX3xX1cxX1xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXcxX20xX71xX18xX24xX3xXexX20xX77xXexX3xX7axX5exX3xX2fxX8fxXcxX3xX36xX13bxX3xX36x119d4xX3xX18xX24xX1xX11exX3xX4xXb7xX4xX3xX36xX11exX6xX3xXbxX1xX37cxX152xX18xX24xX3xX36x13ab6xX5fxX3xXd5xX37xX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX20xX260xX18xX24xX3xXd5xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX13xX3xX24xX116xX18xX3xX7axX9exXdxX3xX59xX11exX4xX1xX3xX7axX6cxX3xX2fxX8fxXcxX8fxX3xX18xX1x134c1xXd5xX3xX24xXdxX41xXd5xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX39bxX3xX7xX41xX18xX3xX13axX3dxX3fbxXexX65xX3xXexX5c9xX18xX24xX3xX1xXdxX3cxX3dxX3xX3fxX3dxX41xX3xXd1xXdxX18xX1xX3xXexXd2xX65xX3xX1a1xX41xX45xX3xX7axX3cxX3xXd5xX14xXdxX3xXexX20xX37cxX53dxX18xX24xX186xX3xX1cxX14xX18xX24xX3xXexX5fxX3xX1cxXaaxX3xXcxX8axXbxX3xX36xX45xX5exX18xX3xXcxX1xXb7xXdxX3xX2fxX17xX18xX1xX3xXbfxX10xX10xX59xX3xXexXdxXd2xXbxX3xXexX6cxX4xX3xX24xXdxX9exXdxX3xXexX1xXdxX3cxX3dxX3xXd5xX260xXexX3xX7xX26xX3xX24xXdxX26xX18xX24xX3xX5xX2bxX6xX3xX4xdbd0xX3xX18xX5c9xX18xX24xX3xX7xX3dxX3fbxXexX65xX3xX4xX1xX3fbxXexX3xX5xX37cxX9axX18xX24xX3xX4xX6xX45xX65xX3xX18xX24xX116xX18xX3xX18xX24xX5exX5fxX3xXbxX1xX12exX3xX1xX9axXbxX3xX7axX9exXdxX3xX7xX41xX18xX3xX13axX3dxX3fbxXexX3xX7axX6cxX3xX13xX12exX6xX154xX154xX154xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx176d0xX3dxXexX1xX45xX20xXaxX12xX28dx171a5x146f3xX5cxX3x176f2xX901xX13xX0xX47xXbxX12

QUÂN LÂM

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực đảm bảo đơn hàng

Nỗ lực đảm bảo đơn hàng
2023-09-21 08:07:00

baophutho.vn Tình hình kinh tế khó khăn và tỉ lệ lạm phát tăng cao tại các thị trường tiêu thụ dệt may lớn làm cho sức mua các mặt hàng tiêu dùng, trong đó...

“Cú hích” xây dựng nông thôn mới

“Cú hích” xây dựng nông thôn mới
2023-09-21 08:02:00

baophutho.vn Thời gian qua, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm hàng đầu, dành nhiều nguồn lực đầu tư. Hiện nay,...

Hiệu quả cung cấp dịch vụ tài chính

Hiệu quả cung cấp dịch vụ tài chính
2023-09-19 08:06:00

baophutho.vn Được thành lập ngày 28/3/2006, trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long