Cập nhật:  GMT+7
ẸỨFỂỜÝJ[[ẴỆ>ừỪ]ÝỠỆẺồƯLạỂỨ?ỪỂệMỪỂỞỶLỴỂYU]ỂYỨ"ỂỊCỂàOỂệ%ỴƯỂôWỴỨẸ/ỨFẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺẸỪỲƯỂ[}ỜẴỆ//ỜDỚJỶ>Ứ"]ỨỶDaỴ/ỢỠ[Y]Ỷ>/ỴỠá[/FĨIÍ/IĨỢÌFFIÌHH]FÌỊỈFIÝFDX>ƯỆỂ/ẺẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>lỠJỢỆẺủừệừỂ-ỂồƯLạỂFÌ/FFCỂỞ&ỴƯỂỜỨỰỂồƯ"ạỦỴỂừỨỮỂừỨJỴỨỂl"ạÚỴỂ-ỂwạỂaỪTỴỂêừAỂừVỴỨỂ2ạCỂừ}4)ỴƯỂêJỴỂỢỐỴỂaỔỴỂừVỴỨỂ2ạỂỞOỂỜỨ"ỴƯỂa"ỪỂỴƯLạỂỨ?ỪỂỞỶLỴỂYU]Ể]MỪỂYỨ"ỂỊCỂàOỂệ%ỴƯỂôWỴỨCỂỨ"ạÙỴỂừỨJỴỨỂêJDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺõỨ"ỂỊỂỜỸỂFHỈỂỨ?Ểa.ỪỂIÍGỂỴỨỐỴỂYỨỖ"CỂỞ4(ỜỂỜỨỪJỂ]ỨLỴỨỂÍỂYỨ"Ể]7Ể{"NỴBỂ]Ứ"ỂỴỨỔ>ỂỚỬỴỨỂ{"ỐỴỂỞỘ"ỂỴƯ4!ỪỂ4.ỜỂỞM]ỂHÍỂ]}ỪÙ"ỂỞ&ỴƯ/ỴÓỲCỂ]ÓỴƯỂỊỂ]}ỪÙ"ỂỞ&ỴƯỂ[ỶỂa.ỪỂỴÓỲỂGỄFỈBỂ]ắỂÝÙỂỨ?ỂỴƯỨèỶỂỜ@ỴỂĨCGẤBỂỈÍẤỂỴƯ4!ỪỂỢỐỴỂ]}ỶỴƯỂYỨ"Ể]ỨJỲỂƯỪJỂêlẠừBỂỊỄẤỂ[*ỂỨ?ỂỞOỂYU]ỂỴ*ỪỂỲMỴƯỂmỴ]Ỡ}ỴỠ]BỂFỄỄẤỂ]}RỂỠỲỂ]}ỶỴƯỂỞ?Ể]":ỪỂỞ4(ỜỂỞUỴỂ]}4!ỴƯCỂYỨ%ỴƯỂỜỸỂ]}RỂỠỲỂỚ=ỂỨ#ỜBỂFỄỄẤỂỨ?Ể]}ỶỴƯỂYỨ"ỂỞOỂỢ0ỴƯỂỴƯ"&ỴỂỴ4.ỜỂ[ỪỴỨỂỨỶM]ỂỨ(>ỂaÙỂ[ỪỴỨCỂYỨ%ỴƯỂỞỤỂÝỐạỂÝJỴỂ>ỨK]Ể[ỪỴỨỂỜKỜỂÝỶMỪỂỢỮỜỨỂỚÙỴỨỂ]}TỴỂỞỮJỂỚLỴBỂ]}TỴỂĨỄẤỂỨ?ỂỴỨỪÚ"ỂỴÓỲỂÝỪÚỴỂỞ4(ỜỂỜ%ỴƯỂỴỨỔỴỂỢJỴỨỂỨỪÙ"ỂƯỪJỂỞỬỴỨỂaÓỴỂỨỸJDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺẸỪỲƯỂ[}ỜẴỆ//ỜDỚJỶ>Ứ"]ỨỶDaỴ/ỢỠ[Y]Ỷ>/ỴỠá[/FĨIÍ/IĨỢÌFFIÌHH]FÌỊỈFIÝGDX>ƯỆỂ/ẺẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺủỨK]ỂỚỪỤ"Ể]MỪỂỴƯLạỂỨ?ỪCỂỞ&ỴƯỂỜỨỰỂồƯ"ạỦỴỂừỨỮỂừỨJỴỨỂl"ạÚỴỂạT"ỂỜỘ"ỂêJỴỂỜ%ỴƯỂ]KỜỂỲỎ]Ể]}ỔỴCỂỞỶLỴỂ]ỨỤỂYỨ"Ể]ỪU>Ể]1ỜỂỞ:ỪỂỲ.ỪCỂỞJỂỢMỴƯỂỨỸJCỂỞỖạỂỲMỴỨỂỜ%ỴƯỂ]KỜỂ]"ạTỴỂ]}"ạÚỴỂaỔỴỂỞ?ỴƯCỂ]Ứ7ỜỂỨỪÙỴỂ]*]ỂỜKỜỂỴ?ỪỂỢ"ỴƯỂỜ2JỂỜ"?ỜỂaỔỴỂỞ?ỴƯỂ“ừỶLỴỂỢỐỴỂỞỶLỴỂYU]ỂàỐạỂỢ7ỴƯỂỴ%ỴƯỂ]Ứ%ỴỂỲ.ỪCỂỞ%Ể]ỨỮỂaÓỴỂỲỪỴỨ”DỂố;ỪỂƯỪJỂỞỬỴỨCỂỴƯ4!ỪỂỢỐỴỂ]}ỶỴƯỂYỨ"ỂỚNỶỂaÙỂỲ%ỪỂ]}4!ỴƯỂaLỂỞỶLỴỂYU]ỂàỐạỂỢ7ỴƯỂaÓỴỂỨỸJỂYỨ"ỂỢỐỴỂỜ4CỂƯỪJỂỞỬỴỨỂaÓỴỂỨỶKCỂƯỪ >ỂỴỨJ"Ể>ỨK]Ể]}ỪỤỴỂYỪỴỨỂ]UCỂƯỪNỲỂỴƯỨèỶỂỚÚỴỂa9ỴƯỂỞỤỂYỨ"ỂỊỂ[.ỲỂ]})Ể]ỨLỴỨỂYỨ"ỂỢỐỴỂỜ4ỂYỪỤ"ỂỲƠ"ỂỜ2JỂỨ"ạÙỴỂừỨJỴỨỂêJDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺẸỪỲƯỂ[}ỜẴỆ//ỜDỚJỶ>Ứ"]ỨỶDaỴ/ỢỠ[Y]Ỷ>/ỴỠá[/FĨIÍ/IĨỢÌFFIÌHH]FÌỊỈFIÝHDX>ƯỆỂ/ẺẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺừMỪỂỴƯLạỂỨ?ỪCỂĨỈỂƯỪJỂỞỬỴỨỂỞM]ỂỢJỴỨỂỨỪÙ"ỂƯỪJỂỞỬỴỨỂaÓỴỂỨỸJỂHỂỴÓỲỂÝỪTỴỂ]1ỜỂaLỂFỄỄỂƯỪJỂỞỬỴỨỂỞM]ỂỢJỴỨỂỨỪÙ"ỂƯỪJỂỞỬỴỨỂaÓỴỂỨỸJỂỴÓỲỂGỄFĨỂỞ4(ỜỂỚỪỤ"ỂỢ4,ỴƯCỂYỨỠỴỂ]Ứ4)ỴƯBỂ]}JỶỂFỄỂ["Ồ]Ể{"LỂỜỨỶỂỨ?ỂỴƯỨèỶỂaLỂỜKỜỂỜỨK"ỂỨ#ỜỂ[ỪỴỨỂỴƯỨèỶỂa4(]ỂYỨỸDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>ặ"]ỨỶ}ỆẺồƯ#ỜỂõỨKỴỨẸ/>Ẻ

Ngọc Khánh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Trao tặng 60 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam

Trao tặng 60 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam
2019-11-16 10:48:38

PTĐT - Sáng 16/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh tổ chức chương trình trao tặng xe...

Trao quà cho học sinh huyện miền núi Tân Sơn

Trao quà cho học sinh huyện miền núi Tân Sơn
2019-11-16 10:47:37

PTĐT - Ngày 16-11, đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tặng quà cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc...

Mỹ Lung khéo làm dân vận

Mỹ Lung khéo làm dân vận
2019-11-15 05:45:16

PTĐT - Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”
2019-11-13 09:54:01

PTĐT - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ” với mục đích để các nhà quản lý, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đưa ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long