Cập nhật:  GMT+7
b74bxbfbbx12651xf30cx154b5x10083xed4dx12874xc940xX7x1094bxcbd9x12f42x12a0fxc7aexec9exX5xbbfaxXax1275dxX0xX7xXexf296x16689x1300bx11f21xX12xe873xX19xX1xff5fxX3xXexX1xead7xca64xXexX3x116b0xX1x11cecxX17xX3x14688xX3xe172xX1xffd8xX3xXcxX1xef69xX3x164b9xd5c1xfedaxX4xX3xX35xX36xX6xX3xd478x121d5xX17xX3xbc73xX6xX18xX1xX3x110bbx15453xX4xX3xX42xXdxX3xX7x10ce4xX18xX3xX3ex1019cxX18xX3xX1xc633xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX3exX23xXexX3xXexX1x11f79xX3x1451cxX22x1291cxX4xX3xX19xXdxX6xX0x161e0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11cc0xX10xX6x13706xXaxX12x14811x11b10xXdxX3xX35x1431cxdd26xd9e2xX3x1595dxe6bcxX3x11868xX53xX18xX3xX1xX57xX6xX94xX3xXcxX1xX64xX3xXexX1xX6xX17xX3xX3exX3fxX3xX42xX22xX3xX5x13b94xX4xX1xX3xX35x151ffxX3xd14axX6xX18xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4x1499exX4xX3xX66xX22xX93x16555xXexX3xX35xXb2xX18xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX8axX6xX18xX1xX3xX8axXdxX3xX7xX4fxX18xX3xX35xX36xX6xX3xX3exX3fxX17xX3xX42xX6xX18xX1xX3xX47xX48xX4xX3xX42xXdxX3xX7xX4fxX18xX3xX3exX53xX18xX3xX1xX57xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX3exX23xXexX3xXexX1xX64xX3xX66xX22xX68xX4xX3xX19xXdxX6xd6f2xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX8axX93xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXdxX47xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXax1058fxXdxX8axXexX1x119c9xX3x15fd6x11322xc0c5x11ac2xXbx1464bxee2cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX2xX156x10cf7xe8a1xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6fxX6fxX4xX115xXb9xX6xX17xXbxX1xX22xXexX1xX17xX115xX3exX18xX6fxX8axX10xX7xf142xXexX17xXbxX6fxX18xX10xX14fxX7xX6fxX156x12dfdxX159xde9dxX6fxX2xX157xX159xX8axX156xX2xX157xX156xX195xX159xX156xXexX2x14412xX157xX157xX5xX169xb840xX4xX1xX10xX17xX115x1192dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xXexX3xX26xX1xX28xX17xX3xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xXcxX1xX33xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX35xX36xX6xX3xX3exX3fxX17xX3xX42xX6xX18xX1xX3xX47xX48xX4xX3xX42xXdxX3xX7xX4fxX18xX3xX3exX53xX18xX3xX1xX57xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX3exX23xXexX3xXexX1xX64xX3xX66xX22xX68xX4xX3xX19xXdxX6xXaxX3xX14fxXdxX8axXexX1xX9xXaxX156xX157xX158xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2xX156xX168xX169xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX99xX2bxX3xX8axXdx15605xX18xX3x15807xX26xX1xX33xX18xX3xX18xX19xX36xc2e9xXdxX3xX188xXc9xX3xX3exXb2x123d4xX3xX4x13337xX6xX3xf9ccxX17xX3fxX18xX3xX1bxX19xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xXexX3xXexe79bxX18xX1xX3xX19xXdxX3fxX18xX1xX3xX87xX22xX93xX3xX4xX1xX36x1314cxX18xX19xX3xX26bxba63xX18xX19xX3xXex14513xXdxX3xe517xXdx1464dxX18xX3xX1xX17xX6xX18xX3xX26xX1xX28xX17xX3xXexX17xX3fxX18xX3x15e8exX22xX68xX4xX3xX18xX53xX47xX3xX156xX159xX156xX156xX115xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX17xX8axX93xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX35xX57xX94xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX156xX158xX3xX8axXdxX3xX7xX4fxX18xX3xX2bxX3xX4xXc3xX4xX3xXexX27cxX18xX1xX94xX3xXexX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX68xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX19xX1xXdxX3xX8axX6xX18xX1xX3xX3exX3fxX17xX3xX42xX6xX18xX1xX3xX47xX48xX4xX3xX8axXdxX3xX7xX4fxX18xX3xX3exX53xX18xX3xX1xX57xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX3exX23xXexX3xXexX1xX64xX3xX66xX22xX68xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX57xX3xX1bxX19xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xXexX3xXexX16x10edcxX18xX1xX3xX8axXdxX251xX18xX3xX8axX92xX18xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1bxX19xX1xX1exX3xXexX1xX22xX23xXexX3xX26xX1xX28xX17xX3xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xXcxX1xX33xX94xX3xXexX27cxX18xX1xX3xX2dxX1xX2fxX3xXcxX1xX33xX3xed40xXexX1xX10xX17xX3xX66xX22xX93xXc9xXexX3xX35xXb2xX18xX1xX3xX7xX68xX3xX169xX195xX193xX6fxX66xX26bxX3xX1a9xX3xX96xX99xX87xXcxXcxX42xX29axX3xX18xX19xX3fxX93xX3xX156xX2xX6fxX156xX6fxX156xX159xX156xX193xd98axX115xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX66xX22xX93xXc9xXexX3xX35xXb2xX18xX1xX94xX3xX26xX1xX268xX3xXexXb2xX4xX1xX3x15b96xX96xX1bxX42xX3xX4xXc3xX4xX3xX4x15195xXbxX3xX18xX28dxXdxX3xX4xX57xX3xX42xXdxX3xX7xX4fxX18xX3xX3exX53xX18xX3xX1xX57xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX3exX23xXexX3xXexX1xX64xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX35xX36xX6xX3xX3exX3fxX17xX3xX8axX6xX18xX1xX3xX47xX48xX4xX94xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX297xX47xX3xX3exXdxX3xX18xX1xXdxX1exX47xX3xX3exX48xX3xX3exX3fxX3xX2aexX22xX93xd3e7xX18xX3xX1xX297xX18xX3xX4xX268xX6xX3xX47xX34fxX18xX1xX94xX3xXexX1x10cdbxX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX3exXdxX1exX4xX3xX2aexX22xX4fxX18xX3xX5xea08xX3xX1bxX1xX3fxX3xX18xX36xX8exX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX2aexX22xX93xX3xX35xXb2xX18xX1xX3xX4xX268xX6xX3xXbxX1xXc3xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX3exX43cxX3xX8axXdxX3xX7xX4fxX18xX3xX3exX53xX18xX3xX1xX57xX6xX115xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16158xX22xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX87xX3fxX3xd4d0xX1xXc3xX18xX1xX0xX6fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6fxXbxX12

Hà Khánh

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ trong phim “Đào, phở và piano”

Phú Thọ trong phim “Đào, phở và piano”
2024-02-26 15:41:00

baophutho.vn Nổi lên như một hiện tượng vào những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, phim “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn do Cục Điện ảnh, Bộ Văn...

Văn hóa lễ hội đất cội nguồn

Văn hóa lễ hội đất cội nguồn
2024-02-24 08:29:00

baophutho.vn Lắng đọng qua biến thiên lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lễ hội là một nét văn hóa truyền thống, là thành tố của văn hóa và thể...

Xuân Đất Tổ

Xuân Đất Tổ
2024-02-17 08:40:00

baophutho.vn Tháng Giêng - đất trời giao thoa, muôn hoa đua sắc, khí Xuân căng tràn,... Hàng ngàn du khách thập phương lại nô nức hành hương về Phú Thọ -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long