Cập nhật:  GMT+7
9bd9x114c4xf1c8xa644xb3d2x10026x10f8fxdb21xe2c2xX7x10b33x116d3xb69bxfe7ax10587x1198cxX5xe481xXaxde98xd32axX1xe487xba2bxb7ddxb24axX3x1145exXdxX17xX1xX3xd6b7x119c8xX17xX18xX3xXexe194xX3xX4xX1x11841xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xc962xXdxf42fxX3xX17x101f2xc005xX3xb3d1x10965xX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX33xX3xX18xXdxa6ffxX3xX39xX3axX17xX1xX3xX18xXdxef2axbf2fxX3xaf90xa33bxX3xX18xXdxX6xf18bxX3xX5xX15xX37xX3xXexX1xf074xX3xXexX1xX6xX59xX0xd39cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb933xX10xX6xb17exXaxX12xX1fxa8b6xac74xX3xXexb94bxX59xX17xX18xX3x107e3xX1xX37xX20xX17xX3xX87xX1xX25xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX59xf6a6xXexX3xb5c5x1021exX17xX18xX3xX4xX1xX54xX59xX3xX7fx1165axX17xX18xX3xf49axbf2axX3xX1xX9bxXdxX3x10550xX37xX6xX3xX77xe179xX17xX18xX3xX7axX97xX51xX3xX7axa736xX17xX3xX4xX36xX51xX3xX5x12196xX6xX3xX17xfd9axX7fxX3xd4dcx10c13xXcdxedf1xX33xX3xX17xX18xX54xX51xX3xXcdxXcdxX68xXcdxX33xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX1fxX20xX17xX18xX33xX3xXcxX13xX3xXb0xXdxa0a3xXexX3xXcxX82xf969xX3xX9axX47xX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX18xXdxX6xX59xX3xX5xX15xX37xX3xX39xX31xX17xX18xX3xX4xX1xX37xX51xb01bxX17xX3xX1xd33bxXdxca4bxX3xX18xX31xXdxX33xX3xX17xX36xX37xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX53xX54xX3xX18xXdxX47xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX18xXdxX54xX51xe537xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcce2xX6xXbxXexXdxX59xX17xXaxX12xX0xXdxX7fxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX17xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax10708xXdxX7axXexX1xd34cxX3xX2xXcdxbf61xXcexXbx10e0axX11fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX17fxX3xX2xXcexaaeexX183xXbxX186xX11fxXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX68xX68xX4xX145xX39xX6xX59xXbxX1xX37xXexX1xX59xX145xX53xX17xX68xX7axX10xX7xX87xXexX59xXbxX68xX17xX10xX17axX7xX68xXcdxXd0xXcexX183xX68xX2xX2xX2xX7axXd0xX2xb466xXd0xXcdxXcdxXcdxXexXcdxX1c8xXd0xffd6xX5xX2xXcexcd64xXd0xXcdxa950xXd0xX193xXcdxf8f4xX183xXd0xX1d5xXd0xX2xX193xX193xX1dcxX183xX1d1xX183xXcexX193xX145xb198xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX1fxX20xX17xX18xX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX31xXdxX33xX3xX17xX36xX37xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX33xX3xX18xXdxX47xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX18xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX18xXdxX6xX59xX3xX5xX15xX37xX3xXexX1xX61xX3xXexX1xX6xX59xXaxX3xX17axXdxX7axXexX1xX9xXaxX2xXcdxX183xXcexXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xXcexX193xX183xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf56fxX59xX7axX51xXaxX12xXa9xXaaxX3xX1xX9bxXdxX3xXb0xX37xX6xX3xX77xXb5xX17xX18xX3xX7axX97xX51xX3xX7axXbexX17xX3xX4xX36xX51xX3xX5xXc6xX6xX3xX17xXcaxX7fxX3xXcdxXcexXcdxXd0xX3xX7xea72xX3xX9axX15xbb27xX4xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX1fxX20xX17xX18xX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX82xX59xX17xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX18xX54xX51xX3xXcdxX1d8xX33xX3xXcdxXd0xX68xXcdxX3xb547xXexX29xX4xX3xX17xX18xX54xX51xX3xX2xXd0xX33xX3xX2xX1dcxX3xXexX1xX3axX17xX18xX3xbca3xXdx11049xX17xX18xX3xX17xXcaxX7fxX3xX2f6xXdxX3axXbxX3xXcxX1xXfaxX17xc8e3xX145xX3xX277xX2f8xX17xX3xX4xX97xX17xX1xX3xX1xX59xX97xXexX3xX9axX9bxX17xX18xX3xXa9xXaaxX33xX3xXexX82xX15xc12bxX4xX3xX9axX31xX33xX3xX9axX61xX3xXexX97xX59xX3xX87xX1xX20xX17xX18xX3xX87xX1x106caxX3xXexX1xXdxX3xX9axX37xX6xX3xX7xX20xXdxX3xX17xX25xXdxX33xX3xXexX1xa8f0xXexX3xX4xX1xb84cxXexX3xXexXfaxX17xX1xX3xX9axX59xX54xX17xX3xX87x10161xXexX3xX18xXdx107f9xX6xX3xX4xX3axX4xX3xX87xX1xX37xX3xX7axXbexX17xX3xX4xX15xX3xXexX82xX2f8xX17xX3xX9axe73axX6xX3xX39xX54xX17xX11fxX3xX9axX356xX4xX3xX39xXdxXf5xXexX3xX17xX1xX351xX4xX3xX5xX97xXdxX3xXexX82xX37xX51xX119xX17xX3xXexX1xX37xX51xX364xXexX3xX39xX3axX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX1d5xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX18xXdxX50xX51xX3xXexXa5xX3xXexX1xX16xXdxX3xX77xXb5xX17xX18xX3xXb0xX15xX11dxX17xX18xX33xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX1fxX20xX17xX18xX3xX9axX47xX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX17xX1xXdxX119xX37xX3xX1xX59xX97xXexX3xX9axX9bxX17xX18xX3xXexX82xX59xX17xX18xX3xXbxX1xX50xX17xX3xX1xX9bxXdxX145xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX59xX17xXaxX12xX0xXdxX7fxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX17xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX7axXexX1xX17fxX3xX1c8xXcdxX183xXbxX186xX11fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX17fxX3xXd0xX183xX183xXbxX186xX11fxXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX68xX68xX4xX145xX39xX6xX59xXbxX1xX37xXexX1xX59xX145xX53xX17xX68xX7axX10xX7xX87xXexX59xXbxX68xX17xX10xX17axX7xX68xXcdxXd0xXcexX183xX68xX2xX2xX2xX7axXd0xX2xX1c8xXd0xXcdxXcdxX1c8xXexX1c8xX193xX1dcxX193xX5xXcexX1d5xXd0xXcdxX1d8xXd0xX193xXcdxX2xXd0xXcdxX1d5xX2xX2xXcexX183xXd0xXcdxX1d1xX1d1xX1dcxX193xX145xX1ebxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX1fxX20xX17xX18xX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX31xXdxX33xX3xX17xX36xX37xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX33xX3xX18xXdxX47xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX18xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX18xXdxX6xX59xX3xX5xX15xX37xX3xXexX1xX61xX3xXexX1xX6xX59xXaxX3xX17axXdxX7axXexX1xX9xXaxX1c8xXcdxX183xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxXd0xX183xX183xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX277xX59xX7axX51xXaxX12xX13xX1xX50xX17xX3xX18xXdxX6xX59xX3xX5xX15xX37xX3xX39xX31xX17xX18xX3xX4xX1xX37xX51xX119xX17xX3xX1xX11dxXdxX3xX4xX31xX3xX7xf992xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX18xXdxX6xX3xX4x9e31xX6xX3xX4xX3axX4xX3xX4xXbexX37xX3xX5xX97xX4xX3xX39xX9bxX3xX39xX31xX17xX18xX3xX4xX1xX37xX51xX119xX17xX3xX1xX11dxXdxX3xX17xX6xX7fxX33xX3xX17xX369xX3xX87xX1xX37xX3xX7axXbexX17xX3xX4xX15xX145xX3xXb0xX326xXdxX3xX7xX563xX3xX5xX37xX51xXf5xX17xX3xXexc56bxXbxX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX186xX37xX51xX2f8xX17xX33xX3xX4xX3axX4xX3xX9axX9bxXdxX3xX39xX31xX17xX18xX3xX4xX1xX37xX51xX119xX17xX3xX1xX11dxXdxX3xX9axX119xX37xX3xX7fxX6xX17xX18xX3xX9axX364xX17xX3xX39xX37xX25xXdxX3xX18xXdxX6xX59xX3xX5xX15xX37xX3xX17xX1xX369xX17xX18xX3xXexX82xX5b3xX17xX3xX39xX31xX17xX18xX3xX1xX36xXbxX3xX7axc69bxX17xX33xX3xX82xX15xX2abxXexX3xX9axX37xX25xXdxX3xXexfbe0xX3xX7xd7c6xX3xX53xX54xX3xX87xe989xX3xXexX1xX37xX5b3xXexX3xXexX61exXexX145xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX277xX59xX7axX51xXaxX12xXcxX82xX59xX17xX18xX3xXbxX1xX50xX17xX3xXexX1xXdxX3xX18xX31xXdxX33xX3xX17xX36xX37xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX33xX3xX18xXdxX47xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX18xXdxX50xX51xX33xX3xX4xX3axX4xX3xX87xX1xX37xX3xX7axXbexX17xX3xX4xX15xX3xX9axX119xX37xX3xX4xX1xX37xe5e1xX17xX3xX39xX381xX3xX9axX50xX51xX3xX9axX56fxX3xX4xX3axX4xX3xX17xX18xX37xX51xX2f8xX17xX3xX53xX5b3xXexX3xX5xXdxXf5xX37xX3xXexX1xX10xX59xX3xX51xX2f8xX37xX3xX4xX50xX37xX3xX4xX56fxX6xX3xX39xX6xX17xX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX9axX61xX3xX18xX31xXdxX3xX2xX1dcxX3xX4xX1xXdxX364xX4xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX53xX37xX20xX17xX18xX3xX53xX54xX3xX18xXdxX47xX3xX39xX3axX17xX1xX3xX18xXdxX50xX51xX3xXexXa5xX3xXcdxX87xX18xX3xX186xX20xXdxX145xX3xXcxX1xX54xX17xX1xX3xXbxX1xX68exX7fxX3xX7xX6xX37xX3xX87xX1xXdxX3xX1xX59xX54xX17xX3xXexX1xX54xX17xX1xX3xX7xX2a7xX3xX9axX15xX2abxX4xX3xX7axXbexX17xX18xX3xX4xXc6xX17xX18xX3xXb0xX37xX6xX3xX77xXb5xX17xX18xX3xXexX97xXdxX3xX9axX54xX17xX3xXcxX381xX4xX1xX3xc2fbxXdxX119xX17xX145xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX277xX59xX7axX51xXaxX12xX750xXbexX51xX3xX5xX54xX3xX1xX59xX97xXexX3xX9axX9bxX17xX18xX3xX9axX15xX2abxX4xX3xXexX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xXdxX2f8xX17xX3xXexX82xX59xX17xX18xX3xXa9xXaaxX3xX1xX9bxXdxX3xXb0xX37xX6xX3xX77xXb5xX17xX18xX3xX7axX97xX51xX3xX7axXbexX17xX3xX4xX36xX51xX3xX5xXc6xX6xX3xX4xX56fxX6xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xX1fxX20xX17xX18xX33xX3xX9axX15xX2abxX4xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX7axXbexX17xX3xX9axd9d3xX17xX18xX3xXexXfaxX17xX1xX3xX1xX15xc6a1xX17xX18xX3xX29xX17xX18xX3xX53xX54xX3xXexX1xX6xX7fxX3xX18xXdxX6xX145xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b44xX37xXexX1xX59xX82xXaxX12xX1axXdxX17xX1xX3xX155xX1xX33cxX17xX1xX3xX1d5xX3xX77xX37xX51xX3xX77xX15xX17xX18xX0xX68xXbxX12

Minh Chính - Huy Hưng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuân Đất Tổ

Xuân Đất Tổ
2024-02-17 08:40:00

baophutho.vn Tháng Giêng - đất trời giao thoa, muôn hoa đua sắc, khí Xuân căng tràn,... Hàng ngàn du khách thập phương lại nô nức hành hương về Phú Thọ -...

Lễ hội đền Chu Hưng

Lễ hội đền Chu Hưng
2024-02-16 12:32:00

baophutho.vn Từ bao đời nay, người dân trên mảnh đất Hạ Hòa vẫn truyền nhau câu nói: “Nhất Chu, nhì Hiền, tam Lang, tứ Lệnh” để nói về đền Chu Hưng (xã Ấm...

Dấu xưa làng cổ

Dấu xưa làng cổ
2024-02-14 06:55:00

baophutho.vn Thấp thoáng mái đình cổ kính, những nếp nhà hàng trăm năm tuổi, bức tường đá ong, gạch đỏ ẩn mình nơi ngõ nhỏ, đường làng quanh co, cây đa,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long