Cập nhật:  GMT+7
2bc8x849ex98d8xb20dxb0afxdceexb521x846ex2e0dxX7x8e73x7643x39dbx9c96x5d81x3ecaxX5x6f37xXaxc217x3af5x3c1exd58exX1xX3xXex8964x4e67xX15xX1xX3xc64cx8f5fxX6xX3xX15xX1x7e8axX15xcb81xX3x3ea0xXdxda7bxX15xX3x6004xXdxX3xX7x4883xX15xX3xb613xXdxe3a2xXexX3x4d69x6d19xX4xX0x59d8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2dxXaxX12xX34xXdxX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xbfcfxX3xXexa69axX3xX1xX14xa905xX3xX5xX14xX3xX1exX1fx51e1xX3xX1xa377xd6cfxX15xX26xX3xX4x33dcxX4xX1xX3xX28x6443xX15xX26xX3xX26xbb15xX28xX3x363dxX3xXex4b6dxX15xX1xb192xX3x5f0exX6xX62xX3xX39x4fc6xX15xX26xd4b2xX3xX39xX3axX4xX3xa090xX77xX15xX8fxX3x3c2axX77xX15xX26xX3x5342xX6dxX15xX8fxX3xXcxX1xX72xXdxX3xb142xX26xX1fx75eaxX69xX15xX8fxX3xXcxX1fxXacxX69xX15xX3xb7a3xX1fxX6xX15xX26xX8fxX3xX13xX14xX3x4818xXdxX6xX15xX26x6101xX3xXa9xX26xX62xX14xXdxX3xX15xX1xX24xX15xX26xX3xa830x57d3xX6xX3xX2dxX6xX15xX1xX3xX5xXd5xX4xX1xX3xX7x373dxX3xX26xX3axX15xX3xe2e4x3c36xXdxX3xXexX19xX1fxXacxX2axX15xX3xXexX1xa95dxX15xX26xX3xX1xX14xX62xX3xX1x70a9xX15xX26xX3xX4x2e20xX6xX3xX2dx9e1bxX15xX3xXex5361xX4xX8fxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xX4xc93exX15xX3xX4x5a10xX3xX1xX14xX15xX26xX3xX15xX26xX1xX1axX15xX3xX2dxXdxX3xX7xX31xX15xX3xXe9xd825xX15xX3xX1xX11exX6xX3xXe9xd1f3xXexX3xXexX1xc20bxX8fxX3xXbxX1xXdxX3xXe9xX13bxXexX3xXexX1xX140xXc6xX3xX95x6c02xX3xXexX1xc71dxX6xX3xX4xX10cxXdxX3xX15xX26xX1fxX7cxX15xX3xX5xXd5xX4xX1xX3xX7xXe3xX8fxX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX1fxXacxX3xX15xX1xX24xX15xX26xX3xX26xXdxX72xX3xXexX19xXd5xX3xXexX6cxX6dxX15xX26xX3xX5xX6xXdxX8fxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXd4xX6xX15xX26xX3xX15xX26xX14xXacxX3xX4xX14xX15xX26xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19xXdxX140xX15xX3xX1xX6dxX15xX8fxX3xX5xXeaxX15xX3xX28xX77xX15xX1xX3xX1xX6dxX15xXc6xXc6xXc6xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX62xX2dxXacxXaxX12xX0xXdxX28xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxca72xXdxX2dxXexX1xX85xX3xX2xdc2bxcdffxX1fexXbx51dfxd851xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX85xX3xd3d0xX20cxX2xXbxX201xX202xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXc6x5963xX6xX62xXbxX1xX1fxXexX1xX62xXc6xXe9xX15xX3dxX2dxX10xX7x5fddxXexX62xXbxX3dxX15xX10xX1f5xX7xX3dxX1fdx2e0exX238xddd1xX3dxX2xX2xX2xX2dxa56bxX1fdxX2xX1fdxX2xX240x37a6xXexX246xX238xX23axX23axX5xX2xX5bxXdxX28xX26xX5bxX1fdxX1fexX1fdxX238xX1fexX246xX1fdxX2xX1fexX20cx4202xX25dxX1fexX246xXc6x4bf9xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xXexX19xX1axX15xX1xX3xX1exX1fxX6xX3xX15xX1xX24xX15xX26xX3xX28xXdxX2axX15xX3xX2dxXdxX3xX7xX31xX15xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX3axX4xXaxX3xX1f5xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX2xX1fdxX1fexX1fexXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX20cxX20cxX2xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX62xX2dxXacxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10xe503xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX85xX3dxX3dxX21dxX6xX62xXexX1fxXacxX10xX15xX1exX1fxX6xX15xX26xXc6xX4xX62xX28xXc6xXe9xX15xX3dxX28xX10xX26xX6xX7xXexX62xX19xXacxX3dxX21dxX6xXdxX5bxX2xX5bxX5xXdxX15xX1xX5bxXexX1xXdxX10xX15xX26xX5bxX2dxX62xX15xX26xX5bxX5xXdxX4xX1xX5bxX7xX1fxX5bxX2xX23axX1fexX240xX1fdxX1fdxXc6xX1xXexX28xX5xXaxX12xX12xX12xX3xX39x3e70x3767xX3xX2xX85xX3xX9axX329xXa9xX13xX3xXcxX13xX329x7c3cxXa9xXc1xX3x4d5fx97b4xXa9xXc1xX3xX9ax3c3bxX87xX13xX3xX9fx6e13xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX62xX2dxXacxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10xX2cexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX85xX3dxX3dxX21dxX6xX62xXexX1fxXacxX10xX15xX1exX1fxX6xX15xX26xXc6xX4xX62xX28xXc6xXe9xX15xX3dxX28xX10xX26xX6xX7xXexX62xX19xXacxX3dxX21dxX6xXdxX5bxX1fdxX5bxX28xXdxX10xX15xX5bxX2dxXdxX5bxX7xX6xX15xX5bxXe9xXdxX10xXexX5bxX21dxX6xX4xX5bxXexXdxX15xX1xX5bxX1xX62xX6xX5bxXe9xX6xX5bxX21dxX6xX15xX5bxX7xX6xX4xX5bxX2xX23axX1fexX240xX240xX25dxXc6xX1xXexX28xX5xXaxX12xX12xX12xX39xX328xX329xX3xX1fdxX85xX3xX33axX329xX3xX9fx2c67xXa9xX3xX34xX329x555exXcxX3xX39xe201xX87xX3xX5bxX3xXcxX329xXa9xX13xX3xX13xbeddxcc07xX3xX34xX328xX3xX39xX3d8xXa9xX3xX9fxX3e1xX87xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX62xX2dxXacxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX19xX10xX2cexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX85xX3dxX3dxX21dxX6xX62xXexX1fxXacxX10xX15xX1exX1fxX6xX15xX26xXc6xX4xX62xX28xXc6xXe9xX15xX3dxX28xX10xX26xX6xX7xXexX62xX19xXacxX3dxX21dxX6xXdxX5bxX238xX5bxX5xXdxX10xX15xX5bxX22dxX10xXexX5bxX2dxX10xX5bxXbxX1xX6xXexX5bxXexX19xXdxX10xX15xX5bxX21dxX10xX15xX5bxXe9xX1fxX15xX26xX5bxX2xX23axX1fexX240xX20cxX238xXc6xX1xXexX28xX5xXaxX12xX12xX12xX39xX328xX329xX3xX238xX85xX3xX9axX329xX336xXa9xX3xX95xd4d3xXcxX3x6f44x7de6xX3xac37xX13xb595xXcxX3xXcxc24dxX329xX488xXa9xX3xX39x3afaxXa9xX3xX34x7abcxXa9xXc1xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX1fxXexX1xX62xX19xXaxX12xXa9xX26xX1fxX7cxX15xX3xX39xX72xX62xX3xXcxX1fxXacxX69xX15xX3xXb7xX1fxX6xX15xX26xX0xX3dxXbxX12

Nguồn Báo Tuyên Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Số hóa 3D ẩm thực

Số hóa 3D ẩm thực
2023-11-29 09:10:00

Thừa Thiên Huế có gần 1.300 món ăn với nhiều loại hình khác nhau, từ các món ăn cung đình cho đến các món ăn dân dã hằng ngày. Để bảo tồn các món ăn đặc trưng xứ Huế, đồng thời...

Yang Bay - Vẻ đẹp bình yên chốn đại ngàn

Yang Bay - Vẻ đẹp bình yên chốn đại ngàn
2023-11-27 18:35:00

Với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ cùng vẻ đẹp bình yên chốn đại ngàn, Yang Bay (xã Khánh Phú - Khánh Vĩnh - Khánh Hòa) là địa điểm không thể bỏ qua của những tâm hồn yêu thiên...

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa
2023-09-21 14:57:00

Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa được chính thức diễn ra tại Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa vào tối 23/9/2023. Đến thời điểm này các dự án hạ tầng đô thị đã cơ bản hoàn thành, đô...

Thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc

Thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc
2023-09-21 08:55:00

Để công trình cao tốc được hoàn thành an toàn, chất lượng và đáp ứng tiến độ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo...

Liên kết “đánh thức” kinh tế vùng ĐBSCL

Liên kết “đánh thức” kinh tế vùng ĐBSCL
2023-09-20 10:01:00

Những lợi thế của vùng ĐBSCL có thể sẽ vẫn “ngủ quên” nếu doanh nghiệp (DN) mỗi tỉnh tiếp tục hoạt động rời rạc, khép kín, “giấu bài” lẫn nhau. Bên cạnh thành lập Hội đồng điều...

Khởi sắc du lịch thành phố Lạng Sơn

Khởi sắc du lịch thành phố Lạng Sơn
2023-09-18 09:56:00

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có là những giải pháp thiết thực mà các cấp, ngành...

Độc đáo ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Bình Phước

Độc đáo ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Bình Phước
2023-09-18 09:55:00

Chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, nhưng ở Bình Phước có rất nhiều chùa Khmer. Và có một ngôi chùa Khmer lớn, lâu đời nhất, được xây dựng...

Tháp Thầy Bói - nhắc lại đôi điều thú vị

Tháp Thầy Bói - nhắc lại đôi điều thú vị
2023-09-18 09:22:00

Tháp Thầy Bói tọa lạc trên một cụm đá nổi lên giữa đầm Thị Nại, từ lâu đã là một danh thắng của TP Quy Nhơn. Xung quanh nguồn gốc địa danh này có nhiều giả thuyết khác nhau....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long