Cập nhật:  GMT+7
b202xc4b6x1481bx11773x10ba3xe215x139ddxbf4dxbeb9xX7x122dax118d7xea9cxc4cexcc9ax108e9xX5xdd91xXax149cfx1146bxX1xe331x13af4x107dexX3xX1xc1faxX16xX1xX3xf10fxX16xX1xX3xddd6x13ee4xX16xX17xX3xX16xX1xc927xX3xXexd62bxe79fxX16xX17xX3xX4xX1xXdx13c19xX16xX3xXexX1x115a5xX16xX17xX3xX5xe1c8xX4xX1xX3xX7xd31axX3xX4x13034xX6xX3x14a1axf6f5xde10xX3x13655xXdxff2bxXexX3xX13xX6xd307xX0x104a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125e8xX10xX6xf16fxXaxX12x1259dxXdx12711xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX34xX16xX3xXexX1xX39xX16xX17xX3xXexX2cxec40xX16xX3xX5xX2dx13756xXexX3xXaxX22x12dbexde63xX3xX7x10503xX16xX17xXaxX3xXexX2cxd9dcxX29xX4xX3xX49xX4axX4bxX3xe2d7xX6xXexX6xX2cx10223xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX13xX6xX54xX3xX22x10587xX3xe450xX6dxX2dxX3xX4xX1xb6a8xXdxX3xc5f2xX1xX8axX16xX17xX3x11f8axX34xXexX3xX49xX4axX4bxX3xX4xX1xc416xX8axX3xff60xX3xX4ax13424xX2x13a43xX3xX22xd652xcd23xX3xX16xX17xX2dxX84xX16xX3xX54xe0f0xX4xX3xXexX2cxX94xX29xX4xX3xX7xdf3cxX3xXexX1xX23xX16xX3xXbxX1xXe1xX4xX3xX4xX46xX6xX3xX1xX6dxX16xX17xX3xXexX2cxXdxX4fxX8axX3xX16xX17xX94xbdadxXdxX3x10063xX10xX54xX3x12eb3xb445xX16xX17xX3xX22xX23xf7a5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11906xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xeeefxX7xX56xX2xXd4xXd2x11188xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xb950xXexX2xX163xX163x11bf7xXd2xX2xX5xX2xX117x13331xXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xdd9exd166xXdxX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX13xX6xX54xX3xX2cxX6xX3x10b9dxX8axXccxX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXexX2cxe30axX16xX3xX110xX23xX16xX3xXc2xX34xXexX3xX17x10729xXbxX3xX49xX4axX4bxX3xX9cxX6xXexX6xX2cxX117xX3x13029xX13xX17xX8axe34dxX16xbfadxX3xXcxX65xbea2xX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13x11346xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xX4axX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX18axX18bxXdxX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX13xX6xX54xX3xXexX2cxX94xX29xX4xX3xXexX2cxX1abxX16xX3xX110xX23xX16xX3xXc2xX34xXexX3xX17xX1b7xXbxX3xX49xX4axX4bxX3xX9cxX6xXexX6xX2cxX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xXcxX65xX1cfxX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xX4bxX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12x13f20xX1xX6xX3xXexX2cxX6xX16xX1xX3xX110xX111xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX4xXd7xX8axX3xXexX1xX46xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX18bxXdxX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXexX2cxX1abxX16xX3xX22xX89xX8axX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xXcxX65xX1cfxX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xX158xX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xXbcxX23xX4xX3xX4x13728xX3xX22xX18bxX16xX17xX3xXb3xXdxX7fxX16xX3xX4xX8axX1c9xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX4fxXexX3xXexXdxX34xXbxX3xX5xX43xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX18bxXdxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX13xX6xX54xX3xXexX2cxX7fxX16xX3xX7xXccxX16xX3xXb3xX1abxX16xX3xX22xX18bxX16xX17xX3x12e1dxX3xXcxX1xX94xX109xX16xX17xX3xXbcxX1xXccxX8axXa1xX3xXex1460bxX16xX1xX3xX6bxXdxX6xX16xX17xX3xXcxe910xXa1xX3xXcxX2cxX8axX16xX17xX3xX9cxX8ax10ec3xX4xX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xXcxX65xX1cfxX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xX163xX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX300xX1xX6xX3xXexX2cxX6xX16xX1xX3xX110xX111xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX4xXd7xX8axX3xXexX1xX46xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX18bxXdxX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXexX2cxX1abxX16xX3xX22xX89xX8axX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xXcxX65xX1cfxX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xX168xX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX300xX1xX6xX3xXexX2cxX6xX16xX1xX3xX110xX111xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX4xXd7xX8axX3xXexX1xX46xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX18bxXdxX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXexX2cxX1abxX16xX3xX22xX89xX8axX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xXcxX65xX1cfxX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xdeefxX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX300xX1xX6xX3xXexX2cxX6xX16xX1xX3xX110xX111xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3x14f45xX5xX54xX2dxX10xf376xX3xX633xX5xXdxX3xX1c5xX17xXdxX15xX6xX1d6xX3xX4xX46xX6xX3xX9cxX6xXexX6xX2cxX3xXb3xX29xXdxX3xX4xXd7xX8axX3xXexX1xX46xX3xX300xX1xX84xX54xX3xX1cfxX8axXccxX16xX3xfac7xX84xX16xX1xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXexX2cxX1abxX16xX3xX22xX89xX8axX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xXcxX65xX1cfxX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xXd4xX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xXbcxXd7xX8axX3xXexX1xX46xX3xX633xXc2xX2cxX6xX54xX3xX65xX6xX7xX7xX6xX16xX3xX633x13289xXdxX3xX4xX46xX6xX3xX9cxX6xXexX6xX2cxX3xX7xX8dxXexX3xXbxX10xX16xX6xX5xXexXd8xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xXexX2cxX1abxX16xX3xX22xX89xX8axX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xXcxX65xX1cfxX56xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX117xX110xX6xX2dxXbxX1xX8axXexX1xX2dxX117xXb3xX16xX56xX68xX10xX7xXc2xXexX2dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX2xXd4xXd2xX158xX56xX158xXd4xX68xX4axX4axXd2xX4bxX158xX158xX163xXexX2xX163xX163xX168xXd2xX2xX5xc793xX117xX16exXbxX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX2dxX68xXd8xXaxX12xXbcxX23xX4xX3xX4xXd7xX8axX3xXexX1xX46xX3xX49xX4axX4bxX3xX4dxXdxX4fxXexX3xX13xX6xX54xX3x11186xX16xX3xX54x13ab0xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX34xX16xX3xXexX1xX39xX16xX17xX117xX3xX1c5xX13xX17xX8axX1c9xX16xX1cbxX3xX633xd1d2xXbcxX1d6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX633xX8axXexX1xX2dxX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXcxXcxX1cfxX4dxX13xX0xX56xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

"Đôi chân vàng” miền sơn cước
2018-01-21 15:31:48

PTĐT - Những ngày tháng Chạp năm Đinh Dậu, câu chuyện nhiều người nhắc đến là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, một đối thủ được đánh giá cao hơn tại Vòng chung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long