Cập nhật:  GMT+7
df8fxe50ex15477x10d96x16862x17446xef54xe6d4x119b7xX7x16c63x17684xf86bx12248xfcb1x173fdxX5x159e6xXax15e56xeb9dx149cexXbxX3xX1xf58ex147a4xX3x10b95x149d2xfe64xX3xX19x15cf7xX1x1257axX19xX3xXexX10x107f9xX3xXex113fdx11220x152dfxX3x14c3exX2bxX14xXexX3xX19xX20xX2bx1817dxX19xX3xX20xe877xX4xX3xX1xX36xX19xX20xX3x132c7xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0x16ac4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1655fxX10xX6x10320xXaxX12xf543xX20x1753dxX2cxX3xX1bx1086axX4cx11ee1x15c5axX3xX13xX1xXdxX3xX4x11c81xX4xX3xeee5xX2bx17db6xX19xX3xX5x157e9xX3xX4xX1xX14xXexX3xX5x12733xf713xX19xX20xX3xX61xe7a0xX19xX20xX3x15822xX3x1067ex16a65xX27xX3xX7xX76xX19xX3x1444fxX63xX3xXcxX1x13348xX2cxX3xX7xX76xX19xX3x161f4xX1x12917xX3xXcxX1xf26bxX3xXexX2axXdxfa48xX19xX3x16119xX1xX6xXdxX3xX4xX14xXbxX3xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX19xX20xX1xX22xX19xX3xXexX10xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX14xXexX3xX19xX20xX2bxX36xX19xX3xX20xX3axX4xX3xX4xX1x14d1cxX3xX2xX69xX1dxX3xX1x11bbfxX3x13f88xX6xX19xX20xX3xXexX1xX6xX27xX3xX20xXdxX6xX3xX27xX88xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX13xX1xX2bxe6e3xXdxX3xX4xX2bxX19xX20xX3x1827dxX19xX20xX3xX7xX76xX19xX3xXbxX1x10417xX27xX3xX1xX36xX19xX20xX3xXb0xX1xX88xX19xX20xX3xX1x15ab6xXexX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexXe1xX63xX19xX3xXexX124xXdxX3xX2ex130baxX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX6axX3xX1xX2bxX2cx124b2xX19xX3xXa2xX1x12c48xX3xX61xXdxX19xX1x144d3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax18320xXdxX5exXexX1x1579fxX3xX1cxX67xX1dxXbxX2ex15821xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX193xX3xX67x17fb0x134ebxXbxX2exX19axXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX159xefc0xX6xXe1xXbxX1xX2bxXexX1xXe1xX159xX96xX19xX4cxX5exX10xX7xXb0xXexXe1xXbxX4cxX19xX10xX18exX7xX4cxX1bxX1bxX1a5xX1a6xX4cxX2xX2xX2xX5exX1a6xX2xX1a6xX1bxX69xX1a5x11528xXexX1bxX1a5xX1dxX67xX5xX69xX8cxXdxX27xX20xX8cxX1a5xX1dx13fbfxX1bxX159x158f9xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX19xX20xX1xX22xX19xX3xXexX10xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX14xXexX3xX19xX20xX2bxX36xX19xX3xX20xX3axX4xX3xX1xX36xX19xX20xX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xXaxX3xX18exXdxX5exXexX1xX9xXaxX1cxX67xX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX67xX1a5xX1a6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xX13x11d90xX19xX3xX1b5xXe8xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX74xX2bxX76xX19xX3xX5xX7axX3xX4xX1xX14xXexX3xX5xX82xX83xX19xX20xX3xX61xX88xX19xX20xX3xX8cxX3xX8exX8fxX27xX3xX7xX76xX19xX3xX96xX63xX3xXcxX1xX9bxX2cxX3xX7xX76xX19xX3xXa2xX1xXa4xX3xXcxX1xXa8xX3xX1xX82x15209xX19xX20xX3xX5ex13f94xX19xX3xX19xX20xX82xf8e7xXdxX3xX5exX8fxX19xX3xX2exX13exX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXbxX1xX8fxX19xX3xX5xXe1xX124xXdxX6axX3xX5exX268xX19xX3xXexX10xX27xX6axX3xXeax15b4cxX19xX20xX3xX1xXe8xXbxX3xX7xX76xX19xX3xXbxX1xX115xX27xX3xX1xX36xX19xX20xX3xXb0xX1xX88xX19xX20xX3xX1xX124xXexX159xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe3c6xXe1xX5exX2cxXaxX12x167adxX8fxX2cxX3xX5xX63xX3xX19x13a8bxX27xX3xXexX1xX10bxX3xX1a5xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xXexX2axXdxXadxX19xX3xXb0xX1xX6xXdxX3xX27xX88xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX96xX2aexXdxX3xXex1372bxX19xX20xX3xX7xX3axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX20xX1xX22xX19xX3xXexX10xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX14xXexX3xX19xX20xX2bxX36xX19xX3xX20xX3axX4xX3xXeaxX13exX3xXeaxX82xX83xX4xX3xX1xX103xX3xXexX2axX83xX159xX3xX13xX153xX19xX20xX3xX96xX2aexXdxX3xXeaxX2e2xX6axX3xXeaxX18xX19xX3xX96xe84exX3xXeaxX13exX3xX1xX103xX3xXexX2axX83xX3xX19xX20xX82xX2b9xXdxX3xX5exX8fxX19xX3xX4xX76xXdxX3xXexXdx14606xX19xX3xX27xX2b3xX2bxX3xX27xX13exX3xX1b5xX6xXe1xX3xX1b5xX22xX3xXeaxX2e2xX19xX20xX3xX20xX2e2xXdxX3xX7xX76xX19xX3xXbxX1xX115xX27xX3xX96xX63xX3xX1xX103xX3xXexX2axX83xX3xXbxX1xX8fxX19xX3xX96xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX2axXe1xX19xX20xX3xXexX1xX8fxX27xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX5exXdxX14exX19xX3xXex14730xX4xX1xX3xX1xX36xX19xX20xX3xXeaxX13exX3xXeaxX82xX83xX4xX3xX4xX1xX10bxX19xX20xX3xX19xX1x16755xX19xX3x168dfxXdxX10xXexX42x16169xXa2xX159xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX18exXdxX5exXexX1xX193xX3xX1cxX67xX1dxXbxX2exX19axX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX193xX3xX67xX1dexX2xXbxX2exX19axXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX159xX1b5xX6xXe1xXbxX1xX2bxXexX1xXe1xX159xX96xX19xX4cxX5exX10xX7xXb0xXexXe1xXbxX4cxX19xX10xX18exX7xX4cxX1bxX1bxX1a5xX1a6xX4cxX2xX2xX2xX5exX1a6xX2xX1a6xX1bxX69xX67xX67xXexX2xX2xX1a6xX1edxX5xX1a5xX8cxXdxX27xX20xX8cxX1bxX1cxX1cxX1cxX159xX1f0xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX19xX20xX1xX22xX19xX3xXexX10xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX14xXexX3xX19xX20xX2bxX36xX19xX3xX20xX3axX4xX3xX1xX36xX19xX20xX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xXaxX3xX18exXdxX5exXexX1xX9xXaxX1cxX67xX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX67xX1dexX2xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXe1xX19xXaxX12xX61xX20xX82xX2b9xXdxX3xX5exX8fxX19xX3xX2exX13exX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX1xXe1xX124xX4xX1xX3xX1xX36xX19xX20xX3xXb0xX1xX88xX19xX20xX3xX1xX124xXexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX311xXe1xX5exX2cxXaxX12xX61xX31fxX27xX3xX1bxX1dxX1bxX1bxX6axX3xX7xX76xX19xX3xX5xX82xX83xX19xX20xX3xX1xX36xX19xX20xX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX82xX2aexX4xX3xXeaxX124xXexX3xXb0xX1xXe1xX76xX19xX20xX3xX1bxX3xX19xX20xX1xX22xX19xX3xXexX14xX19xX159xX3xX5bxXdxX14exX19xX3xX19xX6xX2cxX6axX3xX20xXdxX268xX3xX1b5xX268xX19xX3xXexX2ax11f26xX19xX3xXexX1xX393xX3xXexX2axX82xX2b9xX19xX20xX3xXeaxX3axXdxX3xX96xX2aexXdxX3xX7xX76xX19xX3xXbxX1xX115xX27xX3xX1xX36xX19xX20xX3xXb0xX1xX88xX19xX20xX3xX1xX124xXexX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXeaxX13exX3xX5exX268xX19xX3xXexX10xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX2exX2bxX14xXexX3xX19xX20xX2bxX36xX19xX3xX20xX3axX4xX3xXex148e3xX3xX67xX1dxX159xX1dxX1dxX1dxX8cxX3xX1dexX1dxX159xX1dxX1dxX1dxX3xXeaxX36xX19xX20xX4cxXb0xX20xX19axX3xXexX31fxX19xX20xX3xXb0xX1xXe1xX76xX19xX20xX3xX1a5xX1dxX8cxX1a6xX1dx17cf4xX3xX7xXe1xX3xX96xX2aexXdxX3xX7xX76xX19xX3xXbxX1xX115xX27xX3xXexX1xX88xX19xX20xX3xXexX1xX82xX2b9xX19xX20xX159xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX311xXe1xX5exX2cxXaxX12xX13xX153xX19xX20xX3xX19xX20xX63xX2cxX6axX3xX13xX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX74xX2bxX76xX19xX3xX5xX7axX3xX4xX1xX14xXexX3xX5xX82xX83xX19xX20xX3xX61xX88xX19xX20xX3xX8cxX3xX8exX8fxX27xX3xX7xX76xX19xX3xX96xX63xX3xXcxX1xX9bxX2cxX3xX7xX76xX19xX3xXa2xX1xXa4xX3xXcxX1xXa8xXbxX1xX3axXdxX3xX1xX83xXbxX3xX96xX2aexXdxX3xXeaxX18xX19xX3xX96xX393xX3xXexX82xX3xX96xX14xX19xX3xXeaxX63xXe1xX3xXexX124xXe1xX6axX3xX1xX82xX2aexX19xX20xX3xX5exX2b3xX19xX3xX268xXbxX3xX5exX71xX19xX20xX3x1723bxX2bxX2cxX3xXexX2axX22xX19xX1xX3xXexX1x1295bxX4xX3xX1xX63xX19xX1xX3xX19xX88xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX14exXbxX3xXexX3axXexX3xXexX2axXe1xX19xX20xX3xX7xX76xX19xX3xX2exX2bxX14xXexX3xX1xX36xX19xX20xX3xXb0xX1xX88xX19xX20xX3xX1xX124xXexX3xX4xX1xXe1xX3xX2xX69xX1dxX3xX1xXe8xX3xX19xX88xX19xX20xX3xX5exX8fxX19xX3xX2exX13exX3xX42xXdxX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX159xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX420xX2bxXexX1xXe1xX2axXaxX12xX8exX14exX3x162f4xX6xX19xX1xX0xX4cxXbxX12

Lệ Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Xây dựng thương hiệu chè xanh Long Cốc

Xây dựng thương hiệu chè xanh Long Cốc
2022-08-19 10:44:00

baophutho.vn Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho xã Long Cốc, huyện Tân Sơn hàng trăm đồi chè lớn nhỏ hình bát úp được ví như điểm nhấn cho sự giàu có của vùng...

Về khoang cá đầy

Về khoang cá đầy
2022-08-14 16:34:00

baophutho.vn Từ lâu Làng nghề sản xuất và dịch vụ thủy sản Thủy Trạm, xã Sơn Thủy (huyện Thanh Thủy) được biết đến với nhiều trang trại nuôi thủy sản nước...

Trồng rừng trên đỉnh gò Trạm Lĩnh

Trồng rừng trên đỉnh gò Trạm Lĩnh
2022-08-11 08:20:00

baophutho.vn Đền Quốc Tế là ngôi đền cổ, được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia nằm trên đỉnh gò Trạm Lĩnh, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông trước đây là một rừng...

Bảo vệ và phát triển rừng ở Thanh Ba

Bảo vệ và phát triển rừng ở Thanh Ba
2022-03-15 09:05:00

baophutho.vn Với tổng diện tích đất lâm nghiệp trên 3.000ha, những năm qua, huyện Thanh Ba đã đẩy mạnh phong trào trồng cây, gây rừng để phủ xanh đất trống,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long