Cập nhật: 22/12/2022 11:07 GMT+7
1b42x2199x47dbx4b20x21a4x3d52x4fdex3ecex1c6fxX7x7925xa3e2x896fx33d3x5c97xa962xX5x6d8exXax2059x663ax66b5xXexX3x5514x2597xXdxa6bbxX3xXexXdx927ex4d68xX3xXexX1x47b7xX3xXex7285xX1exX17xX3xX2x9034xX2bxX3xXex550exX17xX3xX17x4fd7xX17x5d56xX3xX7x4900xX17xX0xa447xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62a6xX10xX6x63c0xXaxX12x48ebxX1x70b1x5fb8xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX23xX4xX3xXexX1x6bedxX4xX3xX1xXdx1d6axX17xX3xX4xX1x3c84x6451xX17xX35xX3xXexX26x3ae3xX17xX1xX3xX1x5045xX3xXexX26x2ae1xX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX3xX4xX1xa83dxX3xX1xa918xXdxX3x3ebaxXdxX1exX17xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX4dx2937xX17x562exX3xX50x8723xX53xX3x7de1xX2bxXa9xXa9xX1axX3xX4axX93xXdxX3xX50xX33xX17xX35xX3xXex79b8xX17xX1xX3x31a8x28b8xX3xXex8608xX3xX4xX1xadc0xX4xX3xX17xX1xXdx2d61xX1fxX3xX4xX1xX6axX6bxX17xX35xX3xXexX26xX71xX17xX1xX3xX35xXdxX6xX17xX3xX1x6b3axX17xX35xX3xXexX26xX6axX17xX35xX3x76fbxXe1x8656xX1axX3xX35xXdx710bxXdxX3xXexX1xXdxX65xX1fxX1axX3x4ba7xX1fxX38xX17xX35xX3xXebx994exX3xX7xX38xX17xX3xXbxX1xab66xX53xX3x2493x8fa1xX10exa5e7xX1axX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX3xXexXdxX1exX1fxX3xXebxXdx7dd8xX1fxX3xX96x5ba6xX17xX35xX3xX53xXdxXcbxX17xX1axX3xX1xX76xX3xXexX26xX7axX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX3xX4xX1xX90xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX4dxXa1xX17xXa3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX12xX0xXdxX53xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX17xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexXedxX5xX10xX9xXax8e95xXdxX4dxXexX1x9905xX3xX2xX2bxX2bxX2bxXbx4213xa28cxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX191xX3xaa44xX2bx2968xXbxX198xX199xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xXa3xXebxX6xX90xXbxX1xX1fxXexX1xX90xXa3xX96xX17xX3bxX4dxX10xX7x8e8fxXexX90xXbxX3bxX17xX10xX18cxX7xX3bxXa9xXa9x3dc3xX2xX3bxX2xX2xX2xX4dx6d98xX2xX2xX2bxX1a3xX2x8f05xXexX1d7xX1a5xX1d0xXa9xX5xX1d7xaadbxXdxX53xX35xX1e5xX1ddxX1d0xX1d0x2495xXa3x5cfaxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX1axX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xXexX26xX1exX17xX3xX2xX2bxX2bxX3xXexX2fxX17xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xXaxX3xX18cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xX2bxX2bxX2bxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX1a3xX2bxX1a5xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX12xX4axX93xXdxX3xX50xX33xX17xX35xX3xX4dxXa1xX17xX3xXexXb9xX17xX1xX3xXexXc1xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX17xX1xXdxXcbxX1fxX3xX35xXdxX6xX17xX3xX1xXe1xX17xX35xX3xXexX26xX6axX17xX35xX3xXebxXe1xXedxX1axX3xXfcxX1fxX38xX17xX35xX3xXebxX103xX1axX3xX35xXdxXf2xXdxX3xXexX1xXdxX65xX1fxX1axX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX3xX4xX1xX90xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX4dxXa1xX17xXa3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx68b9xX90xX4dxXedxXaxX12xXcxX26xX90xX17xX35xX3xXbdx509fxX1axX3xX4axX93xXdxX3xX50xX33xX17xX35xX3xX4dxXa1xX17xX3xXexXb9xX17xX1xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX1xX7axXbxX3xX96xXf2xXdxX3xXcxX26xX1fxX17xX35xX3xXexXa1xX53xX3xX1xX76xX3xXexX26xX7axX3xX17xX33xX17xX35xX3xX4dxXa1xX17xX3xX4x93afxX6xX3xXcxX26xX1fxX17xX35xX3xX6axX6bxX17xX35xX3xX4axX93xXdxX1axX3x5558x1c8exX3xX10fxX33xX17xX35xX3xXexX1xX6axX6bxX17xX35xX1axX3xX32cxX32dxX3xX50xX50x501cxX111xXcxX50xXcxX3xXexXc1xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xXexX26xX6axX17xX35xX3xXebxXe1xXedxX1axX3xX35xXdxXf2xXdxX3xXexX1xXdxX65xX1fxX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX3xXex573bxXdxX3xXexXb9xX17xX1xX3xXcxX1xX103xXdxX3xX50xX35xX1fxXedxX1exX17xX1axX3xX32cxX6bxX17xX3x34c7xX6xX1axX3xX4axXe1xX3xX50xX93xXdxXa3xX3xX4axXe1xX17xX35xX3xXfcxX1fx83d6xX1axX3xXbxX1xX18xXdxX3xX1xX7axXbxX3xX4axX93xXdxX3xX50xX33xX17xX35xX3xX4dxXa1xX17xX3xX4xX103xX4xX3xX1xX1fxXedxX65xX17xX1axX3xXexX1xXe1xX17xX1xX1axX3xXexX1x6f4cxX1axX3xX4xX103xX4xX3xXexXb9xX17xX1xX3xXexX26xX90xX17xX35xX3xX1c4xX1xX1fxX3xX96xX60xX4xX191xX3xX32cxX6bxX17xX3xX388xX6xX1axX3xX4axXe1xX3x7e61xXdxX6xX17xX35xX1axX3x9defx4ecfxX17xX1xX3xX111xX1xaa6exX4xX1axX3xX4axXe1xX3xX50xX93xXdxX3xXexXc1xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX4xX103xX4xX3xX1xX90xX36fxXexX3xXbdxX93xX17xX35xX3xXexX26xX6axX17xX35xX3xXebxXe1xXedxX1axX3xX35xXdxXf2xXdxX3xXexX1xXdxX65xX1fxX3xX96xXe1xX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX3xX4xX319xX6xX3xX4xX103xX4xX3xXbdxX3c8xX6xX3xXbxX1xX6axX6bxX17xX35xX3xX96xXe1xX3xXbdxXbexX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX2xX2bxX1d0xX3xXexX2fxX17xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX1axX3xXexX26xX3c8xX3xX35xXdxX103xX3xXexX26xX1exX17xX3xX2xXa9xX3xXexXb9xX3xXbdx479bxX17xX35xXa3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cfxX90xX4dxXedxXaxX12xX111xX1xX18xXdxX3xX1xX7axXbxX3xX96xXf2xXdxX3xX32cxX32dxX3xX10fxX33xX17xX35xX3xXexX1xX6axX6bxX17xX35xX1axX3xX2cfxX6axX1fxX3xXbdxXdxX65xX17xX3xXexXb9xX17xX1xX3xXbdxX6axX6xX3xX4xX103xX4xX3xX7xX38xX17xX3xXbxX1xX10bxX53xX3xX10exX10fxX10exX111xX1axX3xX7xX38xX17xX3xXbxX1xX10bxX53xX3xX4xX2dcxX3xX17xX35xX1fxX490xX17xX3xX35xX18xX4xX3xX198xX1fxX2fxXexX3xX198xXc5xX3xX96xXe1xX3xX26xXe1xX3xX7xX90xX103xXexX3xXbdxX6axX6xX3xXexX26xX1exX17xX3xX1a3x36eaxXa3xX2bxX2bxX2bxX3xX1xX93xXdxX3xX96xXdxX1exX17xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX4dxXa1xX17xX3xX7xX38xX17xX3xX198xX1fxX2fxXexX3xX17xX33xX17xX35xX3xX17xX35xX1xXdxX65xXbxX3xXexX1xX6xX53xX3xX35xXdxX6xX3xX7xXe1xX17xX3xX35xXdxX6xX90xX3xX4dxX3c8xX4xX1xX3xXexX1xX6axX6bxX17xX35xX3xX53xX36fxXdxX3xXbdxXdxX65xX17xX3xXex51c8xX3xX35xXdxX6xX90xXexX1xX1fxX90xX17xX35xXa3xX17xX10xXexXa3xX96xX17xX1axX3xXbxX90xX7xXexX53xX6xX26xXexXa3xX96xX17xXa3xX3x9a64xX1fxX6xX3xXbdxX2dcxX3xXbdxXbexX3xX1c4xX14xXexX3xX17xX18xXdxX1axX3xXexXdxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX7xX38xX17xX3xX96xXe1xX3xXexX26xXdxX124xX17xX3xX1c4xX1xX6xXdxX3xX4xX103xX4xX3xX4xX1xX6axX6bxX17xX35xX3xXexX26xX71xX17xX1xX3xXexX26xX1fxXedxXcbxX17xX3xXexX1xX33xX17xX35xX3xX96xXcbxX3xX4xX1xX1fxXedxX124xX17xX3xXbdxXc1xXdxX3xX7xX18xX3xX17xX33xX17xX35xX3xX17xX35xX1xXdxX65xXbxX1axX3xX17xX33xX17xX35xX3xXexX1xX33xX17xXa3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx38c4xX1fxXexX1xX90xX26xXaxX12x9b40xX93xX4xX3xX388xXa1xX53xX0xX3bxXbxX12

Mộc Lâm

Các tin đã đưa

Kỳ II: Giải pháp tháo gỡ khó khăn

Kỳ II: Giải pháp tháo gỡ khó khăn
2023-03-21 08:24:00

baophutho.vn Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ (CBG) là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, phát triển kinh tế rừng...

Đảm bảo chống hạn cho lúa chiêm xuân

Đảm bảo chống hạn cho lúa chiêm xuân
2022-12-20 19:28:00

baophutho.vn Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, từ tháng 11/2022 đến 4/2023, tổng lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm...

Phát triển sản phẩm OCOP khu vực miền núi

Phát triển sản phẩm OCOP khu vực miền núi
2022-12-19 08:18:00

baophutho.vn Sau 5 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Phú Thọ đã có 139 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, gồm 47...

Hoa hẹn Xuân về

Hoa hẹn Xuân về
2022-12-18 08:38:00

baophutho.vn Năm nay, gió mùa Đông Bắc đến muộn hơn so với mọi năm, đã ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch gieo trồng, thu hoạch hoa Tết của nhiều nông dân. Đối...

Vụ tôm Văn Khúc

Vụ tôm Văn Khúc
2022-12-18 07:39:00

baophutho.vn Về xã Văn Khúc (huyện Cẩm Khê) thời điểm này, không khó để bắt gặp những người nông dân hồ hởi tay xách ngư cụ, tay dầm chèo khua nước tất bật...

Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại

Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại
2022-12-14 14:40:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, do tác động của đợt không khí lạnh rất mạnh, từ ngày 17/12 đến ngày 22/12 trên địa bàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long