Cập nhật:  GMT+7
9e4x14bax32b3x15a7x5af6x1914x3f22x8326x6df6xX7xcd6x867cx1fd4x1badx1bc3x628bxX5x3596xXax1c54x2d0fx7979x589cxX3x1ff1xX3x58dfx4774x2ddcxX3x2e46x512cxX6xX3x1787xX1exXdx828bxX3x3764xXdx4015x7b78xX3x36afxX26xX1x7a2cx24bcxX0x4682xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx56daxX10xX6x4f9dxXaxX12x7a30x4bc1xX4xX3xX21x4c9fxX2bxX1xX3x3cebxX14xX15xX3xX5x4dd7xX3xX4xX1axX1bxX3xXex185dx76c2xX2bxX26xX3xX4xX1xc6cxX3xX5x6528xX4xX3xX21x3895xX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1exXdxX3xX26xXdxX28xX29xX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxX3x8365xX54xX3xX5xX54xX29xX3xX26xXdxX54xX14xX24xX3xX2bxX1xXdx4022xX14xX3xX2bx1741xX29xX3xX4fxX14xX6xX24xX3xX1dx82ecxX3xXcxX1x473dx1e8bxX2bxX26xX3x60b5xX2fxX2bxX26xX3xX1xX14xX1bx6accxX2bxX3x5b04x89c6xX2bxX3xXa4x5a9fxXbxX3xX21xX9bxX3xX7exXb4xX2bxX3xX21x120axX2bxX26xX3xX2bxX1xX1axX2bxX3xX43xX1axX2bxX3xX29xb07xX3xX5bxXbfxX2bxX26xX3xX43xXdxXacxX2bxX3xXex7747xX4xX1xX3xX4fxX14xX15x81b0xX3xb33xX15xX2bxX3xX2bxX6xX1bxX3xXexX2fxX54xX2bxX3xX1dxX9bxX3xXexX5bxX5cxX2bxX26xX3xXexX5bxXb0xX2bxX3xX26x17eaxX2bxX3x84d6x2121xX103xX1xX6xX24xX3xXexXb4xXbxX3xXexX5bxX14xX2bxX26xX3xX4xX1xX62xX3xX1bxX15xX14xX3xXcdxX3x3763xX1xX14xX3x1879x3c1axX3xXcxX1xXdxX8exX14xX24xX3x5e9fxX1axX2bxX3xX19xX1xX62xX24xX3x7bc8xXdxX3xXa4x64d9xX4xX24xX3xXe3xX5cxX2bxX26xX3xX40x4e73xX24xX3xXa4xXdxXb0xX2bxX3xb01x3e8bxX2bx5761xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX26xX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXax4ed7xXdxX43xXexX1x7752xX3xX2xX103xX103xX103xXbxX1dx24c5xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3x17ccx1d86xX102xXbxX1dxX17fxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXe1x1b94xX6xX2fxXbxX1xX14xXexX1xX2fxXe1xX7exX2bxX31xX43xX10xX7xX11dxXexX2fxXbxX31xX2bxX10xX172xX7xX31x1da0xX1b4xX102xX1b4xX31xX2xX2xX2xX43xX102xX2xX102xX2xX18axX1b4xX1b4xXex8225xX1c5xX103xX189xX5x8103xX17xX2xXe1x61caxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1exXdxX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxXaxX3xX172xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX103xX103xX103xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX189xX18axX102xXaxX3xX31xX12xX121xXdxX6xX3xX21x8578xX2bxX1xX3xX6xX2bxX1xX3x2cecxX1xX142xX2bxX26xX3x81c2xX26x42b3xX4xX3xX13xX14xX15xX3xXcdxX3xX11dxX1xX14xX3xX12bxX1axX2bxX3xX19xX1xX62xX3xX4xX1exX3xX1xX14bxX2bxX3xX1caxX1xX6xX3xX4fxX14xX15xX24xX3xX11dxX1xX2fxX28xX2bxX26xX3xX1caxX103xXe1xX103xX103xX103xX3xX4xX1axX1bxX3xX21xX9bxX3xX21xX15xX2bxX3xXexX14x5f2fxXdxX3xX11dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX47xX4xXe1xX3x826cxX218xX2bxX1xX3xX4fxX14xX1axX2bxX3xX29x3c25xXdxX3xX2bxX92xX29xX3xX19axX47xX2bxX3xXex1170xX6xX24xX3xX4x1daaxX2bxX26xX3xXexX1xX14xX3xX7exX8exX3xX1xX54xX2bxX26xX3xXexX5bxX92xX29xX3xXexX5bxXdxXacxX14xX3xX21xX5cxX2bxX26xXe1xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX26xX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX172xXdxX43xXexX1xX177xX3xX2xX103xX103xX103xXbxX1dxX17fxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xX189x700exX2eexXbxX1dxX17fxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXe1xX19axX6xX2fxXbxX1xX14xXexX1xX2fxXe1xX7exX2bxX31xX43xX10xX7xX11dxXexX2fxXbxX31xX2bxX10xX172xX7xX31xX1b4xX1b4xX102xX1b4xX31xX2xX2xX2xX43xX102xX2xX102xX2xX18axX1b4xX2eexXexX1c5xX103xX2eex3918xX5xX103xX17xX1b4xXe1xX1cexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1exXdxX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxXaxX3xX172xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX103xX103xX103xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX189xX2eexX2eexXaxX3xX31xX12x5a14xXbfxXexX3xX7xX138xX3xX1xXbfxX3xXexX5bxX2fxX2bxX26xX3xX1dxX9bxX3xX2bxX1xX9fxX3xX26xXdxX6xX3xX21xX218xX2bxX1xX3xX4xX1xX4bxX3xXcxX5bxXdxXacxX14xX3xXcxX1xX4bxX3xXa4xXa0xXdxX3xXcdxX3xX11dxX1xX14xX3xXe3xX5cxX2bxX26xX3xXcxX5bxX14xX2bxX26xX3xX21xX9bxX3xX21xXffxX14xX3xXexX9fxX3xX29xX47xX1bxX3xX4xX1xX9fxX2bxX26xX3xX4x7245xXexX24xX3xX4xX1xXdxX15xXexX3xX1dxX14xX3cfxXexX3xXexXdxX2bxX1xX3xX43xXffxX14xX24xX3xXexX1xX14xX3xX26xX2fxX29xX3xX4xX54xX2bxX1xX24xX3xX5xX47xX3xX4fxX14xX15xX3xX4xX62xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX1xXbfxX3xX43xX1axX2bxX3xX7ex38d6xXdxX3xX26xXdxX47xX3xX11dxX1xX47xX3xX4xX6xX2fxXe1xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX26xX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX172xXdxX43xXexX1xX177xX3xX2xX103xX103xX103xXbxX1dxX17fxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xX189xX18axX18axXbxX1dxX17fxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXe1xX19axX6xX2fxXbxX1xX14xXexX1xX2fxXe1xX7exX2bxX31xX43xX10xX7xX11dxXexX2fxXbxX31xX2bxX10xX172xX7xX31xX1b4xX1b4xX102xX1b4xX31xX2xX2xX2xX43xX102xX2xX102xX2xX18axX1c5xX1b4xXexX1b4xX32cxX1c5xX189xX5xX189xX17xX1c5xXe1xX1cexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1exXdxX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxXaxX3xX172xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX103xX103xX103xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX189xX18axX18axXaxX3xX31xX12xX19xX142xX2bxX26xX3xX7exX40dxXdxX3xX4xX1xX9fxX2bxX26xX3xX4xX3cfxXexX3xXexXdxX2bxX1xX3xX43xXffxX14xX24xX3xX26xXdxX6xX3xX21xX218xX2bxX1xX3xX4xX1xX4bxX3xXcxX5bxXdxXacxX14xX3xXcxX1xX4bxX3x7bfcxX1axX2bxX3xXcdxX3xX11dxX1xX14xX3xX12bxX1axX2bxX3xX19xX1xX62xX3xXexX1xX14xX3xX29xX14xX6xX3xX4fxX14xX15xX3xXexX9fxX14bxXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX19axX54xX3xX4xX2fxX2bxX3xXex48e8xXdxX3xX1dxX9bxXe1xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX26xX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX172xXdxX43xXexX1xX177xX3xX2xX103xX103xX103xXbxX1dxX17fxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xX189xX18axX32cxXbxX1dxX17fxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXe1xX19axX6xX2fxXbxX1xX14xXexX1xX2fxXe1xX7exX2bxX31xX43xX10xX7xX11dxXexX2fxXbxX31xX2bxX10xX172xX7xX31xX1b4xX1b4xX102xX1b4xX31xX2xX2xX2xX43xX102xX2xX102xX2xX18axX1c5xX2eexXexX189xX189xX102xX189xX5xX189xX17xX1caxXe1xX1cexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1exXdxX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxXaxX3xX172xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX103xX103xX103xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX189xX18axX32cxXaxX3xX31xX12x7c67xX1x8145xX2bxX26xX3xX4xX1xX28dxX3xX4xX1exX3xX26xXdxX6xX3xX21xX218xX2bxX1xX3xX6xX2bxX1xX3xX13xX14xX15xX24xX3xX4xX1xX4bxX3xX515xX1axX2bxX3xX29xX54xX3xXcdxX3xXcxX1xX9fxXa0xX2bxX26xX3xXa4xX2fxX2bxX26xX3xX1xX54xX2bxX26xX3xX4xX1x6b52xX4xX3xX1xXbfxX3xX43xX1axX2bxX3xXexX5bxX5cxX2bxX26xX3xX4fxX14xX15xX3xX21xX9bxX3xX7exX9fxX14bxX2bxX3xX5xXb0xX2bxX3xXexX1xX2fxX47xXexX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxX24xX3xX2bxX1xXdxX8exX14xX3xX1xXbfxX3xX4xX122xX2bxX3xX26xXdxX54xX14xX3xX5xXb0xX2bxX3xXex2b5cxX3xX4xX1axX1bxX3xX4fxX14xX15xX3xX7exX40dxXdxX3xX29x3053xX4xX3xXexX1xX14xX3xX2bxX1xXb4xXbxX3xX1xX54xX2bxX26xX3xXexX5bxX92xX29xX3xXexX5bxXdxXacxX14xX3xX21xX5cxX2bxX26xX3xX29xX281xXdxX3xX2bxX92xX29xXe1xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX26xX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX172xXdxX43xXexX1xX177xX3xX2xX103xX103xX103xXbxX1dxX17fxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xX189xX189xX32cxXbxX1dxX17fxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXe1xX19axX6xX2fxXbxX1xX14xXexX1xX2fxXe1xX7exX2bxX31xX43xX10xX7xX11dxXexX2fxXbxX31xX2bxX10xX172xX7xX31xX1b4xX1b4xX102xX1b4xX31xX2xX2xX2xX43xX102xX2xX102xX2xX18axX1caxX1b4xXexX2xX2xX1b4xX189xX5xX32cxX17xX102xXe1xX1cexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1exXdxX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxXaxX3xX172xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX103xX103xX103xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX189xX189xX32cxXaxX3xX31xX12xX226xX1x3823xX3xX4fxX14xX15xX3xX29xX54xX3xX2bxX1xXdxX8exX14xX3xX26xXdxX6xX3xX21xX218xX2bxX1xX3xX21xX9bxX3xX7exX9fxX14bxX2bxX3xX5xXb0xX2bxX3xXexX1xX2fxX47xXexX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxX3xX7exX54xX3xX5xX54xX29xX3xX26xXdxX54xX14xXe1xX3xX121xXdxX47xX3xXexX5bxX4bxX3xX11dxXdxX2bxX1xX3xXexX15xX3xXexX692xX3xX4xX1axX1bxX3xX4fxX14xX15xX3xX29xX6xX2bxX26xX3xX5xX544xXdxX3xX21xX9bxX3xX26xX1exXbxX3xXbxX1xXffxX2bxX3xX4fxX14xX6xX2bxX3xXexX5bxX228xX2bxX26xX3xXexX5bxX2fxX2bxX26xX3xX7exXdxXacxX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXex433exX3xX5xXacxX3xX1xXbfxX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxX3xXexX2fxX54xX2bxX3xX1dxX9bxX3xX1dxX14xX138xX2bxX26xX3xX4xX122xX2bxX3xX26xXffxX2bxX3xX2xX103x6732xX3xX2bxX92xX29xX3xX1b4xX103xX1b4xX2xX24xX3xX1xXbfxX3xX11dxX1xX47xX3xX26xXdxX54xX14xX3xXexX92xX2bxX26xX3xX5xXb0xX2bxX3xX21xX47xX2bxX26xX3xX11dxX69xXe1xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xX2fxX43xX1bxXaxX12xX0xXdxX29xX26xX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX172xXdxX43xXexX1xX177xX3xX2xX103xX103xX103xXbxX1dxX17fxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX177xX3xX189xX102xX2xXbxX1dxX17fxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXe1xX19axX6xX2fxXbxX1xX14xXexX1xX2fxXe1xX7exX2bxX31xX43xX10xX7xX11dxXexX2fxXbxX31xX2bxX10xX172xX7xX31xX1b4xX1b4xX102xX1b4xX31xX2xX2xX2xX43xX102xX2xX102xX2xX18axX1caxX2eexXexX1b4xX2eexX18axX189xX5xX32cxX17xX189xXe1xX1cexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1exXdxX24xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX2bxX26xX1xX2exX2fxXaxX3xX172xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xX103xX103xX103xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX189xX102xX2xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4743xX14xXexX1xX2fxX5bxXaxX12xX93axX2bxX1xX3xXcx42f9xX0xX31xXbxX12

Anh Tú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
2024-03-01 08:36:00

baophutho.vn Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tam Nông đã khoác lên mình diện mạo mới với một sức sống mới. Đời sống vật chất, tinh thần...

Kết nối người lao động và doanh nghiệp

Kết nối người lao động và doanh nghiệp
2022-12-29 08:06:00

baophutho.vn Nhằm giúp người lao động và doanh nghiệp gắn kết với nhau, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tích cực thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long