Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWynhu55mOXJdY+G7kWzhu4Vd4buFZ8OgZ13huqtmw6F3XeKAnFLhur1yXeG6tWtd4bqrZm1dbOG7heG7p8ahZ11s4buFZsOobV0tXVJwZ+G6v3NdcnA5Z11yZ2td4bqrZnNs4buFXWxmw63hu59d4bqrZsOhd+KAnCgvZiApKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShna+G7hV1xcOG6q0BbLy/huqs74bqpOG3hu59mc3JmbTvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLyA3MjIvMjdiNCI2MDYyMHIgNDU0NTVqIDvhu4nhu59k4buFW10vKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4Ylsp4bueUkNSXS1dTOG7hWF3XTcvICA6XUzhu4XhurNsXWZhbOG7hV1SS+G6quG7nl1Dw6JzXXLhu6dd4butYV3hu55mOXJdcnBn4buBbF3hu6xn4bq/cl1MOGtd4bqoR0Lhu6xd4bqrZmddbGY5bGZd4bueZnRdUmbDs11y4buTXeG6q2bFqeG6q13hu59mOXJdY+G7kWzhu4Vd4buFZ8OgZ13huqtmw6F3XeKAnFLhur1yXeG6tWtd4bqrZm1dbOG7heG7p8ahZ11s4buFZsOobV0tXVJwZ+G6v3NdcnA5Z11yZ2td4bqrZnNs4buFXWxmw63hu59d4bqrZsOhd+KAnDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spQ+G6s3ddamFd4buFZ8OgZ13huqtmw6F3XWPhu6fhu5vhuqtd4bqoR0Lhu6xdcuG7k13huqtmxanhuqtd4but4buXZ11rw7rhuqtdY2jhuqtmXeG7reG6pWxdY+G7kWzhu4Vd4bqrOWxd4bqp4buROl3EqWY54bqrZl1mYWzhu4Vd4butYV1ybWFsXXJm4buBXeG6q+G7kWzhu4VdY8O0bOG7hV3huqtmc2zhu4Vdcjh3XWNubOG7hV3hu4Vu4bufXcO5bOG7hV1m4buRXXLhuq9s4buFXeG7oXNhXVLhur1yXeG6q2ZtXWzhu4Xhu6fGoWddbOG7hWbDqG1dbGbhurNsXWLDreG7n11S4bq9cl1M4buFc3fhurtsXWM5bF3huqo4bGZdUnhd4bqpxINs4buFXeG6qznhuqtmXXJmOGtd4buFZzhd4buFZ8OgZ13huqtmw6F3Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykoZ2vhu4VdcXDhuqtAWy8v4bqrO+G6qTht4bufZnNyZm074butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8gNzIyLzI3YjQiNjA2MjByIDQ1NDU1ajA74buJ4bufZOG7hVtdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spRm3DoXJdY+G7kWzhu4VdbGbEg2td4bufZjlyXWZzd11yZ2xmXXJmw6JsXeKAnGo5XWphbGZdY3VrXWo5XXA54bqrZuKAnV3huqvDuThdYuG6s2xdcuG7keG6q11yOF3huqvhu6Vs4buFXWxm4bunXXJwc3fDqmxdcmbDtWzhu4Vdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXeG6qznhuqtd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZdOGxdcWdsZl124bqhXWbhu5FnXeG6q8O5OF3huqhHQuG7rF1ycG1s4buFXXFzw7VyXWxm4buxbOG7hV1s4bqja13hu6FzODtdS8OzZ13huqs5XWxm4bqzbF1yZjhrXeG7hWc4XeG7hWfDoGdd4bqrZsOhd13EqWbhu49s4buFXeG6q2bDrF124bqzd11i4bupbOG7hV1j4bun4bub4bqrXWrDtWddccO1bOG7hV1qYWxmXWvDoWxmXeG6q2ZtXeG6qcOgbF1yZuG6s2w6XXLDoW1dYuG7qWzhu4Vd4bufZm1s4buFXXJwYW1dcMOobF1qc3fhur9sXXJm4buBXWLDuuG6q11yZuG7gV1yZjhtOl1rYV14XWzhu4Vm4buLOF1m4buVbF3huqvDoF1qYV1ycDhtXWNnXXfhurtzXXJm4bun4buVbOG7hV1qOGxdcsOyOF1sZuG7sWzhu4VdY2fDqnNdcsO1cl1jZeG7nzpdbGbhu7Fs4buFXeG7hWc5XXJww61dbGbhurNsXeG7reG6o2xdcnBtbOG7hV3huqtz4buR4bqrXXHDtWzhu4U6XWNubOG7hV3hu4Vu4bufXWxm4buxbOG7hV1rbmxd4buhc2FdUuG6vXJd4buF4burZ11y4buXZ11mYWzhu4VdbOG7hWFsXeG7hWc4XWNpbGZdxKlmbl3EqWbhuqNsXXJwbWzhu4Vd4bqrw6BdbOG7p+G7l+G6qzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKGdr4buFXXFw4bqrQFsvL+G6qzvhuqk4beG7n2ZzcmZtO+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvIDcyMi8yN2I0IjYwNjIwciA0NTQ1NWoxO+G7ieG7n+G7hVtdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G7t3NyZm1wWynhu4RnOGzhu4VdTOG7heG6s2woL+G7nyk=

Giang Ngân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tích cực chăm lo cho người nghèo

Tích cực chăm lo cho người nghèo
2019-11-08 07:39:34

PTĐT - Phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết trong nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người...

Hài hòa lợi ích để hội nhập và phát triển

Hài hòa lợi ích để hội nhập và phát triển
2019-11-02 08:05:01

PTĐT - Chúng ta đều biết nước Anh là cái nôi của cách mạng công nghiệp thế giới. Nhưng đầu thế kỷ XIX, cũng chính tại nơi đây đã bùng nổ phong trào đập phá máy móc công nghiệp....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long