Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG6pD464bucI2JmLuG6q+G7nCPDmTQ+4buc4bqp4bukQD7hu5zhu7jDmeG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84bucPuG6s+G6peG7nOG7pOG6peG7nCPEkTQ84buc4bu4ey404buc4bqlPuG7pOG6peG7nEDhu6RAPuG7nDJm4bucZuG7nOG6qzvhu5zhuqvhu7LhuqXhu5zhuqvhuq1iNDzhu5w94bqz4bqr4bucVcOS4bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu6Dhu57hu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7pyTDmSPhu5rhu5Lhu5XDmTThu5xAPiLhu5w9xag14buc4bqlPjc0PMOS4bucQD7DoDQ84bucI11APuG7nOG7uC40PuG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmuG7nOG6qyI0PuG7nOG7h+G6vcOZ4buc4bu4w5k04bucPuG7pjQ+4buc4bqmYmY74bqr4bucPV00PuG7nOG6qcOg4bucVVVQL+G6puG7my3hu5Xhu5fhu5vhu5w0POG7pmbhu5zhu6LDmi/Dmi/hu6Dhu6Lhu6Dhu57hu5zhuqU+OuG7nCNiZi7huqvhu5wjw5k0PuG7nOG6qeG7pEA+4bucQOG7pEDhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nD7hurPhuqXhu5zhu6ThuqXhu5wjxJE0POG7nOG7uHsuNOG7nOG6pT7hu6ThuqXhu5xA4bukQD7hu5wyZuG7nGbhu5zhuqs74buc4bqlPjc0PMOS4bucQD7DoDQ84bucI11APuG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmuG7nOG6q+G6rTo04bucPV3DmeG7nOG7uOG7pjThu5zhuqsiND7hu5w94bqz4bqr4bucVcOS4bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu6Dhu57hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPiQ14bucPTbDkuG7nOG6pT464bucI2JmLuG6q+G7nOG7uMOZ4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5w+4bqz4bql4buc4buk4bql4bucI8SRNDzhu5zhu7h7LjThu5zhuqU+4buk4bql4bucQOG7pEA+4bucMmbhu5xm4buc4bqrO+G7nOG6q+G7suG6peG7nOG6q+G6rWI0POG7nDzhuqEzT+G7nOG6quG6reG6ueG6rzQ84buc4bubWzQ+4buc4bun4buMw5Lhu5x5PGJmKDThu5zhuqo+w5k0PuG7nOG6qOG7jMOS4buc4buXZOG7nHk8OEDhu5zhuqrhu4zDkuG7nD1YZuG7nD0sYuG7nDLhu6bhu5w0PuG7gTQ84buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5w+4bqz4bql4bucQDbhu5w9XcOZ4bucQD4i4buc4bqrxah74buc4bun4bum4buceeG6o3vDkuG7nD3hurnhurNA4bucQOG7pEA+4bucMmbhu5xm4buc4bqrO+G7nOG6q+G7suG6peG7nOG6q+G6rWI0POG7nDQ8w5lm4bucMT574buc4bqr4bqt4bq14buc4buHLOG7nD1dw5nhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nOG7pOG6peG7nCPEkTQ84buc4bu4ey404buc4bqlPuG7pOG6peG7nEDhu6RAPuG7nDJm4bucZuG7nOG6qzvhu5wy4bum4buc4bueUeG7nDQ84bumZuG7nDJ7OjThu5zhuqvEkUDDkuG7nDEh4buc4bqr4bq94bucNDzhu6Zm4buc4bqrezvhuqXhu5zhu4VjQOG7nDLDnTThu5xAYsOge+G7nOG7h+G6sXvhu5xmO2Lhu5zhuqvDoOG7nDQ8Ymbhu5xA4bqv4bucMlhm4bucND57KDPhu5zhuqjhu4vhuqzhuqgt4buXNeG7hi3hu6Dhu4zhu5zhu5tdw5nhu5w9eyEz4buc4buk4bql4bucI8SRNDzhu5zhu7h7LjThu5zhuqU+4buk4bql4bucQOG7pEA+4bucMmbhu5xm4buc4bqrO+G7nOG6q8Woe+G7nEDhuq/hu5zhuqnhurXhu5xA4bukQD7hu5wyZuG7nOG6q+G7suG6peG7nOG6q+G6rWI0POG7nDE+4bukQD7hu5zhuqnFqDThu5zhu6fhurnhuq80POG7nOG7pXvDmTQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7l+G7pEDhu5xA4buk4bucND5YNOG7nD3hurnhurNA4bucQOG7pEA+4bucMmbhu5xm4buc4bqrO+G7nOG6q8Woe+G7nEDhuq/hu5zhuqnhurXhu5xA4bukQD7hu5wyZuG7nOG6q+G7suG6peG7nOG6q+G6rWI0POG7nEA24buc4bqr4bqt4bukQD7hu5w0PnsuM+G7nOG6q2JYNOG7nOG6qz5l4bucQOG7pEDhu5zhuqdiZuG7nD1dND7hu5zhu4cs4buc4bqlPjc0PMOS4bucQD7DoDQ84bucI11APuG7nOG7uC40PuG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmsOS4bucQD4i4bucPV00PuG7nOG7hSXhuqvhu5w0PD57LjPhu5zhuqjhu4vhuqzhuqgt4buXNeG7hi3hu6Dhu5xAZcOZ4bucQOG6r+G7nOG6p2LDmTThu5xm4buc4bqrO8OS4bucNOG6o3vhu5zhuqdiZuG7nDE+YuG7nOG7h8OqQOG7nEDhu6RAPuG7nDJm4buc4buH4bum4bucQD574buc4bqr4bqtxq/hu5xA4bukQOG7nEA+e+G7nOG6pT594bucQOG7pEA+4bucMmbhu5xm4buc4bqrO+G7nOG6q+G7suG6peG7nOG6q+G6rWI0POG7nOG6qz4kNeG7nOG6p2Jm4bucPV00PuG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu4ti4bqrPjXhuq3hu5rhu5Lhu4bhu6o04bucd8OZNDzhu5Av4bql4buS

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long