Cập nhật:  GMT+7
624dxc281x895ex89f0xe506x638dxbb42x979dxd1b2xX7xefc0xaaa1xd80fx84a3xadaaxd971xX5x846axXax88c6xae46xX1x75edxX3xXcxX1xc32ex6e2bxX3xdd5fxc1d7xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxbaa6xX1xX3xc390xec3bxXexX3xd57dxXdxba77xXdxX3xXexX29xXdxX3xcb3bx8baaxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX25xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxd8abxXdxX3x8f0dxdc56xa320xX4xX3xX2cxXdxX6xX0xa7a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb55cxX10xX6x7c78xXaxX12x9f99x8b8dxX3x7fb1xea6dxecfdx6c52xXcxX3xe563xa4dfxX6xX3xX4xX1x806bxX25xX1xX3xXexX1xdc5cxX4xX3xX4xd474xX25xX2cxX3x8efexX51xX3x7f3fxd061xXexX3x85a6xX50xX2exX3xX8dxX36xX3xXexX1xXdxX3xX67xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXcxX67xX13xXcxX3xX25x82d4x67ddxX3xX1xX19xX4xX3xd5dbxX1dxXc0x8372xd82cxXc0xX1dxXc0xa449x82fdxX3xXcx9d3exX25xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xaa74xX3xX1cxX1dxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exXdxXc9xX3xXcxcd1cx825fxX25xX2cxX3xX28xXd9xX3xX4xXd9xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxXdxX2exXdxX3x6aabxX1x86bcxXexX3xXexX1xX50xX6exX4xX3xX76x8106xX3xXbaxX86xX25xX3xd8c0x85bcxXexX3xX5x9932xX3xX76x7f0dxX3xX67xXd9xX6xX3xX1xX19xX4x6688xX3xX2xXc0xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX106xX1xb4f0x734bxX3xXc0xXc8xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX6dxX6xX3xX76xX120xX3xXc3xXc0xX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX35xX1xX50xe538xX8exX25xX3xX8dxX1xX7cxX4xX1xXc9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62e2xX6xXbxXexXdxXf3xX25xXaxX12xX0xXdxXbaxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX25xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX151xX5xX10xX9xXax650cxXdxX6axXexX1xX1axX3xX1cxX1dxX1dxXbx7464xX129xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1axX3xXc8xXc8xX1dxXbxX19axX129xXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX58xX58xX4xXc9xX8axX6xXf3xXbxX1xX50xXexX1xXf3xXc9xX76xX25xX58xX6axX10xX7xX8dxXexXf3xXbxX58xX25xX10xX18fxX7xX58xXc0xXc8xX1dxXc8xX58xX2xXc8xXc3xX6axXc8xXc0xX1dxXc0xca6exX1dxXc3xXexXc0xX2xe971xX5xXc8xXc4xXc0xX1cxXc0xX1ddxX8axX2xX6xX10xX4xX6xX6xX1ddx6a1cxX1dx91f5xX1f3xXc3x6a4exX8axX1f8xXc9x99f8xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXexX29xXdxX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX25xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2cxXdxX6xXaxX3xX18fxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1cxX1dxX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXc8xXc8xX1dxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxXf3xX25xXaxX12xX70xXdxd5d1xXbaxX3xX28xX51xX4xX3x8b7cxad7bxX3xX70xX71xX72xX73xXcxX3xXexXf2xX6xXf3xX3xX91xX50xX120xX3xX4xX1xXf3xX3xX28xX6exXdxX3xXexX50xX151xb3d6xX25xX3xXexX1xX6xXbaxX3xX6ax7c3cxX3xX8dxX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX25xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXcxX67xX13xXcxX3xX25xXb9xXbaxX3xX1xX19xX4xX3xXc0xX1dxXc0xXc3xXc4xXc0xX1dxXc0xXc8xXc9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXf3xX6axX151xXaxX12xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX25xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX281xX4xX3xXbaxX86xX25xX3xX76xXb9xX25xX3xX1xXd9xX6xX3xX5x692dxXbxX3xX2xXc0xX3xX4xX108xXbxX3xXcxX67xX13xXcxX3xX25xXb9xXbaxX3xX1xX19xX4xX3xXc0xX1dxXc0xXc3xXc4xXc0xX1dxXc0xXc8xX3xX6axXdx9f95xX25xX3xXf2xX6xX3xXexXf2xXf3xX25xX2cxX3xX1xX6xXdxX3xX25xX2cxX120xX151xX3xX1e3xX3xX76xX120xX3xX1f3xX58xX2xXc9xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xXd9xX3xX1f8xX1f3xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xXexX1xX50xX6exX4xX3xX2xX1dxX3xX28xX6exXdxX3xXexX50xX151xX2a5xX25xX3xX6axX2aexX3xXexX1xXdxX136xX3xX28xX86xX25xX2cxX3xX25xX1xX108xXexX3xXexX77xX3xXexXf2xe477xX333xX4xX3xX28xX8exX25xX3xX25xX6xX151xX136xX3xX1cxX1dxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exXdxX3xX28xX112xX50xX3xX5xX120xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xXcxXf2xX3b6xe42cxX25xX2cxX3xXcxX67xX13xXcxX3xX16axX1xX50xX151xea06xX25xX3xX67xc8d5xX25xX2cxX3xX118xX3b6x69a8xX25xX2cxXc9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxXf3xX25xXaxX12xX0xXdxXbaxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX25xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX151xX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6axXexX1xX1axX3xX1cxX1dxX1dxXbxX19axX129xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1axX3xXc8xX1f3xX1cxXbxX19axX129xXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX58xX58xX4xXc9xX8axX6xXf3xXbxX1xX50xXexX1xXf3xXc9xX76xX25xX58xX6axX10xX7xX8dxXexXf3xXbxX58xX25xX10xX18fxX7xX58xXc0xXc8xX1dxXc8xX58xX2xXc8xXc3xX6axXc8xXc0xX1dxXc0xX1ddxXc3xXc3xXexX1e3xX1f8xX2xX1f3xX5xX2xX1dxXc4xX10xX4xX1e3xX1f5xX6xX1f8xX6axX2xX1dxXc8xX6axX1f3xX6xX10xX1ddxX1ddxX1f5xX1cxX4xX1cxXc9xX1fcxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXexX29xXdxX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX25xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2cxXdxX6xXaxX3xX18fxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1cxX1dxX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXc8xX1f3xX1cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxXf3xX25xXaxX12xX67xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX6exXdxX3xXexX50xX151xX2a5xX25xX3xX67xXd9xX6xX3xX1xX19xX4xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxXf3xX25xXaxX12xX0xXdxXbaxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX25xXexX10xXf2xXaxX3xX7xXexX151xX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6axXexX1xX1axX3xX1cxX1dxX1dxXbxX19axX129xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1axX3xXc8xX1f3xX1cxXbxX19axX129xXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX58xX58xX4xXc9xX8axX6xXf3xXbxX1xX50xXexX1xXf3xXc9xX76xX25xX58xX6axX10xX7xX8dxXexXf3xXbxX58xX25xX10xX18fxX7xX58xXc0xXc8xX1dxXc8xX58xX2xXc8xXc3xX6axXc8xXc0xX1dxXc0xX1f8xXc0xX1e3xXexX1f3xX1e3xX1cxX5xX2xX1dxXc4xXc3xX8axX4xX10xX1f5xX1f3xXc8xXc3xX1e3xX8axXc8xXc8xX1f5xX2xX2xX6xX6xX1ddxX1e3xX1e3xXc9xX1fcxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exXdxX3xXexX29xXdxX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX25xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2cxXdxX6xXaxX3xX18fxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1cxX1dxX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXc8xX1f3xX1cxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxXf3xX25xXaxX12xX67xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX6exXdxX3xXexX50xX151xX2a5xX25xX3xX118xX119xXexX3xX5xX11dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxXf3xX6axX151xXaxX12xX73x948axX151xX3xX5xX120xX3xX8dxX36xX3xXexX1xXdxX3xX6axX120xX25xX1xX3xX4xX1xXf3xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX8axX119xX4xX3xXcxX67xX13xXcxX3xX6axXf3xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xX72xX73xXcxX3xXex78e0xX3xX4xX1xX82xX4xX3xX1x9ab4xX25xX2cxX3xX25xXb9xXbaxXc9xX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd9xX3xX11dxX3xX25xX2cxX1xcf67xX6xX3xX91xX50xX6xX25xX3xXexXf2xX19xX25xX2cxX3xXexXf2xXf3xX25xX2cxX3xX76xXdxe6ecxX4xX3xX28xX281xX25xX1xX3xX2cxXdxX281xX3xX4xX1xX108xXexX3xX5xX3b6xa6ddxX25xX2cxX3xX1xX19xX4xX3xXexX119xXbxX3xX2cxXdx63b5xX6xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX4xX281xX4xX3xXexXccxX25xX1xX136xX3xXexX1xX120xX25xX1xX3xXbxX1xX51xX3xX76xX120xX3xX4xX281xX4xX3xXexXf2xX3b6xX3ebxX25xX2cxX3xX28xX29xXdxX3xX1xX19xX4xX3xX4xXd9xX3xX1xX705xX3xXcxX67xX13xXcxX3xXexXf2xX3f8xX25xX3xXexXf3xX120xX25xX3xX91xX50xX51xX4xXc9xX3xX106xX1xX726xX25xX2cxX3xX25xXb9xXbaxX3xX2cxa576xX25xX3xX28xX69axX151xX136xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX5xX120xX3xXbaxX6exXexX3xXexXf2xXf3xX25xX2cxX3xX7xX51xX3xX25xX1xX726xX25xX2cxX3xXexXccxX25xX1xX136xX3xXexX1xX120xX25xX1xX3xXbxX1xX51xX3xX5xX50xX86xX25xX3xX28xX82xX25xX2cxX3xXexXf2xXf3xX25xX2cxX3xX25xX1xXd9xXbaxX3xX28xX782xX50xX3xX4xe6a0xX6xX3xX4xX2exX3xX25xX3b6xX333xX4xX3xXexX29xXdxX3xX8dxX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX25xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX2cxXdxX4cxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXc9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9993xX50xXexX1xXf3xXf2xXaxX12xX67xX29xX25xX1xXcxX1xX15xX151xX0xX58xXbxX12

HạnhThúy

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường
2024-01-20 08:17:00

baophutho.vn Văn hóa ứng xử trong nhà trường có vai trò quyết định với môi trường văn hóa học đường, từ đó góp phần hình thành, rèn luyện nhân cách giúp thế...

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh
2024-01-16 08:24:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngày càng tăng với các lỗi phổ biến: Sử dụng xe mô tô khi chưa đủ tuổi,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long