Cập nhật:  GMT+7

Quản lý thị trường ngoại tệ và vàng

Thời gian qua, thị trường tài chính trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tỷ giá các loại ngoại tệ, giá vàng liên tục biến động . Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, NHNN Chi nhánh tỉnh đã tập trung mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp quản lý thị trường ngoại tệ và vàng.

Quản lý thị trường ngoại tệ và vàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Phú Thọ đảm bảo an toàn, minh bạch trong các giao dịch mua bán ngoại tệ với khách hàng.

Quản lý chặt chẽ thị trường...

Để duy trì sự ổn định của thị trường ngoại tệ và vàng, với vai trò là cơ quan chủ quản trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngoại tệ, kinh doanh vàng, NHNN Chi nhánh tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp quản lý; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh vàng... Đối với hoạt động quản lý ngoại tệ, NHNN Chi nhánh tỉnh đã phối hợp nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyển tiền một chiều ra nước ngoài; hoạt động mua bán ngoại tệ tiền mặt, tổ chức kiểm tra doanh nghiệp và ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản; kiểm tra công tác quản lý ngoại hối, quản lý vay trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp vay nước ngoài. Trong năm 2023, ngân hàng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho 201 bộ hồ sơ, trong đó đã xác nhận đăng ký 78 khoản vay nước ngoài, xác nhận đăng ký thay đổi 67 khoản vay nước ngoài trung dài hạn, thủ tục cấp quyền truy cập trang điện tử 56 hồ sơ. Quý I/2024, ngân hàng tiếp tục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho 35 bộ hồ sơ, trong đó xác nhận đăng ký 11 khoản vay nước ngoài, xác nhận đăng ký thay đổi 18 khoản vay nước ngoài trung dài hạn, thủ tục cấp quyền truy cập trang điện tử 6 hồ sơ, thực hiện cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài cho cá nhân đối với 2 ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Bám sát sự điều hành linh hoạt tỷ giá của NHNN, NHNN Chi nhánh tỉnh đã điều hành thị trường ngoại tệ trên địa bàn luôn ở vị trí ổn định, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Ngay trong quý I/2024, tổng số chuyển tiền đi 1.790 món với số tiền gần 122 triệu USD, tổng số chuyển tiền đến 12.843 món với số tiền gần 257 triệu USD, trong đó kiều hối là 8.985 món với số tiền hơn 17 triệu USD; doanh số mua ngoại tệ hơn 288 triệu USD, tăng gần 78 triệu USD so với cùng kỳ năm 2023; doanh số bán ngoại tệ đạt gần 249 triệu USD, tăng hơn 79 triệu USD so với cùng kỳ năm 2023.

Trong công tác quản lý vàng, NHNN Chi nhánh tỉnh đẩy mạnh quản lý, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn, trong đó tập trung kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ và hoạt động kinh doanh vàng khác. Đồng thời tập trung rà soát, theo dõi tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị được cấp phép để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra liên ngành.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 43 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Trong năm 2023, ngành đã tổ chức kiểm tra theo kế hoạch 5 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra đã chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với những đơn vị không thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin báo cáo... Với những giải pháp đồng bộ nêu trên đã đưa thị trường ngoại tệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Quản lý thị trường ngoại tệ và vàng

Tại các quầy giao dịch của doanh nghiệp được cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng đều niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng...

...và góp phần tăng niềm tin vào đồng Việt Nam

Theo đánh giá của NHNN, trong 3 tháng đầu năm đã có những yếu tố tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND, tuy nhiên tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát của NHNN; trước những biến động mạnh về thị trường vàng hiện nay, nguồn cung vàng trong nước thiếu hụt góp phần kéo rộng chênh lệch giữa giá vàng trong nước, giá vàng thế giới, giữa giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong quản lý thị trường vàng và ngoại tệ, NHNN Chi nhánh tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, nhanh chóng vào cuộc thực hiện các giải pháp theo quy định nhằm bình ổn thị trường.

Để quản lý tốt hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng và ngoại tệ trên địa bàn, góp phần tăng niềm tin vào đồng Việt Nam, theo ông Phạm Trường Giang - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục duy trì kênh thông tin, nắm bắt tình hình, hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý, góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ vàng, buôn bán ngoại tệ trái phép làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính trên địa bàn; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán vàng nói chung, vàng miếng nói riêng và ngoại tệ của các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm về đo lường chất lượng vàng, tỷ giá ngoại tệ và các hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường...

Cùng với đó, tiếp tục có giải pháp hỗ trợ thị trường, phối hợp công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tỷ giá ngoại tệ và vàng trên thị trường; tăng cường phối hợp tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan và của nhân dân về hoạt động quản lý vàng, quản lý tiền tệ, ngoại hối; tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng, doanh nghiệp.

Đối với thị trường vàng, tiếp tục theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng như: Cục Quản lý thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh... tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng theo thẩm quyền (nếu có)...

NHNN Chi nhánh tỉnh yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 24 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính; tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng, nhất là kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này.

Phương Thảo


Phương Thảo

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Sức mua thiết bị làm mát tăng cao

Sức mua thiết bị làm mát tăng cao
2024-05-04 08:44:00

baophutho.vn Dù mới đầu mùa Hè song có thời điểm nhiệt độ tăng khá cao, nắng nóng gay gắt khiến cho thị trường thiết bị làm mát trên địa bàn tỉnh trở nên...

Rà soát, kiểm tra giá vé máy bay

Rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
2024-05-03 14:40:00

Ngày 3/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có công văn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay của...

Phấn đấu giảm 0,6% hộ nghèo trong năm 2024

Phấn đấu giảm 0,6% hộ nghèo trong năm 2024
2024-05-03 09:08:00

baophutho.vn Nhằm giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2024...

Triển vọng từ bán hàng online

Triển vọng từ bán hàng online
2024-05-02 16:09:00

baophutho.vn Hiện nay, bán hàng trực tuyến đang được coi là “mảnh đất màu mỡ” để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng.

Khơi sức dân làm nông thôn mới

Khơi sức dân làm nông thôn mới
2024-04-30 08:42:00

baophutho.vn Lãnh đạo quyết liệt và đoàn kết, người dân đồng thuận và chung tay, đã kiến tạo nên sự bứt phá lớn khi từ một địa phương còn nhiều khó khăn trở...

Sản xuất gắn với chế biến nông sản

Sản xuất gắn với chế biến nông sản
2024-04-29 07:29:00

baophutho.vn Được thiên nhiên ưu đãi, nông sản Phú Thọ đa dạng, phong phú về chất lượng, chủng loại nhưng do phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ và thời tiết...

Kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kích cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
2024-04-27 15:40:00

baophutho.vn Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, là cơ hội lớn để ngành hàng bán lẻ triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng nhằm tiếp cận...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long