Cập nhật: 08/11/2022 07:59 GMT+7
dc4fx13feex1532dx14ff3x19628x1ba8fx14c2ax107dbx1d2b7xX7x140f0x1a73bx102e5xfac1x13d18x1ab91xX5x1946bxXax132e3x17840x1722dx10ac2xXcx107bdx123e5x19352x15c10x16215x17d3dx1d08dxX3x122e5xe49fx192dexX3xXcxX20x1b7d7xX3xXcxX20x1246axX1cx1c780xX3xX1ax17baexX18xX3xXcx1642bx132fex10b21xX1cxX3x15a10xe921xX1cxX2bxX3xX17xX2exX1cxX3xX1axf521xX3x126a8x1b8eexXcxX3xX14xX14xX14xX3xf45axX3xX1cx1269axX19xX3x14df2x18f31xX51xX51xX0x127c9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ax112f4x1a97fx13621xXaxX12xX0xXdx1cfaex19972xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xfadbxXexX10x1af93xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXax1937cxXdxX67xXexX1x139e6xX3x18b34x119c1xX52xXbx16a54x1cd7axX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX8cxX3xX51x1a954xeb96xXbxX92xX93xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX56xX56xX4x10aabx10be0xX6xX66xXbxX1x15f46xXexX1xX66xXadxe8d1xX7axX56xX67xX10xX7xf9d7xXexX66xXbxX56xX7axX10xX87xX7xX56xX51xX51x1a84ex1c169xX56xX2xX2xX2xX67xX2xX2xX9ex1b358xX9fxX8fxXcaxXexXd4xX9fxXcaxX2xX5xX9ex151f1xXdxX6dxX6xX6exX10xX52xX52xX2xXadx117f4xXbxX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXcxX20xX25xX3xXcxX20xX29xX1cxX2bxX3xX1axX2exX18xX3xXcxX32xX33xX34xX1cxX3xX37xX38xX1cxX2bxX3xX17xX2exX1cxX3xX1axX41xX3xX43xX44xXcxX3xX14xX14xX14xX3xX4bxX3xX1cxX4exX19xX3xX51xX52xX51xX51xXaxX3xX87xXdxX67xXexX1xX9xXaxX8exX8fxX52xXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX51xX9exX9fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xX67xXaxX12xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX1fxX1xdd49xX3xXcxX1x17192xX3xX4x17a75xX7axX3xXexXb3xX68xf60dxX7axX3xX67x14079xX7axX6exX3xX4x13f92xX7axX3xXaex1c9f6xX3xX5x12779xX6dxX3xXb8xXdx12a45xX4xX3xXex15e53xXdxX3xX17xX1xXdxX3xX7axX1xX18bxX7axX1xX3xXb8xX192xX3xX4xX18bxX4xX3xX1fxX1x175d9xX7axX6exX3xX6exXdxX6xX66xX3xX67x18eadxX4xX1xX3xXexX7dx1ac07xX7axX3x152d5xX1bbxX6xX3xXaexX192xX7axX3xXex1c7e4xX7axX1xX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179x134d3xX3xX4xX186xX3xXexX1xX182xX3xX7axX1x16a8bxX3xX7xX6xXb3xX8cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX56xX3xX17xX1xX1cdxX3xXexXdxX1c1xXb3xX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX17xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xX4x1b91dxX3xXbexXdxX7axX1xX3xX7axX6exX1xXdxX197xX6dxX8cxX3xX52xX2xX3xX4xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xXbexX1xX18bxX4xX1xX3xX1xX192xX7axX6exX1d8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX52xX2xX3xX4xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xX1dx12b3exX3xXexX66xX18bxX7axX56xX2bxXdxX6xX66xX3xX67xX1bbxX4xX1xX3xXb8xXdxX1c1xX7axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX14xX56xX3xXcxXdxX1c1xXb3xX3xX4xX1xXb3x17875xX7axX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xXdfxX3xX43x16a8fxXdxX3xXb8x10736xXdxX3xXb8xX1bbxX3xXexX7dx150afxX3xXbexX1xX18bxX4xX1xX3xX1xX192xX7axX6exX8cxX3xX33xX1c1xXb3xX3xX4xX17cxXb3xX3xXexX2f4xXdxX3xXexX1xXdxX182xXb3xX3xX52xXd4xX3xX7axfd72xX6dxX3xXbexXdxX7axX1xX3xX7axX6exX1xXdxX197xX6dxX3xX4x18ff5xX7axX6exX3xXexX18bxX4xX3xXexX7dxX66xX7axX6exX3xX4xX18bxX4xX3xXex1214axX3xX4xX1x1407dxX4xX3xXexX300xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX1d8xX3xXexX7dxX66xX7axX6exX3xX1c4xX243xX3xXexX2f4xXdxX3xXexX1xXdxX182xXb3xX3xX4xX243xX3xX52xX51xX3xX7axX324xX6dxX3xXbexXdxX7axX1xX3xX7axX6exX1xXdxX197xX6dxX3xXb8x11d32xX3xXexX300xX7axX3xX67xX186xX7axX6exXadxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xXdfxX3xX43xX2f4xXdxX3xXb8xX2f8xXdxX3xXb8xX1bbxX3xXexX7dxX300xX3xXbexX287xX3xXexX66xX18bxX7axX8cxX3xX33xX1c1xXb3xX3xX4xX17cxXb3xX3xXexX2f4xXdxX3xXexX1xXdxX182xXb3xX3xX52xX51xX3xX7axX324xX6dxX3xXbexXdxX7axX1xX3xX7axX6exX1xXdxX197xX6dxX3xX4xX334xX7axX6exX3xXexX18bxX4xX3xXexX7dxX66xX7axX6exX3xX4xX18bxX4xX3xXexX347xX3xX4xX1xX34bxX4xX3xXexX300xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX1d8xX3xXb8xX1bbxX3xXexX7dxX300xX3xX1dxX287xX3xXexX66xX18bxX7axX56xX2bxXdxX6xX66xX3xX67xX1bbxX4xX1xX3xXb8xXdxX1c1xX7axXadxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX14xX14xX56xX3xXcxX1x188b9xXdxX3xX6exXdxX6xX7axX1d8xX3xX1x16ac8xX7axX1xX3xXexX1xX34bxX4xX3xX7axX1x10304xX7axX3xX1x11940xX3xX7x15264xX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX1cxX1xX45dxX7axX3xX1xX461xX3xX7xX464xX3xXexX7dx1c105xX4xX3xXexXdxX287xXbxX3xXexX19bxXdxX3xX1fxX1xX1b1xX7axX6exX3xX20xX192xX7axX1xX3xX4xX1xX300xX7axX1xX3xX7axX1x14ea2xX7axX3xX7xX491xX1d8xX3xX13xX17xX1axX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xX3x17f19x103c9xX2f4xX3xX2xX3xX1c4xX1e3xX448xX7axX6exX3xXcxX7dxX17cxX7axX3xX1fxX1xX175xX3xXdfxX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX2c5xX6dxXdfxX3xX13xXdxX197xXexX3xXcxX7dxX452xXdfxX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xfc98xX8cxX3xXex174b3xX3xX7axX6exX192xX68xX3xX52xX9fxX56xX2xX2xX56xX51xX52xX51xX51xX3xX1c4xX287xX7axX3xX7axX6exX192xX68xX3xX2xX9fxX56xX2xX2xX56xX51xX52xX51xX51xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX13xX56xX3xedacxX1e3xXb3xX3xfc6bxX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xX3xX4xX1xX1cdxX3xX7axX1xX45dxX7axX3xX1xX461xX3xX7xX464xX3xX34bxX7axX6exX3xXb8xXdxX1c1xX7axX3xXexX2f4xXexX3xX7axX6exX1xXdxX197xXbxX3xX43xX19bxXdxX3xX1xX179xX4xX3xX1xX197xX3xXexX45dxXbxX3xXexX7dxXb3xX7axX6exX56xX5xXdxX1c1xX7axX3xXbexX287xXexX3xX4c3xXbexX1xX334xX7axX6exX3xXaexX6xX66xX3xX6exX461xX6dxX3xX1xX197xX3xX5xXdxX1c1xX7axX3xXexX1xX334xX7axX6exX1d8xX3xXexX19bxXdxX3xX4xX1xX34bxX4xX1d8xX3xXb8xX324xX7axX3xXaex10c11xX7axX6exX3xX51xX1d8xX3xXb8xX4f8xX6xX3xX1xX179xX4xX3xXb8xX4f8xX6xX3xX5xX192xX6dxX4f4xX3xX4x19dd8xX6xX3xX4xX18bxX4xX3xXexX7dxX1e3xX448xX7axX6exX3xX43xX19bxXdxX3xX1xX179xX4xX3xXexX1xX10xX66xX3xe2c6xXb3xX68xX3xX1c4xX1bbxX7axX1xX3xX4xX5fdxX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX4c3xXcxX1xX6xX6dxX3xXbexX1x15148xX66xX3xXexXdxX1c1xXb3xX3xX4xX1xXb3xX2c5xX7axX3xXb8xX382xX3xXexX7dxX452xX7axX1xX3xX1c4xX18fxX3xX1xX179xX4xX3xXb8x17d76xX7axX3xXb8xX192xX3xXexX7dxX1e3xX448xX7axX6exX3xX1c4xX192xX66xX3xXexX19bxX66xX3xX1c4xX2f4xXdxX3xXb8xX2f8xXdxX3xX4xX18bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7axX1xX18bxX7axX1xX3xX7axX1xX243xX6dxX3xXd4xX3xXexX7dxX1c1xX7axX3xXexX7dxX6xX7axX6exX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX4f4xXadxX3xX43xX192xX66xX3xXexX19bxX66xX3xXexX1xX19bxX4xX3xX7x13a87xX3xXexX7dx1689bxX3xX5xX1c1xX7axX3xX4xX1xX1cdxX3xX5xX192xX3xXexXdxX1c1xXb3xX3xX4xX1xX300xX3xX1e3xXb3xX3xXexXdxX1c1xX7axXadxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX13xXb3xXdxX3xX5xX1b1xX7axX6exX3xX5xXdxX1c1xX7axX3xX1xX197xX8cxX3xX1fxX1xX1b1xX7axX6exX3xX20xX192xX7axX1xX3xX4xX1xX300xX7axX1xX3xX7axX1xX4b0xX7axX3xX7xX491xXdfxX3xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX43xX1bbxX6xX3xX4xX1xX1cdxX8cxX3xX4c4xX2f4xX3xX2xX3xX1c4xX1e3xX448xX7axX6exX3xXcxX7dxX17cxX7axX3xX1fxX1xX175xX3xXdfxX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX2c5xX6dxXdfxX3xX13xXdxX197xXexX3xXcxX7dxX452xXdfxX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xXadxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX43xXdxX197xX7axX3xXexX1xX66xX19bxXdxX8cxX3xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX52xX51xX2xX52xX3xXd4xX8exXcbxXcbxXcbxXcbxXcbxX3xX4bxX3xX19xX18bxX68xX3xX5x196a5xX3xXcbxXcbxX9fxX56xXcbxXcbxXcbxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX2bxX14xX2exX19xX3xX43x1183cxX17xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX13xX324xX7axX3xXcxXdxX287xX7axX3xXcxX1xX192xX7axX1xX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12


Các tin đã đưa

Khai trương Thế giới sữa Việt Yến

Khai trương Thế giới sữa Việt Yến
2022-10-25 15:34:00

baophutho.vn NPP Anh Tú- Vua Sữa Bỉm phối hợp với Phòng Khám Đa Khoa Việt Yến 2 tổ chức khai trương Thế giới sữa Việt Yến tại đường Đồng Tâm, thị trấn Đoan...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
2022-10-21 16:20:00

baophutho.vn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cần tuyển dụng 01 viên chức, có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long