Cập nhật:  GMT+7
6ac3x1195dx12dc1x1338dxbf51x13002x120edxc20cxf6e7xX7x138acxd273x9759x1133fxae49xf5f0xX5x6ae7xXax127efxXcxX1x13248xb7c9xc90bxX3xX4xabc1x867axX3xX7xc855xX3xfa46xX3x9bbexbecfxX3xX1xbe93xXbxX3xXexX1x7552xX3xX2xX2xcbe5xX3x101c9x79a7xX1exX4xX3xX1x11331xXdxX3xX22xX1xe80dxX6xX3x12975xec60xX40xX40xX0x6c25xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfcbxX10xX6x1120cxXaxX12x7084xX17xee4dx8f9axX3xdf30xX20xab7fx86aexX60xX5exe0f3xX2x7a69xX2fxX3xf2ebxX32xc38axXdxX3xX7xX1axX16xX17xX2fxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xXexX1xe328xX1bxX3xX5xX32xc276xX16xX3xXexbf8exXdxX3xXexX6bxX3xf92cxdb5exX3xX22x10702xXexX3xad78xX32xX7fxX3xXexX1x11d23xX4xX3xX1xXdx85fbxX16xX3xX16xX1xXdxXa0x12e39xX3xX8exbfffxX3xXbxX1xX1axXexX3xXex1223axXdx13561xX16xX3xX22xXdxX16xX1xX3xXexX92xX60x10f32x105c4xX3xX1xX37xXdxX3xX16xef77xXa7xX3xX5exX64xX2xc817x6c61xX3xX22xX92xXexX3xX95xX32xX7fxX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXa0xX16xX3xXcdxX3xX16xXc7xXa7xX3xX5exX64xX2xX2xX60xX5exX64xX2xXcdxX3xX8exX5bxX3xX22xX92xX3xX1xX1bxX88xX4xX1xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXb2xXdxXb4xX16xX3xX22xXdxX16xX1xX3xXexX92xX60xXbfxXc0xX3xX1xX37xXdxX3xXcdxX3xX16xXc7xXa7xX3xX5exX64xX2xX66xX60xX5exX64xX5exX64xXcexX3xX22xX92xX3xX1xX1bxX88xX4xX1xX3xX7x11ae2xX3xX56xXaaxX16xX17xX3x9980xca6exXexX3xXcdxX3xX16xXc7xXa7xX3xX17xXdxX6xXdxX3xX13axX1bxX88xX16xX3xX5exX64xX2xX66xX60xX5exX64xX5exX64xfe6fxX3x81bbxX32xX6bxXdxX3xX4xX1xXdxX8fxX32xX2fxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xX1xX26xXbxX3xXbxX1xXdx134b0xX16xX3xXexX1bxX5bxX16xX3xXexX1xXb4xX3xXexX88xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXexXb2xe7b3xcf04xX16xX17xX157xX0xX44xXbxX12x12c61xX18bx12cecxXdxX3xX7xX9bxX3xX13axXdxX8fxX32xX3xX1xX5bxX16xX1xX3xX4xbf2dxX6xX3xe4e7xX1xX3cxX3x81fexX1xX1a7xX3xXexd056xX4xX1xX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3x1280dxX15xX16xX17xX3xX1aexX1xX32xX3xee01xX18bxX32xX2fxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xX13axXc0xX3xX16xX17xX1xX10xfda6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xd3bexX5cxX3xX8exXdxX175xX16xX3xX1f0xX5cxX3xX69xX6xX16xX3xXexX1xX18bxX18cxX16xX17xX3xX8exXaaxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX2fxX3xX1aexX1xX1a7xX3xX16xX1xXdxXa0xXa7xX3xX1f0xX5cxX3xX69xX6xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX3xX5xX32xX84xXexX3xX4xX1a7xX6xX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xX1aaxX1xX6xX16xX3xXcxXb2xX32xX16xX17xX3xX1c9xce15xX3xXexXb2x12a49xX16xX1xX3xX69xX5bxX5cxX3xX159xX1axX1bxX3xX4xX1axX1bxX3xX17xXdxX7fxXdxX3xXexXb2xX24bxX16xX1xX2fxX3xXexXdxX92xXbxX3xXexX1xX32xX2fxX3xX4xX1xf6b7xX16xX1xX3xX5xX247xX3xX56xX9bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX1c9xX32xX84xXexX3xXexXdxX92xXbxX3xX4xX84xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX157xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12x78f1xX6xX32xX3xX13axX3cxX2fxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xX13axXc0xX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX5xX32xX84xX16xX3xX8exX8fxX3xXa7xX37xXexX3xX7xX1exX3xX16xX37xXdxX3xX56xX32xX16xX17xX3xX4x8f09xX16xX3xX247xX3xX22xXdxX92xX16xX3xX22xX1xX1axX4xX3xX16xX1xX6xX32xX3xX4xX1a7xX6xX3xX56xX9bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX1c9xX32xX84xXexX157xX3xXcxXb2xX1bxX16xX17xX3xX69xX32xX6bxXdxX3xX5xX5bxXa7xX3xX8exXdxXa0xX4xX2fxX3xX13axXc0xX3xX4xX3cxX3xX2xX20xX3xX13axX88xXdxX3xX69xXdxXb4xX32xX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xXbxX1xX1axXexX3xX69xXdxXb4xX32xX157xX3xX1aexX1axX4xX3xX247xX3xX22xXdxX92xX16xX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX5xX32xX84xX16xX3xXexX84xXbxX3xXexXb2xX32xX16xX17xX3xX8exX5bxX1bxX3xX16xX1x785dxX16xX17xX3xX16xX37xXdxX3xX56xX32xX16xX17xX3xX7xX6xX32xX1dexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xX60xX3xX1aexX1xX1a7xX3xXexX1xXb4xX3xX4xX32xX16xX17xX3xX4xX13bxXbxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xX60xX3xX1aexX1xX1a7xX3xXexX1xXb4xX3xX4xX3cxX3xX95xX32xX5cxX8fxX16xX3xXexXdxX92xXbxX3xX4xX84xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xX60xX3xX1aexX1axX4xX3xX5xX1bxX88xXdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX13axX18bx10e46xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX4xX84xX16xXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xX60xX3x964cxXdxXa0xX4xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX22xX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexXb2xX175xX16xX3xX4xX6bxX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX13axXdxXa0xX16xX3xXexX133xX2fxX3xXexXb2xX6xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX13axXdxXa0xX16xX3xXexX133xXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xX60xX3xX434xXdxXa0xX4xX3xX13axX7fxXa7xX3xX69xX7fxX1bxX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxXa0xX16xX3xX95xX32xX5cxX8fxX16xX3xXexXdxX92xXbxX3xX4xX84xX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1a7xX6xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX56xbc5cxX16xXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xX60xX3xXcxXb2xX1axX4xX1xX3xX16xX1xXdxXa0xXa7xX3xXbfxX133xX3xX5xX247xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX22xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xc33exX16xX1xX3xXbfxX1axX4xc70fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xXcxX1xX2bxX3xX7xX1axX32xX2fxX3xX16xX17xX5bxX5cxX3xX5exXcdxX60xX61xX60xX5exX64xX2xX66xX2fxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xX1xX26xXbxX3xXbxX1xXdxX175xX16xX3xXexX1bxX5bxX16xX3xXexX1xXb4xX3xXexX88xXdxX3xX1xX37xXdxX3xXexXb2xX18bxX18cxX16xX17xX157xX3xX159xX32xX6bxXdxX3xX7xX1axX16xX17xX2fxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX5xX32xX84xX16xX3xX8exX8fxX3xXa7xX37xXexX3xX7xX1exX3xX16xX37xXdxX3xX56xX32xX16xX17xX3xX4xX2e1xX16xX3xX247xX3xX22xXdxX92xX16xX3xX22xX1xX1axX4xX3xX16xX1xX6xX32xX3xX4xX1a7xX6xX3xX56xX9bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX1c9xX32xX84xXexX3xX56xX18bxX411xX4xX3xadafxX7xX133xX6xX3xX13axX6bxXdx1089fxXcexX3xX69xX32xX6bxXdxX3xX4xX1xXdxX8fxX32xX2fxX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX5xX32xX84xX16xX3xX8exX8fxX3xXa7xX37xXexX3xX7xX1exX3xX16xX37xXdxX3xX56xX32xX16xX17xX3xX4xX2e1xX16xX3xX247xX3xX22xXdxX92xX16xX3xX22xX1xX1axX4xX3xX16xX1xX6xX32xX3xX4xX1a7xX6xX3xX56xX9bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3xX1c9xX32xX84xXexX3xXexX1xX32xX92xX3xXbfxX32xX13bxXexX3xX22xX1xe528xX32xX2fxX3xXexX1xX32xX92xX3xX16xX1xX84xXbxX3xX22xX1xX63exX32xX3xX5cfxX7xX133xX6xX3xX13axX6bxXdxX5d7xX157xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX1bxX56xX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX434xXc7xX16xX3xXbxX1xX2e1xX16xX17xX3xX31xX32xX1exX4xX3xX1xX37xXdxX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thanh Sơn tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử

Thanh Sơn tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử
2016-03-25 08:10:00

PTO- Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được huyện Thanh Sơn triển khai đến 23 xã, thị trấn đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long