Cập nhật:  GMT+7
ae18xec53x127eaxc44fx159c2xae79xd1eaxfe69x156fbxX7xf878xe421x130ebxbc65x154ecx15a5fxX5x12d6axXax14be8xb720xd59axX3xc2b3xX14xXdxX3xX13xXdxc038xbd45xX3xXbxX1x169f0xX1dx1291fxX3xXexX1x14cb7xX3xX23xXdxb836xX3x11b1ax13ae9x10a66xe6eaxX23xX3x10ba3xX6xX3xXex11479x13ef3xX3xXex14e0axb329xX1dxX23xX3xX2fxX3xXexX1x13d7cxX1dxX23xX0xec74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13031xX10xX6x108b9xXaxX12xX2fxX3xXexX1xX44xX1dxX23xX3xX16xfc94xX27xX3xX1dxd2faxX33xX3xX2ex11c71xX2xX2fx133d0xX3xX5xe14axX4xX3xX5xc0c2xead1xX1dxX23xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX71xX3xX4xX1x161e7xX1dxX23xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX16x13f84xX3xXbxX1xX44xXexX3xX1xXdxf4dexX1dxX3xde6dxf9e2xX3xX16xafafxX27xX3xXexX3bxX6xX1dxX1xX3xXexX1xXb1xX1dxX1xX3xX4x153a4xX1dxX23xX3xX1dxX1xXdx17332xX27xX3xX4xX1xX27xX38xX1cxX1dxX3xX44xX1dxX71xX3xXb0xfd3bxX3xX44xX1dxX3xX5x11767xX1dx15093xXcx17196xX3xX16xX66xX27xX3xX1dxX6axX33xX3xX16x15926xX1dxX3xX1dxX6xX38xX71xX3xX5xX74xX4xX3xX5xX78xX79xX1dxX23xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX71xX3xX4xX1xX86xX1dxX23xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xXexX3bxX3cxX1dxX23xX3xX4x16a6fxX3xX1dxX78xXe0xX4xX3xX16xXa4xX3xXbxX1xX44xXexX3xX1xXdxXadxX1dxX71xX3xd66ex12f96xXexX3xX23xXdxX2bxX3xf4e6x120adxX2fxX3xXb0xXdaxX71xX3xX14cxX14cxd513xX3xX16xX86xXdxX3xXexX78xX79xX1dxX23xX3xXexXb1xX1dxX23xX3xXexX3bxX2bxX71xX3xXb0x15510xX1dxX3xX4xX1xX27xX38x10af4xX1dxX71xX3xX143xX27xXc4xX1dxX3xX143xX44xX1dxX3xX4xX44xX4xX3xX4xX1xXb4xXexX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xXe2xX3xXcxX6xX1dxX23xX3xXb0xX16cxXexX3xXexX1xX27xX3xX23xXdxX2bxX3xX5xXb1xX3xX2dxX2exX2fxX30xX23xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX4xX44xX4xX3xX5xX3cx16631xXdxXe2xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX5axX38xXaxX12xXcxX1xXdxXefxX27xX3xXexX78xXe0xX1dxX23xX3xd414xX23xXc4xX3xXcxX1xX44xXdxX3xbee1x17016xX1dxX23xX71xX3x141e4xXdaxX4xX3xXexX3bxX78xedf3xX1dxX23xX3xX1ebxXdaxX4xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX71xX3xX4xX1xX86xX1dxX23xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xXb0xXb1xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX1b8xX33xX71xX3xX13xX14xX3xXcxX78xX3xX5xXadxX1dxX1xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX4xX1xX3cxX3xX143xXdxXefxXexX71xX3xX1xX3cxX1b8xXexX3xX16xX14xX1dxX23xX3xX4xd7d3xX6xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX1b8xX33xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX5axXdx11ec5xX1dxX3xX143xXdxXefxX1dxX3xX1xXefxXexX3xX7x13459xX4xX3xXbxX1xX26fxX4xX3xXexX1b8xXbxX71xX3xXexX16cxXbxX3xXexX3bxX27xX1dxX23xX3xX4xX1xX24dxX3xX38xXefxX27xX3xXexX3bxX1cxX1dxX3xXexX27xX38xXefxX1dxX3xX143xXdxX1cxX1dxX3xX23xXdxXe0xXdxX3x115bcxXdxXadxXexX3xX1dcxX6xX33xX3xf092x12287xXb1xX3cxX71xX3xX2a3xXdxXadxXexX3xX1dcxX6xX33xX2acxXcxX3bxX27xX1dxX23xX3x14c16xX27xX86xX4xX3xXb0xXb1xX3xX33xX14xXexX3xX7xX86xX3xX16xfc26xX6xX3xX143xXb1xX1dxX3xXexX3bxf319xX1dxX23xX3xX16xXdxX173xX33xX3xXexX27xX38xXefxX1dxX3xX2a3xXdxXadxXexX3xX1dcxX6xX33xX2acxX1ebxX6xX33xXbxX27xX4xX1xXdxX6xXe2xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX5axX38xXaxX12x15cc0xddadxX4xX3xX143xXdxXadxXexX71xX3xXexX3bxX1cxX1dxX3xXexX27xX38xXefxX1dxX3xX143xXdxX1cxX1dxX3xX23xXdxXe0xXdxX3xX2a3xXdxXadxXexX3xX1dcxX6xX33xX2acxXcxX3bxX27xX1dxX23xX3xX2c1xX27xX86xX4xX71xX3xX2fxX3xXexX1xX44xX1dxX23xX3xX16xX66xX27xX3xX1dxX6axX33xX3xX2exX6exX2xX2fxX71xX3xX5xX74xX4xX3xX5xX78xX79xX1dxX23xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX71xX3xX4xX1xX86xX1dxX23xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX3xX16xXa4xX3xXbxX1xX44xXexX3xX1xXdxXadxX1dxX3xXb0xXb1xX3xX16xXb4xX27xX3xXexX3bxX6xX1dxX1xX3xXexX1xXb1xX1dxX1xX3xX4xXc4xX1dxX23xX3xX1dxX1xXdxXcbxX27xX3xX4xX1xX27xX38xX1cxX1dxX3xX44xX1dxX71xX3xXb0xXdaxX3xX44xX1dxX3xX5xXe0xX1dxX3x171b9xX27xX6xX3xX16xX2d1xX6xX3xX143xXb1xX1dxX3xX4xX44xX4xX3xXex10cc0xX1dxX1xX3xX2adxX1b8xX1dxX23xX3x16386xf34cxX1dxX71xX3xX1ebxX6xX3cxX3xX13xcefaxX1dxX23xX71xX3xX2c1xX27xX12exX1dxX23xX3xX1dcxXdxX1dxX1xXe2xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX5axX38xXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xXexX1xXdxXefxX27xX3xXexX78xXe0xX1dxX23xX3xX1dcxX23xXc4xX3xXcxX1xX44xXdxX3xX1e5xX1e6xX1dxX23xX71xX3xX16xXefxX1dxX3xXexX1x13d08xXdxX3xX16xXdxX173xX33xX3xX1dxXb1xX38xX71xX3xX4xX44xX1dxX3xX143xX14xX3xX4xX1xXdxXefxX1dxX3xX7x16584xX3xX4xX24dxX6xX3xX5xX74xX4xX3xX5xX78xX79xX1dxX23xX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX71xX3xX4xX1xX86xX1dxX23xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX13xXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1dxX23xX71xX3xX33xX2daxXdxX3xX16xXb4xX27xX3xXexX3bxX6xX1dxX1xX3xX16xXcbxX27xX3xX16xX12exX33xX3xX143xX12exX3cxX3xX6xX1dxX3xXexX3cxXb1xX1dxX71xX3xX4xX12exX3xXb0xXcbxX3xX1dxX23xX78xX43axXdxX3xXb0xXb1xX3xXbxX1xX78xX3e6xX1dxX23xX3xXexXdxXadxX1dxX71xX3xX30xXdxXefxX1dxX3xXexX1xX26fxX4xX3xX1dxX23xX1xXdxXadxXbxX3xXb0xXdaxX3xX4xX1e6xX1dxX23xX3xX1dxX1xX78xX3xX143xec71xX3xX33xX16cxXexX3xXexX44xX4xX3xX1dxX23xX1xXdxXadxXbxXe2xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3cxX5axX38xXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xX2a3xc89axX2a3xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Luyện quân trên đỉnh Nâm Nung

Luyện quân trên đỉnh Nâm Nung
2023-12-01 09:09:00

Tham gia cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp do cấp trên tổ chức, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil, Bộ CHQS tỉnh Đắk...

Dạy chữ ở Trường Sa

Dạy chữ ở Trường Sa
2016-06-04 07:53:00

PTO- Một lớp 5 cấp học, bảng được xếp đủ 4 hướng, học sinh trên đảo Trường Sa học kiến thức gắn liền với thực tế, thuộc và hát hay những bài hát về biển đảo quê hương.

Cảm nhận từ biển đảo

Cảm nhận từ biển đảo
2016-05-28 07:40:00

Trường Sa - Vùng biển trời chủ quyền thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc; dẫu biết thế, dẫu đã xem, đọc và nghe kể nhiều chuyện về Trường Sa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long