Cập nhật:  GMT+7
ea4ex15b4ax1bf09x14b77x12b41x1282ex1137fxf509x1315cxX7x13583x1092cx12e3bx19fdcx1a198x1092fxX5x15c58xXax11d4ex10702xX6x11445xX3x103afx19798x14aefxX3x16587xX6xXdxX3xX4xX1x18303xX6xX3x1204ex1bb93xX19xX1x11404x18b8cxX19xX1bxX3x1c354xX3xX17x114b3xX19xX1bxX3xX4x11006xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3x19de5xf139xXexX3xX7x12199xX3xX24xX25xX19xX1xX3xX19xX1x12406xX3x12b3axXdx1aea1xX45xX3x162ccxX53x1355axX19xX1bxX3xX1xX29xX3xX1x103f4xXbx1bb78xX3xX5x1b5bbxX45xX3xX1bxXdx19e73xX45xX3xX1x1742fxX66xX3xX5xX72xX19xX1bxX3xX5axX5cxX45xX66xX3xX5axXdxX18xX15xX3x1454cxXdxX19xX1xX66xX3xX5xf3c6xXdxX3xXexXdx145d3xX15xX66xX3xX17xX30xX19xX1bxX3xX19xX1bxX72xX69xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX4xX1xX4axX4xX3xX5x10f50xX66xX3xX45x190c3xX19xX3xX19xX1x127b6xXex1049cxX0x13ce9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110eaxX10xX6xX17xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX24xX25xX19xX1xX0xXb7xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b07xX72xX17xX2dxXaxX12xX28xX29xX19xX1bxX3xX2dxX3xX17xX30xX19xX1bxX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX45xX46xXexX3xX7xX4axX3xX24xX25xX19xX1xX3xX19xX1xX53xX3xX55xXdxX57xX45xX3xX5axX53xX5cxX19xX1bxX3xX1xX29xX3xX1xX64xXbxX66xX3xX5xX69xX45xX3xX1bxXdxX6exX45xX3xX1xX72xX66xX3xX5xX72xX19xX1bxX3xX5axX5cxX45xX66xX3xX5axXdxX18xX15xX3xX84xXdxX19xX1xX66xX3xX5xX8bxXdxX3xXexXdxX90xX15xX66xX3xX17xX30xX19xX1bxX3xX19xX1bxX72xX69xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX4xX1xX4axX4xX3xX5xXaaxX66xX3xX45xXaexX19xX3xX19xX1xXb3xXexXb5xX0xXb7xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX72xX17xX2dxXaxX12x1b4c9xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX4x10fd6xX3xX55x108edxX3xX19xX1bxXb3xXexX66xX3xX19xX1x1584exXexX66xX3xXexece5xX19xX1xX3xX1x191d5xXdxX3xX5xX1b3xX19xX1xXb5xX3xXcxX1xX35xX19xX66xX3x1606bx1c0a6xX66xX3xX5x1287fxX66xX3xX1xX1b3xXexX3xX4x1b816xX6xX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX5axX18xX15xX3xX17xX30xX19xX1bxX3xX5axX90xX3xX5xX69xX45xX3xXexX1xX15xX4axX4xXb5xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX45xX6xX1ccxX1bxXdxX19x1b802x15cddxXbx1a525xX3xX6xX15xXexX72xXaxX12xX0xXexX1ccxX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX45xX1bxX3xX7xX1ccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX212xXb7xXb7xX24xX6xX72xXbxX1xX15xXexX1xX72xXb5xX55xX19xXb7xX72xX5xX17xX17xX6xXexX6xXb7x11d88xX10xX24xX7xXdxXexX10xXb7xX7xX15xX4x1b358xX84xX1xX72xX10xX256xX17xX72xXdxX256xX7xX72xX19xX1bxXb7xX213x1b0c8xX2xX213xXb7xX213xXb7xX2xX213x1472dx1ae45xX26ex15703x19576xX266xX199xf549x175f0xXb7xX2xX213xX276xX213xX213xX275xX275x11b86xX27fxX26exX26ex18f82xX266x19407xX1ccxX6xX15xX17xX10xX19xXb5xfd28xXbxX1bxXaxX12xX0xXb7xXexX17xX12xX0xXb7xXexX1ccxX12xX0xXb7xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX1ccxX1a9xX3xX4xX1x13e9exX19xX1bxX3xX55xXdxX57xX45xX3xX1xXb3xX19xX1bxX212xX0xXb7xXbxX12x107c9xX1d1xX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1ccx17604xX6xX3xX7xX1b3xX4xX1xX66xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX19xX1d1xXexX3xX19xX15xX4axXexX3xX19xX53x1a232xX4xX3xX17x110e1xX19xX3xX4xX30xX19xX1bxX3xX55xX2e8xXdxX3xX55xX69xXdxX3xX5xX1d1xXexX3xX1bx16be0xX19xX1bxX3xXexX53xX1bdxXdxX3xX55xX69xX3xX55xX69xXdxX3xX1xX1b3xXexX3xX45xX15xX4axXdxX66xX3xX19xX1bxX69xX2dxX3xX19xX1xX6xXdxX3xX19xX1bx14f13xX45xX3xX2xX3xX256xX3xX213xX3xX5xX2ecxX19xXb5xX0xXb7xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX72xX17xX2dxXaxX12xXcxX1ccxX1a9xX3xX4xX1xX2adxX19xX1bxX3xX1xX72xX3xX4xX1a6xX3xX5axX5cxX45xX212xX0xXb7xXbxX12x14208xX266xX3xX1bxX1ccxX3xXexX1xX35xX19xX66xX3xX5xX1d1xX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdx123f0xX3xX4xX6xX45xX3xXexX1xX6exX72xX3xX5axX64xXexX66xX3xX5xX1d1xX3xX1x12bdaxX19xX1bxX3xX4xX1xX6xX19xX1xX66xX3xX55x1ae5cxX3xX1ccxX1cdxX3xX17xX35xX15xX3xXex1b44axX45xX3xX45x18256xXdxX3xX55xX1a9xX3xX2xX275xX3xX1bxX1ccxXb5xX3xX13xX2cfxX6xX3xX7xX1b3xX4xX1xX66xX3xX7x14366xX4xX3xX5xX64xX2dxX3xX19xX53xX2e8xX4xX3xX15xX4axX19xX1bxX3xX19xX1bxX69xX2dxX3xX45xX46xXexX3xXexX1xX6xX19xX1bxX66xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX69xX45xX3xX213xX3xX256xX3xX26fxX3xX5xX2ecxX19xXb5xX3xXc6xX72x1c282xX4xX212xX3xX361xX266xX3xX1bxX1ccxX3xXexX1xX35xX19xX66xX3xX5xX1d1xX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1ccxX2cfxX6xX3xX7xX1b3xX4xX1xX66xX3xX1bxXdx119f2xX3xX19xX1d1xXexX3xX5xX64xX2dxX3xX19xX53xX2e8xX4xX3xX15xX4axX19xX1bxXb5xX0xXb7xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX72xX17xX2dxXaxX12xXcxX1ccxX1a9xX3xX4xX1xX2adxX19xX1bxX3xX5axXdxX3xX5x17aebxX212xX0xXb7xXbxX12xX361xX266xX3xX1bxX1ccxX3xXexX1xX35xX19xX66xX3xX5xX1d1xX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX37bxX3xX26fxX266xX3xX1bxX1ccxX3xX1ccxX6xX15xX3xX7xX6xX45xX66xX3xX19xX64xX15xX3xX4xX6xX19xX1xX3xffe9xX19xX3xX19xX1bxX69xX2dxX3xX2xX3xX256xX3xX213xX3xX5xX2ecxX19xXb5xX3xXc6xX72xX3f8xX4xX3xX5xX64xX2dxX3xX2xX266xX266xX3xX1bxX1ccxX3xXexX1xX35xX19xX66xX3xX5xX1d1xX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX7xX3c1xX4xX3xX5xX64xX2dxX3xX19xX53xX2e8xX4xX3xX15xX4axX19xX1bxX3xX19xX1bxX69xX2dxX3xX45xX46xXexX3xXexX1xX6xX19xX1bxXb5xX0xXb7xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX72xX17xX2dxXaxX12xXcxX1ccxX1a9xX3xX15xX19xX1bxX3xX19xX1xXb3xXexX3xX5axX6xX15xX3xX19xX1xX2adxX4xX3xX4xX1xX53xX6xX3xX55x19f37xX3xX45xX1d9xX212xX0xXb7xXbxX12xX13xX1cdxX3xX4xX35xX2dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX6xXdxX3xX1ccxX2cfxX6xX3xX7xX1b3xX4xX1xX66xX3xX1bxXdxX423xX3xX19xX1d1xXexX3xX5axX3c1xXbxX3xX5xX57xX19xX3xX15xX19xX1bxX3xX19xX1xXb3xXexX66xX3xX1bxXdxX38fxXbxX3xX5xX69xX45xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX55xX51exX3xX45xX1d9xX66xX3xX5axX51exX3xX5axX6xX15xX3xX19xX1xX2adxX4xXb5xX0xXb7xXbxX12xXcxX1xX10xX72xX3xXcxXdxX19xX3xXexX2adxX4


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

Thuốc giúp nhớ lâu

Thuốc giúp nhớ lâu
2010-04-25 15:42:00

Các nhà khoa học Anh vừa đề xuất ý tưởng phát triển một loại thuốc giúp con người có thể nhớ tất cả mọi việc xảy ra, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Hiện con người chỉ có thể...

Ai không nên ăn cay?

Ai không nên ăn cay?
2010-04-24 07:37:00

iệc ăn cay ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Ăn cay quá nhiều trong thời gian dài có thể gây ra một số bệnh như ung thư dạ dày, thực quản… hoặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long