Lộ trình tinh giản biên chế ngành Y tế

Lộ trình tinh giản biên chế ngành Y tế
2023-08-24 08:03:00

baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác quản lý, sử dụng biên chế, những năm qua, Sở Y tế đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức...

Không để nỗi lo công chức nghỉ việc

Không để nỗi lo công chức nghỉ việc
2023-07-22 16:23:00

baophutho.vn Gần đây, cụm từ “công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc” lại có dịp được nhắc đến, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Và tại nghị...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long