Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào Quy ước khu dân cư

Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào Quy ước khu dân cư

baophutho.vn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản ngày 16/5/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo, triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long