Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LhurQsUyIs4buSW+G7ruG6r+G7klksLuG7klg44buSw7U1Ijvhu5LhurXDquG7klk54buS4bqvLOG7rCLhu5Lhur3hu6rDquG7klvhu6Thuq/hu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurLDoSLhu5Lhu6suJSLhu5Lhu4/hu6RZw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvc+G7tFHDneG7kMOS4buxO1PDquG7kuG7luG7li/hu6JL4buS4buRVSI74buSWDjhu5Lhur3DmuG7kuG6uMOZIuG7kuG7qy4kw6JL4buSLMOiw6oqIuG7kuG6tCxRIizhu5LhurLDoSLhu5Lhu7LDmuG7kuG6tTnhu5JZLGNZ4buSWTUiO+G7klg24buS4bqww6LDqiThurXhu5Lhu7IpIizhu5LhurUsUyIs4buSW+G7ruG6r0vhu5JZLDzhu5Lhu7IpIizhu5JZLGNZ4buSw51RIizhu5Lhu48h4buS4bq1LGJL4buS4bquLDDhu5Lhu48h4buS4bq1LGLhu5LDtSwu4buSWDjhu5LDtTUiO+G7kuG6tcOq4buSWTnhu5Lhuq8s4busIuG7kuG6veG7qsOq4buSW+G7pOG6r+G7kuG6tOG6t2LhuqEiO+G7kuG6ssOhIuG7kuG7qy4lIuG7kuG7j+G7pFlMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw7UsLuG7klg44buSw7U1Ijvhu5LhurXDquG7klk54buS4bqvLOG7rCLhu5Lhur3hu6rDquG7klvhu6Thuq/hu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurLDoSLhu5Lhu6suJSLhu5Lhu4/hu6RZ4buSWTDhu5Lhu6Dhu5Lhu7JVIjvhu5LhurkuPSLhu5LhurXhurfEkVnhu5LhurUsw6I4WeG7kuG7kVUiO+G7klg44buS4bq9w5rhu5LhurjDmSLhu5Lhu6suJMOiTOG7kuG7keG7qsOq4buSW1Phu5LhurU54buSWSxjWeG7klnDoeG7kuG6s8Oj4buS4buyVSI74buS4bq1LGPhu5IsUS7hu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG7kVUiO+G7klg44buSLMOiw6oqIuG7kuG6tCxRIizhu5LhurLDoSLhu5LhurUsUyIs4buSW+G7ruG6r+G7kuG6teG6tyAiO+G7kn0sw6Lhu5LhurnEkVnhu5LDnSBRIizhu5IiOywuKuG6r+G7kiI7IFMu4buSIixT4buSImLDoFlL4buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7kuG6tcOZIjvhu5JZYuG6oSI74buS4bqzY1nhu5JdVCIs4buSWSwg4buS4buRVSI74buSWDjhu5Lhur3DmuG7kuG6uMOZIuG7kuG7qy4kw6Lhu5JZ4bqrIjvhu5IiLGLhu5Lhu5FVIjvhu5JYOOG7kizDosOqKiLhu5LhurQsUSIs4buS4bqyw6Ei4buS4bq14bq3ICI74buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5Jbw5oiLOG7kuG7slQgS+G7klksPOG7kuG7slQg4buSWVJZ4buSIiwuKl3hu5Lhurnhuq3hu5JZLCEiLOG7kuG6teG6tylL4buSIizhu7DhurXhu5JbU+G7kiIsLipd4buS4bq54bqt4buS4bqvLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LiIs4buS4bq1JOG7ki3hu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7kuG6tVQu4buS4buyKVHhu5Lhuq8sYsOhIjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bue4buc4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7muG7nOG7mOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWUxYUSDhuq8sw6LhurUsIEzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5bhu5wv4buU4buU4buUw53GoOG7luG7mOG7llDhu5rhu5jhurXhu6Dhu5jhu5jhu5Rb4buULS5dOy3hu5zGoOG7lOG7okx74bqvO+G7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6tCxTIizhu5Jb4buu4bqv4buSWSwu4buSWDjhu5LDtTUiO+G7kuG6tcOq4buSWTnhu5Lhuq8s4busIuG7kuG6veG7qsOq4buSW+G7pOG6r+G7kuG6tOG6t2LhuqEiO+G7kuG6ssOhIuG7kuG7qy4lIuG7kuG7j+G7pFnhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7nuG7nOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4bua4buc4buY4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw7U1Ijvhu5LhurXDquG7klk54buS4bqvLOG7rCLhu5Lhur3hu6rDquG7klvhu6Thuq/hu5LhurThurdi4bqhIjvhu5LhurLDoSLhu5Lhu6suJSLhu5Lhu4/hu6RZ4buS4buyYuG6o1nhu5LhurUsUyIs4buSW+G7ruG6r+G7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5TGoOG7kuG6ucOgLuG7kiI7UyIs4buSIjssJeG7kn0uIizhu5LDnSBRIizhu5JZLOG6qeG7ksOqJMOi4buSW1Phu5JZLCThu5JYLiQi4buSO2Hhu5Lhu7bhuq/hu5LhurlT4buSWVJZ4buS4bqzVSLhu5Lhuq8sVl3hu5LhurVk4buSO2FL4buSWSwk4buSWC4kIuG7kuG6tSxjWeG7ksOZIuG7klksw5ki4buSIsOiNS5M4buS4bq4w6Au4buS4bq1OSI74buS4bqzNuG7kllSIuG7klg4S+G7klk1Ijvhu5IiLOG7qiJL4buSIjti4bqhLuG7kltRIOG7kuG7sjgiO+G7kltT4buS4buU4bui4buY4buSIjti4bqhLkvhu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buW4buUS+G7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5Lhu7JU4bq14buSw50gUSIs4buS4bq1LMOi4buSLMOhIuG7kuG7oOG7mOG7kuG6tTzhu5Lhu7I3IjtK4buS4bui4buS4bq1LFIiO+G7kuG7suG7rMOi4buSIsOZXeG7kuG7luG7mOG7luG7luG7kuG7slThurXhu5I74busIuG7kuG7nOG7mOG7kuG6tTzhu5Lhu7I3IjtM4buS4buRJCLhu5IiUcOqS+G7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5Jbw6I1IuG7kuG6tSzEkVnhu5IsLioi4buS4buy4busw6rhu5Lhu7Lhuqnhu5IiOyw+UeG7kuG6ueG6reG7kuG6tVMu4buSWSwhIizhu5LhurUs4bu0IOG7kuG6scOiw6rhu5Lhu7IpIizhu5Lhu7I2LuG7kuG6ucOgLuG7kiIsU+G7kiJiw6BZ4buS4bq5U+G7kuG6tSxRXeG7kjsuUeG7kuG6tSFZLOG7klnEkVnhu5LhurlTIOG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7klEi4buS4bqzLiIs4buS4bq9w5rhu5IsOC7hu5LDo+G7kuG7silR4buS4bqvLGLDoSI7TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDkuG7qT3hu5LhurQsYsOhIjvDky/huq/Dkg==

Lê Thương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bình đẳng trước pháp luật

Bình đẳng trước pháp luật
2022-06-16 08:43:00

baophutho.vn Hàng loạt tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương vướng vòng lao lý mà đỉnh điểm là hai ủy viên Trung ương là ông...

“Tự soi” hay “bị soi”?

“Tự soi” hay “bị soi”?
2022-06-16 08:01:00

baophutho.vn Chi bộ A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi”, “tự sửa” theo hướng dẫn và quy định của cấp trên. Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt thực sự...

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả
2022-06-12 14:29:00

baophutho.vn Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng sự đổi mới...

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
2022-06-09 08:27:00

baophutho.vn Thời gian qua, việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long