Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qS5zaOG7sXNl4bupw7Phuq5l4buRQuG6oOG7sXJlw7Rtw4pl4bux4buv4buxcmXhurhoZXPhu7fhuq5l4bq0c0Jl4buRdOG7n+G7sWXhurRFZeG6tHThu53huq5l4buxc8Oz4bux4bqzZeG6vEVl4bup4bq+ZeG6tHPDveG7sXJl4bq0dOG7sWXhuq5zw63hu7FlZ+G7sXNl4bupdOG7m+G7sWXhurDDgmbhu7Fl4buR4bud4buxZeG7qeG7p+G7sXNl4bq4xJDDtWVydGfhu61lw7ThuqzDtWXhurhoZeG7kWjhu61l4bq0aeG7reG6rS9z4bq54bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqnhu7ByaMOKZeG7gS/hu4XhurNlLMODZVJ0Z+G7rWXDtOG6rMO1ZeG6uGhl4buQaOG7rWXhurRp4butZeG6pVLDlC3hu5Au4bqnZeG7j2bhu7Flc2jhu7FzZeG6sMOCw4rhu53hurRl4buRw7nhu7FzZeG6suG7s2Xhu4fhu4XDqS864buQLSxSw5TEg+G7kC5l4bq44bujZeG6uHThu5/DtWXhurRzaOG7sXNl4bupw7Phuq5l4buRQuG6oOG7sXJlw7Rtw4pl4bux4buv4buxcmXhurhoZXPhu7fhuq5l4bq0c0Jl4buRdOG7n+G7sWXhurRFZeG6tHThu53huq5l4buxc8Oz4bux4bqzZeG6vEVl4bup4bq+ZeG6tHPDveG7sXJl4bq0dOG7sWXhuq5zw63hu7FlZ+G7sXNl4bupdOG7m+G7sWXhurDDgmbhu7Fl4buR4bud4buxZeG7qeG7p+G7sXNl4bq4xJDDtWVSw5Qt4buQLuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS5z4buT4butZeG7keG7r+G6s2XDtWfhu7Fl4buP4bu3ZeG6tOG6tsSQw7Vl4buRQuG6oOG7sXJlw7Rtw4pl4bux4buv4buxcmXhurhoZXPhu7fhuq5l4bq0c0Jl4buRdOG7n+G7sWXhurRF4bqxZcOd4buxcmXhu7Byw4LDinDhu7FlLsOCbuG7sWVG4buxc+G6s2XDlXNn4buxc2Ux4buL4buxZeG6rnN24buxcuG6s2Usw4NlUsOULeG7kC7hurVlLOG7s2Xhu5F04buf4buxZeG6tHPhu61pdGXhu5FC4bqg4buxcmXDtG3DimXhu7Hhu6/hu7Fy4bqxZcOp4bq74bq5w6nhur3hurXhur/DqeG6v+G6teG7heG7g+G7heG6t2XDqeG7heG7g+G6u+G7g+G6ueG7geG6ueG7heG7h+G6tWVT4bu34bquZeG6tHNCZeG7kXThu5/hu7Fl4bq0ReG6sWXhurhm4bux4bquc+G7reG7sXLhurXhurLhu63huq5zw4LhurRz4butYeG7q+G7reG7k+G6tOG6teG7k8O0w4LhurXhurjhu7Fl4bq74bq1ZcOVZ+G7sWXhu4/hu7dl4bq04bq2xJDDtWXhu5FC4bqg4buxcmXDtG3DimXhu7Hhu6/hu7FyZeG6uGhlc+G7t+G6rmXhurRzQmXhu5F04buf4buxZeG6tEXhurFlw53hu7FyZT9zaeG7q2U6w4Jm4buxcmUuw4Ju4bux4bqzZcOVc2fhu7FzZS5zZuG7sXNl4bq04bq2ZuG6s2Usw4NlUnRn4butZcO04bqsw7Vl4bq4aGXhu5Bo4butZeG6tGnhu63hurVlLOG7s2Xhu5F04buf4buxZeG6tHPhu61pdGXhu5FC4bqg4buxcmXDtG3DimXhu7Hhu6/hu7Fy4bqxZcOp4bq74bq5w6nhur3hurXhu4Hhu4HhurnhurXhu4Phu4Phu4Phurdlw6nhu4XDqsOq4buD4bq9w6rhu4fhu4Hhu4HhurVlU+G7t+G6rmXhurRzQmXhu5F04buf4buxZeG6tEXhurFl4bq0c2bhu7Fz4bq04bq2ZuG6teG6suG7reG6rnPDguG6tHPhu61h4bur4but4buT4bq04bq14buTw7TDguG6teG6uOG7seG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeKAi8OVZ+G7sWXhu4/hu7dl4bq04bq2xJDDtWXhu5FC4bqg4buxcmXDtG3DimXhu7Hhu6/hu7FyZeG6uGhlc+G7t+G6rmXhurRzQmXhu5F04buf4buxZeG6tEVlw7Xhu69l4bq04bq2Z8O1c2Xhu7FzdOG7n+G7q2XhurR04bud4bquZeG7sXPDs+G7seG6s2XhurxFZeG7qeG6vmXhurRzw73hu7FyZeG6tHThu7Fl4bquc8Ot4buxZWfhu7FzZeG7qXThu5vhu7Fl4bqww4Jm4buxZeG7keG7neG7sWXhu6nhu6fhu7FzZeG6uMSQw7VlUsOULeG7kC5l4bq04bq24bub4buxZeG7kcO5ZmXhu49o4buxZeG6tOG7peG7sXNl4bq0c+G7k+G7rWXhurDDgsOKZeG7kcO54buxc2XDteG6qGZl4bquc2fhuq5l4bupw4LDs+G6tOG6t2XhurRz4buT4butZcO0eXThurNl4bq04bu54buxcmVz4bqi4bquZeG6uGhl4buPZ+G7rWXDtWfhu61l4bq0w7rhu7FzZXPDuuG7sXNlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXDteG6qGZl4buRQuG6oOG7sXJlw7Rtw4pl4bux4buv4buxcmXhurhoZXPhu7fhuq5l4bq0c0Jl4buRdOG7n+G7sWXhurRFZeG6uMOAdGVSdGfhu6tl4buR4buzw7VlLMODZeG7kcO54buxc2XGsOG7gGXhurhoZeG7keG7t+G6tGXhurzDgm7hurRl4bq0c+G7k+G7rWXDiuG7m8OCZcO1b8OC4bq3ZcO1c8O5w4Jl4bq04bq2Z8O1c2Xhu7FzdOG7n+G7q2XhurThurZCw4DDtWXhuq5zZ+G6rmXhu6nDgsOz4bq0ZeG6uGhlUnRn4burZeG7keG7s8O1ZSzDg2Xhurjhu6Nl4bq8RWXhu6nhur5l4bq0c8O94buxcmXhurR04buxZeG7kULhuqLDtWXhurR04bud4bquZeG7sXPDs+G7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rkbDguG6tHPhu63hurbEkeG6qVN04buj4buxZeG7qmZ04bqtL+G6ruG6qQ==

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày tựu trường đặc biệt

Ngày tựu trường đặc biệt
2021-09-05 17:18:00

baophutho.vn Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng...

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới
2021-09-02 14:50:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đã hoàn thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long