Cập nhật:  GMT+7
957bxd741xadcdx104fax11debxd702xd6adxc437x1046fxX7xb257xfa72xc8ecxe97bx10011x12d65xX5xd9cbxXaxfa5dxfd00x107fex12767xe372xX3xX5xa75bxe0c7xXdxX3xfb6dxX6xfcbdxX6xX1dxX3xXbxX1x12a9axXexX3xX1xXdxc948xX15xX3xXexXdxb870x12985xX3xX1x12b5fxX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX15xX16xX30x10f3exX3xX1xXdxX2fx106b1xX0x129b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc67xX6xXbxXexXdx1333exX15xXaxX12xX0xXdxX44xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxec23xXdxX1fxXexX1x1299exX3x11014xX81xc966xXbxd8f7x10399xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX7fxX3x12676x11ddcxX81xXbxX85xX86xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX46xX46xX4x10bd6x1057bxX6xX5axXbxX1xX30xXexX1xX5axXa0xa293xX15xX46xX1fxX10xX7xe3b9xXexX5axXbxX46xX15xX10xX7axX7xX46xX91xX91xX91x10a6axX46xX2xX91xX91xX1fxX91xX83xXbexX2xX90xX91xXbexXexX91xX81xX91xX91xX5xX2xX83x10703xXabxX15xX10xXd3xX1dxX6xX1fxX6xX1dxXd3xca4fxd656x1269cxX91xXd3xX2xXdexX90xX81xX2xXa0xb43dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxX6xX1fxX6xX1dxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX15xX16xX30xX3fxX3xX1xXdxX2fxX44xXaxX3xX7axXdxX1fxXexX1xX9xXaxX81xX81xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX90xX91xX81xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX5axX15xXaxX12xX13xd05bxX3xXbxX1x11784xX15xX16xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xXa1xX6xX3fxX3xX7xX19xa301xXexX3x10f4bxX30xX6xX3xXcxX1dxX25xXdxX3xe977x12761xXexXa0xX3xea82xX15xX1xX7fxX3xbc23xXdxX85xX6xXa1xX6xX3fxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd47bxX10xX6xX1fxXaxX12xX1a4xX2axX3xXexX1x1212bxX15xX16xX3xX16xd99axX44xX3xX91xX83xX3xd283xX15xX16xXexX10xX15xX3xX1dxX6xX1fxX6xX1dxX3xX5xX1axX15xX3xXb1xee37xXexX3xX1xX178xXbxX3xXabxX1axXdxX3xX15xX1xX6xX30xX3xX7xbb1bxX3xX16xXdxd870xXbxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxX2axX15xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX4xa895xX3xXexX1xX2fxX3xd1a3xX10xX3xX1fxef29xX6xX3xXcxX1dxX25xXdxX3xX184xX185xXexXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb17xX5axX1fxX3fxXaxX12xd12dx9889xX3xX25xX15xX3xX44xX6xX15xX16xX3xXexc299xX15xX3xX55xX1xXdxX15xX6xX3xb7cexX30xX3fxX6xX15xX3xX1fxX5axX3xa795xXdxX2axX15xX3xX55xX15bxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX2axX3xX223x11425xX4xX3xedbcxXdxX15xX1xX3xXexX1xX22axX4xX3xX1xXdxX2axX15xXa0xX3xX55x9efaxX44xX3xX1baxX15xX16xXexX10xX15xX3xXbxX1xb48axX15xX3xX85xX14xX3xXexb9bexX15xX3xX1xXdxX2axX30xX3xXexc8faxX3xX4xX25xX4xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1dxX5axX15xX16xX3xXbxX1xX14xX44xX3xXabxXdxX3xX2xX90xX83xX3xXexX1dxXdxX2axX30xX3xXb1xX44xX3xX17bxX30xX6xX15xX1xX3xXcxX1dxX25xXdxX3xX184xX185xXexX3xX204xX2fxX3xX4xX1xX26bxXbxX3xX277xX15xX1xX3xXabxX33xX3xXexX1xX10xX5axX3xX1fxadcexXdxX3xXabxd8d3xXexX3xXexX1xX2fx10cadxX3xXabxX33xX3xX85xX25xX4xX3xX204xcef3xX15xX1xX3xXb1xX1xX277xX3xX15xX1baxX15xX16xX3xX4xX1xX1e1xX15xX16xX3xXabxX6xX3xX4xX1xX14xX44xX3xXabxX1axXdxX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX2e5xX3xd25dxXbxX6xX4xX10xX3xX204xX19xX6xX3xXexXdxX15xX3xX1xX15bxX44xX3xX2xda5fxX46xX32cxXa0xX3xXcxX27exX15xX1xX3xX204xX1ccxX15xX3xX15xX6xX3fxX2e5xX3xX1xX6xXdxX3xX1baxX15xX16xXexX10xX15xX3xX204xbab7xX3xX204xX19xX178xX4xX3xX85xeef4xX3fxX3xX1fxX22axX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXcxX1dxc9fcxX15xX16xX3xX25axX1xX25xX15xX1xX3x116bcxX3xX44xXdxf26bxX15xX3xX15xX6xX44xX3xXcxX1dxX30xX15xX16xX3xf5d9xX30xX1afxX4xXa0xX3xX55x120c8xXbxX3xX1baxX15xX16xXexX10xX15xX3xX7xX1ddxX3xXexX1dxX277xXdxX3xX17bxX30xX6xX3xXexX1xffbfxX3xX15xX16xX1xXdxX2axX44xX3xXabxX33xX3xX204xXdxX3xXabxX33xX5axX3xX1xX5axX14xXexX3xX204x113efxX15xX16xX3xXexX1dxX5axX15xX16xX3xXexX1xX25xX15xX16xX3xXbexX46xX91xX83xX91xX91xX2e5xX3xXexX1xX10xX5axX3xX319xX4xXdxX10xX15xX4xX10xX3xX6xX15xX1fxX3xXcxX10xX4xX1xX15xX5axX5xX5axX16xX3fxX3xX229xX6xXdxX5xX3fxX3xX1xX15bxX44xX3xX81xX46xX32cxXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX5axX1fxX3fxXaxX12xX1a4xX2axX3xXexX1xX1afxX15xX16xX3xX1xX5axX33xX15xX3xX4xX1x11a66xX15xX1xX3xX7xX1ddxX3xXa1xX6xX5axX3xX16xX1b4xX44xX3xX1x9f9cxX15xX3xX91xX83xX3xX1baxX15xX16xXexX10xX15xX3xX1dxX6xX1fxX6xX1dxX2e5xX3xX44xafecxXdxX3xX1baxX15xX16xXexX10xX15xX3xX4xX1fexX3xX204xX19xbdc4xX15xX16xX3xXb1xX27exX15xX1xX3xX91xX90xX3xXd3xX3xXe0xX83xX3xX44xXa0xX3xX55xX25xX4xX3xX15xX1xX33xX3xX15xX16xX1xXdxX235xX15xX3xX4xdc75xX30xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexXdxX1ccxXexX3xX5xX3b4xX3xXa1xX19xX1axX4xX3xX7xX1fexX15xX16xX3xX44xX33xX3xX1xX2axX3xXexX1xX1afxX15xX16xX3xX1dxX6xX1fxX6xX1dxX3xX7xX1ddxX3xXabxX2dfxX15xX3xX1xX33xX15xX1xXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX5axX1fxX3fxXaxX12x1001cxX5axX15xX16xX3xXcxX10xX15xX16xX2e5xX3xX4xX1xa3a0xX3xXexX2efxX4xX1xX3xX247xXdxX2axX15xX3xX55xX15bxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX2axX3xX223xX257xX4xX3xX25axXdxX15xX1xX2e5xX3xX4xX1xX5axX3xXa1xXdxX1ccxXexX3xX1fxX22axX3xX25xX15xX3xX7xX1ddxX3xX204xX25xXbxX3xX473xX15xX16xX3xX3fxX235xX30xX3xX4xb6d0xX30xX3xXabxX36fxX3xXbxX1x9765xX15xX16xX3xXexX1xX4cdxX3xX16xX50cxX15xX3xXcxX1dxX25xXdxX3xX184xX185xXexX3xXabxX33xX3xXabxXdxe3ccxX15xX3xXexX1xX25xX44xX3xX4x99bcxX15xX16xX3xX15xX1xX19xX3xX15xX16xX1xXdxX235xX15xX3xX4xX473xX30xX3xXabxX36fxX3xX7xX22axX3xX1xba01xX15xX1xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xX4xX4cdxX6xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xXa0xX3xX1a4xX2axX3xXexX1xX1afxX15xX16xX3xX4xX537xX15xX16xX3xX4xX1fexX3xXb1xX1xX277xX3xX15xX1baxX15xX16xX3xXexX1xX10xX5axX3xX1fxX2dbxXdxX3xXabxX2axX3xXexXdxX15xX1xX3xXabxX33xX3xX44xX277xX15xX1xX3xXabxf09cxX3xXexX1dxX235xX15xX3xX17bxX30x12aa8xX3xX204xX14xX5axX3xXcxX1dxX25xXdxX3xX184xX185xXexXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX5axX1fxX3fxXaxX12xX1a4xX1b4xXdxX3xXexX1xX25xX15xX16xX3xXdfxX46xX91xX83xX91xX91xX2e5xX3xX55xX26bxX4xX3xX247xX537xX3xXexX1dxX26bxX3xX37cxX30xX1afxX4xX3xX16xXdxX6xX3xXcxX1dxX30xX15xX16xX3xX37cxX30xX1afxX4xX3xXexX1xX15bxX15xX16xX3xXa1xX25xX5axX3xXb1xX1ccxX3xX1xX5axX14xX4xX1xX3xXbxX1xX514xX15xX16xX3xXexX1xX4cdxX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xXa1xX6xX5axX3xX16xX1b4xX44xX3xXexX1xX10xX5axX3xX1fxX2dbxXdxX3xXabxX2dfxXexX3xXexX1xX2fxX3xX16xX50cxX15xX3xXcxX1dxX25xXdxX3xX184xX185xXexX3xXabxX33xX3xXbxX1xX1fexX15xX16xX3xX15xX1xXdxX2axX44xX3xXabxX26bxX3xXexX1xX39bxX3xX15xX16xX1xXdxX2axX44xX3xX5xX33xX44xX3xX4xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1dxX5axX15xX16xX3xXabxX33xXdxX3xX15xX1baxX44xX3xXexX1axXdxXa0xX3xX25axX1xX277xX5axX3xX7xX25xXexX3xX44xX1axXdxX3xX4xX4cdxX6xX3xX247xXdxX2axX15xX3xX1xX33xX15xX3xX5xX353xX44xX3xXb1xX1xX5axX6xX3xX1xX208xX4xX2e5xX3xXb1xX5acxX3xXexX1xX30xX2dfxXexX3xXabxX33xX3xX3fxX3xX1xX208xX4xX3xX13xX5acxX3xX4xX1xX5axX3xXexX1xX185xX3fxX3xX1dxX6xX1fxX6xX1dxX3xXexX1dxX235xX15xX3xX44xX383xXexX3xX204xX185xXexX3xX5xX33xX3xX44xX3b4xXexX3xXexX1dxX5axX15xX16xX3xX15xX1xd83bxX15xX16xX3xX4xX15bxX15xX16xX3xX4xX26bxX3xXexX1afxXexX3xX15xX1xX185xXexX3xX204xX2fxX3xXa1xX277xX5axX3xXabxX2axX3xXcxX1dxX25xXdxX3xX184xX185xXexX3xXexX1dxX19xX1axX4xX3xX44xX1afxXdxX3xX204xX10xX3xX1fxX208xX6xX3xXexX287xX3xXexXdxX2fxX30xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xXa0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xX5axX30xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX247xX15xX10xX85xXbxX1dxX10xX7xX7xX0xX46xXbxX12

Theo Vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sức hút cho du lịch Thái Nguyên

Tạo sức hút cho du lịch Thái Nguyên
2023-09-25 10:17:00

Thái Nguyên đặt quyết tâm cao phấn đấu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đồng thời trở thành trung tâm du lịch của vùng Việt Bắc. Lộ trình...

Săn mây trên đỉnh Ba Cụm

Săn mây trên đỉnh Ba Cụm
2023-09-25 10:14:00

Trên đỉnh Ba Cụm (xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), phóng tầm mắt ra xa, thấp thoáng những bản làng, những con đường quanh co nép mình bên những sườn đồi, ẩn hiện...

“Chạy sô” du lịch hè

“Chạy sô” du lịch hè
2022-07-13 07:15:00

Trong ba tuần từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, anh Hùng có ba chuyến nghỉ hè, với gia đình, bạn bè và team building cùng công ty.

Khám phá mũi Cà Mau bằng đường sông

Khám phá mũi Cà Mau bằng đường sông
2022-07-07 07:12:00

Cực Nam Việt Nam nằm ở một dải đất nhô ra biển thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cách thành phố Cà Mau hơn 100 km. Hiện nơi này đã được đầu tư thành một khu du...

Doanh nghiệp du lịch gặp khó trước “bão giá”

Doanh nghiệp du lịch gặp khó trước “bão giá”
2022-07-06 08:15:00

Vừa gồng mình nối lại hoạt động du lịch sau hơn hai năm tê liệt vì chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, các doanh nghiệp du lịch lại phải đối mặt cơn “bão giá” hoành hành....

Máy bay Airbus bay liên tục hơn 17 ngày

Máy bay Airbus bay liên tục hơn 17 ngày
2022-07-06 07:59:00

Máy bay Zephyr S sử dụng năng lượng mặt trời được phát hiện lần gần nhất hôm 30/6 rời khỏi không phận Belize và đang quay trở lại Mỹ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long