Cập nhật:  GMT+7
d21cxf214x13c3bx14d98x14f2bxf226x13c15x11b12x11612xX7x107adxe3b9x11cf9x1042axfb02xeeecxX5x11e5exXaxf4b9xdc2bx12353x13ac2x110faxX15x12245xXdxX4xX3xX18xd7a9xX3xf8c7xX5xX4xX6xdc61xX6x11eadxX3x147acxXdxX1dx13063xX1xX3xX18x1386cxX3xX18xX1dxX15xX3xXcx10b26xX3xX16xf3f1xXexX3xd7fcxX6xX23xXdxX7xX3x135c8xX6xX7xXexX10xX23xX7xX3x1255axeff6xX49xX49xX0xfe36xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a82xX10xX6x14809xXaxX12x12c72xX15xX18xX6xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX18xX1dxX3xefd0xX6xX23xX5xX15xX7xX3xX1fxX5xX4xX6xX23xX6xX25xX3xX16xX1x10d29xX2axX27xX3xX27xf4efxXbxX3xX2axX1xXdx146f6x12ed6xX3xX16xX1xdf0exX3xX16xX1x14e6exX2axX3xXexX23xX15xX2axX27xX3xX18xXdx1049exX4xX3xX27xXdxX1dxX2axX1xX3xX7xX92x128bfxXexX3xXexX1xX6x124afxX3xX60x150daxX3xX18x12bebxX2axX27xX3xXexX35xX3xX16xX38xXexX3xX27xXdxe40exXdxX3xX3bxX6xX23xXdxX7xX3xX41xX6xX7xXexX10xX23xX7xX3xX49xX4axX49xX49x13760xX3xX5dxX6xXdxX3xX1xffcexXexX3xX27xXdxeab4xX2axX27xX3xX2axX1dx106acxX3xX5xdd30xX2axX3xX5xda05x109fbxXexX3x14e84x149f6xX2axX1xX3x10a80xXe5xXdxX3xdff1xX6xX23xX10xX2axX3xX104xX1xX6xX4xX1xX6xX2axX15xX18xX3xX18xX1dxX3x13dd7xX23xXdxX27xX15xX23xX3xX13xXdxXb6xXdxXexX23xX15xX18xX3xX4xX1xe6f8xX3xX7xX6xX92xX3xX49xX3xX7xX10xXexX3xXfbxXb0xX92xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125bexX15xX60xXf0xXaxX12xX0xXdxXb6xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX2axXexX10xX23xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxe87dxXdxX60xXexX1x11e0dxX3x13e55x131c9xX4axXbx144adx117b2xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX16fxX3xf963xX180xX4axXbxX175xX176xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4exX4exX4xXdexX100xX6xX15xXbxX1xX92xXexX1xX15xXdexX18xX2axX4exX60xX10xX7xX16xXexX15xXbxX4exX2axX10xX16axX7xX4exX49xX49xX180xX180xX4exX2xX2xX49xX60x139b7xX4ax10437xX1b4xX1b6xX180xX171xXexX1b6xX2xX1b4xX180xX5xX49xded5xX2xXdexX14xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX18xX1dxX3xX1fxX5xX4xX6xX23xX6xX25xX3xX27xXdxX1dxX2axX1xX3xX18xX2exX3xX18xX1dxX15xX3xXcxX35xX3xX16xX38xXexX3xX3bxX6xX23xXdxX7xX3xX41xX6xX7xXexX10xX23xX7xX3xX49xX4axX49xX49xXaxX3xX16axXdxX60xXexX1xX9xXaxX171xX172xX4axXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX180xX180xX4axXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX15xX2axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX18xX1dxX15xX3xXexX35xX3xX16xX38xXexX3xX3bxX6xX23xXdxX7xX3xX41xX6xX7xXexX10xX23xX7xX3xX49xX4axX49xX49xX3xX7xX6xX92xX3xX4xX1xXdxX38xX2axX3xXexX1x104b8xX2axX27xX3xXexX23xXf7x14787xX4xX3xX104xX1xX6xX4xX1xX6xX2axX15xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX15xX60xXf0xXaxX12xdc2cxX6xX92xX3xX16xX1xXdxX3x127ebxX6x145baxX6xX10xX5xX3xX63xX6xX60xX6xX5xX3xX18xX1dxX3xX13xX6xX2axXdxXdxX5xX3xX41xX10xX60xX18xX10xX60xX10xX18xX3xX100xf459xX3xX5xX15xXe5xXdx117ffxX3xXb6x148faxXdxX3xX7xXb9xX3xX4xX1xe0d0xX3x12e07xX3xXexXe5xXdxX3xX3bxX6xX23xXdxX7xX3xX41xX6xX7xXexX10xX23xX7xX3xX49xX4axX49xX49xX3xXfbx11717xX3xX60x14fc3xX2axX3xX18xX1dxX15xX3xX63xX15xX18xX6xX16xX3xX18xX1dxX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xXdexX3xX5dxXe5xXexX3xX27xXdxXeaxX2axX27xX3xX7xXeaxX3xX172xX3xX18xX1dxX3xX7xXeaxX3xX2xX3xX4x13294xX6xX3xX27xXdxXc9xXdxX3xXfbxXb0xX92xX3xXfbxff00xX3xX16xX1xX86xX2axX27xX3xX16xX1xXdxX38xX2axX3xXexXb0xXexX3xX4xXc9xX3xXexX1xXb0xXexX3xX18xX2cbxX2axX27xX3xX16xX1xXdxX3xX60xf356xX3xX60xX1dxX2axX27xX3xX18xXf7xXf8xXexX3x1446dxX92xX6xX3xXfbxXeaxXdxX3xXexX1xX324xX3xX4xX324xX6xX3xXb6xda42xX2axX1xX3xe1e3xX3xX18xXbcxX2axX27xX3xdf2bxXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX15xX60xXf0xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX7xX15xX3xXexX1dxXdxX3xX4x150d6xX2axX27xX3xX104xX6xX23xX10xX2axX3xX104xX1xX6xX4xX1xX6xX2axX15xX18xX3xX1c2xX3xX49x1251fxX3xXexX92xX2efxXdxX2c8xX3xX361xX92xXeaxX4xX3xXexX2c2xX4xX1xX3xX63xX27xX6xX3xX18xX1dxX3xXex14b20xX2axX27xX3xX27xXdx11629xX3xX18xX2c2xX3xXexX23x108b7xX3xX7xXeaxX3xX172xX3xXexX23x13ae1xX2axX3xX100xXc9xX2axX27xX3xX175xX38xXbxX3xX1xXe5xX2axX27xX3xX1fxXcxX3bxXdexX3x12839xXeaxXdxX3xXexX1xX324xX3xX16xX1xX86xX2axX27xX3xX1xX91xX3x12624xX60xX355xX3xX4xX1xf1e9xXdx11b5axX3xX2axX1xXf7xX2axX27xX3xXexX6xXf0xX3xX18xXf8xXexX3xXexX278xXdxX3xXexX3d6xX3xX299xX10xX23xX100xXdxX6xX3xX18x149a9xX2axX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xXb0xXf0xX3xXfbxecb7xX2axX27xX3xX4xXb0xXbxX3xX18xX1dxX3xX16xXdxX2axX1xX3xX2axX27xX1xXdxXa5xXb6xX3xX4xX324xX6xX3xXb6xX372xX2axX1xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX15xX60xXf0xXaxX12xX1fxX2axX1xX3xX100xX92x10c56xX4xX3xX104xX1xX6xX4xX1xX6xX2axX15xX18xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX27xXfcxX4xX3xX18xXf8xXexX3xX4xX1xX129xX3xX7xX6xX92xX3xX49xX3xX7xX10xXexX2c8xX3xX18xX278xXdxX3xXexd846xX3xX7xXeaxX3xX5xXf3xX2axX3xX5xXf7xXf8xXexX3xX5xX1dxX3xX3bcxX1c2xX180xX3xX18xX1dxX3xX3bcxX1c2xX2xXdexX3xXcxX23xX15xX2axX27xX3xX7xX10xXexX3xXfbxXf3xX92xX3xXexXdxX3ecxX2axX2c8xX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX4xX96xX3xX2xX3xX5xXf3xX2axX3xXfbx11603xX3xXexX6xXf0xX3xX18xXf8xXexX3xX2axX27xXf7x11e70xXdxX3xX63xX27xX6xX3xX100xdbf6xX3xX27xX6xXb6xX10xX3xX2axX1xXf7xX2axX27xX3xX4xX96xX3xX49xX3xX5xXf3xX2axX3xX5xX1dxXb6xX3xXfbxXf7xXf8xX4xX3xXfbxXdxX91xX92xX3xXexXf7xX419xX2axX27xX3xXexXb9xXdexX3xX299xX6xX2axX27xX3xX7xX10xXexX3xX49xX2c8xX3xXb6xX2cbxXdxX3xXexX1xX35xX3xX60xX355xX3xX60xX1dxX2axX27xX3xX1xX419xX2axX3xX16xX1xXdxX3xX4xX1xX324xX3xX2axX1xf5ffxX2axX3xX4xX324xX6xX3xX49xX2xX3xX117xX23xX6xX2axX60xX3xX299xX5xX6xXb6xX3xX1xX15xX1dxX2axX3xXexX15xX1dxX2axX3xXfcxXbxX3xXfbxXc9xX15xX3xX18xX1dxX3xX27xXdxX1dxX2axX1xX3xXfbxXf7xXf8xX4xX3xX49xX3xX100xX23xX10xX6xX16xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX15xX60xXf0xXaxX12xXcxX23xX15xX2axX27xX3xX16xX1xXdxX3xXfbxX96xX2c8xX3xX75xX6xX23xX5xX15xX7xX3xX1fxX5xX4xX6xX23xX6xX25xX3xX4xf1a3xX2axX27xX3xXfbxXfcxX2axX1xX3xX100xXe5xXdxX3xX117xX23xXdxX27xX15xX23xX3xX13xXdxXb6xXdxXexX23xX15xX18xX3xX7xX6xX92xX3xX49xX3xX7xX10xXexXdexX3xXcxX4b0xX3xX7xXeaxX3xX4xXfcxX4xX3xX7xX10xXexX3xX5xXf3xX2axX3xX5xXf7xXf8xXexX3xX5xX1dxX3xX3bcxX1c2xX2xX3xX18xX1dxX3xX3bcxX1c2xX37dxXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX15xX60xXf0xXaxX12xX1fxX5xX4xX6xX23xX6xX25xX3xX2axX1xd48axXbxX3xX4xX92xX482xX4xX3xXfbxXf3xXf0xX3xXb6xXe5xX2axX1xX3xXb6x1067fxX3xX16xX1xXdxX3xX5xXdxX3ecxX2axX3xXexXdxX38xXbxX3xX27xX1xXdxX3xX180xX3xXfbxXdxX4f4xXb6xX3xXfbxXf3xX92xX3xXexXdxX3ecxX2axX3xX4xX324xX6xX3xX7xX10xXexX3xX2xX2c8xX3xX100xX6xX15xX3xX27xX2f2xXb6xX3xX49xX3xX100xX23xX10xX6xX16xXdexX3xXcxX278xXdxX3xX27xX6xXb6xX10xX3xXfbxXb0xX92xX3xXexX1xX35xX3xX171xX2c8xX3xXfbxXf7xX419xX2axX27xX3xX16xXdxXb6xX3xX7xXeaxX3xX2xX3xX27xXdxX1dxX2axX1xX3xXexX1xX3ecxXb6xX3xX2xX3xX100xX23xX10xX6xX16xX3xX2axX3dcxX6xX3xX2axX27xX6xXf0xX3xXexX23xX15xX2axX27xX3xX4xX419xX3xX1xX482xXdxX3xXfbxXf3xX92xX3xXexXdxX3ecxX2axX3xX4xX96xX3xXfbxXf7xXf8xX4xX3xXfbxX4f4xX3xX16xX38xXexX3xXexX1xX2d3xX4xX3xX7xX10xXexX3xXfbxXb0xX92xXdexX3xX299xX6xX2axX27xX3xX7xX10xXexX3xX49xX2c8xX3xX2axX1xX3dcxX2axX27xX3xX27xX372xX3xXexXeaxXexX3xX2axX1xXb0xXexX3xX13xXdxXb6xXdxXexX23xX15xX18xX3xX4xX96xX3xXexX1xX4f4xX3xX5xX1dxXb6xX3xXfbxXf7xXf8xX4xX3xX5xX1dxX3xX7xX376xX3xX1xX3dcxX92xX3xX2xX3xX5xXf3xX2axX3xX100xX509xX3xX27xX6xXb6xX10xX3xX4xX324xX6xX3xX2axX1xX1dxX3xX18xX86xX3xXfbxX2c2xX4xX1xX3x12fcfxX299xX3xfe3exXbxX10xX2axX3xX49xX4axX49xX49xX3x13721xX27xX6xXb6xX10xX3xXexX1xX35xX3xX1b4x108f2xX3xX2axX1xXf7xX2axX27xX3xX18xX43axX2axX3xX100xX2c2xX3xX16xX1xX92xXb0xXexX3xXbxX1x146f1xX4xX3xX7xX6xX92xX3xX1b6xX3xX27xX6xXb6xX10xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX15xX60xXf0xXaxX12xX402xXeaxXdxX3xXexX1xX324xX3xX4xX324xX6xX3xX63xX15xX18xX6xX16xX3xX13xX14xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX376xX3xXexX35xX3xX16xX38xXexX3xX27xXdxXc9xXdxX3xX3bxX6xX23xXdxX7xX3xX41xX6xX7xXexX10xX23xX3xX49xX4axX49xX49xX3xX5xX1dxX3xe860xX15xX23xX10xX2axX25xX15xX3xX41xX92xX7xX10xXexXexXdxX2c8xX3xXexX6xXf0xX3xX18xXf8xXexX3xXb6xX278xXdxX3xX49xX4axX3xXexX92xX2efxXdxX3xX2axX27xXf7xX501xXdxX3x10dc6xXexX6xX5xXdxX6xXdexX3xX75xX6xX23xX5xX15xX7xX3xX1fxX5xX4xX6xX23xX6xX25xX3xX7xX64exX3xX7xX15xX3xXexX1dxXdxX3xX18xX278xXdxX3xX5dxX15xX5xX27xX10xX23xX3xX2a1xX92xX2axX10xX2c8xX3xXexX6xXf0xX3xX18xXf8xXexX3xX100x14c62xX2axX27xX3xXexX92xX2efxXdxX3xXexX278xXdxX3xXexX3d6xX3xX402xX6xX2axX3xX41xXe5xX4xX1xX3xX1c2xX3xX376xX3xX18xXbcxX2axX27xX3xXfbxXb0xX92xX3xX60xX1dxX2axX1xX3xX4xX1xX15xX3xX172xX3xXexX6xXf0xX3xX18xXf8xXexX3xX4xX92xXeaxXdxX3xX4xX3a5xX2axX27xXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX15xX60xXf0xXaxX12xX13xX15xX3xX16xX1xXfcxX4xX3xX2axX1xXfcxX2axX1xX3xXfbxXb0xX92xX3xX2axX3ecxX2axX3xX13xX14xX15xX16xX15xX18xXdxX4xX3xX18xX1dxX3xX1fxX5xX4xX6xX23xX6xX25xX3xX4xX1xX129xX3xX4xX96xX3xXexX1xX4f4xX3xX27xX8bxXbxX3xX2axX1xX6xX92xX3xX376xX3xXexX23xX63cxX2axX3xX4xX1xX92xX2axX27xX3xX16xX38xXexXdexX3xX63xX38xX92xX3xX175xXc9xXf0xX3xX23xX6xX2c8xX3xXfbxX561xXf0xX3xX4xX1xX3e3xX2axX1xX3xX5xX1dxX3xXexX23xX63cxX2axX3xX4xX1xX92xX2axX27xX3xX16xX38xXexX3xXexX23xX15xX2axX27xX3xXb6xX419xX3xX4xX324xX6xX3xX27xXdxXc9xXdxX2c8xX3xX7xX6xX92xX3xX16xX1xXdxX3xX2a1xX6xX2a3xX6xX10xX5xX3xX63xX6xX60xX6xX5xX3xX100xX2c2xX3xX5xX15xXe5xXdxXdexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX92xXexX1xX15xX23xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX148xXfcxX15xX3xXcxX1xX4f4xX3xXexX1xX6xX15xX0xX4exXbxX12

Theo Báo Thể thao

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng thể thao vùng cao

Ấn tượng thể thao vùng cao
2022-10-25 15:26:00

baophutho.vn Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi (từ 10/9 đến 18/10), Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX đã khép lại. Trong kỳ Đại hội này, các VĐV huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long