Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sMSo4bqvOeG6q1nhu7JZMSpZ4bqrITFZ4bqr4buF4bqxWXZj4buR4bqxMi3hu7Il4bukWWJ7YsSDWcSp4buBYsSDWeG7ieG6vVkww6Bi4bqvWWLhuq97Ylnhuqk5Ylnhu7RAJOG7qi/huq/hu7Lhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63huq40KjJY4buww43EqHjEqFktWXbhuq/hurHDoWpZ4buy4buyL+G7uOG7pFnhu6/hur9Z4buUWcSpYVkx4bq7YsSDWTDhur1ZMSpZYuG6r+G6seG6o+G6q1l2Q+G7kOG6sHct4buyJVnEqeG6r8OyWeG7tEAkWcSpOuG6sVnhu5DhurHDoMSpWUIq4bqr4bukWTDDoGLhuq9ZYuG6r3tiWWI/4buVWeG6qT9Z4bqrNlkxbipZMMOgYuG6r1li4bqve2JZ4bu0QD1Zxq8xY2JZxIMm4bqxWeG7skBZxKlq4buB4bqx4buoWeG7kT9ZMW9ixINZ4bqpP1nhuq8/YsSDWeG7mWThuqtZMW4qWTDDoGLhuq9ZYuG6r3tiWeG7tOG7uOG7tuG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7rzli4bqvWWLhuq97Ylnhu7RAJFnGr+G7r0Lhu7RAJOG7qMOaWeG7r8OgYuG6r1li4bqve2JZYsO04bukWeG7uD1ZxKlq4buB4bqx4bukWcOsauG6vTFZxKnhurUx4bqvWeG7kOG6scOgxKlZQirhuqvhu6RZxKnhu4trWcSpOuG6sVnhu5lk4bqrWeG6ruG6v+G6seG7pFnhuq46WeG6qOG6u+G6seG7pFnhuqo5WeG6qOG6sWLhuq/hu6RZ4bquP1lC4bq/4bqx4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buvw6Bi4bqvWWLhuq97Ylnhuqk/WeG6qzZZ4buvQuG7tEA9WTMqYsSDWTPDs2cxWTEmMeG6r1nhuqnhu5VZxKk64bqxWeG7r8OgYuG6r1nhu5HhurHDoGJZ4buvw6Bi4bqvWeG7keG6scOgYlnhu6/DoGLhuq9ZQuG6r+G6scOgxKlZM+G7heG6sVnEqOG7i2pixINZw7Phu4NixINZMeG7g1nhu4loWeG7tOG7plnhu6/DoGLhuq9ZYuG6r3tiWTMsWTPDs2cxWeG6qX3hu5VZ4bqrIGpZ4buZNcSpWWLEg+G6r+G6scOg4bqrWeG7kT9Z4bqtYcSpWeG6qWpdYlkyw7Phu4NixINZxKnhurdi4bqvWeG7keG7heG6sVnhu5HhurHhu4tq4buJWeG7iOG7n+G7iuG7iC12Y+G7kC3hu7RZ4buRP2NZYsSDP+G7lVnhu7Lhu7Iv4bu44bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bufasSp4bqvY+G7i1jhu7Dhu68mY1nDjeG6r2tZxKjhuq9lWTPhurHDoGJZxKnDtVnGr8Sp4buBYsSDWeG6r2fDreG7qOG7qi/DreG7sA==

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội

Nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội
2020-04-11 07:15:07

PTĐT - Trong thời đại 4.0, sự phát triển của công nghệ thông tin đặc biệt là sự bùng nổ của Internet với các trang mạng xã hội (MXH) như: Facebook, Twitter, Zalo, Instagram......

Sau 10 ngày

Sau 10 ngày "cách ly xã hội”
2020-04-10 18:17:19

PTĐT - Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động của các trường học, cơ quan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long