Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nGsMWo4buw4buAYU3hu4DDucWoXeG7gMawxajhu7jhuqzhu4BBNuG7gFjDoOG7gH0+UsOd4buARkLDjOG7huG7huG7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhu4A4xq/hu4ApxahLWeG7gOG7psav4buI4buy4buAfcWoPcOd4bumRS/FqOG7gsOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vilq4bui4buI4bua4bq+w4nDtMWoLOG7gH3FqDXGoOG7gMWoxq9Vw53hu4B9JH3hu4DGoMSoxqDhu4DGoMWoW8OhUsOd4buA4bucVOG6rOG7gOG7jcavw5pZ4buAfT7hu4jhuqrhu4BhNuG7gFjDoOG7gDjGr+G7gCnFqEtZ4buAw50lw53hu6bhu4Dhu5wq4buAxqAlw53huqrhu4BZ4buI4buAfV3DoeG6qOG7gGE24buAWMOg4buAYeG7ouG7gDxbxKjhu4BXxagm4bqq4buAPFvEqOG7gH1Mxq/huqjhu4BhNuG7gFjDoOG7gH0kxqDhu4Dhu5wq4buAOErhu4DGoMSoxqDhu4BXU+G7gMWo4buyS8agxajhu4DGoDDhu4jhu4Dhur09w53hu6bhu4Dhu4jDneG7gH3hu6zDncWo4buAfT7hu7LDneG7puG7gMOdTlnhu4Dhu4Thu4bhu4Thu4Thuqrhu4Dhur8qxq/hu4Dhur3FqcSpxrAtxrDGsOG6quG7gOG6vT3DneG7puG7gOG7iMOd4buAfcWo4buw4buAYU3hu4DDucWoXeG7gMawxajhu7jhu4Dhu5xN4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG6quG7gGE24buAWMOg4buAfT5Sw53hu4BGQsOM4buG4buG4buAfT4yLMOd4bum4buAxaguKeG7gDjGr+G7gCnFqEtZ4buA4bumxq/hu4jhu7Lhu4B9xag9w53hu6bhuqrhu4A+4buI4buAPFvDoVN94buA4buc4buww53FqOG7gCnFqEt94buAfcavVMOd4buAxag6w53hu4BG4bqq4buE4buAfeG7rOG7gOG7nCXDneG7pkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicawPuG7ssOd4bum4buA4buc4bu04bqq4buAfTI7xqDhu4Dhu6bGr8OUw6Hhu4Apxajhu54p4buAWMSoxq/hu4Bh4bui4buAw4xG4buAfT4yLMOd4bum4buAxaguKeG6quG7gH3FqD3DneG7puG7gOG7lsSo4buy4buAV8avw5pZ4buA4buc4buww53FqOG7gOG7gkbhu4B9PjIsw53hu6bhu4DFqC4p4bqq4buAfTI7xqDhu4Apxagi4buAxajGr1Vb4buAWSp94buAfT4yLMOd4bum4buAxaguKeG6qOG7gH1LWeG7gOG7psavN+G7gOG7hOG7huG7gGHhu6Lhu4A94buAfT3huqrhu4BGSOG7hOG7gGHhu6Lhu4BZPeG7gH094bqo4buA4buCR0bhu4Bh4bui4buA4bumT8Od4buAWcSow6Hhuqrhu4Bh4bui4buAWcSow6Hhu4Dhu5zGr1XDneG7gMagxKjGoOG7gFjhu7JLxq/huqrhu4Dhu4rhu4Bh4bui4buA4bucSynhu4BZxKjDoeG6quG7gEZCRuG7hOG7iuG7gOG7psavw5TDoeG7gH0s4buAYeG7ouG7gMagxKjGoOG7gFjhu7JLxq9CQkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6v8Oa4buAfcavUynhu4B9IMag4buA4bucTFnhu4Dhu5ZM4buy4buA4buIw53hu4B94buySsOd4buA4bumxq/hu4jhu7Lhu4B9xag9w53hu6bhu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDneG6quG7gOG6vyrGr+G7gOG6vcWpxKnGsC3GsMaw4bqq4buA4bq9PcOd4bum4buA4buIw53hu4B9xajhu7Dhu4BhTeG7gHtR4buAfcavUynhu4B9IMag4buAfcWoNcag4buAxajGr1XDneG7gOG7nCXDneG7puG7gOG7lirhu4DGoMSoxqDhu4Dhu6bGr0zGr+G7gCnFqMSoKeG6quG7gH1bw6FSw53hu4B9PlvDoVTDneG7gDhOw53hu4DFqOG7tOG7iOG7gOG7psav4buI4buy4buAfcWoPcOd4bum4buA4buIw53hu4B94buySsOd4buA4bucU8Od4buAw53hu6YyLMav4buA4buaw5XDneG7gDhK4buA4bucw5LGoOG7gOG7lsavVX3hu4BYSuG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4bqq4buAe8avw53FqOG7gDjGr1LDneG7gMagxajDlCnhu4DFqErDncWo4buAw53hu6bFqMavUlnhu4DGoMSoxqDhu4A8W8Oh4buA4buc4buww53FqOG7gCnFqMSoKeG7gFhb4buSfeG7gDhU4buAfT7hu5J94buAfTXhu4Dhuq/GsMSpxrBC4buA4bq/JMav4buAODvGr+G7gMagxKjGoOG7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhu4A8W8So4buAfSTGoOG7gOG7nCrhu4DGoMWo4buy4buAKcWo4bueKeG6quG7gMagxagh4buAPFvEqOG7gHsk4buAw53hu6YyLMav4buAPFvDoeG7gOG7nOG7sMOdxajhuqrhu4B7NuG7gOG7miDDneG7puG7gD4yLlvhuqrhu4Dhu5bGr+G7iOG7gFfFqMav4buAfcWo4buIWeG7gOG7psav4buI4buA4bumxq/hu4jhu7Lhu4B9xag9w53hu6bhu4B7UeG7gFfGr1LDneG7gDxbw6FTfeG7gGE24buAWMOg4buAw53hu6bFqMavUlnhu4B9xajhu6Lhu7Lhu4A8W8Oh4buA4buc4buww53FqOG6quG7gOG7puG7tCnhu4Apxajhu5DDneG7gOG7psavTFnhu4B9xajGr8OaW+G7gDhK4buAxahLw53hu4DGoMWoU+G7gMaww7TEqcaw4buAWSp94buAxqDEqMagxajhu4Dhu5ZUw53hu4A4N8Od4bumQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhuq9bfcWo4buyPuG6vsOJ4bu3TsOd4buA4buP4buIw53hu6ZFLynDiQ==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Cẩm Khê có 133 mô hình “Dân vận khéo”

Cẩm Khê có 133 mô hình “Dân vận khéo”
2022-11-24 10:48:00

baophutho.vn Năm 2022, huyện Cẩm Khê đăng ký xây dựng 133 mô hình “Dân vận khéo", trong đó có 39 mô hình ở lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị...

Quỹ TYM - Điểm tựa cho phụ nữ nghèo

Quỹ TYM - Điểm tựa cho phụ nữ nghèo
2022-10-28 10:54:00

baophutho.vn Tại Phú Thọ, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương chi nhánh Phú Thọ (Quỹ TYM) được thành lập từ năm 2009, hoạt động trên địa...

Toàn tỉnh trồng mới hơn 9,1 nghìn ha rừng

Toàn tỉnh trồng mới hơn 9,1 nghìn ha rừng
2022-10-27 14:41:00

baophutho.vn Chín tháng đầu năm 2022, hoạt động trồng mới rừng tập trung, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây lâm nghiệp phân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long