Cập nhật:  GMT+7
128dx51a4x33d1x49b1x6551x5c21x3804x588bx280dxX7x5dedx9dfbx8830x2d4dx2bbcx2d3bxX5x6a8bxXax768axXcxX1x59f3x99bdx4778xX3x5faax50e7x4413xX3xX7x76e1xX3x45c3xXdx20c8xX16xX3xXexX1xX1bx8b53xXdxX3xX20x49ffx5940xX16xX17xX3x518ex678dx54daxX3xX16x3870xX16xX17xX3xXexXdx22d4xXbxX3xX16xX1x8e40xX16xX3xXbxX1x8946xX16xX3xX1axX16xX1xX3xX5xXdx2dc7xX16xX3x88c9x5fecxX6xX16xX3xX20xX3cxX16xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX2cx6274xX16xX17xX3xXex1619x2c57xX16xX1xX3xX1x8cb5xX3xXexX67x3bcexX3xX5x1a44xXdxX3xX7xX53x2acbxXexX0x7d9cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7470xX10xX6xX31xXaxX12xXcxX1x8736xX4xX3xX1xXdxX22xX16xX3x4a39x8ffdxX16xX3xX19xX46xX16xX3xX7xX1exX3x2563x6542xXa7xX2xX7cx87a8xX8bxXabxXabx41e3xXcx4717xX3xX16xX17x7908xX33xX3xXa6xX7cx2eedxX3xX4x39bexX6xX3xXabxX17xX32xX16xX3xX1xXb5xX16xX17xX3xXabxX1xXb5xX3xX16xX2cx7b5exX4xX3x37ddxXabxX8bxXabxXabx335cxX3xX9bxXdxX22xXexX3xXabxX6x1f93xX3x546cx4572xX3xXe3xXdxX22xX4xX3xX20x8bfaxX33xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX67xXdx42edxX16xX3x13ddxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX2cxX62xX16xX17xX3xXexX67xX68xX16xX1xX3xX1xX6dxX3xXexX67xX71xX3xX5xX74xXdxX3xX7xX53xX79xXexX3xXex48bbxX3xX16xX17xX32xX16xX3xX7xX1axX4xX1xX3xXabxX1xXb5xX3xX16xX2cxXd0xX4xX3xX20xX1exXdxX3xXe3xXd0xXdxX3xXfbxX1xX1bxX46xX16xX3xXe3xX6xX33xX3xX4xXbdxX6xX3xXb1xX1bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX22xXbx414axX3xX8bxX71xXbxX3xXexX1axX4xX3x2bfexX74xX155xX3xX8bx93b0xX3xXfbxXdxX16xX1xX3xX31xX1bxX6xX16xX1xX3xXexX1xX10xX1bxX3xXabxX17xX1x4064xX3xX20xX179xX16xX1xX3xX7xX1exX3x3f7exX2xX7cxXa7x9a8exXa7xXa7xX7cxXabx43a6xXafx5a5ex1737xX3xXe3xXb5xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexX2cxX3xX183xX7cxXa7xX187xXa7xXa7xX7cxXcxXcxXafxX3xXabxX8bxXabxXabxX3xXe3xXe4xX3xX1xX6dxX3xXexX67xX71xX3xX5xX74xXdxX3xX7xX53xX79xXex7c32xX3xXabxX8bxXabxXabxX3xX4xX1xXdxX3xX16xX1xX1axX16xX1xX3xXex757axX16xX1xX3xX18fxX1x40efxX3xXcxX1x4dd1xX3xXexX1xXb5xX16xX1xX3xX5xX41xXbxX3xX20xX2cxX2dxX16xX17xX3xX31xX32xX33xX3xX16xX36xX16xX17xX3xX20xXf8xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX16xX1xX41xX16xX3xX4xX1axX4xX3xXbxX1xX46xX16xX3xX46xX16xX1xX3xX4xX1x781dxX16xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xXe3xXb5xX3xX15fx6aedxX3xX5x3b16xX3xX16xX17xX1xXdxX4fxXe1xX3xX4xX1axX4xX3xXexX67xX2cxX2dxX16xX17xX3xX1xX71xXbxX3xXexX67xX1exX16xX3xXexX67xX1axX16xX1xX155xX3xXexX11exX3xX4xX1xX1exXdxX3xX1xX6dxX3xXexX67xX71xX3xX5xX74xXdxX3xX7xX53xX79xXexX3xX20xX1exXdxX3xXe3xXd0xXdxX3xXfbxX1xX1axX4xX1xX3xX1xXb5xX16xX17xX3xXexX1xX53xX164xX4xX3xX20xX1exXdxX3xXexX2cxX71xX16xX17xX155xX3xX20xX1axXbxX3x322bxX16xX17xX3xX20xXbdxX3xX20xXdxXe4xX53xX3xXfbxXdxX22xX16xX3xX20xX2cxX71xX4xX3xX1xX6dxX3xXexX67xX71xX3xX5xX74xXdxX3xX7xX53xX79xXex2209xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx75e2xX1bxX31xX33xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX20xX36xX155xX3xX15xX16xX17xX3xXabxX17xX53xX33x7656xX16xX3x9b2cxX53xX1exX4xX3xXcx50e5xX16xX17xX3xXafxX3xX18fxX1xX36xX3x134dxXdxX1axXe1xX3xX20xX1exX4xX155xX3xX7xX1exX3xX20xXdxX22xX16xX3xXexX1xX1bxX28xXdx5b8cxX3xX0xX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX187xXbaxX2xXa7xX2abxXa7x74f6xX30cxX2abx65cfxX183xX30cxX0xX7cxX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX1bfxX3xX15xX16xX17xX3xXabxX17xX53xX33xX2d2xX16xX3xX18cxX286xX4xX3xXcxX212xX16xX3xXafxX3xXcxX67xX2cx93cexX16xX17xX3xXbxX1x4f81xX16xX17xX3xXcx890cxX16xX17xX3xX1xX71xXbxX155xX3xXabxX1xX32xX16xX3xX7xX93xX3xXe3xXb5xX3x4f13xXdxXf8xXe1xX3xX7xX1bxX1axXexX3xX16xX164xXdxX3xX19xX164xX155xX3xX7xX1exX3xX20xXdxX22xX16xX3xXexX1xX1bxX28xXdxX2fcxX3xX0xX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX187xXbax74ffxX183xX2abxXa7xX37fxX183xX2abxX30fxX37fxXa7xX0xX7cxX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX1bfxX3xX15xX16xX17xX3xXabxX17xX53xX33xX2d2xX16xX3xXcxX67xX2cxX2dxX16xX17xX3x2183xXdxX16xX1xX3xXafxX3xX18fxX1xX36xX3xXcxX67xX2cxX335xX16xX17xX3xXbxX1xX33bxX16xX17xX3xXcxX340xX16xX17xX3xX1xX71xXbxX155xX3xXabxX1xX32xX16xX3xX7xX93xX3xXe3xXb5xX3xX354xXdxXf8xXe1xX3xX7xX1bxX1axXexX3xX16xX164xXdxX3xX19xX164xX155xX3xX7xX1exX3xX20xXdxX22xX16xX3xXexX1xX1bxX28xXdxX2fcxX3xX0xX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX187xXbaxX37fxX37fxX2abxXa7xXbaxX37fxX2abxX2xX2xX2xX0xX7cxX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX1bfxX3xXbxX1xX33bxX16xX17xX3xXcxX340xX16xX17xX3xX1xX71xXbxX155xX3xXabxX1xX32xX16xX3xX7xX93xX3xXe3xXb5xX3xX354xXdxXf8xXe1xX3xX7xX1bxX1axXexX3xX16xX164xXdxX3xX19xX164xX155xX3xX7xX1exX3xX20xXdxX22xX16xX3xXexX1xX1bxX28xXdxX2fcxX3xX0xX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX187xXa7xX2xX187xX2abxX183xX37fx903cxX37fxX187xX30cxX30fxX0xX7cxX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX3xXd3xXexX67xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX2dxX3xX1xXb5xX16xX1xX3xX4xX1xX212xX16xX1xXd8xX1bfxX3xX20xX179xX6xX3xX4xX1xX1d1xX3xXe1xX6xXdxX5xX3xX0xX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX16xX4xXexX1xXfbxX7xX16xX19x51b2xXbxXexX1x631exX7xX19xXe3xX2abxX17xX1bxXe3xX2abxXe3xX16xX0xX7cxX7xXexX67xX1bxX16xX17xX12xX2abxX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2aaexX53xXexX1xX1bxX67xXaxX12xX9bxX9cxX16xX3x54edxX6xX16xX17xX0xX7cxXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long