Cập nhật:  GMT+7
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu7kjOks54bu2UuG6rUs54bu24buuOktOSznhu7bhu7hLOeG7tllLNeG7tuG7uEvhu7bhu5g74bu2S8WoLOG7mDtLw6Lhu5hL4bu2WzVLxajGrztLOuG7kuG6rUvDmeG7kOG6rUvhu4nEkeG7t8SRS05NTkkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsON4bu5N8SD4buQSzvhu5Dhuq1LR07hu44v4buMSOG7gks/4bq34bukSz/EgzI74bu0SzkjOksm4bu4VjpLxajGoEs14bu24buSOUvhu7bhu7hYO0vDouG7mEs5N+G6oeG7pEvDojA5S8WoxIMy4bukS+G7tls1S8Woxq87S+G7pOG6o+G7kEs64buS4bqtS8OZ4buQ4bqtS+G7icSR4bu3xJFLTk1OS8Oi4buYS05LOeG7tuG7uEs54bu2WUvhu6ThuqPhu5BLOV1Lw5nhu5Dhuq3hu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bu2xq8sSznhu7Y+O+G7tEs54bu4O0s6MOG7uEs74bu2Ujnhu4JLP8Oh4bukS03DleG7tkvhu6Thu7bhu7hXYUs74buQ4bqtS0dO4buOL+G7jEjhu4JL4bu54bu2xIMyO+G7tEs5xIMwO+G7tEvDgjxLw4Lhu5o7S+G7uWFSO0stS8O94bu2Lks5XTvhu7RL4bu54bu24buQOks6xINhSzk3xIMzO+G7tEvhu7NhUTtLxahb4bu4S3Lhu7ZRO0vhu6ZRO0vDguG7uFg5S3Lhu5A6S+G6p+G7kuG7pEs74bu2VDvhu4JLOTfEg+G7kEs74buQ4bqt4buCSz/hurfhu6RLP8SDMjvhu7RLOSM6Sybhu7hWOkvFqMagSzXhu7bhu5I5S+G7tuG7uFg7S8Oi4buYSzk34bqh4bukS8OiMDlLxajEgzLhu6RL4bu2WzVLxajGrztL4buk4bqj4buQSzrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4buJxJHhu7fEkUtOTU5LOuG7kDvhu7RLOHtL4bu24bu4WGFLw5XDlMOVT+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4nDoDvhu7RLw6Iw4bu4S8WoLuG7gks/4bq34bukSz/EgzI74bu0SzkjOksm4bu4VjpL4bukw6M74bu0SzkjOks54bu2UuG6rUs54bu24buuOktOSznhu7bhu7hLOeG7tllL4buk4bqj4buQSznhu7bhu5g74bu2S8Oi4bu44buuO0s14bu24bu4S+G7tuG7mDvhu7ZLxags4buYO0vhu4nEkeG7t8SRS05NTuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41JOeG7kMOZP8avSzg54bqtP8avw4lKOuG7kDfhu7Thu7g74buATjXhuqdL4buQYTksSsONSTk3w41JOeG7psONSeG7uDrhu7RL4buQPznDiUo54bu4Oks54bu24buQ4bqtSznhu7bGrzpLTks54bu24bu4Sznhu7bGr0s14bu24bu4S+G7tuG7kDvhu7ZL4bumLOG7kDtLw6Lhu5BL4bu2LDVL4bumxq87Szrhu5Dhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4buk4buQOOG7kEtOTU5L4bu24bu4O+G7tktMSks4N+G7pMOJSuG7tjk5NeG7gC8v4bu4OuG7kOG7tMavOOG7hMOiLMOi4buEw6I7L+G6pcOTw5RML2E1Pyzhu5Dhu6bGr+G7pi/hu5A1O8Oi4bum4buy4bu4xq9h4buQ4bukL05MTeG7jF9M4buMX07hu44v4bu2LDVf4bumxq87X+G7i+G7n+G7meG7leG7hCo14bu0Sks54bu4OT/Gr8OJSjkjOks54bu2UuG6rUs54bu24buuOktOSznhu7bhu7hLOeG7tllLNeG7tuG7uEvhu7bhu5g74bu2S8WoLOG7mDtLw6Lhu5hL4bu2WzVLxajGrztLOuG7kuG6rUvDmeG7kOG6rUvhu6Thu5A44buQS05NTkvhu7YjO+G7tktMSsONSS854bumw41JLzk3w41JOTfDjUk54bumw43DveG7ti5Lxag+S8Woe+G7pEvDveG7tuG7lDpLcuG7tCjhu6RLceG7lTvhu7ZLRznhu7bhuq9LTks54bqxSzXhu7bhu5bhu7hLOOG7kDvhu7RLOTfhu5Lhu7hIS+G7pMOgO+G7tEvhu6Thu5Lhu6RL4buk4buSO0vDmVtL4bu3M0vhu4nhu7YkS+G7tmHhuq1L4bqnxq86S+G6p+G7qDlL4bu2WzVLxajGrztLw6LhurHhu5BLxajEgzLhu6RLOSM6Sznhu7ZS4bqtS0fhu5Y74bu24buAS+G7oeG7uUhJLznhu6bDjUkvOTfDjUkvOeG7kMOZP8avw41JNcON4bu5N8SDMOG7pEvFqC7hu4JLOeG7tsavLEs54bu2Pjvhu7RLOeG7uDtLOeG6sUvhu7czS+G7pOG7tiRL4bu2YeG6rUs54bu24bq34bukS8WoPeG7kEvhu6YsS8O94bu2Lkvhu7ldO+G7tEs54bu24buQOks6xINhSzk3xIMzO+G7tEvhu7NhUTtLxahb4bu4S3Lhu7ZRO0vhu6ZRO0vDguG7uFg5S3Lhu5A64buCS8O94bu2LkvFqD5Lxah74bukS8O94bu24buUOkty4bu0KOG7pEtx4bu4O+G7tkvhu6Thu7YkS+G7tmHhuq1LOTfhurfhu6RLOeG7uFY1S+G7pOG7tixLw5nhu7hWOeG7gEtww6Hhu6RLJizhu5Y74bu0S01O4bu2Szvhu7Thu5jhuq1LTuG7ji/hu4zhu4JLOTfhu647S8Oiw6A74bu0S8OZ4bu4WTtL4buL4buU4buk4bu2S3AsO+G7tEvDgiVLR+G7ucO94buE4buZ4buW4bu4S8O94bu2ITvhu7RI4buCSznhu5hhS+G7uVE7S+G7ieG7ljvhu7RL4buMT0vhu6ThuqPhu5BL4bu5XTvhu7RL4bukPjvhu7RLOeG6rUvhu7lRO0vhu4nhu5Y74bu0S+G7t+G7mOG7uEvhu5MhO0tH4buzYVE7S+G7pOG7tuG6ozvhu7RL4buZ4buW4bu4SzZhUTtIS8WoxqBLOSM6Sznhu7ZS4bqtSznhu7bhu646S05LOeG7tuG7uEs54bu2WeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4nDoDvhu7RLw6Iw4bu4S8WoLks/4buYSznhu7bhu7hWOUvDmT1L4bu04bu24bu4S+G7tOG7uCg74bu0Szsu4bu4S8Oi4buYSznhu7bhu7hWOUvDmT1L4bu04bu24bu4Sz/hu5Thu7hLOeG7tj474bu0Szh7SyZkSznhu7ZhVDlL4buk4bqj4buQSzrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1LR+G7tls1S8Woxq87SEs64buS4bqtS8OZ4buQ4bqtS+G7icSR4bu3xJFLLU5NTks4e0vhu7bhu7hYYUvDlcOUw5VPSzNLw6I9Szk3QEty4buQOktqPjvhu7RLcuG7kDpL4buk4buS4buk4bu2S8Wo4buWLEvhu4vhu5Thu6Thu7ZLcCw74bu0S8OCJUtNw5JL4bu24buW4bu4Sz/huqnhu4JL4bumxIMw4bu4S8WoW0s4UWFLJuG7tizhu5Y74bu0S8OSTEstS+G7jEw64buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXLhu7Thu5Dhuq1LOOG7kGFLxagu4buCS+G7tls1S8Woxq87S8WoxqBLxajEgzLhu6RLO+G7uOG7rjpLNeG7tiw74bu0S+G7tOG6s+G7uEvhu6QgSzZh4buQO0vhu6Thu7bhuq/hu6RLO+G7mjvhu7Thu4JLNeG7tuG6oeG7pEvDouG6oUvhu6Q+O+G7tEs54buS4bukS8Wo4bu4V2FLOTfhu5Dhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJw6M74bu0Sznhu7bGryxL4bu3M0vhu6Thu7YkS+G7tmHhuq3hu4JLO+G7tuG6tTvhu7RLO+G7tOG7mOG6rUs5MOG7uOG7gkvhu6Thu5Lhu6RLP+G6t+G7pEs/xIMyO+G7tEs5IzpLJuG7uFY64buCS+G7pOG6r2FLO+G7lDtLOeG7uFY1SznhuqHhu6RL4buk4bu24buU4bqtS8WoYeG7kEvDojDhu7hLOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO+G7gksm4bu24buc4bukSzXhu7bhuqHhu6RLJuG7ti5LJuG7tuG7mjtLOyJLP+G6t+G7pEs5IzpLJuG7uFY64buCS+G7pOG6r2FLO+G7lDtLw6Iw4bu4SzZh4bqtVjlLOVE6S+G7pOG7kCxLO+G7tlI54buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcSp4bu4w507S8OZ4bu4VjtL4bu24buQ4bu4Szrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4bu04bueNUs74buUO0kvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw40tS+G7t+G7kjvhu7RLTcOTL+G7jOG7gks54bu44buuOksmQOG7pOG7tkvhu7dhLU9MceG7oU5LOHtL4bu24bu4WGFLw5XDksOVw5JL4bu04bueNUs74buUO0szS8Oiw6A74bu0S8OZ4bu4WTtLNeG7tkDhu5BLxag+O+G7tEty4bu04bu2WEvEkTvhu4JL4bu0UztLxajhu5YsS3Hhu5w5Sybhu7bhu7hLxajhu5A74bu0S8OZ4buQ4bqtS+G7tmFSO0s/YeG6rVg74buES+G7uTfhu647Szrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4bukLks54bu24bu4VmFLOeG7kkty4bu0YeG6rcOdO0vhu5nhurVhS+G7icSDMTvhu7RLw6Lhu5hLOeG7tsSDMjvhu7RLOeG7kkvhu7k3UztL4buzYeG7kDvhu7RL4buh4bu24buW4bu44buES3FbOUs74bu04buY4bqtSzjhu5Bh4buCSznhu7bhu7hWYUs54buSS+G7icSDMTvhu7RLxajEgzLhu6RLOeG7mGFLO+G7tMSDS+G7plE7S+G7pOG6r2FLOHs74bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjS1LcuG7tOG7mOG6rUtN4buML+G7jOG7gks5YVM7Sznhu7bhu5I6S+G7icSR4bu3xJFLTk1OSzh7S+G7tuG7uFhhS8OVw5TDlU9LOlI5Sz/hu7jhu647Sz/hu5Thu6RLOTfhu647S8Oiw6A74bu0S8OZ4bu4WTtL4buL4buU4buk4bu2S3AsO+G7tEvDgmRLJuG7tuG7uEs/4buYOks74bu24bu4WDpLw6LhuqFLOSM6Sybhu7hWOks14bu24bu4S+G7pD474bu0Szk34buuO0vhu6Thu7Zh4bqtVjtLw5nhu5Dhuq1L4bu3YS1PTHHhu6FO4buES+G7uTfhu647Szrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4bukLkvDlEs2YVE7Szvhu7ZRO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw40tS3Lhu7Thu5jhuq1LTeG7ji/hu4zhu4JLOeG7tuG7uEs54bu2WUs14bu24bu4S+G7pD474bu0S+G7uTdTO0vhu7Nh4buQO+G7tEvhu6Hhu7bhu5bhu7hLxajEgzLhu6RLOSM6Sznhu7ZS4bqt4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjS1LcuG7tOG7mOG6rUtN4buMLU3hu44v4buM4buAS8OTTks54buYYUvhu6ThuqPhu5BL4buk4buS4bukSz/hurfhu6RLP8SDMjvhu7RLw4Lhu7hYOUty4buQOkvDouG7mEvhu7bhu5g74bu0Szk34buaOks54buYYUvhu6Thu5JLO+G7tMSDS+G7plE7Sznhu7bhu5A6S+G7tOG7uOG7kEs5IzpLJuG7uFY6Szrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4buJxJHhu7fEkeG7hEvhu4tbS+G7s2F74bukSzXhu7YhO+G7tEvhu7Zh4bqtS8WoWzvhu7RLOTfhu5A74bu0Sznhu7bhu7hWOUvDmT1L4bu24bu4WDtLxajhu5Thu7hLO+G7tlI54buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjS1LcuG7tOG7mOG6rUtOTC/hu4zhu4BLw73hu7bhu5I5S+G7tuG7uFg7S8OiVDlLOeG7tllL4bukLksmQOG7pOG7tks54bu2xIMw4bukS01P4bqnw5NLOks5Nyw74bu0S8Oiw6A74bu0SzkjOksm4bu4VjpLOuG7kuG6rUvDmeG7kOG6rUvhu4nEkeG7t8SR4buCS8WoW0s4UWFL4buMTEs64buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjS1LcuG7tOG7mOG6rUtOTS/hu4zhu4BL4bu5VDVLxags4buYO0vEkeG7uDfDmWE44buCS+G7uVHhuq1L4buL4buQO0ty4bu24buQS8WoV0s74bu04bu2PUs14bu2e+G7uEvhu7YyNeG7gkvhu7Thu7jDoTVLxag0S+G7tOG7uOG7luG7uEs6xqBL4bu2WzVLxajGrztLOuG7kuG6rUvDmeG7kOG6rUvhu4nEkeG7t8SR4buCSzkjOks74bu0YeG6reG7rjtLO+G7tlE7Sznhu5Dhu7hLO+G7lDvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONLUty4bu04buY4bqtS05OL+G7jOG7gEtNw5JLOeG7mGFL4bu5N2E74bu0S+G7s2F74bukSzXhu7Z74bu4S+G7tjI1SzkjOksm4bu4VjpL4bukw6A74bu0S8OC4bu4WDlLcuG7kDpLM0s14bu2QOG7kEvFqD474bu0S8WoxIMxO+G7tEs14bu2UTtLxag9O+G7tkvDoj074bu2S+G7i+G7nOG7pEvhu4tb4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjS1LcuG7tOG7mOG6rUtOTy/hu4zhu4BL4bu5IzpLOeG7tlLhuq1LOuG7ljvhu7ZLw6I0Szrhu5Lhuq1Lw5nhu5Dhuq1L4bu3YUtPTHHhu6FOS8Oi4buYS8WoWzvhu7RL4bukIEs64buS4bqtS8OZ4buQ4bqtS+G7icSR4bu3xJFLOHtL4bu24bu4WGFLw5XDlMOVT0vhu6TDoDvhu7RLO+G7tuG7uFdhSznhu7bhu7hLOeG7tllLOeG7tuG7mDvhu7ZLw6Lhu7jhu647SzXhu7bhu7hL4bu24buYO+G7tkvFqCzhu5g74buESS81w43hu7nhu7bGryxLw4Jzw4JJLzXDjQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ quyền nơi đầu sóng

Chủ quyền nơi đầu sóng
2016-06-25 07:46:00

PTO- Mặc dù làm nhiệm vụ ở vùng biển "nóng" trong điều kiện khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, nhưng cán bộ, nhân viên trên các tàu kiểm ngư (KN) đã vượt lên tất cả, ngày đêm cùng...

Tìm thấy 1 thi thể trên biển và động cơ CASA 212

Tìm thấy 1 thi thể trên biển và động cơ CASA 212
2016-06-23 14:25:00

Vào lúc 18h15' hôm qua, các lực lượng tìm kiếm CASA 212 đã phát hiện 1 thi thể. Tàu bệnh viện 561 đã tiếp nhận thi thể này và đang đợi bộ phận giám định pháp y của Bộ Quốc phòng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long