Cập nhật:  GMT+7
2214x3066xb36bx93c2xa30fx7615x5139xe3a3x4d87xX7x6e32x9f8bx5f37xe057xbcb6xb973xX5x638dxXaxa5c2x5947x3de1xX3xX7xa315xf6fexc0d2xX3xXexX1xc247xX3xXex6dbbxX4xX3xX1x3460xX18xX1xX3xX4xX1x6f3cxX18xX1xX3xX5x7f80xX18xX1xX3x2f91xca00xX4xX3x5ec1xd0abx3394xX18xX19xX3xXexX1xX1dxdb01xX3xX18x6feaxXdxX3xX37x9c8fxX6xX0xe23bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e66xX10xX6xdba8xXaxX12x927fx696axXdxX3xX37xf578xX40x98fdxX3xb95cxX1xX1dxX3xXexX47xX4xX1xX3x6649xX13xaa7fxd5c2xX3xXexd8b7xX18xX1xX3xcf9dxX1x5ce7xX3xXcxX1xa6acxX3xX37x88d1xX3xc6eax7a13xX3xd40cxX6xX18xX3xX1xX24xX18xX1xX3x4ed4xX17xX40x76e5xXexX3xX37xX47xX18xX1xX3xX7xa19fxX3xX2xc096x315bx951bxX4axX92x9c78xc0e4xX71xX13xX73xX74xX3xX33x97e9xX3xX33xXdx6e14xX4xX3xX4x66efxX18xX19xX3xX89xX9exX3xX5cxX6xX18xX1xX3x3acexX20xX4xX3xX4xX1xX2axX18xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX4xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3x66bexXcxXcxX59xX68x7a40xX3xXexafbbxedc1xX18xX19xX3xX5xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX4xX3xXa6xX38xX39xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX40xX3xX18xX43xXdxX3xX37xX47xX6xX3xXexX1xX17xX43xX4xX3xXexX1xc030xXc2xX3x606exX17xX40xXaexX18xX3xX19xXdxf432xXdxX3xX112xX17xX40xX95xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4x6bf8xXbxX3x8ec3xX84xX3xXexXe6xc5adxX18xX3xX37xX47xX6xX3xX89xX24xX18xX3xXexX77xX18xX1xX3xX7bxX1xX7dxX3xXcxX1xX81xb086xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxXe7xX18xXaxX12xX0xXdxXc2xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX18xXexX10xXe6xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxd06exXdxX5cxXexX1xe69exX3xX2x79c7xX184xX184xXbxX12bx389axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX181xX3x355dxXa1xXa3xXbxX12bxX189xXaxX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX147xX89xX6xXe7xXbxX1xX17xXexX1xXe7xX147xX33xX18xX4axX5cxX10xX7xX86xXexXe7xXbxX4axX18xX10xX17cxX7xX4ax3f65xXa3xXa3xXa3xX4axX2xX2xX2xX5cxXa3xX2xXa1xX2x852axXa3xX184xXexX193xXa1xXa1x9faexX5xX1d2xXa7xXa3xXa1xXa1xdcbdxX1d9xX2xX2xX2xX2xXa7xXa3xX184xX193xX1d9xX193xXa3xX1cbxXa3xXa2xX1d9xX147xc6a2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX4xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xX5xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX4xX3xX37xX38xX39xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX40xX3xX18xX43xXdxX3xX37xX47xX6xXaxX3xX17cxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xX184xX184xX184xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX193xXa1xXa3xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxXe7xX18xXaxX12xX68xc126xX3xX18xX1xX64xX18xX3xX37xX95xX18xX3xX18xX43xXbxX3xX1x7e65xX3xX7xaeb6xX3xXex5e7bxXdxX3xX13xX43xX3xXbxX1x3b0fxX18xX3xXexXdxX95xXbxX3xX18xX1xX280xX18xX3xX33xX24xX3xXexXe6xX11axX3xX86xX95xXexX3xX112xX17xX11axX3xX4xX1dxX6xX3xX71xX13xX73xX74xX3xXexX1xX47xX3xXexXe6xX128xX18xX3xX7bxX1xXe7xX18xX19xX3xX68xX1xX64xX17xX66xX3xX1xX17xX40xXb2xX18xX3xX7bxX1x73b4xX3xX73xXdxX18xX1xX147xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX5cxX40xXaxX12xX68xX262xX4xX3xX5cxX6xX18xX1xX3xXc2xX20xX4xX3xX89xX6xXe7xX3xX19xX272xXc2xX181xX3xXa6x9b75xX18xX19xX3xX86xX87xX3xXbxX1xX38xX275xX18xX19xX3xXexXdxXb2xX18xX3xX5x37f1xX18xX3xX37xX309xX17xX3xX37xX9exXdxX3xX33xX60xXdxX3xXbxX1xX38xX275xX18xX19xX3xXexXdxXb2xX18xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX86xX1xX6xXdxX3xXexX1xX262xX4xX3xXexXe6xX130xX18xX3xX37xX38xX39xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX40xX3xX18xX43xXdxX3xX37xX47xX6xX189xX3xXa6xX2f5xX18xX19xX3xX86xX87xX3xX5xX309xX18xX3xX37xX309xX17xX3xX37xX9exXdxX3xX33xX60xXdxX3xXbxX1xX38xX275xX18xX19xX3xXexXdxXb2xX18xX3xX37xX6xX18xX19xX3xX86xX1xX6xXdxX3xXexX1xX262xX4xX3xXexXe6xX130xX18xX3xX37xX38xX39xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX40xX3xX18xX43xXdxX3xX37xX47xX6xX189xX3xXa6xX2f5xX18xX19xX3xX86xX87xX3xX5xX278xXdxX3xXbxX1xX38xX275xX18xX19xX3xXexXdxXb2xX18xX3xXexXe6xXe7xX18xX19xX3xXexXe6xX38xX39xX18xX19xX3xX1xd387xXbxX3xX4xX1xX17xX40x921axX18xX3xXex972cxX3xX4xX275xX3xX112xX17xX6xX18xX3xX37xX2f5xX18xX19xX3xX86xX87xX3xX86xX1xX262xX4xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX275xX3xX112xX17xX6xX18xX3xX37xX2f5xX18xX19xX3xX86xX87xX3xXbxX1xX38xX275xX18xX19xX3xXexXdxXb2xX18xX3xXexX1xX1dxX40xX3xX18xX43xXdxX3xX37xX47xX6xX147xX147xX147xX147xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX5cxX40xXaxX12xX68xX1xX1dxX3xXexX47xX4xX1xX3xX71xX13xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xX19xXdxX6xXe7xX3xdd9bxa87exX3x28d2xXdxX6xXe7xX3xXexX1xXb6xX18xX19xX3xX33xX280xX18xX3xXexX11axXdxX3xX4xX1xX1dxX3xXexXe6x3dd6xX66xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX3bexXbxX3xX33xX60xXdxX3xX4xX262xX4xX3xX4xX275xX3xX112xX17xX6xX18xX3xX4xd2c3xX3xX5xXdxX130xX18xX3xX112xX17xX6xX18xX3xXe6xX24xX3xX7xXe7xX262xXexX66xX3xX12bxX64xX40xX3xX5cxX34xX18xX19xX3xXc2xX60xXdxX3xX112xX17xX40xX3xXexXe6xX45axX18xX1xX3xX18xX43xXdxX3xX89xX43xX3xX37xX9exXdxX3xX33xX60xXdxX3xX33xXdxXb2xX4xX3xX19xXdxX11axXdxX3xX112xX17xX40xX95xXexX3xXexX3c9xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX4xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xX4xXb6xX18xX19xX3xX89xX9exX3xXexX278xXdxX3xXa6xXdxXaexX17xX3xX2xX3xX92xX17xX40xX95xXexX3xX37xX47xX18xX1xX3xX18xX24xX40xX189xX3xX1xXe7xX24xX18xX3xXexX1xXdxXb2xX18xX3xX1xX272xX3xX7xX275xX3xXexXe6xX45axX18xX1xX3xX68xX1xX1dxX3xXexX47xX4xX1xX3xX71xX13xX73xX74xX3xXexX77xX18xX1xX3xXbxX1xX130xX3xX5cxX17xX40xXb2xXexX3xXexX1xX10xXe7xX3xX112xX17xX40xX3xX37xX47xX18xX1xX147xX3xXa6xX272xX18xX19xX3xXexX1xX39xXdxX66xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX3bexXbxX3xX33xX60xXdxX3xX43exX43fxX3xXcxX1xXb6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX33xX24xX3xXcxXe6xX17xX40xXaexX18xX3xXexX1xXb6xX18xX19xX3xX4xX280xXbxX3xX18xX1xX280xXexX66xX3xX37xX2f5xX18xX19xX3xXexX11axXdxX3xX4xXb6xX18xX19xX3xX86xX1xX6xXdxX3xX86xX47xXbxX3xXexX1xX39xXdxX66xX3xX37xX309xX40xX3xX37xX1dxX66xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xX12bxX262xX4xX3xX74xX6xX18xX1xX3xXc2xX20xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX4xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX66xX3xX89xX43xX3xXbxX1xX280xX18xX3xXexX278xXe7xX3xXexX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX3c9xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX4xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xX4xXb6xX18xX19xX3xX89xX9exX3xXexX278xXdxX3xXa6xXdxXaexX17xX3xX2xX3xX92xX17xX40xX95xXexX3xX37xX47xX18xX1xX3xX18xX24xX40xX3xXexXe6xX130xX18xX3xX59xXb2xX3xXexX1xX9exX18xX19xX3xXexX1xXb6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX19xXdxX11axXdxX3xX112xX17xX40xX95xXexX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX4xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX77xX18xX1xX3xXexX1xX10xXe7xX3xX112xX17xX40xX3xX37xX47xX18xX1xX147xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb68fxX17xXexX1xXe7xXe6xXaxX12x776dxX2f5xX18xX3xecc0xX6xX18xX19xX0xX4axXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thanh Ba: 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thanh Ba: 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới
2023-03-13 15:07:00

baophutho.vn Huyện Thanh Ba xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Trong đó, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ...

Hạ Hoà xây dựng đời sống văn hoá

Hạ Hoà xây dựng đời sống văn hoá
2023-03-07 18:01:00

baophutho.vn Toàn huyện Hạ Hoà hiện có 180/180 khu dân cư của 20 xã, thị trấn xây dựng được quy ước, đặc biệt là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long