Tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh

Tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh

baophutho.vn Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là ở các nhà trường. Xác định được tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, Chi bộ Trường THPT Trung Giáp, huyện Phù Ninh đã thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để những quần chúng ưu tú, học sinh xuất sắc sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long