Kỳ II: Siết chặt đầu vào

Kỳ II: Siết chặt đầu vào
2022-09-16 07:42:00

baophutho.vn Để tồn tại, phát triển và trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới, tạo dựng thế hệ kế...

“Thanh lọc” để vững mạnh

“Thanh lọc” để vững mạnh
2022-09-15 07:21:00

baophutho.vn Sinh thời, trong tác phẩm Đường cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ thể sống chứ không phải thần...

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo
2022-09-14 18:43:00

baophutho.vn Trong các chuyến thăm và làm việc với tỉnh trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều bày tỏ ấn...

Thêm niềm tin - Nhân sức mạnh

Thêm niềm tin - Nhân sức mạnh
2022-09-14 16:35:00

baophutho.vn Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Đoan Hùng luôn được quan tâm chú trọng, đặc biệt là vùng đồng bào công giáo....

Những bông hoa dâng Bác

Những bông hoa dâng Bác
2022-09-14 15:02:00

baophutho.vn Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan...

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2022-09-13 16:45:00

baophutho.vn Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Không phải Đại hội xong...

Hợp sức khơi trí tuệ

Hợp sức khơi trí tuệ
2022-09-13 08:30:00

baophutho.vn Từ những kiến nghị, đề xuất, đóng góp trí tuệ của nhân dân, những Nghị quyết được xác định và được cụ thể hoá bằng những kế hoạch hành động cụ...

Hợp sức khơi trí tuệ

Hợp sức khơi trí tuệ
2022-09-13 08:26:00

baophutho.vn Trong bối cảnh “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục...

Đảng chỉ đường, dân đồng thuận

Đảng chỉ đường, dân đồng thuận
2022-09-12 08:00:00

baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là các dự án phát triển đô thị - điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025....

Kỳ 3: Để lượng đổi, chất không đổi

Kỳ 3: Để lượng đổi, chất không đổi
2022-08-31 16:43:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Tỉnh ủy Phú Thọ đã triển khai Chương trình hành...

Kỳ 2: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”

Kỳ 2: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”
2022-08-30 16:41:00

baophutho.vn Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên...

“Gạn đục, khơi trong”

“Gạn đục, khơi trong”
2022-08-29 15:11:00

baophutho.vn Tại Hội nghị lần thứ Năm - Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra tháng 5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Coi trọng chất lượng...

Khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước

Khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước
2022-08-11 08:00:00

baophutho.vn Thực hiện lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua các phong trào thi đua đã trở thành động lực, là nguồn động viên,...

Đột phá từ các dự án trọng điểm

Đột phá từ các dự án trọng điểm
2022-08-09 06:34:00

baophutho.vn Phú Thọ có vị trí là cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, đầu mối trung chuyển, giao lưu kinh tế vùng đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long