Triển vọng ngành công nghiệp công nghệ thông tin

Triển vọng ngành công nghiệp công nghệ thông tin

baophutho.vn Công nghiệp công nghệ thông tin là ngành bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số, được xác định có vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức. Trên địa bàn tỉnh, công nghiệp công nghệ thông tin góp phần thay đổi cơ cấu sản phẩm công nghiệp của tỉnh, đóng góp tỷ trọng lớn cho xuất khẩu.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long