Các dân tộc huyện Tân Sơn đoàn kết để phát triển

Các dân tộc huyện Tân Sơn đoàn kết để phát triển

baophutho.vn Huyện Tân Sơn có 17 xã, 172 thôn bản, người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 82,5% dân số toàn huyện; trong đó chủ yếu là dân tộc Mường và một bộ phận dân tộc Dao, dân tộc Mông, còn lại là các dân tộc khác. Các DTTS trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, tích cực tham gia lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra.

Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn

Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn
2024-05-02 08:09:00

baophutho.vn Là đơn vị sự nghiệp, Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở,...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long