Cập nhật:  GMT+7
9af4xbeabxa046xe63fxb2b5xf69ex12b4ex1277fx100ccxX7xe818xee1bx9cd4x11010x126a0x10c5dxX5xfb77xXax10777xda29xba04xX3xXex12f26xf5a4xf56ax12de1xd24axX3xX13xX14xX3xa639xX3xXex103f0xX3xXexcbabxX1axX1bxX3x12616x10140xbeb5xX3xXexcc61xXdxX3xXcxX17xX2bxX1axX1bxX3xXex11c25x12969xX3x118dexXdx9d06xX2bxX3x122a3xX18xfb47xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xf7e5xXdxX3xX4xc5d1xX3xX4xe644xX1axX1bxX3xXexb9e1xX1axX1xX0xec61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xf63dxX41x11fc8xXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5axX5axX4xf4f2x10422xX6xX6axXbxX1xX2bxXexX1xX6axX7cxab6exX1axX5axX41xX10xX7x12198xXexX6axXbxX5axX1axX10xdad3xX7xX5axX2x11dd8xca61xX98xX5axef67xX98xX41xfb41xX2xa366xX9fxe528xX9cxX9cxXexX2xXa1xX9fxX98xfbc4xX9cxX5xX2xX7cxd5cexXbxX1bxXaxX3xX5axX12xX0xXbxX12x10bdbxXcxceffxXcxX3xa67exX3xe3a1xX1bxX2cxX6cxX3xX99xXa1xXbfxb3f8xc60dxX3xX3cx105dexX1axX1bxX3xX4xX1xae3fxX3xXc1xX1bxX2bxX6cxe4f8xX1axX3xXcxX1xc935xX3x11659xXdxX3axX3xXcxXdxX23xX1axX3xXbfxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX3xXexX23xX3xX4xd630xX1axX1bxX3xX3cxX6axX2cxX1axX3xX4xX51xX1axX1bxX3xXex12d08xX4xX3xX4xbbf3xX6xX3xX13xX14xX3xX20xX3xXexX23xX3xX3cxf9d9xX3xX3cxX23xX1axX3xXexX1x9ed4xX3axXcaxX3xXexX26xX1axX1bxX3xX2axX2bxX2cxX3xXcxX17xX2bxX1axX1bxX3xXexX39xX3axX3xX3cxXdxX3exX2bxX3xX41xX18xX43xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX4axXdxX3xX4xX4exX3xX4xX51xX1axX1bxX3xXexX56xX1axX1xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX41xX6cxXaxX12xXcxX1xX6xX6cxX3xX3axX26xXexX3xXexfff8xXbxX3xXexX1x9e2cxX3x118f8xX13xX180xXc1xb142xX180xX3xX13xX14xX3xX20xX3xXexX23xXcaxX3xX3cxXcdxX1axX1bxX3xX4xX1xXd3xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXc1xX1bxX2bxX6cxXd9xX1axX3xXcxX1xXdexX3xXe0xXdxX3axX3xXcxXdxX23xX1axX3xX1bx10ed4xXdxX3xX5xX4axXdxX3xX4xX1xa6f0xX4xX3xX7xa450xX4xX3xX8dxX1xf17cxX10xX3xXexa649xXdxX3xX4xX10dxX4xX3xX3cxXcdxX1axX1bxX3xX4xX1xXd3xX3xXexX1xX18xac7fxX1axX1bxX3xX7dxXdxX1axX1xXcaxX3xX7dx12694xX1axX1xX3xX7dxXdxX1axX1xX3xX3cxX6xX1axX1bxX3xX3cxXdxX3exX2bxX3xX41xX18xX43xX1axX1bxX3xXexX2fxXdxX3xXexX17xX2bxX1axX1bxX3xXexX39xX3axXcaxX3xX3cxXcdxX1axX1bxX3xXexX1xX4axXdxX3xX7dxX2cxX6cxX3xXexX1caxX3xX5xce93xX1axX1bxX3xX7dxXdxX23xXexX3xX1e1xX1axX3xX7xX39xX2bxX3xX7xbef2xX4xX3xX3cxc950xXdxX3xX87xX1cexXdxX3xX1axX1xf43axX1axX1bxX3xX4xX23bxX1axX1bxX3xX1xXdxX23xX1axXcaxX3xX1xX6cxX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX6axX3xX5xX1cexX1axX3xX4xX111xX6xX3xX4xX10dxX4xX3xXexX1xX18xX1e1xX1axX1bxXcaxX3xX7dxX1ecxX1axX1xX3xX7dxXdxX1axX1xX3xX1bxXdxX2cxX1axX1xX3xX5xX2fxXdxX3xX3cxX14xX4xX3xX5xX179xXbxXcaxX3xXexb1b4xX3xX41xX6axX3xX4xX1xX6axX3xX41xX39xX1axX3xXexX14xX4xX7cxX3xX180xX1xX1c1xX4xX3xX4xX10dxX4xX3xX3cxXcdxX1axX1bxX3xX4xX1xXd3xX3xXexX1xX18xX1e1xX1axX1bxX3xX7dxXdxX1axX1xXcaxX3xX7dxX1ecxX1axX1xX3xX7dxXdxX1axX1xX3xX87xX18xda6cxXexX3xX5xa5e1xX1axX3xX8dxX1xX4exX3xX8dxX1xX125xX1axXcaxX3xX1bxXdxX244xX3xX1bxcfaaxX1axX3xX7xX1c5xX4xX3xX8dxX1xX1caxX10xXcaxX3xec14xX39xX6cxX3xX41xX290xX1axX1bxX3xX4xX2bxX14xX4xX3xX7xX23bxX1axX1bxX3xX1axX1bxX2cxX6cxX3xX4xX2cxX1axX1bxX3xa89dxX1axX3xX3cxXdexX1axX1xXcaxX3xX1xX2fxX1axX1xX3xXbxX1xX1c1xX4xX7cxX3x1035bxX6axX1axX1bxX3xX3axX2bxX23bxX1axX3xX4xX10dxX1axX3xX7dxX14xXcaxX3xX1axX1xX39xX1axX3xX87xXdxX2d1xX1axX3xX4xX111xX6xX3xXcxX17xX2bxX1axX1bxX3xXexX39xX3axX3xX5xX2bxX51xX1axX3xX3cxX3exX3xX4xX6xX6axX3xXexX17xX10dxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX1ecxX3axXcaxX3xX8dxX1xX237xX4xX3xXbxX1x123c2xX4xX3xX8dxX1xX4exX3xX8dxX1xX125xX1axXcaxX3xXexX179xX1axX3xXexX2e3xX1axX1xX3xX4xX1xX125xX3axX3xX7xX4exX4xX3xXexX1xX18xX1e1xX1axX1bxX3xX7dxX1ecxX1axX1xX3xX7dxXdxX1axX1xXcaxX3xX1xX6axX2cxX1axX3xXexX1xX2cxX1axX1xX3xXexX23bxXexX3xX1axX1xXdxX1ecxX3axX3xX87xX36bxX3xX3cxX18xX2cdxX4xX3xX1bxXdxX6xX6ax10984xX3xX2f0xX39xX6cxX3xX41xX290xX1axX1bxX3xXcxX17xX2bxX1axX1bxX3xXexX39xX3axX3xXexX17xX19xX3xXexX1xX2cxX1axX1xX3xX3axX10dxXdxX3xf80exX3axX3xX1axX26xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1x125fbxX6xXcaxX3xX87x12cc0xX1axX3xXexX2e3xX1axX1xX3xX3cxX23bxXdxX3xX87xX1cexXdxX3xXexX1xX18xX1e1xX1axX1bxX3xX7dxXdxX1axX1xXcaxX3xX7dxX1ecxX1axX1xX3xX7dxXdxX1axX1xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6axX41xX6cxXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX7cxX7dxX6xX6axXbxX1xX2bxXexX1xX6axX7cxX87xX1axX5axX41xX10xX7xX8dxXexX6axXbxX5axX1axX10xX94xX7xX5axX2xX98xX99xX98xX5axX9cxX98xX41xX9fxX2xXa1xX9fxXa3xX9cxX9cxXexX2xXa1xX9fxX98xXabxX9cxX5xX99xX7cxXb0xXbxX1bxXaxX3xX5axX12xX0xXbxX12xXc1xX1xX39xX1axX3xX41xXdexXbxX3xX1axX2cxX6cxXcaxX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXc1xX1bxX2bxX6cxXd9xX1axX3xXcxX1xXdexX3xXe0xXdxX3axX3xXcxXdxX23xX1axX3xXcxX26xX1axX1bxX3xX99xXabxX3xXexX17xXdxX1ecxX2bxX3xX3cxXcdxX1axX1bxX3xX4xX1xX6axX3xXexX179xXbxX3xXexX1xX17exX3xXcxX17xX2bxX1axX1bxX3xXexX39xX3axX3xX87xX2cxX3xX99xX98xX3xXexX1c1xXdxX3xX2axX2bxX2cxXcaxX3xX3ax10d07xXdxX3xXexX1c1xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX17xXdexX3xX1bxXdxX10dxX3xX2xX3xXexX17xXdxX1ecxX2bxX3xX3cxXcdxX1axX1bxX3xX4xX1xX6axX3xX4xX10dxX4xX3xXexX1xX18xX1e1xX1axX1bxXcaxX3xX7dxX1ecxX1axX1xX3xX7dxXdxX1axX1xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa834xX2bxXexX1xX6axX17xXaxX12xX184xX125xX1axX3x120c7xX6xX1axX1bxX0xX5axXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ
2023-12-03 16:38:00

baophutho.vn Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là: Ông Phùng Văn Tửu Ba - sinh năm 1937, do tuổi cao, bệnh trọng, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sỹ hết...

Dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
2019-07-26 07:50:59

PTĐT- Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), ngày 26-7 đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã dâng hoa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long